Používání dialogových oken Uložit a publikovat

Při uložení záznamu aplikace Microsoft Lync 2010 jako videa ve formátu Windows Media můžete pomocí dialogových oken Uložit a publikovat zadat umístění publikovaného videa a vybrat obsah, který má být do videa zahrnut.

Co chcete udělat?Uložit a publikovatNastavit možnosti ukládání a publikování

Dialogové okno Uložit a publikovat

Možnosti ukládání a publikování

Dialogové okno Uložit a publikovat

Pomocí dialogového okna Uložit a publikovat můžete zadat název nebo umístění záznamu ve formátu Windows Media. Záznam ve formátu Windows Media můžete uložit do počítače nebo (v případě, že máte odpovídající práva) do sdíleného umístění v síti či do knihovny materiálů serveru Microsoft SharePoint Server 2010.

  1. Do pole Název souboru záznamu zadejte název.

  2. Chcete-li změnit umístění záznamu, proveďte v části Uložit do jednu z následujících akcí:

    • Do textového pole vložte webovou adresu, například adresu URL knihovny materiálů na serveru SharePoint Server 2010.

    • Klikněte na tlačítko Procházet a přejděte do složky, do které chcete video uložit.

  3. Pokud také chcete vybrat typ obsahu, který má být zahrnut, nebo nastavit počáteční a koncový čas záznamu, klikněte na tlačítko Možnosti a postupujte podle pokynů v následující části.

Poznámka :  Pokud byste měli problémy s odesláním souboru na SharePoint Server 2010, požádejte správce služby Microsoft SharePoint o zvýšení nastaveného limitu maximální velikosti odesílaných souborů (ve výchozím nastavení 50 MB) a časového limitu pro odesílání souborů.

Začátek stránky

Možnosti ukládání a publikování

Pomocí dialogového okna Možnosti ukládání a publikování můžete vybrat typ obsahu, který chcete zahrnout do videa ve formátu Windows Media (WMV), a také počáteční a koncový čas záznamu. Zaškrtávací políčka v části Obsah ve videu označují typy obsahu, které byly zahrnuty do původní relace aplikace Microsoft Lync 2010. Pokud daný typ obsahu není k dispozici, nebyl zahrnut ani do původní relace aplikace Lync 2010. Ve výchozím nastavení jsou vybrány všechny dostupné typy, pokud však konkrétní typ obsah zahrnout nechcete, zrušte zaškrtnutí příslušného políčka.

Poznámka : Pokud se chystáte vytvořit publikovatelnou verzi záznamu ve formátu Windows Media, měli byste vědět, že v případě, že byl určitý obsah v původní relaci aplikace Lync 2010 příliš velký (například v případě velké tabule, dlouhé relace zasílání rychlých zpráv nebo sdílení na dvou monitorech), může být obsah ve výsledném videu méně čitelný. Ve výsledném videu jsou navíc z důvodu omezené šířky oříznuty případné zprávy psané rukou obsažené v části záznamu s rychlými zprávami.

  1. Pokud nechcete do výsledného videa zahrnout konkrétní typ obsahu, zrušte v části Obsah ve videu zaškrtnutí příslušného políčka.

  2. V části Čas pomocí šipek nahoru a dolů u možností Počáteční čas a Koncový čas vyberte, na kterém místě původního záznamu má začínat a končit publikovaná verze.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×