Používání OneDrivu pro Android

Tady jsou základní informace o používání aplikace OneDrive pro Android.

Stáhnout aplikaci z Google Play

Stáhnout aplikaci z Amazon App Storu

Přihlášení

Když chcete přidat osobní účet, zadejte na přihlašovací stránce svůj účet Microsoft. Když chcete přidat účet OneDrivu pro firmy, zadejte e-mailovou adresu a heslo pro vaši společnost, školu nebo jiný typ organizace.

Pokud máte s přihlášením pomocí účtu OneDrivu pro firmy potíže, zkuste se přihlásit na webu OneDrive.com nebo kontaktujte oddělení IT.

Automatické nahrávání pořízených fotek a videí (jenom osobní účty OneDrivu)

Když se poprvé přihlásíte na OneDrive, zobrazí se dotaz, jestli se fotky a videa, které na telefonu pořídíte, mají automaticky nahrávat na OneDrive. Automatické nahrávání zapnete klepnutím na Zapnout. Můžete ho taky zapnout v Nastavení. Uděláte to takhle:

 1. V aplikaci OneDrive klepněte na Nabídku Nabídka Delvu pro Android a otevřete Nastavení.

 2. Klepněte na Nahrávání z fotoaparátu.

 3. Nastavte Nahrávání z fotoaparátu na Zapnuto.

Poznámky : 

 • Zálohování fotoaparátu je dostupné jenom u zařízení s Androidem 4.0 (verze Ice Cream Sandwich) nebo novějším.

 • Pokud chcete při stahování uchovat nabití baterie zařízení, vyberte zaškrtávací políčko Nahrávání jenom při nabíjení.

 • Když jste v síti Wi‑Fi, všechny fotky a videa se nahrávají na OneDrive v původních velikostech. Pokud chcete používat mobilní síť, otevřete aplikaci OneDrive, otevřete Nastavení, klepněte na Zálohování fotoaparátu, klepněte na Nahrát pomocí a zvolte Wi‑Fi a mobilní síť.

 • Fotky a videa z vašeho zařízení se nahrávají na OneDrive, nesynchronizují se. To znamená, že nahrané fotky a videa můžete ze svého zařízení odstranit – na kopie na OneDrivu to nebude mít vliv.

Nahrání souborů nebo fotek

Soubory, jako jsou dokumenty, poznámkové bloky OneNotu, fotky, videa nebo zvukové soubory, nahrávejte pomocí nástroje pro nahrávání.

Tip : Pokud jste zařízení nastavili tak, aby automaticky nahrávalo obrázky na OneDrive, najdete obrázky pořízené vaším zařízením na OneDrivu ve složce Z fotoaparátu. Nemusíte je na OneDrive nahrávat ručně.

 1. V aplikaci OneDrive otevřete složku, do které chcete přidat soubor.

 2. V dolní části obrazovky klepněte na Přidat Přidat na OneDrive a potom na Nahrát.

  Nahrát na OneDrive

 3. Klepněte na soubor, který chcete nahrát. Nahraje se do složky, kterou jste otevřeli.

Stažení více souborů z OneDrivu do zařízení

 1. V aplikaci OneDrive otevřete složku obsahující soubory, které chcete stáhnout. Zkontrolujte, že se obsah složky zobrazí v zobrazení seznamu, a ne jako miniatury.

 2. Klepněte na zaškrtávací políčka u souborů, které chcete stáhnout.

  Vybrané soubory

 3. V horním rohu obrazovky klepněte na Další Tlačítko Více a potom klepněte na Uložit.

 4. Klepněte na šipku u Uložit do tohoto umístění a zobrazí se složky na vašem zařízení. Vyberte složku pro stažené soubory a pak klepněte na Uložit.

  Uložit soubory z OneDrivu

Vyhledání požadovaného souboru

Soubory a dokonce i fotky můžete hledat podle textu, který obsahují. Uděláte to tak, že klepnete na Hledat Tlačítko Hledat nad seznamem zpráv na horním panelu a pak do pole Hledat zadáte požadovanou frázi.

Vytvoření složky

Složky můžete přidávat v zobrazení Soubory nebo v jiných složkách na OneDrivu.

 1. V zobrazení nebo složce, kde chcete vytvořit novou složku, klepněte v dolní části obrazovky na Přidat Přidat na OneDrive a potom klepněte na Vytvořit složku.

  Nahrát na OneDrive

 2. Zadejte název složky a pak klepněte na OK.

Přidání účtu OneDrivu pro firmy

V aplikaci OneDrive klepněte na ikonu Nabídka Nabídka Delvu pro Android a potom klepněte na Přidat OneDrive pro firmy. Přihlaste se pomocí uživatelského jména a hesla, které používáte pro OneDrive pro firmy.

Poznámka : Pokud se chcete přihlásit pomocí účtu OneDrivu pro firmy, musí mít vaše organizace vyhovující firemní plán předplatného SharePointu Online nebo Office 365. Nemůžete se přihlásit pomocí účtu z místního adresáře.

Přepínání mezi účty

Pokud chcete přepnout mezi osobním účtem OneDrivu a účtem OneDrivu pro firmy nebo mezi různými účty OneDrivu pro firmy, klepněte na ikonu Nabídka Nabídka Delvu pro Android a potom klepněte na požadovaný účet.

