Používání čtečky obrazovky ke správě kalendáře a události v Outlooku pro Android

Používání čtečky obrazovky ke správě kalendáře a události v Outlooku pro Android

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Hlasité předčítání symbolu u popisku Obsah pro čtečku obrazovky Toto téma popisuje používání čtečky obrazovky s Office.

Tento článek je určený pro lidi, kteří produkty Office používají se čtečkou obrazovky. Je součástí sady obsahu na téma přístupnost Office. Obecnější nápovědu najdete na domovské stránce podpory k Office.

Použití funkce TalkBack, z předdefinovaných Android obrazovky plánovat události kalendáře a připomenutí na telefonu s Androidem při použití Outlook pro Android.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Informace o tom, jak získat nové funkce rychleji, najdete v článku Kdy získám v Office 2016 nejnovější funkce Office 365?.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky TalkBack, která je součástí Androidu. Další informace o použití TalkBacku najdete v tématu Přístupnost v Androidu.

 • V tomto tématu se předpokládá, že tuto aplikaci používáte na telefonu s Androidem. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro tablet s Androidem.

V tomto tématu

Spuštění aplikace Outlook pro Android

 1. Otevřete Outlook pro Android.

 2. Ve výchozím nastavení otevře aplikace Outlook do doručené pošty. Pokud chcete přejít do kalendáře, potažením prstu doleva, dokud nebude dozvíme "Kalendář" a poklepáním displej.

Použití zobrazení kalendáře

V zobrazení Kalendář Outlook horní řádek obsahuje, zleva doprava, na tlačítko Otevřít okraj navigačního, tlačítko Pro výběr dne v aktuálním měsíci a Přepínač kliknout na tlačítko aktuální zobrazení.

Přepínání mezi zobrazeními v kalendáři, potáhněte prstem doprava nebo doleva a přesunutí fokusu na tlačítko Přepnout pryč poklepáním displej. Otevře se nabídka. Potažením prstu doprava střídáte mezi tři možnosti v nabídce. Chcete-li vybrat jednu z možností, poklepejte na obrazovce. Tyto možnosti jsou:

 • Zobrazení programu schůzky, kde horní části zobrazení obsahuje zobrazení kalendáře s dva týdny v aktuálním měsíci, pod který položky programu nadcházející schůzky, počínaje datem vybraný v zobrazení Kalendář.

 • Zobrazení dne zobrazuje dva týdny v aktuálním měsíci v horní části zobrazení (stejně jako v programu zobrazit) vybraný den události dole na každou hodinu časovou osu.

 • Zobrazení 3 dne nabízí tři dny v podobné tabulce zobrazení, kde jsou nastavené dny ve sloupcovém grafu a na časovou osu hodin není nastavena jako řádky. Události jsou umístěny na časové ose podle plánu.

V dolní části obrazovky není řádek nabídek se následující čtyři příkazy:

 • Hromadné přejde k e-mailu.

 • Kalendář přejde do kalendáře.

 • Soubory přejde do zobrazení souborů, kde můžete procházet soubory z e-mailových účtů, můžou být uložené na OneDrive a další.

 • Lidé – přejde do zobrazení Lidé, ve kterém najdete svoje kontakty.

Přímo nad příkazu lidé v zobrazení Kalendář je na tlačítko Přidat novou událost.

Navigace v kalendáři

Při otevření kalendáře se zaměřuje na dnešní datum ve výchozím nastavení.

Výběr jiného dne nebo měsíce, potáhněte prstem doleva nebo doprava střídáte fokus den výběr tlačítka (uslyšíte měsíc a rok, například "září 2016 den výběr tlačítko Rozbalit") a poklepáním displej. Kalendář v aktuálním měsíci se otevře v celé.

 • Přejít na jiný den, potáhněte prstem doprava nebo doleva, dokud uslyšíte datum chcete. Přesunout fokus na vybraný den, poklepejte na obrazovce.

 • Pokud chcete přejít na předchozí měsíc, potáhněte prstem dolů dvěma prsty.

 • Pokud chcete přejít na další měsíc, potáhněte prstem nahoru dvěma prsty.

 • Sbalit zobrazení celé měsíc, umístěte prst na obrazovce a pomalu přetáhněte na tlačítko Pro výběr den v horní části obrazovky. Když uslyšíte měsíc a rok, se zaměřuje na tlačítko. Zvedněte prstem a poklepáním displej.

