Používání týmových zdrojů v Projectu Online

Používání týmových zdrojů v Projectu Online

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Zdroje týmu jsou lidské prostředky přiřazené k projektu a zodpovědný za provádění konkrétních úkolů. Správce prostředků nejprve sečte všichni v organizaci, který je dostupný pro práci na projektu k Project Online Centrum zdrojů. Vedoucí projektu začnete vytvářet projektové týmy výběrem z této fond zdrojů. Vedoucímu projektu s projektového týmu na místě, přiřadí zdroje k úkolům. Zdroje týmu dokončete úkoly a Project Online můžete použít k odeslání aktualizací časové rozvrhy a průběh.

V tomto tématu

Přidání zdroje týmu jako uživatele Projectu Online

Většina zdroje týmu přístup k Project Online (spolu s licencí) muset zobrazení přiřazených úkolů, odeslat časové rozvrhy a zadejte průběh. Cílem prvního kroku potřebná k nastavení zdroje týmu tedy si je přidat jako uživatele Project Online. Můžete přidat interním trvalých zaměstnancům i externí dodavatelů nebo dočasné zaměstnance.

Tip: Následující postup popisuje způsob přidání uživatelů do Project Online jeden po druhém. Pokud vaše organizace používá služby Active Directory a Exchange, může být automaticky importovat většiny nebo všem uživatelům, spolu s jejich kontaktní informace. Obraťte se na správce Project Online podrobnosti.

 1. Přejděte na Centrum pro správu Office 365. Pokud jsou v prohlížeči otevřete Project Online nebo některé z aplikací Office 365, v levém horním rohu stránky zvolte Spouštěč aplikací a zvolte Správce. Pokud chcete otevřete Centrum pro správu na samostatné kartě v prohlížeči, podržte stisknutou klávesu Ctrl a zvolte Správce.

  Tip: Pokud Project Online nebo jiné aplikaci Office 365 není otevřený, do adresního řádku svého prohlížeče, zadejte http://portal.office.com a stiskněte klávesu Enter. Po přihlášení, otevře se stránka Domů Office Online a je k dispozici v levém horním rohu Spouštěč aplikací.

 2. V levém podokně vyberte Uživatelé a pak zvolte Aktivní uživatelé.

 3. Na stránce Aktivní uživatelé vyberte Přidat uživatele.

 4. Vyplňte pole v dialogovém okně Nový uživatel, včetně názvu, kontaktní informace, heslo účtu, Project Online rolí a informace o licenci Project Online. Zvolte Uložit.

 5. V dialogovém okně Přidat uživatele Ujistěte se, že je zaškrtnuto políčko Odeslat heslo v e-mailu. Zadejte e-mailové adresy do textového pole a potom zvolte Odeslat e-mailu a zavřete. Pokud raději není odešlete heslo v e-mailu, zrušte zaškrtnutí políčka a zvolte Zavřít.

  Tip: Pokud zvolíte možnost odesílat e-maily heslo, nový uživatel dostane e-mailu od týmu služeb Microsoft Online Services s předmětem "Nové nebo změněné uživatelské informace o účtu." Nebo můžete mít heslo e-mailů odesílaných vám pak dát nového uživatele.

 6. Tenhle postup opakujte pro všechny uživatele, kterého chcete přidat do Project Online.

Začátek stránky

Nastavení zdroje v Centru zdrojů aplikace Project Online

Když uživatelé byly přidány, vraťte se do Project Online a přehlednost jako zdroje do fondu zdrojů organizace projektu. Identifikační je zdroje umožňuje, aby přidat projekt týmy a úkoly přiřazeny.

Tip: Pokud vaše organizace používá služby Active Directory, automaticky zjistíte můžete uživatelům jako zdroje prostřednictvím synchronizace služby Active Directory. Další informace najdete v tématu Konfigurace Centra zdrojů. Bez synchronizace služby Active Directory ale musíte nastavit zdrojů jedno po druhém.

