Používání VoiceOveru pro správu kalendáře a událostí v aplikaci Outlook pro iOS

VoiceOver můžete v aplikaci Outlook pro iOS použít k plánování událostí v kalendáři a dostávání připomenutí na svém iPhonu nebo iPadu.

Poznámky : 

 • Pro přístup k aplikaci Outlook Online v iOSu je potřeba nainstalovat a používat aplikaci Outlook z App Storu.

 • Klávesové zkratky a navigace v aplikaci Outlook se můžou od těch v Outlooku Online lišit.

 • Můžete používat gesta nebo externí klávesnici.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky VoiceOver, která je v iOS integrovaná.

V tomto tématu

Spuštění aplikace Outlook a přihlášení

 1. Otevřete aplikaci Outlook.

 2. Pokud se zobrazí výzva, přihlaste se k e-mailovému účtu. V závislosti na e-mailové službě můžete slyšet různé pokyny.

 3. Pokud máte víc účtů, otevře se výchozí účet. Když se chcete přepnout na jiný účet, přesuňte fokus na tlačítko Zobrazit navigační podokno v levém horním rohu displeje. Poklepejte na displej.

 4. Posouvejte se v nabídce dolů, dokud neuslyšíte název e-mailového účtu, který chcete otevřít, a potom poklepejte na displej.

 5. Ve výchozím nastavení se v aplikaci Outlook otevře složka Doručená pošta. Pokud chcete přejít na Kalendář, posuňte se do spodní části displeje a fokus přesuňte doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte „karta Kalendář“, a potom poklepejte na displej. Otevře se Kalendář.

Používání zobrazení kalendáře

zobrazení kalendáře v aplikaci Outlook vypadá horní řádek takto: na levé straně je tlačítko Spravovat kalendáře, uprostřed je měsíc a rok a na pravé straně je tlačítko Zobrazení dne a tlačítko Vytvořit událost.

Pokud chcete obsah displeje změnit, přesuňte fokus na tlačítko Zobrazení dne a potom poklepejte na displej. Otevře se nabídka. Posuňte prstem dolů a vyberte jednu z těchto tří možností:

 • Tlačítko Agenda. Kalendář zobrazí v horní části displeje týdny a dny a položky programu schůzky pro daný den se zobrazí pod nimi.

 • Tlačítko Den. Kalendář zobrazí v horní části displeje týdny a dny a pod nimi se na levé straně zobrazí časová osa a na pravé straně se vedle jejich naplánovaného času zobrazí události.

 • Tlačítko 3 dny. Zobrazí tři dny s událostmi. Na levé straně se zobrazí časová osa a na pravé straně se ve sloupcích vedle naplánovaného času zobrazí události pro jednotlivé dny.

Pod touto osou se objeví vybrané zobrazení. Dnešní datum je výchozím datem.

V dolní části displeje je pás karet s kartami:

 • Pošta přejde do složky Doručená pošta.

 • Kalendář přejde do zobrazení kalendáře.

 • Soubory umožní procházet soubory, včetně těch na OneDrivu.

 • Lidé přejde do zobrazení Lidé, které zobrazuje kontakty.

 • Nastavení zobrazuje nastavení aplikace Outlook, která můžete změnit.

Navigace v kalendáři

Ve výchozím nastavení se z měsíce zobrazí pouze dva týdny. Pokud si chcete v zobrazení Den nebo Agenda zobrazit až pět týdnů, přesuňte fokus na nadpis měsíce a poklepejte na displej.

Když se chcete v kalendáři pohybovat, přejeďte po displeji rychlým pohybem prstu nahoru, abyste přešli na další den, nebo rychlým pohybem prstu dolů, abyste přešli na den předchozí. Při procházení uslyšíte den v týdnu a datum ve formátu den a měsíc.

Rychlým pohybem prstu vpravo přejdete z kalendáře na zobrazení Den/Agenda. Rychlým pohybem prstu vlevo přejdete zpátky na kalendář. V zobrazení 3 dnů se rychlým pohybem prstu nahoru nebo dolů přesunete mezi dny.

Reakce na připomenutí událostí

Když máte v aplikaci Outlook naplánovanou událost, zapnutá upozornění a zapnutý VoiceOver, uslyšíte v přednastaveném čase před událostí její připomenutí. Připomenutí události vyskočí na displeji. Když po tomto připomenutí události přejedete prstem dolů, přečte se jeho text. Pod textem události jsou tlačítka s několika možnostmi, jak na událost reagovat. Tlačítka se liší v závislosti na druhu e-mailového účtu, který používáte. Většinou uvidíte aspoň:

 • Zobrazit: Poklepáním událost otevře.

