Používání čtečky obrazovky pro přidání a aktualizace podrobností k úkolům v plánování

Používání čtečky obrazovky pro přidání a aktualizace podrobností k úkolům v plánování

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Hlasité předčítání symbolu u popisku Obsah pro čtečku obrazovky Toto téma popisuje používání čtečky obrazovky s Office.

Tento článek je určený pro lidi s poruchami zraku, kteří produkty Office používají se čtečkou obrazovky. Je součástí sady obsahu na téma přístupnost Office. Obecnější nápovědu najdete na domovské stránce podpory k Office.

Pomocí Microsoft Planner klávesu a čtečky obrazovky pro přidání a aktualizace podrobností úkolu. Jsme ho otestovali s programem Předčítání, ale může pracovat s jiné obrazovky, dokud se řídí podle běžné standardy usnadnění a postupy. Se dozvíte, jak přidávat komentáře nebo kontrolního seznamu, označení úkolů nebo aktualizace průběhu úkolů.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • Další informace o čtečkách obrazovky najdete v tématu o fungování čteček obrazovky s Microsoft Office.

 • Pokud používáte Plánovač, doporučujeme použít Microsoft Edge jako webový prohlížeč. Protože Plánovač běží ve webovém prohlížeči, klávesové zkratky, které fungují v prohlížeči fungovat i v Plánovač.

V tomto tématu

Přidání komentáře

Přidání komentáře k úkolu zahájit konverzaci s uživatelem práce na úkolu.

 1. Přejděte na a otevřete úkol, ke kterému chcete přidat komentáře.

 2. Stisknutím klávesy Tab, dokud nebude slyšet: "Nový komentář." Do textového pole komentáře se zaměřuje.

 3. Napište komentář.

 4. Až budete mít Hotovo, stiskněte klávesu Tab, dokud uslyšíte "Odeslat" a stiskněte klávesu Enter.

Příznak úkolu s popisky

Popisky můžete použít k označení, uspořádat nebo úkoly seskupit.

 1. Přejděte na a vyberte úkol, který chcete označit příznakem s popisky.

 2. Stiskněte Shift + Tab, dokud uslyšíte prvního štítku bez názvu, například "Popisek dvou úprav."

  Tip: Pokud už máte název popisky v úkolu, přejděte ke kroku 4.

 3. Zadejte název popisku.

 4. Stisknutím klávesy Tab jednou. Uslyšíte "Unchecked," a za ním uveďte název popisku.

 5. Vyberte a přidejte popisek, stiskněte klávesu Enter. Uslyšíte: "Checked."

Nastavení a aktualizace průběhu úkolu

 1. Přejděte na a otevřete úkol, jehož průběh, kterou chcete aktualizovat.

 2. Stisknutím klávesy Tab, dokud uslyšíte "Průběh," následovat aktuální stav úkolu.

 3. Rozbalte na stavovou nabídku, pomocí klávesy Alt + Šipka dolů.

 4. Stiskněte nahoru nebo šipka dolů, dokud nebude slyšet stav a potom stiskněte klávesu Enter. Uslyšíte nový stav.

Přidání kontrolního seznamu k úkolu

Chcete-li udržovat si přehled o svůj seznam úkolů, přidejte kontrolního seznamu k úkolu.

 1. Přejděte na a otevřete úkol, ke kterému chcete přidat kontrolního seznamu.

 2. Stisknutím klávesy Tab, dokud nebude slyšet: "Přidat položku kontrolní seznam."

 3. Zadejte text první položky na vaše kontrolní seznam a potom stiskněte klávesu Enter.

 4. Se vytvoří nový řádek položku prázdná kontrolního seznamu. Zadejte text následující položky a stiskněte klávesu Enter. Opakujte tento krok, dokud nepřidáte všechny položky kontrolního seznamu.

 5. Kontrola položky z vašeho kontrolního seznamu, stiskněte klávesu Tab, dokud uslyšíte "Unchecked," následovaný položce a stiskněte MEZERNÍK.

Viz také

Při použití čtečky obrazovky přidáte Plánovač úkolů do kalendáře

Používání čtečky obrazovky řadit a objednejte úkoly na vývěsce v Plánovač

Klávesové zkratky v Microsoft Planner

Naučte se používat k ovládání Microsoft Planneru funkce přístupnosti

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Pomocí Planner pro iOS VoiceOver čtečka obrazovky předdefinovaná v iOS, přidání a aktualizace podrobností úkolu. Se dozvíte, jak přidávat komentáře nebo kontrolního seznamu, označení úkolů nebo aktualizace průběhu úkolů.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky VoiceOver, která je v iOSu integrovaná. Další informace o použití VoiceOveru najdete v tématu Přístupnost na zařízeních Apple.

