Použití čtečky obrazovky k posílání zpráv nebo chatování v aplikaci Microsoft Teams

Použití čtečky obrazovky k posílání zpráv nebo chatování v aplikaci Microsoft Teams

Hlasité předčítání symbolu u popisku Obsah pro čtečku obrazovky Toto téma popisuje používání čtečky obrazovky s Office.

Tento článek je určený pro lidi, kteří produkty Office používají se čtečkou obrazovky. Je součástí sady obsahu na téma přístupnost Office. Obecnější nápovědu najdete na domovské stránce podpory k Office.

K chatování se svými kontakty používejte Microsoft Teams s klávesnicí a čtečkou obrazovky JAWS. Jakmile vám někdo pošle zprávu, okamžitě uslyšíte upozornění.

Poznámky: 

Zahájení konverzace

 1. Stisknutím klávesy Alt+2 otevřete Chat. V podokně se seznamem budou nyní zobrazeny vaše případné Oblíbené kontakty, Nedávné kontakty a Navrhované kontakty.

 2. Opakovaně stiskněte klávesu Ctrl+F6, dokud neuslyšíte buď „List box, favorite chats“ (Pole se seznamem, oblíbené chaty) (pokud jste si uložili nějaké kontakty jako oblíbené), nebo „List box, recent chats“ (Pole se seznamem, nedávné chaty).

 3. Opakovaně stiskněte klávesu se šipkou nahoru nebo dolů, dokud neuslyšíte jméno osoby, s kterou chcete chatovat, následované informací o její dostupnosti.

  Tip: Pokud osoba, kterou hledáte, není ve vašem seznamu Oblíbené, Nedávné nebo Navrhované, stisknutím klávesy Alt+E použijte pole pro Hledání a vyhledejte ji. Další informace najdete v části Používejte čtečku obrazovky k vyhledávání konverzace, osoby nebo souboru v Microsoft Teams.

 4. Stiskněte klávesu Enter. Uslyšíte: „Selected, compose new message, edit“ (Vybráno, psaní nové zprávy, úpravy).

 5. Napište zprávu a stiskněte Enter. Uslyšíte: „Message sent“ (Zpráva odeslána).

 6. Když příjemce na vaši zprávu odpoví, uslyšíte hlášení „Message from“ (Zpráva od), následované jménem osoby a textem zprávy.

  Poznámka: Když obdržíte zprávu od někoho jiného, než je osoba, s níž momentálně chatujete, nebo pokud obdržíte zprávu, zatímco jste v jiném zobrazení, uslyšíte hlášení „Alert“ (Upozornění) následované jménem odesílatele.

Viz také

Použití čtečky obrazovky k vyhledání konverzace, osoby nebo souboru v Microsoft Teams

Používejte čtečku obrazovky k hledání a odpovídání na upozornění v Microsoft Teams

Klávesové zkratky pro Microsoft Teams

Základní úkony při používání čtečky obrazovky s aplikací Microsoft Teams

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Naučte se používat k ovládání Microsoft Teams funkce přístupnosti

K chatování se svými kontakty používejte Microsoft Teams na Macu s klávesnicí a integrovanou čtečkou obrazovky VoiceOver pro Mac OS. Jakmile vám někdo pošle zprávu, okamžitě uslyšíte upozornění.

Poznámky: 

Zahájení konverzace

 1. Stisknutím klávesy Option+2 otevřete Chat. V podokně se seznamem budou nyní zobrazeny vaše případné Oblíbené kontakty, Nedávné kontakty a Navrhované kontakty.

 2. Opakovaně stiskněte klávesu Command+F6, dokud neuslyšíte „Horizontal splitter“ (Vodorovné rozdělení).

 3. Opakovaně stiskněte klávesu se šipkou vpravo, dokud neuslyšíte jméno osoby, s kterou chcete chatovat, následované informací o její dostupnosti.

  Tip: Pokud osoba, kterou hledáte, není ve vašem seznamu Oblíbené, Nedávné nebo Navrhované, stisknutím klávesy Option+E použijte pole pro Hledání a vyhledejte ji. Další informace najdete v části Používejte čtečku obrazovky k vyhledávání konverzace, osoby nebo souboru v Microsoft Teams.

 4. Stiskněte kombinaci kláves Control+Option+mezerník. Uslyšíte: „Compose new message, edit text“ (Psaní nové zprávy, úprava textu).

 5. Napište zprávu a stiskněte Enter. Uslyšíte: „Message sent“ (Zpráva odeslána).

 6. Když příjemce na vaši zprávu odpoví, uslyšíte hlášení „Message from“ (Zpráva od), následované jménem osoby a textem zprávy.

