Používání aplikace Communicator s programy Outlook 2007 a OneNote 2007 systému Office

Použití aplikace Office Outlook poskytuje při práci s aplikací Office Communicator 2007 R2 několik užitečných a výkonných funkcí. Můžete například provádět následující akce:

 • zobrazovatt dostupnost kontaktů a využívat funkce pro hovory a rychlé zprávy aplikace Office Communicator prostřednictvím aplikace Outlook 2007;

 • automaticky načítat nastavení funkce Mimo kancelář z aplikace Outlook a zobrazovat zprávu Mimo kancelář ve stavové oblasti aplikace Communicator 2007 R2;

 • nastavovat v aplikaci Communicator aktualizace stavu a volného času podle kalendáře aplikace Outlook a aktualizace seznamu kontaktů podle dat kontaktů v aplikaci Outlook;

 • zaznamenávat příchozí, odchozí a zmeškané hovory v aplikaci Outlook;

 • zahájovat či znovu zahajovat konverzace prostřednictvím rychlých zpráv, hlasové konverzace nebo audiovizuální konverzace z e-mailové zprávy v aplikaci Outlook;

 • načítat poznámky programu OneNote 2007, které jste pořídili během předchozího hovoru, ze složky Historie konverzací v aplikaci Outlook.

V závislosti na konfiguraci můžete mít z okna Konverzace v aplikaci Communicator přístup také k rozšířeným funkcím pro psaní poznámek v programu Office OneNote 2007.

Co chcete provést?

Konfigurace možností integrace aplikace Outlook v aplikaci Communicator

Odeslání e-mailu z relace rychlých zpráv

Odeslání rychlé zprávy z e-mailu

Používání složky Historie konverzací v aplikaci Outlook

Zobrazení zmeškaných hovorů v aplikaci Outlook 2007

Přehrávání hlasové pošty v aplikaci Outlook 2007

Zobrazení upozornění aplikace Outlook, která jste zmeškali

Pořizování poznámek v programu Office OneNote 2007 v průběhu konverzace

Konfigurace možností integrace aplikace Outlook v aplikaci Communicator

 1. V záhlaví aplikace Office Communicator klikněte na tlačítko Nabídka, přejděte na možnost Nástroje a klikněte na možnost Možnosti.

 2. Na kartě Osobní v části Správce osobních informací vyberte z rozevíracího seznamu možnost Microsoft Office Outlook.

 3. Podle potřeby zaškrtněte následující políčka nebo jejich zaškrtnutí zrušte:

  • Zobrazovat informace funkce aplikace Outlook Mimo kancelář kontaktům s úrovní přístupu Osobní ,Tým a Společnost.

  • Aktualizovat hodnotu stavu a volného času podle informací v kalendáři aplikace Outlook

  • Zobrazit předmět a místo schůzky kontaktům s úrovní přístupu Tým .

  • Ukládat konverzace prostřednictvím rychlých zpráv do složky Historie konverzací v aplikaci Outlook

  • Ukládat protokoly volání do složky Historie konverzací v aplikaci Outlook

   Poznámka : Každá změna těchto možností se automaticky zkopíruje do všech počítačů a zařízení s aplikací Communicator 2007 R2.

Začátek stránky

Odeslání e-mailu z relace rychlých zpráv

 1. V průběhu relace rychlých zpráv vyberte v seznamu účastníků jméno kontaktu, kterému chcete odeslat e-mail.

 2. Pravým tlačítkem myši klikněte na jméno kontaktu a vyberte možnost Odeslat e-mailovou zprávu.

Začátek stránky

Odeslání rychlé zprávy z e-mailu

 • V okně zprávy v aplikaci Outlook 2007 klikněte na indikátor stavu a volného času vedle jména příslušného kontaktu a vyberte možnost Odpovědět rychlou zprávou.

Začátek stránky

Používání složky Historie konverzací v aplikaci Outlook

Aplikace Communicator 2007 vytvoří v aplikaci Outlook zvláštní složku s názvem Historie konverzací, která slouží ke sledování a protokolování informací o konverzacích. Složka se v aplikaci Outlook 2007 zobrazuje v seznamu složek spolu s ostatními složkami, jako jsou například složky Doručená pošta, Pošta k odeslání nebo Odeslaná pošta, a obsahuje záznamy o relacích rychlých zpráv, telefonních hovorech a přesměrovaných hovorech.

V položkách složky Historie konverzací jsou uvedeny čas a datum zprávy, předmět a obsah konverzace, jména účastníků a směr konverzace (příchozí či odchozí). Složka dále obsahuje informace o všech konverzacích, jejichž součástí byl zvuk, a v případě, že jste zvolili příslušnou možnost, obsahuje složka i úplný záznam všech konverzací prostřednictvím rychlých zpráv.

Postup zobrazení složky Historie konverzací

 1. V navigačním podokně aplikace Outlook rozbalte seznam složek kliknutím na položku Poštovní schránka v části Všechny složky pošty.

 2. Klikněte na položku Historie konverzací.

Začátek stránky

Zobrazení zmeškaných hovorů v aplikaci Outlook 2007

Aplikace Outlook 2007 rovněž vede záznamy o změškaných telefonních hovorech, zprávách hlasové pošty a zmeškaných konverzacích. Záznam těchto událostí je uložen ve složce Doručená pošta.

 • V navigačním podokně aplikace Outlook v části Všechny složky pošty dvakrát klikněte na možnost Hledat složky a potom klikněte na možnost Zmeškané konverzace.

Začátek stránky

Přehrávání hlasové pošty v aplikaci Outlook 2007

 1. V navigačním podokně programu Outlook v části Všechny složky pošty dvakrát klikněte na možnost Hledat složky a potom klikněte na možnost Hlasová pošta.

 2. Vyhledejte e-mail, který obsahuje záznam zmeškané zprávy, a dvakrát klikněte na jeho přílohu (Outlook 2003) nebo klikněte na tlačítko Přehrát (Outlook 2007).

  Otevře se program Windows Media Player a zpráva hlasové pošty se přehraje.

Poznámka : Aplikace Outlook 2007 umožňuje přehrát zprávy hlasové pošty také v telefonu. Po kliknutí na tlačítko Upravit poznámky, které se nachází v horní části e-mailové zprávy, lze v tomto programu zprávy hlasové pošty také opatřit poznámkami.

Začátek stránky

Zobrazení upozornění aplikace Outlook, která jste zmeškali

Je-li aplikace Communicator 2007 R2 integrována do aplikace Outlook 2007, můžete v aplikaci Communicator obdržet upozornění vždy, když se ve složce Doručená pošta objeví nepřečtený e-mail o zprávě hlasové pošty nebo o zmeškané konverzaci. Pokud ve složce nejsou žádná zmeškaná upozornění, oznámení o zmeškaných upozorněních se nezobrazí.

 • V hlavním okně aplikace Office Communicator klikněte na tlačítko Zmeškaná upozornění. Zobrazí se seznam zmeškaných upozornění.

Začátek stránky

Pořizování poznámek v programu Office OneNote 2007 v průběhu konverzace

 • V okně Konverzace klikněte na tlačítko Zobrazit další možnosti v pravé horní části okna a potom klikněte na možnost Psát poznámky v programu OneNote.

  Jde-li o pokračování konverzace, můžete pomocí tlačítka Zobrazit další možnosti znovu otevřít veškeré předchozí poznámky.

Začátek stránky

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×