 1. V levém horním rohu stránky zvolte Spouštěč aplikací a pak zvolte projekt.

 2. V Project Online na panelu Snadné spuštění vyberte zdroje.

 3. Na kartě zdroje zvolte Nový.

 4. V části Identifikační informacepřidružit zdroj k uživatelskému účtu zaškrtněte políčko.

 5. V části Ověřování uživatele v dialogovém okně účet pro přihlášení uživatele zadejte jméno nebo e-mailovou adresu uživatele, jak jsou zadány v Centru pro správu.

 6. Zadejte jakékoli další informace, ke kterým máte o zdroji. Zvolte Uložit. Zdroj je přidán k Centru zdrojů.

 7. Tenhle postup opakujte pro všechny uživatele, které chcete určit jako zdroje.

Všechny informace o zdroji nemusí mít začínat, ale můžete vždy vrátit a přidat nebo upravit informace později. Zvláštní význam pro zdroje týmu a jejich vedoucí projektů jsou informace o kvalifikaci dostupnost, náklady, oddělení a kódy funkcí. Pomocí tohoto postupu můžete upravit zdroj, který už je uvedený v Centru zdrojů.

 1. V Project Online na panelu Snadné spuštění vyberte zdroje. Otevře se stránka Centrum zdrojů. Centrum zdrojů obsahuje seznam všech zdrojů do fondu zdrojů organizace, kteří se nastavují v aplikaci Project Web App.

 2. Zaškrtněte políčko vedle názvu zdroje, jejichž informace chcete aktualizovat.

 3. Na kartě zdroj ve skupině zdroje zvolte Upravit. Upravit zdroj otevře se stránka s podrobnostmi o vybraný zdroj.

 4. Přidání informací do polí v celém stránky. Po dokončení vyberte Uložit.

  Tip: Zdroje týmu jsou považovány za pracovní zdroje podle Project Online, jako jsou vybavení zdroje. Další typy zdrojů obsahuje materiálové zdroje a nákladové zdroje. V nápovědě k Přidání zdroje do Project Web Appu Další informace o různých typů zdrojů.

Začátek stránky

Sestavení projektového týmu

Po přidání Projectu Online uživatelé v Centru zdrojů, jsou označeny jako zdroje a vedoucí projektů teď můžete přidat je do jejich zvláštní projekty jako zdroje týmu.

 1. V Project Online na panelu Snadné spuštění vyberte projekty.

 2. Na stránce Centrum projektů vyberte název projektu, u kterého chcete sestavení týmu.

 3. Na kartě projekt klikněte ve skupině Navigace zvolte Vytvořit tým. Levé straně stránky Vytvořit tým seznamy celý projekt Online fond zdrojů. Pravé straně odkazuje na prázdnou buňku, ale bude brzy bude k dispozici seznam zdrojů týmu vybraných pro aktuální projekt.

  Build_Project_Team

  Tip: Můžete určit, že v seznamu zobrazit zdroje, které splňují určité vlastnosti. Například jsou zobrazeny pouze práce zdroje (žádné materiál nebo náklady zdroje), na kartě týmu ve skupině Data, zvolte políčko ZobrazitVšechny zdroje a zvolte Práce zdroje. Podobně filtrovat podle charakteristikami, na kartě týmu ve skupině Data vyberte pole Filtr a zadejte filtru. Nakonec seskupit zdroje podle charakteristikami, na kartě týmu ve skupině Data klikněte ve skupinovém rámečku a zvolte seskupení jako Nejdříve k dispozici nebo Typ rezervace.

 4. V tabulce na levé straně zaškrtněte políčka u názvů prostředky, které chcete přidat do svého týmu.

  Tip: V tabulce vytvořit tým najdete některé pole, které vám pomůžou rozhodnout, komu přidat do svého týmu. Jako příklad lze uvést Typ, Nákladové středisko a Nejdříve k dispozici. Další informace o zdroji zejména jejich kvalifikaci a náklady, přejděte na Centrum zdrojů. Na panelu Snadné spuštění vyberte zdroje. Zaškrtněte políčko vedle názvu zdroje. Na kartě zdroj ve skupině zdroje zvolte Upravit. Upravit zdroj otevře se stránka s podrobnostmi o vybraný zdroj.