Tip : Do aplikace OneDrive můžete přidat jenom jeden osobní účet. Pokud chcete otevřít jiný osobní účet, otevřete Nastavení, klepněte na název svého účtu, klepněte na Odhlásit se a pak se přihlaste pomocí požadovaného účtu.

Sdílení souborů (jenom osobní účty OneDrivu)

V aplikaci OneDrive klepněte na políčka vedle souborů nebo složek, které chcete sdílet, a klepněte na tlačítko Sdílet Sdílení souborů .

Pokud chcete sdílet jenom s několika konkrétními lidmi, vyberte Pozvat lidi.

Pokud chcete sdílet s velkým počtem lidí, například v sociálních médiích nebo v příspěvku na blogu, vyberte Sdílet odkaz.

Pozvání ostatních ke sdílení
 1. Klikněte na Sdílet > Pozvat lidi.

 2. V části Přidat osoby, se kterými se má sdílet zadejte požadovaná jména nebo e-mailové adresy.

 3. Pokud chcete, aby příjemci mohli přidávat změny nebo dělat úpravy, zaškrtněte políčko Povolit úpravy. Když toto políčko nezaškrtnete, bude soubor pro příjemce jen pro čtení.

 4. Klepněte na Odeslat Odeslání pozvání ke sdílení . Příjemci dostanou e-mailovou zprávu s odkazem na dokument.

Sdílení odkazu
 1. Klepněte na Sdílet > Sdílet odkaz.

 2. Vyberte, jestli chcete, aby příjemci mohli soubor Upravit nebo Zobrazit jen pro čtení, pak klepněte na OK.

 3. V seznamu Sdílet odkaz prostřednictvím klepněte na aplikaci, kterou chcete použít ke sdílení odkazu. Možná budete muset posunout seznam nahoru, abyste viděli všechny možnosti.

Poznámka : Nezapomeňte, že každý, kdo má tento odkaz, může otevřít, stáhnout a uložit dokument. Každý taky může tento odkaz přeposlat.

Sdílení ve formě přílohy
 1. Klepněte na Sdílet > Odeslat soubory.

 2. V seznamu Sdílet s klepněte na aplikaci, kterou chcete použít k odeslání přiloženého souboru.

 3. Pokud chcete používat tuto aplikaci pokaždé, když budete sdílet přiložený soubor, klepněte na Vždy. Pokud klepnete na Jenom jednou, tento výběr se zobrazí při dalším sdílení souboru jako přílohy znovu.

  Vybraná aplikace se otevře. Použijte ji ke sdílení souboru.

Tip : Sdílení ve formě přílohy funguje jenom pro jednotlivé soubory. Pokud chcete sdílet složku, použijte možnost Pozvat lidi nebo Sdílet odkaz.

Soubory sdílené s vámi

Když vámi někdo nasdílí soubor nebo složku na OneDrivu, obvykle dostanete e-mailovou zprávu nebo oznámení na zařízení s Androidem. Soubory najdete v zobrazení Sdílené – klepněte na Nabídku Nabídka Delvu pro Android a zobrazí se seznam dostupných zobrazení.

Sdílené zobrazení na OneDrivu

Zobrazení Sdílené obsahuje soubory sdílené s vámi a soubory, které jste sdíleli s ostatními. Klepněte na sdílejícího a najdete soubory, které tato osoba sdílí.

Zobrazení sdílených souborů

Změna způsobu řazení souborů

 1. V aplikaci OneDrive otevřete složku, kterou chcete seřadit, klepněte na Další Tlačítko Více a pak klepněte na Seřadit.

 2. Vyberte způsob řazení souborů. Řadit můžete podle názvu, data nebo velikosti.

Přidání PIN kódu

Přidáním PIN kódu můžete ostatním uživatelům svého zařízení zabránit, aby omylem otevřeli, změnili nebo odstranili vaše soubory.

 1. V aplikaci OneDrive otevřete Nastavení.

 2. Klepněte na Heslo a pak zapněte Vyžadovat kód.

 3. Zadejte čtyřciferný kód a kvůli ověření ho zadejte ještě jednou.

Zjištění dostupného prostoru úložiště (u osobního účtu OneDrivu)

V aplikaci OneDrive otevřete Nastavení a klepněte na název svého účtu, abyste zobrazili celkové úložiště a dostupný prostor.

Další nápověda ke službě OneDrive (osobní účty)

V aplikaci OneDrive na telefonu můžete po zatřesení zařízením získat nápovědu nebo poslat názor na OneDrive. Na jiných zařízeních nám můžete napsat e-mail a získat pomoc od týmu podpory OneDrivu.

Podívejte se na související články nápovědy k OneDrivu pro iOS nebo OneDrivu pro telefony s Windows.

Podívejte se na další stránky podpory OneDrivu.

Další pomoc k OneDrivu pro firmy

Co je OneDrive pro firmy?

Zeptejte se v komunitním fóru OneDrivu pro firmy.

Pokud potřebujete další pomoc, kontaktujte oddělení IT nebo správce. Pokud jste správce SharePointu Online, můžete otevřít požadavek na podporu v centru pro správu Office 365.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×