V tomto tématu

Přidání komentáře

Přidání komentáře k úkolu zahájit konverzaci s uživatelem práce na úkolu.

 1. Přejděte na a otevřete úkol, ke kterému chcete přidat komentáře.

 2. Potáhnutím prstem doprava, dokud nebude slyšet "Přidat komentář" a potom poklepejte na obrazovce.

 3. Použití klávesnice na obrazovce zadejte svůj komentář.

 4. Až budete mít Hotovo, uslyšíte "Odeslat" a potom poklepejte obrazovku snímků jedním prstem pás nachází v dolní části obrazovky.

Příznak úkolu s popisky

Popisky můžete použít k označení, uspořádat nebo úkoly seskupit.

 1. Přejděte do a otevřete úkol, který chcete označit příznakem s popisky.

 2. Potáhněte prstem doprava, dokud nebude slyšet "štítky pole, nastavte štítky," a potom poklepejte na obrazovce.

  Tip: Pokud už máte popisky přidán k úkolu, uslyšíte "Štítků pole" následovaný názvy sadu štítků. Můžete přejít ke kroku 5.

 3. Pojmenování popisek, potáhněte prstem doprava, dokud nebude dozvíme nepojmenovanou popisek, třeba "název štítku, popisek 3" a potom poklepejte na obrazovce.

 4. Použití klávesnice na obrazovce zadejte název popisku. Až budete mít Hotovo, posuňte jedním prstem pás nachází v dolní části obrazovky, dokud nebude dozvíme "Hotovo" a potom poklepejte na obrazovce.

 5. Chcete-li přidat popisek úkolu, potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud uslyšíte "Zaškrtávacího políčka" následuje název popisek a "Unchecked." Poklepejte na obrazovce vyberte a přidejte název úkolu.

Nastavení a aktualizace průběhu úkolu

 1. Přejděte na a otevřete úkol, jehož průběh, kterou chcete upravit.

 2. Potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte "Pole Stav," následovat aktuální stav.

 3. Poklepáním displej. Otevře se nabídka Stav.

 4. Potáhnutím prstem doleva nebo doprava, dokud nebude slyšet stav, který chcete a potom poklepejte na obrazovce.

Přidání kontrolního seznamu k úkolu

Chcete-li udržovat si přehled o svůj seznam úkolů, přidejte kontrolního seznamu k úkolu.

 1. Přejděte na a otevřete úkol, ke kterému chcete přidat kontrolního seznamu.

 2. Potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte "Kontrolní seznam polí, přidat seznamy úkolů," a potom poklepejte na obrazovce. Uslyšíte: "Název položky."

 3. Použití klávesnice na obrazovce zadejte text první položky kontrolního seznamu. Až budete mít Hotovo, posuňte jedním prstem pás nachází v dolní části obrazovky, dokud nebude dozvíme "Hotovo" a potom poklepejte na obrazovce.

  První položku je přidán do kontrolní seznam a fokus se přesune do nové prázdné kontrolního seznamu položky. Opakujte tento krok, dokud nepřidáte všechny položky kontrolního seznamu.

 4. Vrátit k úkolu, přepněte ho jedním prstem v horní části obrazovky, dokud uslyšíte "Ikona tlačítka Zpět" a potom poklepejte na obrazovce.

 5. Kontrola dokončené položky z vašeho kontrolního seznamu, potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte "Kontrolní seznam polí," následovaný počet dokončené položek. Poklepáním displej. Potáhněte prstem doprava, dokud nebude slyšet "Zaškrtávacího políčka" následovaný položky, které budete potřebovat, a "Unchecked." Poklepejte na obrazovku k označit položku jako dokončený.

Viz také

Při použití čtečky obrazovky přidáte Plánovač úkolů do kalendáře

Používání čtečky obrazovky řadit a objednejte úkoly na vývěsce v Plánovač

Naučte se používat k ovládání Microsoft Planneru funkce přístupnosti

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Přidání a aktualizace podrobností úkolu pomocí funkce TalkBack, z předdefinovaných Android obrazovky Planner pro Android. Se dozvíte, jak přidávat komentáře nebo kontrolního seznamu, označení úkolů nebo aktualizace průběhu úkolů.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky TalkBack, která je součástí Androidu. Další informace o použití TalkBacku najdete v tématu Přístupnost v Androidu.

