Použití, úpravy a uložení motivu dokumentu v aplikaci Word nebo Excel

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Můžete rychle a snadno naformátovat celého dokumentu mu dodá moderní a profesionální vzhled použitím motivu dokumentu. Motiv dokumentu je sadu možnosti, které obsahují sadu barvy motivu formátování, sadu písem motivu (včetně záhlaví písem a text) a sady efektů motivu (včetně čáry a efekty výplně).

Zadejte několik motivech dokumentů: předdefinované programů, jako je Microsoft Office Word, Excel a PowerPoint, ale můžete taky vytvořit vlastní úpravy a uložení existujícího dokumentu motivu. Motivy dokumentů jsou sdíleny aplikaci Office tak, aby všechny vaše dokumenty Office můžete mít stejný, jednotný vzhled. Na rozdíl od aplikace Word a Excel, včetně PowerPointu možnosti přizpůsobení styl pozadí. Informace o přidání a přizpůsobení pozadích najdete v tématu Přidání pozadí do prezentace.

Poznámky : 

Tento článek popisuje motivy. Další informace o hledání šablon dokumentů najdete v tématu kde najdu šablony?

V tomto článku

Použití motivu dokumentu

Přizpůsobení motivu dokumentu

Uložení motivu dokumentu

Použití motivu dokumentu

Pokud chcete změnit motiv dokumentu, který se použije ve výchozím nastavení v aplikaci Word a Excel, vyberte jiný předdefinovaného motivu dokumentu nebo vlastní motiv dokumentu. Motivy dokumentů, které použijete ovlivňují styly, které můžete použít v dokumentu.

 1. Na kartě Rozložení stránky ve skupinovém rámečku Motivy klepněte na položku Motivy .

  Obrázek pásu karet aplikace Word nebo Skupiny motivů na pásu karet aplikace Excel

 2. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li použít předdefinovaný motiv dokumentu, klikněte v části předdefinované, klikněte na motiv dokumentu, který chcete použít.

  • Chcete-li použít vlastní motiv dokumentu, klikněte v části vlastní, klikněte na motiv dokumentu, který chcete použít.

   Poznámka : Možnost Vlastní je k dispozici, jen pokud jste vytvořili alespoň jeden vlastní motiv dokumentu. Další informace o vytváření vlastních motivů dokumentů najdete v tématu Přizpůsobení motivu dokumentu dále.

 3. Pokud požadovaný motiv dokumentu není v seznamu uveden, klikněte na položku Hledat motivy a vyhledejte jej ve svém počítači nebo v síti.

 4. Chcete-li vyhledat jiné motivy dokumentů ve službě Office Online, klepněte na položku Hledat ve službě Office Online.

Začátek stránky

Přizpůsobení motivu dokumentu

Chcete-li úpravy motivů dokumentů, začněte změnou barvy, písma nebo čára a výplň efekty, které se používají. Změny provedené na jednu nebo víc z těchto komponent okamžitě vliv styly, které jste použili v aktivním dokumentu. Pokud chcete použít tyto změny u nových dokumentů, můžete Uložit jako vlastní motiv dokumentu.

Přizpůsobení barev motivu

Barvy motivů obsahují čtyři barvy textu a pozadí, šest barev pro zvýraznění a dvě barvy pro hypertextové odkazy. Barvy v tlačítku Barvy motivu Obrázek tlačítka představují barvy aktuálního textu a pozadí a sada barev vedle názvu Barvy motivu, která se zobrazí po klepnutí na tlačítko Barvy motivu, představuje barvy pro zvýraznění a hypertextové odkazy příslušného motivu. Když kteroukoli z těchto barev změníte tak, aby vznikla vaše vlastní sada barev motivu, změní se odpovídajícím způsobem také barvy v tlačítku Barvy motivu a vedle názvu Barvy motivu.

 1. Na kartě Rozložení stránky klepněte ve skupinovém rámečku Motivy na položku Barvy motivu.

  Obrázek pásu karet aplikace Word nebo Skupiny motivů na pásu karet aplikace Excel

 2. Klepněte na příkaz Vytvořit nové barvy motivu.

 3. V oddílu Barvy motivu klepněte na tlačítko prvku barev motivu, který chcete změnit.

 4. V části Barvy motivu vyberte barvy, které chcete použít. Opakujte kroky 3 a 4 pro všechny prvky barev motivů, které chcete změnit.

  Tip : V oddílu Ukázka lze zobrazit výsledek provedených úprav. Chcete-li zobrazit vliv vybraných barev na styly použité v dokumentu, klepněte na tlačítko Náhled.

 5. Do pole Název zadejte odpovídající název pro nové barvy motivu a poté klepněte na tlačítko Uložit.

  Tip : Pokud chcete vrátit všechny prvky barev motivů na původní hodnoty, klikněte na možnost Obnovit a teprve potom na tlačítko Uložit.

Přizpůsobení písem motivu

Písma motivů zahrnují písmo nadpisu a písmo textu. Když klepnete na tlačítko Písma motivů Obrázek tlačítka , zobrazí se pod názvem Písma motivů název jednotlivých písem nadpisu a textu. Obě tato písma můžete změnit a vytvořit vlastní sadu písem motivů.

 1. Na kartě Rozložení stránky klepněte ve skupinovém rámečku Motivy na položku Písma motivu.

  Obrázek pásu karet aplikace Word nebo Skupiny motivů na pásu karet aplikace Excel

 2. Klepněte na příkaz Vytvořit nová písma motivu.

 3. V seznamech Písmo nadpisu a Písmo textu vyberte písma, která chcete používat.

  Tip : Ukázka bude aktualizována na základě vybraného písma.

 4. Do pole Název zadejte odpovídající název pro nová písma motivu a poté klepněte na tlačítko Uložit.

Výběr sady efektů motivu

Efekty motivu jsou sady a bez výplně. Když kliknete na tlačítko Efekty motivu Obrázek tlačítka , uvidíte čáry a efekty výplně pro každou sadu efektů motivu v obrázku zobrazí s názvem Efekty motivu. Přestože nelze vytvořit vlastní sadu efektů motivu, můžete efektů motivu, který chcete použít v motivu dokumentu.

 1. Na kartě Rozložení stránky klikněte ve skupině Motivy na tlačítko Efekty motivů.

  Obrázek pásu karet aplikace Word nebo Skupiny motivů na pásu karet aplikace Excel

 2. Klikněte na efekt, který chcete použít.

Začátek stránky

Uložení motivu dokumentu

Všechny změny efektů barev, písem nebo čar a výplní můžete uložit jako vlastní motiv dokumentu, který lze použít u dalších dokumentů.

 1. Na kartě Rozložení stránky ve skupinovém rámečku Motivy klepněte na položku Motivy .

  Obrázek pásu karet aplikace Word nebo Skupiny motivů na pásu karet aplikace Excel

 2. Klepněte na příkaz Uložit aktuální motiv.

 3. Do pole Název souboru zadejte příslušný název motivu a klikněte na tlačítko Uložit.

  Vlastní motiv dokumentu se uloží do složky motivech dokumentů a se automaticky přidají do seznamu vlastní motivy.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×