Viz také

Použití čtečky obrazovky k vyhledání konverzace, osoby, nebo souboru v Microsoft Teams

Používejte čtečku obrazovky k hledání a odpovídání na upozornění v Microsoft Teams

Klávesové zkratky pro Microsoft Teams

Základní úkony při používání čtečky obrazovky s aplikací Microsoft Teams

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Naučte se používat k ovládání Microsoft Teams funkce přístupnosti

K chatování se svými kontakty používejte Microsoft Teams na Macu s klávesnicí a integrovanou čtečkou obrazovky VoiceOver pro Mac OS. Jakmile vám někdo pošle zprávu, okamžitě uslyšíte upozornění.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Informace o tom, jak získat nové funkce rychleji, najdete v článku Kdy získám v Office 2016 nejnovější funkce Office 365?.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky VoiceOver, která je v iOSu integrovaná. Další informace o použití VoiceOveru najdete v tématu Přístupnost na zařízeních Apple.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte iPhone. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro iPad.

Zahájení konverzace

 1. Potahujte prstem vlevo, dokud neuslyšíte „Chat tab“ (karta Chat), a poté poklepejte na obrazovku. Uslyšíte: „Selected, Chat tab“ (Vybráno, karta Chat). Podokno seznamu zobrazuje nedávné konverzace.

 2. Potahujte prstem doleva, dokud neuslyšíte „New chat button“ (tlačítko Nový chat). Pak poklepejte na obrazovku. Uslyšíte: „Search for recipients, Search field“ (Hledat příjemce, pole Hledat). Otevře se okno Nový chat a fokus se přesune do pole Komu.

 3. Chcete-li hledat kontakt, potahujte prstem vpravo, dokud neuslyšíte první znak na klávesnici na obrazovce.

 4. Aby bylo možné napsat hledaná slova, posunujte jedním prstem po klávesnici, dokud neuslyšíte požadovaný znak. Pak poklepejte na obrazovku. Znak se přidá do pole Komu.

 5. Výsledky vyhledávání se zobrazují již během psaní. Chcete-li přejít na výsledky, potahujte doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte jméno kontaktu. Kontakt vyberte poklepáním na obrazovku.

 6. Potáhněte prstem vlevo, dokud neuslyšíte „Type your message here“ (Sem napište zprávu), a poté poklepejte na obrazovku. Uslyšíte: „Text field, is editing, insertion point at start“ (Textové pole, upravuje se, kurzor na začátku).

 7. Napište zprávu pomocí klávesnice na obrazovce dle pokynů níže.

 8. Chcete-li zprávu odeslat, potahujte prstem doleva, dokud neuslyšíte „Send button“ (tlačítko Odeslat), a poté poklepejte na obrazovku. Uslyšíte: „Notification, message sent successfully“ (Oznámení, zpráva úspěšně odeslána).

 9. Jakmile někdo na vaši zprávu odpoví, VoiceOver ohlásí novou nebo nepřečtenou zprávu.

Viz také

Použití čtečky obrazovky k vyhledání konverzace, osoby nebo souboru v Microsoft Teams

Základní úkony při používání čtečky obrazovky s aplikací Microsoft Teams

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Naučte se používat k ovládání Microsoft Teams funkce přístupnosti

K chatování se svými kontakty používejte Microsoft Teams pro Android integrovanou čtečkou obrazovky Talkback pro Android. Jakmile vám někdo pošle zprávu, okamžitě uslyšíte upozornění.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Informace o tom, jak získat nové funkce rychleji, najdete v článku Kdy získám v Office 2016 nejnovější funkce Office 365?.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky TalkBack, která je součástí Androidu. Další informace o použití TalkBacku najdete v tématu Přístupnost v Androidu.

 • V tomto tématu se předpokládá, že tuto aplikaci používáte na telefonu s Androidem. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro tablet s Androidem.

Zahájení konverzace

 1. Potahujte prstem vpravo, dokud neuslyšíte „Chat tab“ (karta Chat), a poté poklepejte na obrazovku. Uslyšíte první položku v seznamu nedávných konverzací, který je zobrazen v podokně seznamu.

 2. Potahujte prstem vpravo, dokud neuslyšíte „New chat button“ (tlačítko Nový chat), a poté poklepejte na obrazovku. Uslyšíte: „Edit box, To, Search for contacts here“ (textové pole, komu, zde hledejte kontakt). V dolní části obrazovky se zobrazí klávesnice.