V tomto tématu

Přidání komentáře

Přidání komentáře k úkolu zahájit konverzaci s uživatelem práce na úkolu.

 1. Přejděte na a otevřete úkol, ke kterému chcete přidat komentáře.

 2. Potáhnutím prstem doprava, dokud nebude slyšet "Přidat komentář" a potom poklepejte na obrazovce.

 3. Použití klávesnice na obrazovce zadejte svůj komentář.

 4. Až budete mít Hotovo, potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte "Odeslat komentář" a potom poklepejte na obrazovce.

Příznak úkolu s popisky

Popisky můžete použít k označení, uspořádat nebo úkoly seskupit.

 1. Přejděte do a otevřete úkol, který chcete označit příznakem s popisky.

 2. Potáhněte prstem doprava, dokud nebude slyšet "štítky pole" a potom poklepejte na obrazovce.

  Tip: Pokud už máte popisky přidán k úkolu, uslyšíte: "Štítků pole" následovaný počet sadu štítků. Můžete přejít ke kroku 5.

 3. Pojmenování popisek, potáhněte prstem doprava, dokud nebude dozvíme "Název popisku, dialogové okno úpravy" a potom poklepejte na obrazovce.

 4. Použití klávesnice na obrazovce zadejte název popisku. Až budete mít Hotovo, posuňte jedním prstem pás nachází v dolní části obrazovky, dokud nebude dozvíme "Hotovo" a potom poklepejte na obrazovce.

 5. Chcete-li přidat popisek k úkolu, potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud uslyšíte popisek chcete. Potáhněte prstem doleva jednou. Uslyšíte: "Není zaškrtnuté, zaškrtávací políčko." Poklepejte na obrazovce vyberte a přidejte název úkolu.

 6. Pokud chcete vrátit do zobrazení úkolu, potáhněte prstem dolů pak left.

Nastavení a aktualizace průběhu úkolu

 1. Přejděte na a otevřete úkol, jehož průběh, kterou chcete upravit.

 2. Potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte "Pole Stav," následovat aktuální stav.

 3. Poklepejte na obrazovce otevřete nabídku stavu.

 4. Potáhnutím prstem doleva nebo doprava, dokud nebude slyšet stav, který chcete a potom poklepejte na obrazovce.

Přidání kontrolního seznamu k úkolu

Chcete-li udržovat si přehled o svůj seznam úkolů, přidejte kontrolního seznamu k úkolu.

 1. Přejděte na a otevřete úkol, ke kterému chcete přidat kontrolního seznamu.

 2. Potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte "Kontrolní seznam polí, přidání kontrolního seznamu," a potom poklepejte na obrazovce.

 3. Potáhnutím prstem doprava, dokud nebude dozvíme "Přidat položky" a potom poklepejte na obrazovce.

 4. Použití klávesnice na obrazovce zadejte text první položky kontrolního seznamu. Až budete mít Hotovo, posuňte jedním prstem pás nachází v dolní části obrazovky, dokud nebude dozvíme "Hotovo" a potom poklepejte na obrazovce.

  První položku je přidán do kontrolní seznam a fokus se přesune do nové prázdné kontrolního seznamu položky. Opakujte tento krok, dokud nepřidáte všechny položky kontrolního seznamu.

 5. Pokud chcete vrátit do zobrazení úkolu, potáhněte prstem dolů pak left.

 6. Kontrola dokončené položky z vašeho kontrolního seznamu, potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte "Kontrolní seznam polí," následovaný počet dokončené položek. Poklepáním displej. Potáhnutím prstem doprava, dokud uslyšíte požadovanou položku. Potáhněte prstem doleva jednou. Uslyšíte: "Není zaškrtnuté, zaškrtávací políčko." Poklepejte na obrazovku k označit položku jako dokončený.

Viz také

Při použití čtečky obrazovky přidáte Plánovač úkolů do kalendáře

Používání čtečky obrazovky řadit a objednejte úkoly na vývěsce v Plánovač

Naučte se používat k ovládání Microsoft Planneru funkce přístupnosti

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×