Použití čtečky obrazovky k uskutečnění nebo přijetí volání ve Skypu pro firmy

Použití čtečky obrazovky k uskutečnění nebo přijetí volání ve Skypu pro firmy

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Hlasité předčítání symbolu u popisku Obsah pro čtečku obrazovky Toto téma popisuje používání čtečky obrazovky s Office.

Tento článek je určený pro lidi, kteří produkty Office používají se čtečkou obrazovky. Je součástí sady obsahu na téma přístupnost Office. Obecnější nápovědu najdete na domovské stránce podpory k Office.

Používání aplikace Skype pro firmy pomocí klávesnice a Předčítání, což je čtečka obrazovky integrovaná v systému Windows, vám umožňuje volat a přijímat zvuková volání. Skype pro firmy automaticky zjistí vaše zařízení jako sluchátka s mikrofonem, mikrofon a reproduktory. Než budete volat, zkontrolujte, zda máte k počítači připojené zvukové zařízení. Je také vhodné ověřit, jestli vaše zvukové zařízení funguje správně, abyste měli jistotu, že máte všechno správně nastavené.

Poznámky : 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Informace o tom, jak získat nové funkce rychleji, najdete v článku Kdy získám v Office 2016 nejnovější funkce Office 365?.

 • Klávesové zkratky najdete v tématu Klávesové zkratky ve Skypu pro firmy.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky Předčítání integrovanou ve Windows. Další informace o použití Předčítání najdete v tématu Začínáme s programem Předčítání.

 • V tomto tématu se předpokládá, že tuto aplikaci používáte na počítači. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro telefon nebo tablet s Windows.

V tomto tématu

Udržovat při použití Předčítání konstantní hlasitost zvuku

Když je zapnuto Předčítání, ve výchozím nastavení snižuje hlasitost ostatních zvukových zdrojů. Z toho důvodu může být hlasitost zvuku v hovorech a schůzkách aplikace Skype pro firmy obtížně slyšitelná.

 1. Stiskněte klávesu s logem Windows. Uslyšíte: „Start Window. Search box editing.“ (Okno Start. Úprava vyhledávacího pole). Do vyhledávacího pole napište „předčítání“. Otevře se seznam výsledků hledání.

 2. V seznamu výsledků hledání opakujte stisknutí klávesy se šipkou dolů, dokud neuslyšíte „Change Narrator settings“ (Změnit nastavení Předčítání) a stiskněte Enter. Uslyšíte: „Settings window, On, Narrator toggle switch“ (Okno Nastavení, Zapnuto, přepínač Předčítání).

 3. V nastavení Předčítání opakujte stisknutí tabulátoru, dokud neuslyšíte: „On, Lower the volume of other apps when Narrator is running, toggle switch“ (Zapnuto, snížit hlasitost ostatních aplikací, když je spuštěno Předčítání, přepínač).

 4. Stiskněte mezerník. Uslyšíte: „Off, Lower the volume of other apps when Narrator is running.“ (Vypnuto, snížit hlasitost ostatních aplikací, když je spuštěno Předčítání, přepínač).

Hlasový hovor

 1. Chcete-li přejít na kartu Kontakty, stiskněte Ctrl+1. Uslyšíte: „Search input, editing, find someone or a room“ (Zadávání hledání, úprava, najít někoho v místnosti). Napište jméno kontaktu, kterému chcete volat. Uslyšíte: „Search results, pane updated“ (Výsledky hledání, podokno aktualizováno). Pomocí klávesy se šipkou dolů procházejte seznam výsledků, dokud neuslyšíte jméno správného kontaktu.

 2. Chcete-li zobrazit další možnosti pro tento kontakt, stiskněte Enter. Otevře se nabídka možností.

 3. V nabídce možností opakujte stisknutí tabulátoru, dokud neuslyšíte „Call <contact name>“ (Volat [jméno kontaktu]), a poté stiskněte mezerník.

