Používání OneDrivu v iOS

Aplikace OneDrive vám umožní nahrát obrázky a stáhnout všechny soubory, které máte na OneDrive.com.

Poznámka: Aplikace OneDrive nesynchronizuje soubory automaticky, ale můžete nahrát aktualizované soubory a upravené obrázky.

Tady jsou základní informace o používání aplikace OneDrive pro iPhone, iPad a iPod Touch. Stáhnout aplikaci pro iOS.

Když chcete přidat osobní účet, zadejte na přihlašovací stránce svůj účet Microsoft. Když chcete přidat účet OneDrivu pro firmy, zadejte e-mailovou adresu, kterou používáte ve vaší firmě, škole nebo jiné organizaci.

Poznámky: 

 • Pokud máte s přihlášením přes pracovní nebo školní účet potíže, zkuste se přihlásit na webu OneDrive.com nebo kontaktujte vaše oddělení IT.

 • Pokud si chcete změnit nebo resetovat heslo pro OneDrive, přihlaste se ke svému účtu online na account.microsoft.com/security.

Můžete mít jak osobní účet, tak účet OneDrive pro firmy. Přidat další účet:

 1. Spusťte aplikaci OneDrive a v levém horním rohu obrazovky klepněte na ikonu Já Ikona Osoba v aplikaci OneDrive pro iOS .

 2. Klepněte na Přidat účet.

 3. Na přihlašovací obrazovce zadejte e-mailovou adresu a heslo, které používáte ve společnosti, škole nebo v jiné organizaci.

  Pokud vaše organizace používá SharePoint 2013, SharePoint Server 2016 nebo SharePoint Server 2019, postup přihlašování se od Office 365 liší. Na přihlašovací obrazovce klepněte na Máte adresu URL SharePoint Serveru? Pak zadejte webovou adresu SharePoint serveru a pokračujte v přihlašování. Webová adresa, které se také říká adresa URL, může vypadat třeba takto: http://portal.

Poznámky: 

 • Abyste se mohli přihlásit do aplikace OneDrive pro firmy, musí mít vaše organizace opravňující plán předplatného SharePoint Online nebo Office 365 pro firmy nebo musí vaše organizace mít vlastní nasazení SharePoint Server.

 • Nemůžete se přihlašovat pomocí více pracovních nebo školních účtů ze stejné organizace.

Pokud chcete přepnout mezi osobním účtem OneDrivu a účtem OneDrivu pro firmy nebo mezi různými účty OneDrivu pro firmy, spusťte aplikaci, v levém horním rohu obrazovky klepněte na ikonu Já Ikona Osoba v aplikaci OneDrive pro iOS a potom klepněte na název účtu, který chcete používat.

Snímek obrazovky s přepínáním mezi účty v aplikaci OneDrive v iOSu

Do aplikace OneDrive můžete přidat jenom jeden osobní účet. Pokud chcete otevřít jiný osobní účet, klepněte v levém horním rohu na ikonu Já Ikona Osoba v aplikaci OneDrive pro iOS , klepněte na účet, ze kterého se chcete odhlásit, a potom klepněte na Odhlásit se z tohoto účtu. Nakonec se přihlaste pomocí účtu, který chcete použít.

 1. V horní části obrazovky aplikace OneDrive klepněte na Přidat Ikona Přidat v aplikaci OneDrive pro iOS .

 2. Pak klepnutím pořiďte fotku nebo video nebo nahrajte nějaké, které už máte.

  Snímek obrazovky nabídky Přidat v aplikaci OneDrive pro iOS

  • Pokud zvolíte možnost Fotka nebo video, otevře se aplikace fotoaparátu vašeho zařízení. Může se zobrazit dotaz, jestli chcete, aby OneDrive získal přístup k fotoaparátu – klepnutím na OK povolíte, aby se vaše obrázky ukládaly na OneDrive.

  • Pokud klepnete na Nahrát, zobrazí se odkazy na aplikaci Fotky na vašem zařízení. Přejděte na obrázky, které chcete nahrát, vyberte je a pak na horním panelu klepněte na Hotovo.

Apple svým zákazníkům doporučuje nechat aplikaci OneDrive běžet na pozadí. Automatické nahrávání nefunguje, pokud dojde k tvrdému ukončení aplikace (poklepání na tlačítko Domů a přetažení aplikace nahoru).

