Používání aplikace TalkBack k řazení a filtrování tabulek v Excelu pro Android

Používání aplikace TalkBack k řazení a filtrování tabulek v Excelu pro Android

V aplikaci Excel pro Android můžete řadit a filtrovat tabulky pomocí čtečky obrazovky TalkBack integrované v systému Android. Řazení vám pomůže uspořádat a analyzovat data. Filtrování dat je užitečné hlavně tehdy, když listy obsahují velké množství dat.

Poznámky : 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Informace o tom, jak získat nové funkce rychleji, najdete v článku Kdy získám v Office 2016 nejnovější funkce Office 365?.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky TalkBack, která je součástí Androidu. Další informace o použití TalkBacku najdete v tématu Přístupnost v Androidu.

 • V tomto tématu se předpokládá, že tuto aplikaci používáte na telefonu s Androidem. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro tablet s Androidem.

 • Pokud ještě aplikaci Excel pro Android nemáte, stáhněte a nainstalujte si ji z webu Google Play.

 • Další informace o používání gest v aplikaci TalkBack najdete v článku Používání gest aplikace TalkBack.

V tomto tématu

Řazení dat v Excelu

Textová a číselná data v excelovém listu můžete uspořádat v určitém pořadí, například texty od A do Z nebo od Z do A, čísla od nejmenších po největší nebo od největších po nejmenší, případně data a časy od dřívějších po pozdější nebo naopak.

 1. Klepněte někam do excelového listu. Aplikace TalkBack oznámí vybranou buňku.

 2. Potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud se nepřesunete na sloupec, který chcete seřadit. Poklepáním aktivujte výběr.

 3. Pomalu táhněte jedním prstem v horní části obrazovky, dokud aplikace TalkBack neoznámí „Další možnosti, tlačítko“. Fokus je teď na tlačítku a můžete zvednout prst.

 4. Poklepáním na libovolné místo na obrazovce aktivujte tlačítko. Aplikace TalkBack oznámí „Nabídka karet, je vybraná karta Domů“. V dolní části obrazovky opakovaně potáhněte nahoru dvěma prsty, dokud nepřejdete na konec seznamu. Když táhnete prsty, aplikace TalkBack přehrává zvuky. Když dosáhnete konce seznamu, zůstane zticha.

 5. Prozkoumejte seznam tažením jedním prstem v dolní části obrazovky. Když táhnete prstem, aplikace TalkBack oznamuje položky seznamu.

 6. Když aplikace TalkBack oznámí „Nabídka Seřadit a filtrovat“, zvedněte prst a poklepejte na obrazovku.

 7. Prozkoumejte seznam tažením jedním prstem v dolní části obrazovky. Když táhnete prstem, aplikace TalkBack oznamuje položky seznamu.

  • Pokud chcete řadit alfanumerická data od A do Z nebo od nejmenšího po největší, případně pokud chcete seřadit data a časy od dřívějších po pozdější, vyberte možnost Seřadit vzestupně. Aplikace TalkBack oznámí „Seřadit vzestupně, přepínač, nezaškrtnuto“.

  • Pokud chcete řadit alfanumerická data od Z do A nebo od největších po nejmenší, případně pokud chcete seřadit data a časy od pozdějších po dřívější, vyberte možnost Seřadit sestupně. Aplikace TalkBack oznámí „Seřadit sestupně, přepínač, nezaškrtnuto“.

  Když najdete požadovanou možnost, zvedněte prst a poklepejte na ni. Položky se seřadí odpovídajícím způsobem.

 8. Pokud se chcete vrátit do listu, potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte „Rozbalit, přepínač, zaškrtnuto“. Tím jste vybrali tlačítko Rozbalit. Poklepáním ho aktivujte.

Seřazení oblasti buněk

Pokud jsou v sešitě prázdné buňky, můžete nejdřív vybrat oblast a potom ji seřadit.

 1. V sešitu pomalu táhněte jedním prstem v horní části obrazovky, dokud aplikace TalkBack neoznámí „Další možnosti, tlačítko“. Fokus je teď na tlačítku a můžete zvednout prst.

 2. Poklepáním na libovolné místo na obrazovce aktivujte tlačítko. Aplikace TalkBack oznámí „Nabídka karet, je vybraná karta Domů“.

