Potřebuji jazykovou sadu nebo sadu Language Interface Pack?

Tady jsou některé obecné informace o jazykových sadách a sadách Language Interface Pack (LIP). Podrobnější informace o tom, kdy je používat, najdete v tabulkách uvedených níže.

Jazykové sady umožňují zobrazit a používat v jiných jazycích položky nabídek, příkazy a karty a taky nápovědu a nástroje pro kontrolu pravopisu, kontrolu gramatiky a tezaurus. Obsahují taky nástroje pro angličtinu a všechny doprovodné jazyky. Pokud si koupíte třeba španělskou verzi Microsoft Office, bude obsahovat jazykovou sadu pro španělštinu a nástroje kontroly pravopisu pro španělštinu, angličtinu, baskičtinu, brazilskou portugalštinu, francouzštinu, galštinu a katalánštinu. Informace o tom, jak zjistíte, co máte nainstalované, najdete v části Zjištění jazykových sad nainstalovaných v počítači . Pokud chcete koupit nějakou jazykovou sadu, přejděte na stránku Nákup jazykové sady Office 2013 nebo Nákup jazykové sady Office 2010.

Sady Language Interface Pack (LIP) umožňují změnit jazyk zobrazení pro Excel, OneNote, Outlook, PowerPoint a Word a taky používat slovník a některé nástroje kontroly pravopisu v jazyku příslušné sady LIP. Dostupné nástroje se u jednotlivých jazyků liší, ale zahrnují přinejmenším slovník pro kontrolu pravopisu, který se dá používat spolu s nainstalovanou verzí aplikací Office. Sady LIP se dají zdarma stáhnout na webové stránce Stažení sady Language Interface Pack (LIP) systému Office.

Jazykové sady

Požadovaná činnost

Je zapotřebí jazyková sada?

Chci jenom psát a upravovat text v jiném jazyce.

Nechci používat nástroje kontroly pravopisu, jako jsou třeba funkce pro kontrolu pravopisu a gramatiky, ani nechci zobrazovat nabídky nebo nápovědu v jiném jazyce.

Ne.

Změna jazyka pro zadávání pomocí klávesnice je popsaná v tématu Povolení rozložení klávesnice pro různé jazyky.

Chci psát a upravovat text v jiném jazyce a používat přitom nástroje kontroly pravopisu, jako jsou třeba nástroje pro kontrolu pravopisu a gramatiky.

Ne, pokud váš Office obsahuje nástroje kontroly pravopisu pro jazyky, které chcete používat.

Informace o tom, jak připravit počítač na používání jiného jazyka, najdete v článku Podrobné pokyny: Příprava počítače k psaní a úpravám textu v jiném jazyce.

Ano, pokud vaše verze Office neobsahuje nástroje kontroly pravopisu pro jazyky, které chcete používat.

Nákup jazykové sady Office 2010

Nákup jazykové sady Office 2013

Chci vidět zobrazované prvky (například příkazy, nabídky karet a dialogová okna) v jiném jazyce.

Ano, nebo budete potřebovat sadu Language Interface Pack.

Nákup jazykové sady Office 2010

Nákup jazykové sady Office 2013

Chci zobrazit nápovědu v jiném jazyce.

Ano, nebo je možné, že budete potřebovat sadu Language Interface Pack.

Nákup jazykové sady Office 2010

Nákup jazykové sady Office 2013

Zjištění jazykových sad nainstalovaných v počítači

  1. Spusťte aplikaci Office, například Word.

  2. Klikněte na Soubor > Možnosti > Jazyk.

  3. Pokud se v dialogovém okně Nastavení jazykových předvoleb Office v seznamu Kontrola (pravopisu, gramatiky) zobrazuje vedle požadovaného jazyka ikona Pravopis a gramatika Obrázek tlačítka, znamená to, že je jazyková sada nainstalovaná.

Začátek stránky

Sady Language Interface Pack

Instalovat musíte verzi sady LIP, která odpovídá vaší verzi Office. Pokud třeba používáte Office 2013, je nutné nainstalovat sadu LIP pro Office 2013. Verze 2010 sady Language Interface Pack s aplikacemi Office 2013 nefunguje. Pokud třeba máte nainstalovanou verzi Office 2013 se španělštinou jako primárním jazykem a chtěli byste, aby se uživatelské rozhraní zobrazovalo v katalánštině a abyste mohli upravovat dokumenty v katalánštině, stáhněte si a nainstalujte sadu LIP katalánštiny a změňte uživatelské rozhraní na katalánštinu.

Informace o tom, odkud si můžete stáhnout a jak nainstalujete, nakonfigurujete nebo odinstalujete software sad Language Interface Pack, najdete v článku Stažení, instalace, konfigurace nebo odinstalace sady Language Interface Pack systému Microsoft Office.

Požadovaná činnost

Je zapotřebí sada Language Interface Pack?

Chci vidět příkazy, nabídky karet a dialogová okna v jiném jazyce.

Ano, nebo si můžete koupit jazykovou sadu.

Stažení sady Language Interface Pack

Chci zobrazit nápovědu v jiném jazyce.

Ano, nebo si můžete koupit jazykovou sadu.

Stažení sady Language Interface Pack

Začátek stránky

Použít na: Visio 2013, Office Shared 2013, Access 2013, Access 2010, Excel 2013, Excel 2010, InfoPath 2013, InfoPath 2010, OneNote 2010, Outlook 2013, Outlook 2010, PowerPoint 2010, Project 2010, Publisher 2013, Publisher 2010, Visio, Visio 2010, Word 2013, Word 2010, Project 2010 Standard, Visio Standard 2010, OneNote 2013, PowerPoint 2013, Project, Project 2013 StandardByly tyto informace užitečné?

Ano Ne

Jak ji můžeme vylepšit?

255 zbývajících znaků

Pokud si chcete chránit soukromí, nedávejte do zpětné vazby kontaktní informace. Ohodnoťte aplikaci zásady ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Zdroje technické podpory

Změnit jazyk