 • Připomenout znovu: Poklepáním zavře okno s připomenutím až do času události.

 • Zavřít: Poklepáním zavře okno s připomenutím bez jakékoli akce.

Naplánování události

 1. Přesuňte fokus na tlačítko Vytvořit událost v levém horním rohu displeje a potom poklepejte na displej.

 2. Fokus bude v textovém poli Název. Napište nebo nadiktujte název události.

 3. Nastavte datum a čas události:

  • Celodenní událost vytvoříte tak, že se budete posouvat dolů, dokud neuslyšíte „Celodenní událost“, a potom poklepáním nastavíte přepínač do polohy zapnuto.

  • Když chcete vytvořit událost v konkrétní den a čas, posouvejte se dolů, dokud neuslyšíte „Začátek“, a potom poklepejte na displej. Otevře se ovládací prvek výběru dne. Rychlým pohybem prstu nahoru nebo dolů vyberte den. Potom se prstem posuňte doprava a rychlým pohybem prstu nahoru nebo dolů vyberte hodinu. Opět se posuňte doprava a stejným způsobem vyberte minuty. Nakonec se posuňte nahoru, dokud neuslyšíte „Začátek“, a potom poklepejte na displej, abyste svoje zadávání dokončili.

   Posouvejte se dolů, dokud neuslyšíte „Konec“ a pak poklepejte na displej. Stejným způsobem nastavte čas konce události.

 4. Pokud si chcete nastavit umístění události (třeba místní kavárnu), potáhněte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte „Umístění“, a pak poklepejte na displej. Fokus bude v textovém poli. Napište nebo nadiktujte požadovaný název umístění. Když zadáváte název, Outlook vyhledává a vypisuje umístění, která vašemu zadání odpovídají. Pokud si chcete poslechnout jejich názvy, posuňte prstem dolů. Když chcete vybrat umístění, které jste právě slyšeli, poklepejte na displej.

  Tip : Aplikace vás může vyzvat k zapnutí zjišťování polohy, které Outlooku pomůže vyhledávat a lépe předpovídat místa ve vaší blízkosti, ve kterých můžete chtít svoji událost nebo schůzku pořádat.

 5. Můžete taky určit kalendář, do kterého chcete událost přidat. Potáhněte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte „tlačítko Kalendář“, a potom poklepejte na displej. Posouvejte se dolů, abyste kalendáře slyšeli, a pak dvojitým poklepáním požadovaný kalendář vyberte.

 6. Pokud chcete, můžete si výchozí čas upozornění (výchozí nastavení je 15 minut před událostí) změnit potažením prstu doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte „tlačítko Upozornění“. Poklepejte na displej. Potom se posuňte dolů, abyste si poslechli alternativní intervaly upozornění a jeden si poklepáním vybrali.

 7. Potáhněte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte „Popis“ (je to poslední tlačítko), a potom poklepejte na displej. Fokus bude v textovém poli Popis. Poklepejte na displej a potom zadejte detailnější popis události.

 8. Pokud chcete pozvat někoho dalšího, potáhněte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte „Lidé“, a potom poklepejte na displej. Fokus bude v textovém poli. Napište nebo nadiktujte jména lidí, které chcete pozvat. Když zadáváte jména, Outlook vyhledává a zobrazuje lidi, kteří vašemu zadání odpovídají. Pokud si chcete poslechnout jejich jména, posuňte prstem dolů. Požadovanou osobu vyberete poklepáním na displej.

  Jakmile budete se zvaním lidí hotoví, přesuňte fokus na tlačítko Uložit v pravém horním roku a pak poklepejte na displej.

 9. Pokud chcete událost zrušit, posuňte prstem nahoru na tlačítko Zrušit v levém horním rohu a pak poklepejte na displej. Uslyšíte „Chcete zrušit událost?“ a tlačítko Zahodit bude ve výchozím nastavení označené. Poklepejte na displej.

  Když chcete událost uložit, přesuňte fokus na tlačítko Uložit v pravém horním roku a pak poklepejte na displej. Když událost uložíte, e-mailové pozvánky se automaticky odešlou všem pozvaným.

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×