Používání aplikace Communicator s programy Outlook 2007 a OneNote 2007 systému Office

Program Office Outlook poskytuje při práci s aplikací Office Communicator mnoho užitečných a výkonných funkcí. Můžete například provádět následující akce:

 • Zobrazit dostupnost kontaktů a mít v programu Outlook 2007 přístup k funkcím aplikace Office Communicator pro volání a rychlé zprávy.

 • Automaticky načíst nastavení funkce Mimo kancelář z programu Outlook a zobrazit zprávu Mimo kancelář ve stavové oblasti aplikace Communicator 2007.

 • Nastavit v aplikaci Communicator aktualizace stavu podle kalendáře programu Outlook a aktualizace seznamu kontaktů podle dat kontaktů v programu Outlook.

 • Zaznamenávat příchozí, odchozí a zmeškané hovory v programu Outlook.

 • Zahájit či znovu zahájit konverzaci prostřednictvím rychlých zpráv, hlasovou konverzaci nebo videokonverzaci z e-mailu v programu Outlook.

 • Načíst poznámky programu OneNote 2007, které jste pořídili během předchozího hovoru, ze složky Historie konverzace v programu Outlook.

V závislosti na konfiguraci můžete mít z okna Konverzace v aplikaci Communicator také přístup k rozšířeným funkcím pro psaní poznámek programu Office OneNote 2007.

Co chcete provést?

Konfigurace možností integrace programu Outlook v aplikaci Communicator

Odeslání e-mailu z relace rychlých zpráv

Odeslání rychlé zprávy z e-mailu

Používání složky Historie konverzace v programu Outlook

Zobrazení zmeškaných hovorů v programu Outlook 2007

Přehrávání hlasové pošty v programu Outlook 2007

Zobrazení upozornění programu Outlook, která jste mohli zmeškat

Pořizování poznámek v programu Office OneNote 2007 v průběhu konverzace

Konfigurace možností integrace programu Outlook v aplikaci Communicator

 1. V záhlaví aplikace Office Communicator klepněte na tlačítko Nabídka, přejděte na položku Nástroje a vyberte příkaz Možnosti.

 2. Na kartě Osobní v části Správce osobních informací vyberte z rozevíracího seznamu položku Microsoft Office Outlook.

 3. Podle potřeby zaškrtněte následující políčka nebo zaškrtnutí zrušte:

  • Zobrazovat informace funkce programu Outlook Mimo kancelář kontaktům s úrovní přístupu Osobní, Tým a Podnik

  • Aktualizovat hodnotu funkce Stav a volný čas podle informací v kalendáři programu Outlook

  • Zobrazovat předmět a místo schůzky kontaktům s úrovní přístupu Tým

  • Ukládat konverzace prostřednictvím rychlých zpráv do složky Historie konverzace v programu Outlook

  • Ukládat protokoly volání do složky Historie konverzace v programu Outlook

   Poznámka: Každá změna těchto možností se automaticky zkopíruje do všech počítačů a zařízení uživatele s aplikací Communicator 2007.

Začátek stránky

Odeslání e-mailu z relace rychlých zpráv

 1. V průběhu relace rychlých zpráv vyberte v seznamu účastníků jméno kontaktu, kterému chcete odeslat e-mail.

 2. Klepněte pravým tlačítkem myši na jméno kontaktu a vyberte příkaz Odeslat e-mailovou zprávu.

Začátek stránky

Odeslání rychlé zprávy z e-mailu

 • V okně zprávy v programu Outlook 2007 klepněte na indikátor stavu vedle jména příslušného kontaktu a vyberte příkaz Odpovědět rychlou zprávou.

Začátek stránky

Používání složky Historie konverzace v programu Outlook

Aplikace Communicator 2007 vytvoří v programu Outlook zvláštní složku s názvem Historie konverzace, která slouží ke sledování a protokolování informací o konverzacích. Složka se v programu Outlook zobrazuje v seznamu složek spolu s ostatními složkami, jako jsou například složky Doručená pošta, Pošta k odeslání nebo Odeslaná pošta, a obsahuje záznamy o relacích rychlých zpráv, telefonních hovorech a přesměrovaných hovorech.

Každá položka složky Historie konverzace obsahuje čas a datum zprávy, předmět a obsah konverzace, jména účastníků a směr konverzace (příchozí či odchozí). Složka dále obsahuje informace o všech konverzacích, které obsahovaly zvuk, a v případě, že jste zvolili příslušnou možnost, obsahuje složka i úplný záznam všech konverzací prostřednictvím rychlých zpráv.

Zobrazení složky Historie konverzace

 1. V navigačním podokně programu Outlook rozbalte seznam složek klepnutím na položku Poštovní schránka v části Všechny složky pošty.

 2. Klepněte na položku Historie konverzace.

Začátek stránky

Zobrazení zmeškaných hovorů v programu Outlook 2007

Program Outlook 2007 vede záznam o zmeškaných hovorech, zprávách hlasové pošty a konverzacích. Záznam těchto událostí je uložen ve složce Doručená pošta.

 • V navigačním podokně programu Outlook poklepejte v části Všechny složky pošty na položku Hledat složky a potom klepněte na položku Zmeškané konverzace.

Začátek stránky

Přehrávání hlasové pošty v programu Outlook 2007

 1. V navigačním podokně programu Outlook poklepejte v části Všechny složky pošty na položku Hledat složky a potom klepněte na položku Hlasová pošta.

 2. Vyhledejte e-mail, který obsahuje záznam zmeškané zprávy, a poklepejte na jeho přílohu (Outlook 2003) nebo klepněte na tlačítko Přehrát (Outlook 2007).

  Otevře se program Windows Media Player a zprávu hlasové pošty přehraje.

Poznámka: Program Outlook 2007 umožňuje přehrát zprávy hlasové pošty také v telefonu. Po klepnutí na tlačítko Upravit poznámky, které se nachází v horní části e-mailové zprávy, lze v tomto programu zprávy hlasové pošty také opatřit poznámkami.

Začátek stránky

Zobrazení upozornění programu Outlook, která jste mohli zmeškat

Je-li aplikace Communicator 2007 integrována do programu Outlook 2007, můžete v aplikaci Communicator obdržet upozornění vždy, když složka Doručená pošta obsahuje nepřečtený e-mail o zprávě hlasové pošty nebo o zmeškané konverzaci. Pokud tato upozornění nejsou zmeškaná, oznámení Zmeškaná upozornění se nezobrazí.

 • V hlavním okně aplikace Office Communicator klepněte na tlačítko Zmeškaná upozornění. Zobrazí se seznam zmeškaných upozornění.

Začátek stránky

Pořizování poznámek v programu Office OneNote 2007 v průběhu konverzace

 • V okně Konverzace klepněte na tlačítko Možnosti konverzace v pravé horní části okna a potom klepněte na položku Psát poznámky v programu OneNote.

  Jde-li o pokračování konverzace, můžete pomocí tlačítka Zobrazit další možnosti znovu otevřít veškeré předchozí poznámky.

Začátek stránky

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×