Poznámky: 

 • Nahrávání z fotoaparátu se nedá použít u více účtů najednou.

 • Fotky nahrané pomocí funkce Nahrávání z fotoaparátu se automaticky roztřídí do složek nazvaných podle roku a měsíce a vnořených do složky Z fotoaparátu. Toto chování se dá řídit pomocí možností pro uspořádání na stránce pro nastavení funkce Nahrávání z fotoaparátu. Upozorňujeme, že přesouvání, přejmenování nebo odstraňování těchto složek se v tuto chvíli nepodporuje a doporučujeme, abyste se o to ani nepokoušeli.

Pro osobní účty OneDrive:

 1. V aplikaci OneDrive klepněte v levém horním rohu obrazovky na ikonu Já Ikona Osoba v aplikaci OneDrive pro iOS a klepněte na Nastavení Nastavení OneDrivu .

 2. V poli Nastavení klepněte na Nahrávání z fotoaparátu a zapněte Nahrávání z fotoaparátu, abyste automaticky nahrávali fotky a videa na OneDrive.

 3. Pokud chcete, aby se automaticky nahrávala videa, zapněte možnost Zahrnout videa.

  Poznámky: 

  • Když jste na síti Wi‑Fi, všechny fotky a videa se nahrávají v původních velikostech. Pokud chcete použít mobilní síť, klepněte na Nastavení, klepněte na Nahrávání z fotoaparátu a potom zapněte možnost Použít mobilní síť.

  • Fotky a videa z vašeho zařízení se nahrávají na OneDrive a nesynchronizují se. To znamená, že nahrané fotky a videa můžete ze svého zařízení odstranit – na kopie na OneDrivu to nebude mít vliv.

  • Na OneDrive nejdou nahrávat fotky optimalizované pro iCloud. Pokud chcete optimalizaci zakázat, klepněte na Nastavení > iCloud > Fotky a zrušte zaškrtnutí políčka Optimalizovat úložiště.

Pro účty OneDrive pro firmy:

 1. Ujistěte se, že jste přihlášení k aplikaci pomocí účtu, na který chcete fotky nahrát.

 2. Vyberte ikonu Já Ikona Osoba v aplikaci OneDrive pro iOS > Fotky.

 3. V prohlížeči fotek vyberte v okně stavu nahrávání z fotoaparátu Zapnout. (Pokud už máte nahrávání z fotoaparátu povoleno na jiném účtu, vyberte Změnit.)

 4. Potvrďte, že chcete zapnout nahrávání z fotoaparátu. (Pokud jste v předchozím kroku vybrali možnost Změnit, potvrďte, že chcete změnit účet pro nahrávání z fotoaparátu.)

 5. Znovu potvrďte, že jste zvolili správný účet.

 1. V aplikaci OneDrive klepněte na tlačítko Skenování Ikona pro skenování v mobilních aplikacích OneDrive (můžete taky klepnout na tlačítko Přidat Ikona Přidat v aplikaci OneDrive pro iOS v horní části obrazovky a potom na tlačítko Skenování). (Pokud budete chtít opustit režim skenování bez naskenování nějakého objektu, klepněte jednoduše na šipku „vlevo“ v levém horním rohu obrazovky.)

 2. Vyberte požadované nastavení blesku (zapnuto, vypnuto, automatické nebo svítilna) klepnutím na ikonu blesku v pravém horním rohu.

 3. Vyberte možnost Tabule, Dokument, Vizitka nebo Fotka a potom klepnutím na ikonu bílého kroužku objekt naskenujte. (Na menších obrazovkách budete možná muset potáhnout prstem doleva, aby se zobrazila možnost Fotka.)

  Možnosti při skenování přes OneDrive pro Android

  Tipy: 

  • Předplatitelé Office 365 mají navíc možnost používat vícestránkové skenování, které umožňuje sloučení více naskenovaných objektů do jednoho PDF. Pokud chcete tuto možnost využít, klepněte na tlačítko Přidat a naskenujte další dokument.

  • Maximální počet stránek/obrázků, které mohou být skenovány vícestránkově, je 10.

 4. Jakmile položku naskenujete, můžete ji oříznout, otočit, přidat text nebo zvýraznit její část. (Pokud nejste s výsledkem spokojeni, klepnutím na šipku vlevo v levém horním rohu naskenovaný objekt odstraňte a zkuste to znovu.)