Potáhněte prstem dvěma prsty přejděte zpět nebo předat dál mezi dnů v kalendáři:

 • V zobrazení program potáhněte prstem dolů dvěma prsty k přesunutí na předchozí dnů. Pokud chcete přesunout na pozdější dny, potáhněte prstem nahoru dvěma prsty.

 • V zobrazení den nebo 3 den potáhnutím prstem doprava dvěma prsty k přesunutí na předchozí dnů. Pokud chcete přesunout na pozdější dny, potáhněte prstem doleva dvěma prsty.

Naplánování události

 1. V Outlook Kalendář potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud nebude aktivován na tlačítko Přidat novou událost klikněte pravém dolním rohu obrazovky a poklepáním displej.

 2. Pokud je fokus v textovém poli Nadpis otevře zobrazení Nová událost. Použití klávesnice na obrazovce zadejte název události. Po dokončení, potáhněte prstem doprava.

 3. Fokus přesune do pole lidé. Na pozvat uživatele na událost, poklepejte na obrazovce. Otevře se zobrazení Lidé přidat. Zadejte e-mailovou adresu osoby, kterou chcete pozvat.

  Tip: Při psaní, Outlook vyhledá a zobrazí odpovídající názvy z vašich kontaktů. Přehrajte automaticky doplněné kontakty a potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte kontaktu se má a poklepáním na displej vyberte.

  Po dokončení potažením prstu doleva, dokud nebude dozvíme "Hotovo" a poklepáním displej.

 4. Nastavte datum a časy události.

  1. Vytvoření celodenní zvláštní událost, potáhněte prstem doprava, dokud nebude dozvíme "Celodenní zvláštní událost" a poklepejte na obrazovku k přepnout přepínač na.

  2. Pokud chcete vytvořit událost pro konkrétní den a časové období, potáhněte prstem doprava, dokud poslechněte si "Začíná na" a navrhované datum. Poklepáním displej. Automaticky otevírané okno kalendáře otevře.

  3. Potáhněte prstem doprava nebo doleva můžete procházet kalendář uslyšíte datum, dokud se má a poklepejte.

  4. Potáhněte prstem zprava opakovaně přesunete fokus na OK tlačítko v pravém dolním rohu okna a poklepáním displej.

  5. Nastavení času spuštění, kontaktujte potažením prstem doprava opakovaně dokud počáteční datum, které jste právě vybrali. Potáhněte prstem doprava ještě jednou střídáte fokus počáteční čas. Funkce talkBack oznamuje navrhované čas. Pokud chcete změnit, poklepejte na obrazovce. Automaticky otevírané okno hodiny otevře s fokusem na hodinu.

  6. Potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte "< aktuální navrhované hodiny > poklepáním vybrat hodiny," a poklepáním displej. Potáhnutím prstem doprava že opakovaně, dokud uslyšíte hodinu chcete nastavit jako počáteční čas a poklepáním displej.

  7. Potáhněte prstem doprava opakovaně, dokud uslyšíte "< aktuální navrhované minut > poklepáním vyberte minut," a poklepáním displej. Potáhnutím prstem doprava že opakovaně, dokud uslyšíte minut chcete nastavit jako počáteční čas a poklepáním displej.

  8. Potáhněte prstem doprava opakovaně, dokud nebude uslyšíte "Dobře, tlačítko" a poklepáním displej. Automaticky otevírané okno hodiny zavřete a vrátíte do pole název v zobrazení Nová událost.

  9. Chcete-li nastavit koncové datum, potáhněte prstem doprava opakovaně, dokud uslyšíte "Končí" a navrhované datum. Pokud chcete změnit, poklepejte na obrazovku k otevření automaticky otevírané okno kalendáře. Potažením prstu doprava vpřed navigace v kalendáři a poklepejte obrazovku vhodné na datum. Potáhnutím prstem doprava opakovaně, dokud se uslyšíte "Tlačítko OK" a poklepáním na displej vyberte.

  10. Potáhnutím prstem doprava, dokud nebude slyšet navrhované koncového času. Změna doby, poklepejte na obrazovce. Otevře se automaticky otevíraných oken hodiny. Pokud chcete nastavit čas ukončení, postupujte podle výše uvedeného postupu nastavení času spuštění (kroky až f-h).

