Použití čtečky obrazovky k vytváření tabulek v desktopových databázích Accessu

Použití čtečky obrazovky k vytváření tabulek v desktopových databázích Accessu

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Hlasité předčítání symbolu u popisku Obsah pro čtečku obrazovky Toto téma popisuje používání čtečky obrazovky s Office.

Tento článek je určený pro lidi s poruchami zraku, kteří produkty Office používají se čtečkou obrazovky. Je součástí sady obsahu na téma přístupnost Office. Obecnější nápovědu najdete na domovské stránce podpory k Office.

Pomocí Access s klávesnicí a čtečkou obrazovky můžete přidávat tabulky do desktopové databáze Access. Tento test jsme otestovali s předčítáním, JAWSm a NVDA, ale může fungovat s dalšími čtečkami obrazovky, pokud budou dodržovat běžné normy a techniky přístupnosti. Naučíte se také ukládat, přejmenovávat a odstraňovat tabulky.

Poznámky: 

V tomto tématu

Tabulky v Accessu

Tabulky jsou základní objekty v databázi, protože obsahují všechny informace neboli data. Databáze pro firmu může mít například tabulku Kontakty , ve které jsou uloženy názvy dodavatelů, e-mailových adres a telefonních čísel. Než začnete tabulky vytvářet, rozmyslete si svoje požadavky a určete všechny tabulky, které budete potřebovat. Nápovědu k plánování a návrhu databáze najdete v článku Základy návrhu databáze.

Relační databáze, například Access, obvykle obsahuje několik logických propojených tabulek. Každá tabulka v dobře navržené databázi uchovává data o konkrétním předmětu, například o zaměstnancích nebo produktech. Tabulku tvoří záznamy (řádky), pole (sloupce) a hodnoty polí (buňky) jednotlivých záznamů.

 • Záznam (řádek) obsahuje určitá data, například informace o konkrétním zaměstnanci nebo produktu.

 • Pole (sloupec) obsahuje informace o jednom aspektu předmětu tabulky, například o jménu, e-mailové adrese nebo ceně.

 • Hodnoty polí (buňky) záznamu obsahují různé typy dat, například texty, čísla, kalendářní data nebo hypertextové odkazy.

Ačkoli v každé tabulce jsou uložena data o určitém předmětu, tabulky v relační databázi, jako například Access, ukládají data o souvisejících předmětech. Databáze může například obsahovat následující:

 • Tabulka zákazníků, která uvádí zákazníky vaší společnosti a jejich adresy

 • Tabulka produkty s přehledem produktů, které prodáváte, včetně cen a obrázků pro každou položku

 • Tabulka objednávky, která sleduje objednávky zákazníků

Data uložená v různých tabulkách potřebujete propojit. K tomu vytváříte relace. Relace je logické propojení mezi dvěma tabulkami, které mají společné pole. Informace o vytváření relací mezi tabulkami v desktopové databázi Access najdete v tématu Vytvoření, úprava nebo odstranění relace.

Přidání tabulky

 1. Otevřete novou nebo existující databázi.

  Tip: Čtečka obrazovky může začít číst, teprve až otevřete nějakou tabulku. Pokud otevřete existující databázi bez otevřených tabulek, stiskněte klávesu Enter. Otevře se první tabulka z navigačního podokna.

 2. Stiskněte ALT + C, T, N. Přidá se nová tabulka, která uslyšíte, že se jedná O tabulku X. Fokus v první buňce druhého pole (Výchozí název prvního pole je ID.)

 3. Zadejte data do tabulky. Můžete taky vložit data z jiného zdroje, jako je Excel sešit.

  Když zadáte do nového pole hodnotu pole a přesunete na hodnotu dalšího pole, Access pole automaticky polex.

Přejmenování záhlaví pole

V tabulce můžete přejmenovat záhlaví pole (sloupce).