 5. Mezi dvěma tabulkami vyberte Přidat.

 6. Na kartě týmu ve skupině týmových zvolte Uložit & zavřít. Prostředky, které jste vybrali teď přidají se jako zdroje vašeho projektového týmu v pravé části stránky. Sem jste připraveni úkoly přiřazeny.

  Build_Project_Team_2

Začátek stránky

Přiřazení zdrojů k úkolům

Se svým týmem vytvořené můžete teď spusťte nasměrovat členové týmu projektu a podržte kickoff schůzky. V Project Online můžete přiřadit zdroje k úkolům.

 1. V Project Online na panelu Snadné spuštění vyberte projekty.

 2. Na stránce Centrum projektů vyberte název projektu, ve kterém chcete přiřazení zdrojů k úkolům.

 3. Ganttův diagram uspořádejte tak, abyste mohli snadno pracovat s sloupec Název zdroje. Můžete přetáhnout příčky úplně vpravo tak, aby se zobrazí název úkolu a název zdroje ve stejnou dobu. Nebo umístěte ukazatel myši přes sloupec Název zdroje ukazatel myši změní na čtyřsměrnou šipku a potom přetáhněte sloupec vlevo, blíže do sloupce Název úkolu.

 4. Přiřadit zdroje k úkolu, opakovaně klikněte do pole Název zdroje úkolu. Klikněte na něj znovu otevřete nabídku rozevírací seznam všechny zdroje týmu.

  Assign_Resource_To_Task_1

 5. Zaškrtněte políčka u jmen zdroje, které chcete přiřadit aktuálního úkolu. Stiskněte klávesu Enter.

 6. Tenhle postup opakujte pro všechny úkoly by musel být přiřazeny. Všimněte si, že můžete přiřadit zdroje pouze nejnižší úrovni dílčích úkolů v osnově úkolů – a ne na libovolnou úroveň souhrnných úkolů nad nimi. Další informace o dílčích a souhrnných úkolů.

 7. Na kartě úkol ve skupině projekt na příkaz Uložit.

 8. Na kartě úkol ve skupině projekt vyberte Publikovat. Hned, jak publikovat projekt zdroje týmu mít přístup k jejich přiřazené úkoly. Přihlásit se k Project Online, můžete úkoly na panelu Snadné spuštění zobrazíte jeho přiřazení.

  Assign_Resource_To_Task_2

Začátek stránky

Nastavení času a průběhu vytváření sestav pro zdroje týmu

Můžete nastavit Project Online a aktualizace úkolů sestavy zdrojů vašeho týmu jedním ze tří způsobů:

 • Odevzdání časového rozvrhu s skutečné hodin odpracovaných na každý úkol

 • V průběhu úkolů s procento dokončení u každého úkolu

 • Odevzdání časového rozvrhu jedné položky, který bude zahrnovat skutečně odpracované hodiny a procento dokončení u každého úkolu

Můžete taky nastavit jestli zdroje týmu aktualizace plánu projektu s jejich skutečně odpracované hodiny nebo procento dokončení a jestli potřebujete schvalovat jejich aktualizace.

 1. V Project Online klikněte na Nastavení a potom na nastavení PWA.

 2. V části Správa času a úkolů vyberte možnost odkazy jako Fiskální období nebo Období generování sestav času nastavení parametrů založená na čase pro vytváření sestav.

  Setup_Time_And_Progress

 3. Zvolte Nastavení časového rozvrhu a výchozí hodnoty a Nastavení úkolů zobrazí můžete určit, jak budete chtít časové rozvrhy se zobrazují informace, které týmu zdroje vykazují, a zda budou muset odeslání sestavy ke schválení.

 4. V dolní části každé stránky zvolte Uložit provádět změny.

Začátek stránky

Viz také

Konfigurace Centra zdrojů

Přidání zdroje do Project Web Appu

Zvětšení nebo zmenšení odsazení úkolů v projektu

Nastavení časových rozvrhů

Co můžou dělat členové týmu v Projectu Online?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×