Používání přístupových kláves sady Office 2003 v aplikacích s pásem karet

V některých aplikacích sady Microsoft Office byly nabídky a panely nástrojů nahrazeny pásem karet, což je součást rozhraní Fluent systému Microsoft Office. Pokud jste však zvyklí používat přístupové klávesy ze sady Microsoft Office 2003 a znáte je nazpaměť, můžete je používat i nadále.

Poznámka : V aplikaci Microsoft Office Outlook zůstávají v hlavním okně aplikace zachovány nabídky a panely nástrojů. V otevřených položkách, například v e-mailových zprávách, však byly přístupové klávesy nahrazeny pásem karet rozhraní Office Fluent.

Použijete-li přístupovou klávesu ze sady Office 2003, zobrazí se zpráva, která vás upozorní a připomene vám, které klávesy byly stisknuty. Chcete například do souboru v aplikaci Microsoft Office Word nebo Microsoft Office Excel¨vložit hypertextový odkaz a jste zvyklí používat posloupnost přístupových kláves ze sady Office 2003, stisknete tedy klávesy ALT+I. Zobrazí se následující zpráva, připomínající, které klávesy jste stiskli: Přístupová klávesa sady Office 2003: ALT, I,. Stisknete-li znovu klávesu I, zobrazí se dialogové okno Vložení hypertextového odkazu.

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×