 3. Aby bylo možné napsat hledaná slova, posunujte jedním prstem ve spodní části obrazovky, dokud neuslyšíte požadovaný znak, a pak prst zvedněte. Následně poklepejte na obrazovku. Znak se přidá do pole Komu.

 4. Výsledky vyhledávání se zobrazují již během psaní. Fokus se přesune na první výsledek. Seznamem procházíte potahováním doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte jméno kontaktu. Kontakt vyberte poklepáním na obrazovku.

 5. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte „Type a message here, edit box“ (Sem napište zprávu, textové pole).

 6. Napište zprávu pomocí klávesnice na obrazovce dle pokynů níže.

 7. Chcete-li zprávu odeslat, potahujte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte „Send message button“ (tlačítko Odeslat zprávu), a poté poklepejte na obrazovku. Uslyšíte: „Message sent successfully“ (Zpráva úspěšně odeslána).

 8. Jakmile někdo odpoví na vaši zprávu, uslyšíte: „Message received, showing items (Přijata zpráva, zobrazuji položky) <number of the current item and its position in the list of items>“.

Viz také

Použití čtečky obrazovky k vyhledání konverzace, osoby nebo souboru v Microsoft Teams

Základní úkony při používání čtečky obrazovky s aplikací Microsoft Teams

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Naučte se používat k ovládání Microsoft Teams funkce přístupnosti

K chatování se svými kontakty používejte Microsoft Teams na webu s klávesnicí a integrovanou čtečkou obrazovky Narrator pro Windows. Jakmile vám někdo pošle zprávu, okamžitě uslyšíte upozornění.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Informace o tom, jak získat nové funkce rychleji, najdete v článku Kdy získám v Office 2016 nejnovější funkce Office 365?.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky Předčítání integrovanou ve Windows. Další informace o použití Předčítání najdete v tématu Začínáme s programem Předčítání.

 • V tomto tématu se předpokládá, že tuto aplikaci používáte na počítači. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro telefon nebo tablet s Windows.

 • Při používání aplikace Microsoft Teams na webu doporučujeme používat webový prohlížeč Microsoft Edge. Microsoft Teams na webu běží ve webovém prohlížeči, a tak se klávesové zkratky liší od klávesových zkratek v desktopové aplikaci. Třeba k přechodu na příkazy a z příkazů se místo klávesy F6 používá kombinace kláves Ctrl+F6. Kromě toho běžné klávesové zkratky jako F1 (Nápověda) a Ctrl+O (Otevřít) platí pro webový prohlížeč, ne pro Microsoft Teams na webu.

Zahájení konverzace

 1. Stisknutím klávesy Alt+2 otevřete Chat. V podokně se seznamem budou nyní zobrazeny vaše případné Oblíbené kontakty, Nedávné kontakty a Navrhované kontakty.

 2. Opakovaně stiskněte klávesu Ctrl+F6, dokud neuslyšíte buď „Favorite chats heading“ (Záhlaví oblíbených chatů) (pokud jste si uložili nějaké kontakty jako oblíbené), nebo „Recent chats“ (Nedávné chaty).

 3. Opakovaně stiskněte klávesu se šipkou dolů, dokud neuslyšíte jméno osoby, s kterou chcete chatovat, následované informací o její dostupnosti.

  Tip: Pokud osoba, kterou hledáte, není ve vašem seznamu Oblíbené, Nedávné nebo Navrhované, stisknutím klávesy Alt+E použijte pole pro Hledání a vyhledejte ji. Další informace najdete v části Používejte čtečku obrazovky k vyhledávání konverzace, osoby nebo souboru v Microsoft Teams.

 4. Stiskněte klávesu Enter. Uslyšíte: „Compose new message, editing“ (Psaní nové zprávy, úpravy).

 5. Napište zprávu a stiskněte Enter. Uslyšíte: „Message sent“ (Zpráva odeslána).

 6. Když příjemce na vaši zprávu odpoví, uslyšíte hlášení „Message from“ (Zpráva od), následované jménem osoby a textem zprávy.

  Poznámka: Když obdržíte zprávu od někoho jiného, než je osoba, s níž momentálně chatujete, nebo pokud obdržíte zprávu, zatímco jste v jiném zobrazení, uslyšíte jméno odesílatele následované textem ve zprávě.

Viz také

Použití čtečky obrazovky k vyhledání konverzace, osoby, nebo souboru v Microsoft Teams

Používejte čtečku obrazovky k hledání a odpovídání na upozornění v Microsoft Teams

Základní úkoly při používání čtečky obrazovky s Microsoft Teams

Naučte se používat k ovládání Microsoft Teams funkce přístupnosti

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×