 4. Když se ozve „Skype call“ (Volání ve Skypu), stiskněte Enter. Otevře se okno aplikace Skype pro firmy a ozve se vyzváněcí tón.

 5. Až se hovor spojí:

  • Pokud chcete ztlumit mikrofon, nebo jeho ztlumení zrušit, stiskněte klávesu s logem Windows+F4 nebo opakujte stisknutí tabulátoru tak dlouho, než uslyšíte „Microphone button“ (Tlačítko mikrofonu) a potom stiskněte klávesu Enter.

  • Pokud chcete přidržet hovor, stiskněte kombinaci kláves Ctrl+Shift+H. Uslyšíte: „This call is on hold“ (Tento hovor je přidržen). Pokud chcete hovor obnovit, stiskněte kombinaci kláves Ctrl+Shift+H nebo opakujte stisknutí tabulátoru, dokud neuslyšíte „Resume Call button“ (Tlačítko Pokračovat v hovoru) a stiskněte klávesu Enter.

  • Pro přesměrování hovoru stiskněte kombinaci kláves Ctrl+Shift+T. Tím se otevře nástroj pro výběr kontaktu během volání mezi dvěma účastníky.

   Poznámka : Funkce přesměrování hovorů není k dispozici v rámci základního samostatného plánu aplikace Skype pro firmy nebo v rámci žádného z předplatných Office 365.

  • Pro zobrazení číselníku stiskněte Ctrl+Shift+D.

  • Pokud chcete vybrat víc tlačítek ovládacích prvků volání (Zařízení nebo Hlasitost reproduktoru), opakujte stisknutí tabulátoru, dokud se neozve „Call Controls button“ (Tlačítko ovládacích prvků volání), a potom stiskněte Enter. Pomocí tabulátoru vyberte příslušnou možnost a stiskněte klávesu Enter.

  • Pokud chcete do volání přidat video, stiskněte kombinaci kláves Ctrl+Shift+Enter nebo opakujte stisknutí tabulátoru, dokud neuslyšíte „Video button“ (Tlačítko Video), a potom stiskněte klávesu Enter.

  • Pokud chcete do volání přidat rychlé zprávy, opakujte stisknutí tabulátoru, dokud neuslyšíte „Off, IM pane button“ (Vypnuto, tlačítko podokna rychlých zpráv), a potom stiskněte klávesu Enter.

  • Pokud chcete do hovoru přizvat další účastníky, stiskněte kombinaci kláves Alt+V nebo opakujte stisknutí tabulátoru, dokud neuslyšíte „Invite More People button“ (Tlačítko Pozvat další lidi), a stiskněte klávesu Enter. Otevře se nové okno s fokusem na poli pro úpravy. Zadejte jméno nebo pomocí klávesy se šipkou dolů vyberte jméno ze seznamu. Opakujte stisknutí tabulátoru, dokud neuslyšíte „Tlačítko OK“, a stiskněte klávesu Enter.

  • Pokud chcete volání ukončit, opakujte stisknutí tabulátoru, dokud se neozve „Hang up“ (Zavěsit) a stiskněte klávesu Enter nebo kombinaci kláves Alt+Q (funguje jenom v konverzaci mezi dvěma účastníky, ne v konferenčních hovorech).

Příjem hlasového hovoru

Když vám volá kontakt, otevře se okno s oznámením aplikace Skype pro firmy, ozve se vyzváněcí tón a zazní „Alert: Incoming Skype for Business Call from <caller name> (Upozornění: Příchozí volání Skypu pro firmy od uživatele [jméno volajícího]. Stisknutím kombinace kláves Windows+Shift+O volbu přijmete, pomocí Windows+Esc ji odmítnete.“

 • Hovor přijmete stisknutím kláves Windows+Shift+O.

 • Pokud hovor nechcete přijmout, stiskněte Windows+Esc. To hovor zavře a odešle ho to do hlasové pošty, pokud je k dispozici.