  Možnosti úpravy skenů v mobilní aplikaci pro iOS

  Můžete také upravit filtr, který jste vybrali dříve (tabule, dokument, vizitka nebo fotka), nebo změnit režim (úpravy osvětlení nebo ve stupních šedé) klepnutím na Filtry v dolní části.

  Možnosti filtrů pro skenování obrázků na OneDrivu pro iOS

  Možnosti režimů pro skenování obrázků na OneDrivu pro iOS

 5. Po dokončení úprav klepněte na tlačítko Hotovo, zadejte název souboru a potom klepněte na tlačítko Uložit.

  Poznámka: Soubory se automaticky uloží ve formátu PDF.

Viz Video: Skenování, podepisování a sdílení dokumentů.

Poznámka: Ve videu je funkce Skener představená na zařízení s Androidem, ale pracuje stejně i na zařízeních s iOS.

Soubory a dokonce i fotky můžete hledat podle textu, který obsahují. V horní části libovolného zobrazení souborů klepněte do pole Hledat a pak zadejte hledanou frázi.

Tipy: 

 • Pokud pracujete na osobním účtu OneDrivu, do vyhledávání se zahrne jenom obsah složky, kterou máte otevřenou. Pokud je třeba otevřená složka s názvem Pracovní dokumenty, vyhledávání hledá jenom soubory ve složce Pracovní dokumenty. Pokud chcete vyhledat všechny své soubory na OneDrivu, použijte hledání v zobrazení Soubory.

 • Pokud používáte pracovní nebo školní účet, při vyhledávání se vždy prohledá celý OneDrive.

Pokud v aplikaci nevidíte hledaný soubor, přečtěte si článek o hledání ztracených nebo chybějících souborů na OneDrivu.

Složky můžete přidávat v zobrazení Soubory nebo v jakékoli jiné složce OneDrivu.

 1. V zobrazení nebo složce, kde chcete vytvořit novou složku, klepněte v horní části obrazovky na Přidat Ikona Přidat v aplikaci OneDrive pro iOS a potom na Vytvořit složku.

 2. Klepněte na Název složky, zadejte požadovaný název složky a pak klepněte na Vytvořit.

 1. Vyberte soubory, které chcete přesunout, a potom klepněte na Přesunout Přesunutí souborů OneDrivu . (Možná budete nejdříve muset klepnout na Další, aby se ikona Přesunout zobrazila.)

  Tip: Do jiné složky můžete přesouvat složky i jednotlivé soubory.

 2. Zobrazí se váš seznam Soubory. Klepněte na složku, do které chcete soubory přesunout, a klepněte na Přesunout.

Tip: Pokud chcete pro tyto přesunuté soubory vytvořit novou složku, klepněte v dolní části seznamu Soubory na Nová složka. Zadejte název pro novou složku a klepněte na Vytvořit.

Pokud používáte OneDrive, budou vaše soubory služby SharePoint přístupné v mobilní aplikaci bez nutnosti opustit OneDrive. Weby služby SharePoint, které jste nedávno použili nebo které sledujete, se zobrazí v seznamu pod názvem vaší organizace. Také budete moct vidět vaše skupiny Office 365 v seznamu a každá skupina bude mít vlastní týmový web.

Další informace najdete v článku Vyhledání SharePoint souborů na OneDrivu.

 1. V aplikaci OneDrive otevřete složku, kterou chcete seřadit, a pak klepněte na šipku u aktuálního pořadí řazení, jako je například Seřadit podle názvu (A až Z).

 2. Vyberte způsob řazení souborů. Řadit můžete podle názvu, data, velikosti nebo přípony.

Soubory odstraněné z OneDrivu se pro osobní účty uchovávají v koši OneDrivu po dobu 30 dní. Do té doby můžete tyto soubory do OneDrivu obnovit, nebo je z OneDrivu trvale odstranit.

 1. V levém horním rohu obrazovky klepněte na ikonu Já Ikona Osoba v aplikaci OneDrive pro iOS , vyberte příslušný účet a klepněte na Koš.