 3. V dolní části obrazovky opakovaně potáhněte nahoru dvěma prsty, dokud nepřejdete na konec seznamu. Když táhnete prsty, aplikace TalkBack přehrává zvuky. Když dosáhnete konce seznamu, zůstane zticha.

 4. Prozkoumejte seznam tažením jedním prstem v dolní části obrazovky. Když táhnete prstem, aplikace TalkBack oznamuje položky seznamu.

 5. Když aplikace TalkBack oznámí „Vybrat oblast“, zvedněte prst a poklepejte na obrazovku.

 6. Otevře se dialogové okno Vybrat buňku nebo oblast a fokus se přesune do pole oblasti. Zadejte rozsah, který chcete vybrat, například A1:C15. Táhněte prstem po obrazovce, dokud aplikace TalkBack neoznámí „OK, tlačítko“. Zvedněte prst a poklepejte na tlačítko. Oblast je teď vybraná.

 7. Táhněte jedním prstem v horní části obrazovky, dokud aplikace TalkBack neoznámí „Další možnosti, tlačítko“. Zvedněte prst a poklepáním tlačítko aktivujte.

 8. Prozkoumejte seznam v dolní části obrazovky tažením jedním prstem přes položky. Když aplikace TalkBack oznámí „Nabídka Seřadit a filtrovat“, zvedněte prst a poklepejte na obrazovku.

 9. Prozkoumejte seznam tažením jedním prstem v dolní části obrazovky. Když táhnete prstem, aplikace TalkBack oznamuje položky seznamu.

  • Pokud chcete řadit alfanumerická data od A do Z nebo od nejmenšího po největší, případně pokud chcete seřadit data a časy od dřívějších po pozdější, vyberte možnost Seřadit vzestupně. Aplikace TalkBack oznámí „Seřadit vzestupně, přepínač, nezaškrtnuto“.

  • Pokud chcete řadit alfanumerická data od Z do A nebo od největších po nejmenší, případně pokud chcete seřadit data a časy od pozdějších po dřívější, vyberte možnost Seřadit sestupně. Aplikace TalkBack oznámí „Seřadit sestupně, přepínač, nezaškrtnuto“.

  Když najdete požadovanou možnost, zvedněte prst a poklepejte na ni. Položky se seřadí odpovídajícím způsobem.

Formátování dat

Občas budete muset změnit formát dat, abyste při řazení získali správné výsledky.

 1. Přejděte na buňku nebo sloupec, který chcete naformátovat. Poklepáním aktivujte výběr.

 2. Pomalu táhněte jedním prstem v horní části obrazovky, dokud aplikace TalkBack neoznámí „Další možnosti, tlačítko“. Fokus je teď na tlačítku a můžete zvednout prst.

 3. Poklepáním na libovolné místo na obrazovce aktivujte tlačítko. Aplikace TalkBack oznámí „Nabídka karet, je vybraná karta Domů“. V dolní části obrazovky potáhněte nahoru dvěma prsty a posuňte se tak v seznamu směrem dolů.

 4. Prozkoumejte seznam tažením jedním prstem v dolní části obrazovky. Když táhnete prstem, aplikace TalkBack oznamuje položky seznamu.

 5. Když aplikace TalkBack oznámí „Nabídka Formát čísla“, zvedněte prst a poklepejte na obrazovku.

 6. Prozkoumejte seznam tažením jedním prstem v dolní části obrazovky. Když táhnete prstem, aplikace TalkBack oznamuje položky seznamu.

  Můžete zvolit jeden z těchto formátů: Obecný, Číslo, Měna, Účetnický, Datum, Čas, Procento, Zlomek, Matematický, Text a Zvláštní. Když najdete požadovaný formát, zvedněte prst a poklepáním na formát ho použijte.

Tipy pro řešení problémů s řazením

Pokud se vám při řazení dat zobrazí neočekávané výsledky, zkontrolujte toto:

 • Pokud data, která jste seřadili, obsahují nějaké vzorce, můžou se hodnoty vrácené těmito vzorci při přepočítání listu změnit. V takovém případě řazení zopakujte, abyste dostali aktuální výsledky.