 5. Pokud chcete nastavit místo pro schůzku, potáhněte prstem doprava, dokud nebude dozvíme "Umístění, umístění" a poklepáním displej. Otevře se zobrazení umístění. Poklepejte na obrazovce a začněte psát. Outlook navrhne odpovídající umístění. Potažením prstu doprava přesuňte v seznamu návrhy a poklepáním na displej vyberte jednu. Ukončí zobrazení umístění a návrat do zobrazení Nová událost.

 6. Odkaz na schůzku Skypu k události přidáte potažením prstu doprava, dokud dozvíme "Používají Skype Skype," a poklepáním displej. Funkce talkBack oznamuje: "Na".

 7. Pokud používáte více kalendářů, můžete určit, kalendář, který by měl obsahovat nová událost. Potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte: "Kalendář, kalendář a < aktuální kalendář >." Chcete-li změnit kalendář, poklepejte na obrazovce. Potáhnutím prstem doprava, dokud nebude slyšet kalendář, který chcete použít a poklepáním displej.

 8. Nastavení výchozích připomenutí je 15 minut před začátkem zvláštní události. Chcete-li změnit výchozí potažením prstem doprava, dokud uslyšíte "Upozornit, oznámení, 15 minut, než začnete," a poklepáním displej. Přehrajte možnosti upozornění, potáhněte prstem doprava. Vyberte požadovanou možnost, poklepejte na obrazovce.

 9. Chcete-li přidat další informace o události, potáhněte prstem doprava, dokud nebude dozvíme "Popis, popis," a poklepáním displej. Automaticky otevírané okno Popis otevře, na obrazovce klávesnice, zadejte další podrobnosti chcete. Až budete hotovi, potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte "Hotovo" a poklepáním displej. Automaticky otevírané okno Popis zavře a návrat do zobrazení Nová událost.

 10. Pokud chcete uložit na událost, potažením prstu doleva dokud uslyšíte "Uložit" a poklepáním displej. Událost se uloží do kalendáře, který jste vybrali. Pozvání uživatelů k události pozvánku e-mailů odeslání.

Otevření a úprava události

Otevření události v Outlook Kalendář přehrajte podrobností o události. Můžete taky upravovat události, které jste vytvořili.

 1. V kalendáři potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte datum události, kterou chcete otevřít a poklepáním displej. Umístěte prst na obrazovce a tažením kolem pomalu a najděte požadovanou událost. Když oznámení na událost, kterou chcete, aby funkce TalkBack uslyšíte, zvedněte prstem a poklepáním displej a otevřete ho.

 2. Přehrajte informace o schůzce, potáhněte prstem doprava opakovaně.

 3. Chcete-li upravit akci, potáhněte prstem doleva do navigace na tlačítko Upravit v pravém horním rohu automaticky otevíraného okna. Když uslyšíte "Upravit", poklepejte na obrazovce.

 4. Otevře se automaticky otevírané okno Úprava události. Potažením prstu doprava absolvovat položky v okně dokud uslyšíte položky, kterou chcete upravit a pak poklepáním displej. Proveďte požadované změny. Až budete hotovi, potáhněte prstem doleva, dokud uslyšíte "Uložit" a poklepáním displej.

 5. Zavřete okno události, potáhněte prstem doleva opakovaně, dokud nebude dozvíme "Zpět" a poklepáním displej.

Reakce na připomenutí událostí

Pokud je potřeba oznámení pro události Outlook Kalendář zapnutá, a pokud funkce TalkBack zapnutá, uslyšíte tón připomenutí událostí předdefinované současně před událostí.

 1. Vyvoláte připomenutí události, potáhněte prstem dolů v horní části obrazovku dvěma prsty otevřete oznámení odstín.

 2. Potáhnutím prstem doprava opakovaně, dokud nebude uslyšíte podrobností o události.

 3. Otevřete událost, poklepejte na obrazovce.

  Odstranění připomenutí bez provedení akce, umístěte dvěma prsty na obrazovce vedle sebe a potáhněte prstem doprava ve vodorovném směru.

Viz taky

Použití aplikace TalkBack ke čtení e-mailů a odpovídání na e-maily v Outlooku pro Android

Základní úkoly v kalendáři v Outlooku s použitím čtečky obrazovky

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Naučte se používat k ovládání Outlooku funkce přístupnosti

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×