 2. V zobrazení Koš vyberte soubory, které chcete obnovit.

 3. Soubory obnovíte zpátky na OneDrive tak, že klepnete na Obnovit Obnovení souboru Onedrivu .

Poznámka: Pokud je koš plný, nejstarší položky se automaticky odstraní po třech dnech. Pokud jste přihlášeni s pracovním nebo školním účtem, položky v koši jsou automaticky odstraněny po 93 dnech, pokud správce toto nastavení nezmění. Další informace najdete v článku o délce uchovávání odstraněných položek pro pracovní nebo školní účty.

Soubory odstraněné z OneDrivu se pro osobní účty uchovávají v koši OneDrivu po dobu 30 dní. Do té doby můžete tyto soubory do OneDrivu obnovit, nebo je z OneDrivu trvale odstranit.

 1. V levém horním rohu obrazovky klepněte na ikonu Já Ikona Osoba v aplikaci OneDrive pro iOS , klepněte na účet, který používáte, a klepněte na Koš.

 2. V zobrazení Koš vyberte soubory, které chcete odstranit.

 3. Klepnutím na Odstranit Odstranění souboru OneDrivu soubory trvale odeberete.

Poznámka: Pokud je koš plný, nejstarší položky se automaticky odstraní po třech dnech. Pokud jste přihlášeni s pracovním nebo školním účtem, položky v koši jsou automaticky odstraněny po 93 dnech, pokud správce toto nastavení nezmění. Další informace najdete v článku o délce uchovávání odstraněných položek pro pracovní nebo školní účty.

 1. V aplikaci OneDrive otevřete složku obsahující fotky nebo videa, které chcete stáhnout. Zkontrolujte, že se obsah složky zobrazí v zobrazení seznamu, a ne jako miniatury.

 2. Vyberte fotku nebo video. (Je možné vybrat i více souborů, a to tak, že stisknete a podržíte jednu fotku nebo video a pak je klepnutím na kroužek u dalších souborů označíte.)

 3. Klepněte na Sdílet Sdílená složka OneDrivu > Uložit fotku.

  Snímek obrazovky s tlačítkem pro uložení fotky v aplikaci OneDrive pro iOS

 4. Stažené fotky nebo videa najdete na svém zařízení ve složce Z fotoaparátu.

Soubory, fotky a složky na OneDrivu můžete na svém zařízení s iOSem sdílet podobným způsobem jako na počítači PC nebo Mac. Pokud chcete něco přestat sdílet, přejděte na web OneDrivu a přihlaste se pomocí svého účtu Microsoft nebo svého pracovního nebo školního účtu.

Když vám někdo nasdílí soubor nebo složku OneDrive, obvykle dostanete e-mailovou zprávu nebo oznámení na zařízení s iOS. Pokud chcete najít soubory, které s vámi někdo sdílí v aplikaci OneDrive, klepněte v dolní části aplikace na ikonu sdílené zobrazení Tlačítko pro sdílené zobrazení v aplikaci OneDrive pro Android .

Zobrazení sdílených souborů v aplikaci OneDrive pro Android

Zobrazení Sdílené obsahuje soubory sdílené s vámi a soubory, které jste sdíleli s ostatními. Po přihlášení pomocí osobního účtu OneDrive klepněte na jméno sdílejícího a najdete soubory, které tato osoba sdílí.

Poznámka: Zobrazení Sdílené vypadá jinak, když jste přihlášení přes pracovní nebo školní účet.

Označte soubory nebo složky příznakem offline, abyste je mohli číst kdykoli, i když nejste připojení k Internetu. Úpravy souborů provedené online se budou synchronizovat, až se váš iPad, iPhone nebo iPod Touch příště připojí k webu. Budete tak mít k dispozici nejnovější verzi souboru.

Poznámky: 

 • Soubory a složky označené jako offline jsou určené jen pro čtení – můžete je upravovat, jenom když jste online. Pokud chcete editovat soubor Office, když jste offline, musíte soubor otevřít v dané aplikaci Office, když jste online. Po otevření můžete v souboru pracovat, i když už jste offline.

 • Převedení složek do offline režimu je k dispozici pro OneDrive Premium s předplatným Office 365.

 1. V aplikaci OneDrive vyberte soubory nebo složky, které chcete mít k dispozici ke čtení offline, a pak klepněte na položku pro Zpřístupnit offline Položka pro offline režim .

 2. Soubory nebo složky, které jsou označené ke čtení offline, mají v zobrazení seznamu ikonu Dostupné offline Ikona, která označuje, že je soubor místně dostupný na OneDrivu . Na soubor uvedený v seznamu můžete kdykoli klepnout a otevřít ho pro čtení.