Viz také

Použití čtečky obrazovky ve Skypu pro firmy ke kontrole hlasové schránky

Klávesové zkratky pro Skype pro firmy

Začínáme s používáním čtečky obrazovky ve Skypu pro firmy

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Naučte se používat k ovládání Skypu pro firmy funkce přístupnosti

Důležité : Tento oddíl je v rozpracovaném stavu. Určitý obsah může být v tomto okamžiku neúplný nebo nepřesný. Brzy tady najdete dokončený článek. Děkujeme!

Aplikace Skype for Business na počítačích Mac využívá integrovanou čtečku obrazovky s názvem VoiceOver. V aplikaci Skype for Business můžete volat a přijímat zvuková volání pomocí čtečky obrazovky a klávesových zkratek. Skype for Business automaticky zjistí vaše zařízení jako sluchátka s mikrofonem, mikrofon a reproduktory. Než budete volat, zkontrolujte, že máte k počítači připojené zvukové zařízení. Je také vhodné ověřit, jestli vaše zvukové zařízení funguje správně, abyste měli jistotu, že máte všechno správně nastavené.

Poznámka : V tomto tématu se předpokládá, že používáte VoiceOver, čtečku obrazovky integrovanou v systému Mac OS. Další informace o použití nástroje VoiceOver najdete v tématu VoiceOver: Začínáme.

V tomto tématu

Hlasový hovor

 1. Spusťte Skype for Business a v případě potřeby se přihlaste. Otevře se okno Skype for Business v zobrazení Kontakty. Chcete-li vybrat pole Prohledat kontakty, opakovaně stiskněte tabulátor.

 2. Do pole Prohledat kontakty napište jméno, adresu rychlé zprávy nebo telefonní číslo. Během psaní se zobrazují výsledky vyhledávání.

 3. Stisknutím klávesy se šipkou dolů a poté kombinace kláves Control+Option+Shift+šipka dolů vyberte seznam kontaktů. Opakujte stisknutí kláves se šipkou nahoru nebo dolů, dokud neuslyšíte jméno osoby, které chcete zavolat.

 4. Stisknutím kombinace kláves Control+Option+Shift+šipka dolů vyberte kontakt.

 5. Stisknutím kombinace kláves Control+Option+mezerník otevřete kartu kontaktu. Opakujte stisknutí šipky vpravo, dokud neuslyšíte „Call button“ (Tlačítko Hovor), a poté stisknutím Control+Option+mezerník otevřete nabídku Hovor aplikace Skype for Business.

 6. Stisknutím klávesy se šipkou dolů vyberte Hovor aplikace Skype for Business a stisknutím kombinace kláves Control+Option+mezerník zahajte hovor.

 7. Chcete-li hovor ukončit, opakujte stisknutí klávesy se šipkou vpravo, dokud neuslyšíte „Hang up button“ (Tlačítko Zavěsit). Stiskněte kombinaci kláves Control+Option+mezerník.

Příjem audiohovoru

Když vám někdo volá, uslyšíte: „Incoming call“ (Příchozí hovor). Opakovaně stiskněte klávesu se šipkou vpravo, dokud neuslyšíte „Answer button“ (Tlačítko přijmout). Tlačítko vyberete stisknutím kombinace kláves Control+Option+mezerník.

Ztlumení mikrofonu

Chcete-li během příchozího či odchozího hovoru ztlumit mikrofon, opakovaně stiskněte klávesu se šipkou vpravo, dokud neuslyšíte „Mute button“ (Tlačítko Ztlumit). Tlačítko vyberete stisknutím kombinace kláves Control+Option+mezerník.

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Viz také

Přístupnost ve Skypu pro firmy pro osoby s tělesným postižením

Klávesové zkratky pro Skype pro firmy

Zkratky pro usnadnění pro systém Mac

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×