 • Skryté sloupce se při řazení sloupců nepřesouvají a skryté řádky se nepřesouvají při řazení řádků. Před řazením dat je proto vhodné zobrazit skryté řádky a sloupce. Postup pro zobrazení skrytých řádků a sloupců v Excelu:

  1. Přejděte na řádek nebo sloupec vedle skrytého sloupce nebo řádku. Aplikace TalkBack oznámí „Sousední se skrytými buňkami“.

  2. Potáhněte prstem nahoru na záhlaví sloupce nebo doleva na číslo řádku a zvedněte prst. Poklepáním vyberte celý sloupec nebo řádek.

  3. Dalším poklepáním otevřete nabídku.

  4. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte „Zobrazit, tlačítko“. Poklepáním zobrazte skrytý sloupec nebo řádek. Aplikace TalkBack oznámí vaše aktuální umístění v sešitu a zobrazí se skrytý sloupec nebo řádek.

 • Zkontrolujte nastavení národního prostředí na telefonu. Řazení výsledků se může lišit v závislosti na nastavení národního prostředí.

Filtrování dat v tabulce

Po vložení dat do tabulky v Excelu můžete pomocí filtrů rychle najít hodnoty, které vyhovují vašim kritériím.

 1. V Excelu táhněte prstem na obrazovce, dokud se nepřesunete na tabulku. Aplikace TalkBack oznámí vybranou buňku.

 2. Potáhněte prstem doleva nebo doprava, až se přesunete na záhlaví tabulky, kterou chcete filtrovat. Záhlaví můžete také najít tažením prstem na obrazovce.

 3. Pomalu táhněte jedním prstem v horní části obrazovky, dokud aplikace TalkBack neoznámí „Další možnosti, tlačítko“. Fokus je teď na tlačítku a můžete zvednout prst.

 4. Poklepáním na libovolné místo na obrazovce aktivujte tlačítko. Aplikace TalkBack oznámí „Nabídka karet, je vybraná karta Domů“. V dolní části obrazovky opakovaně potáhněte nahoru dvěma prsty, dokud nepřejdete na konec seznamu. Když táhnete prsty, aplikace TalkBack přehrává zvuky. Když dosáhnete konce seznamu, zůstane zticha.

 5. Prozkoumejte seznam tažením jedním prstem v dolní části obrazovky. Když táhnete prstem, aplikace TalkBack oznamuje položky seznamu.

 6. Když aplikace TalkBack oznámí „Nabídka Seřadit a filtrovat“, zvedněte prst a poklepejte na obrazovku.

 7. Prozkoumejte seznam tažením jedním prstem v dolní části obrazovky. Když táhnete prstem, aplikace TalkBack oznamuje položky seznamu. Až přejdete na položku Zobrazit tlačítka filtru, zvedněte prst a poklepejte na ni.

 8. Do listu se vrátíte tažením prstem do horní části obrazovky, až uslyšíte, že aplikace TalkBack oznámila záhlaví tabulky.

 9. Potažením prstem doprava přejděte na tlačítko filtru. Aplikace TalkBack oznámí umístění, jako třeba „Sloupec nula, řádek nula, záhlaví, bez filtru“. Potažením prstem doleva přejděte na další položku. Aplikace TalkBack oznámí „Filtrovat položky, tlačítko“. Zvedněte prst a poklepejte na tlačítko.

 10. Otevře se nabídka Filtrovat položky. Fokus je v poli Hledat. Poklepáním aktivujte pole hledání a zobrazte klávesnici v dolní části obrazovky.

 11. Přetahováním prstu po klávesnici na obrazovce zadejte kritérium, které chcete filtrovat.

 12. Až skončíte, táhněte prstem do horní části obrazovky, až uslyšíte, že aplikace TalkBack oznámila správné kritérium. Zvedněte prst a poklepáním kritérium vyberte.

 13. Táhněte prstem po obrazovce, dokud TalkBack neoznámí Hotovo, tlačítko. (Toto tlačítko je v pravém horním rohu obrazovky.) Zvedněte prst a poklepejte na tlačítko.

 14. Nabídka Filtrovat položky se zavře a vy se vrátíte do tabulky, pro kterou bylo použito vybrané kritérium filtru.

Viz také

Použití externí klávesnice v Excelu pro Android

Používání aplikace TalkBack k základním úkolům v Excelu pro Android

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Naučte se používat k ovládání Excelu funkce přístupnosti

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×