Tip: Když soubory nebo složky označíte jako offline, OneDrive je zároveň zařadí do zobrazení Offline soubory. Pokud je budete chtít rychle najít, klepněte na ikonu Já Ikona Osoba v aplikaci OneDrive pro iOS v levém horním rohu obrazovky a klepněte na Offline soubory.

Pokud už nechcete, aby byl soubor nebo složka offline, vyberte offline soubor nebo složku a klepněte na Odebrat z offline položek Jenom online .

V aplikaci OneDrive klepněte v levém horním rohu obrazovky na ikonu Já Ikona Osoba v aplikaci OneDrive pro iOS a podívejte se na řádek Prostor úložiště, kde zjistíte celkovou kapacitu a volné místo úložiště. Nebo si můžete úložiště dokoupit.

Abyste zabránili ostatním uživatelům svého zařízení v přístupu k vašemu účtu OneDrivu, můžete nastavit čtyřciferné heslo. Uděláte to tak, že otevřete aplikaci, klepnete v levém horním rohu obrazovky na ikonu Já Ikona Osoba v aplikaci OneDrive pro iOS , klepnete na Nastavení Nastavení OneDrivu > Heslo, klepnutím na přepínač Heslo zapnete použití hesla a pak zadáte požadované heslo.

Pokud se chcete odhlásit z osobního účtu OneDrivu nebo z účtu OneDrivu pro firmy, spusťte aplikaci, klepněte v levém horním rohu obrazovky na ikonu Já Ikona Osoba v aplikaci OneDrive pro iOS a vyberte účet, ze kterého se chcete odhlásit. Jakmile účet vyberete, klepněte na Nastavení Nastavení OneDrivu > Osobní nebo název účtu aplikace OneDrive pro firmy > Odhlásit se.

Nejdřív aktualizujte na svém zařízení systém iOS. Potom zajistěte, abyste měli nainstalované všechny dostupné aktualizace aplikace. Pokud jste připojení k síti Wi-Fi, budou se stahovat a instalovat automaticky. Aktualizace, které se nestáhly, zobrazíte takto:

 1. Otevřete App Store a klepněte na Aktualizace.

 2. Pokud jsou nějaké aktualizace dostupné, klepněte na Aktualizovat vše. Možná budete požádáni, abyste zadali svoje heslo Apple ID.

Pokud budete mít s aplikací potíže i dál, zkuste ji odstranit a pak si ji znova stáhněte z App Storu.

Pokud v aplikaci nevidíte hledaný soubor, přečtěte si článek o hledání ztracených nebo chybějících souborů na OneDrivu.

Další informace najdete v článku Poradce při potížích s aplikací OneDrive pro iOS.

Když máte aplikaci OneDrive zobrazenou na zařízení iPhone, iPad nebo iPod Touch, můžete ji ohodnotit. Zatřesením zařízení získáte nápovědu.

Potřebujete další pomoc?

Online

Získat online nápovědu
Podívejte se na další stránky podpory pro OneDrive a OneDrive pro firmy.
K mobilní aplikaci OneDrive najdete další informace v tématu Poradce při potížích s mobilní aplikací OneDrive.

Ikona e-mailové podpory

E-mailová podpora
Pokud potřebujete další pomoc, zatřeste svým mobilním zařízením, když jste v aplikaci OneDrive, nebo pošlete e-mail týmu podpory OneDrivu. Pokud chcete kontaktovat podporu pro OneDrive pro firmy z počítačů PC nebo Mac, vyberte v oznamovací oblasti nebo řádku nabídek ikonu OneDrive a pak vyberte Více > Poslat názor > Něco se mi nelíbí.

OneDrive pro firmy Správci se mohou také podívat do technické komunity OneDrivu pro firmy, nápovědy pro správce OneDrivu pro firmy nebo kontaktovat podporu Office 365 pro firmy.

Komunitní fóra Office 365

Chcete nám sdělit svůj názor?
OneDrive UserVoice je místo, kde můžete navrhovat funkce, které bychom podle vás měli na OneDrive přidat. Nemůžeme sice zaručit žádné konkrétní funkce ani časové plány, ale odpovíme na každý návrh, který získá aspoň 500 hlasů.

Přejděte na UserVoice pro OneDrive.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×