 1. Vyberte pole, a to tak, že na něj dáte fokus a stisknete Ctrl+Mezerník.

 2. Stisknutím kláves SHIFT + F10 otevřete místní nabídku.

 3. Stiskněte klávesu P. Fokus se přesune do záhlaví pole a uslyšíte „Leaving menus, Datasheet, Row X“ (Opouští se nabídky, datový list, řádek X), název pole a „Type and text“ (Typ a text). Zadejte nový název pole.

Tip: Smysluplné názvy záhlaví, jako je třeba název nebo cena produktu, vám pomůžou zjistit, co každé pole obsahuje, bez zobrazení jeho obsahu.

Přidání pole

Do tabulky můžete přidat pole (sloupec).

 1. Přejděte na záznam, kolem kterého chcete přidat nové pole.

  • Stisknutím Ctrl+Home přejděte na první záznam tabulky.

  • Stisknutím Ctrl+End přejděte na poslední záznam posledního pole tabulky.

 2. Pokud chcete přejít na nové pole, stiskněte klávesu šipka doprava.

 3. Chcete-li přejít na první záznam nového pole, stiskněte kombinaci kláves Ctrl + šipka nahoru.

 4. Zadejte data. Když přejdete do další buňky, přidá se nové pole s výchozím názvem Pole X.

Uložení tabulky

Po vytvoření nové tabulky nebo úpravě existující tabulky uložte svou práci.

 1. Pokud chcete tabulku uložit, stiskněte CTRL + S nebo ALT + F, S.

  Při prvním uložení tabulky se otevře dialogové okno Uložit jako a uslyšíte "Uložit jako" a výchozí název tabulky.

  Poznámky: 

  • Pokud se pokusíte tabulku před uložením zavřít, zobrazí se dialogové okno. Uslyšíte, že chcete uložit změny v návrhu tabulky? Fokus je na tlačítku Ano. Tabulku uložíte stisknutím klávesy Enter.

  • Když uložíte změny do existující tabulky, bude mít název tabulky, kterou jste předtím udělili. Pokud chcete tabulku při uložení přejmenovat, stiskněte F12. Otevře se dialogové okno Uložit jako a můžete zadat nový název.

 2. Zadejte název tabulky a stiskněte klávesu ENTER.

  Při prvním uložení tabulky zadejte název, který popisuje data, která obsahuje, například zákazníky, inventář částínebo produkty.

  Tip: Zaveďte pro objekty v databázi zásady vytváření názvů a důsledně je dodržujte.

Přejmenování tabulky

Poznámka: Tabulku nemůžete přejmenovat, když je otevřená. Pokud chcete zavřít aktivní tabulku, stiskněte Ctrl + W. Fokus se přesune do navigačního podokna.

 1. V navigačním podokně opakovaně stiskněte klávesu TAB, dokud neuslyšíte "tabulky", a pak opakovaně stiskněte šipku dolů, dokud neuslyšíte požadovanou tabulku.

 2. Pokud chcete otevřít místní nabídku tabulky, stiskněte klávesy SHIFT + F10.

 3. V místní nabídce stiskněte dvakrát po sobě a pak stiskněte ENTER. Uslyšíte: "přejmenovat".

 4. Zadejte nový název a stiskněte klávesu Enter.

Odstranění tabulky

 1. V zobrazení datový list zavřete všechny tabulky. Fokus se posune do navigačního podokna.

 2. Stiskněte opakovaně klávesu šipka dolů, dokud neuslyšíte tabulku, kterou chcete odstranit.

 3. Stiskněte Delete. Otevře se okno s výzvou k potvrzení odstranění. Fokus je na tlačítku Ano.

 4. Tabulku odstraníte stisknutím klávesy Enter.

Poznámka: Chcete-li přepnout do zobrazení datový list v návrhovém zobrazení, stiskněte kombinaci kláves ALT + C, D, W a pak H. Chcete-li přepnout do návrhového zobrazení ze zobrazení datový list , stiskněte klávesy Alt + ů, š a pak D.

Viz také

Spuštění Accessu pomocí čtečky obrazovky

Použití čtečky obrazovky k vytvoření dotazu v desktopových databázích Accessu

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×