Potřebujete pomoct s přihlášením ke Skypu pro firmy?

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Omlouváme se, že máte potíže s přihlášením. Nastavíme Skype pro firmy práce znovu co nejdříve.

Potřebujete pomoc s přihlášením na počítači s Windows?

Zkontrolujte přihlašovací adresu

 1. Zkontrolujte formát vaše přihlašovací adresa. By měl vypadat nějak KatieJ@contoso.com. Ujistěte se, že jste pomocí svých přihlašovacích údajů organizace, ne Skype název nebo účtu Microsoft.

  Vaše přihlašovací adresa může být liší od formátu, které používáte k přihlašování k síti vaší organizace.

 2. Může se objevit výzva k zadání ID uživatele i přihlašovací adresy. Ve většině organizací jsou tyto údaje stejné, proto nejspíš budete moct zadat ID do obou polí.

Zadejte heslo znovu

Pokud jste nedávno změnili heslo, můžete zkusit znovu zadejte nové heslo v Skype pro firmy. Tady je způsob:

Poznámka : Pokud se přihlašujete k Skype pro firmy poprvé, zadejte své ID uživatele Office 365, klikněte na Přihlásit, zadejte svoje heslo a klikněte na Sign In znovu.

 1. Na přihlašovací obrazovce Skype pro firmy klikněte na Odstranit mé přihlašovací informace.

  Poznámka : Pokud se zasekne na "Kontaktování serveru a přihlášení", klikněte na Zrušit přihlášení.

  Snímek obrazovky znázorňující odstranit tlačítko Moje přihlašovací informace o Skypu pro firmy znak na obrazovce.

 2. V zobrazeném okně klikněte na Ano.

 3. Klikněte na Sign In (Přihlásit se).

  Snímek obrazovky s tlačítkem přihlásit na Skypu pro firmy znak na obrazovce.

 4. V části heslo zadejte svoje heslo a klikněte na Sign In.

  Snímek obrazovky zobrazující místo pro zadání hesla ve Skypu pro firmy přihlašovací obrazovka.

Zjistit, jestli svoje heslo funguje s Office 365

Použijte svoji přihlašovací adresu a heslo pro přihlášení k Office 365:

 1. V prohlížeči přejděte na Web Office.com.

 2. V pravém horním rohu obrazovky klikněte na přihlásit.

  Snímek obrazovky zobrazující znaménko tlačítko v pravém horním rohu webu Office.com.

 3. Zadejte přihlašovací adresu a heslo, které používáte pro přihlášení k Skype pro firmy a klikněte na přihlásit.

Pokud se nemůžete přihlásit do Office 365, může být nesprávné svoje heslo. Zkuste obnovení svého hesla.

Resetování hesla

Pokud jste heslo zapomněli nebo už nefunguje, tady je:

Aktualizujte datum a čas na počítači

Pokud se zobrazuje chyba, že je špatně hodiny, pokuste se aktualizovat data a času v počítači. Postupujte podle pokynů pro vaši verzi Windows:

Windows 7

 1. Přejděte na web, který ukazuje koordinovaný univerzální čas (UTC).

 2. Přejděte na Ovládací panely > Datum a čas a zjistěte posun od času UTC ve své lokalitě.

Snímek obrazovky s nabídkou data a času ve Windows 10.

 1. V případě potřeby zvolte Změnit datum a čas a aktualizujte hodiny na počítači.

 2. Zkuste se znova přihlásit.

Windows 8 a Windows 10

 1. Přejděte na web, který ukazuje koordinovaný univerzální čas (UTC).

 2. Přejděte na Nastavení > Nastavení počítače > Čas a jazyk.

 3. Podívejte se na svůj časový posun od UTC a porovnejte čas na svém zařízení s časem na webu.

Snímek obrazovky s nabídkou data a času ve Windows 8.

Pokud je potřeba čas na vašem zařízení upravit, uděláte to takto:

 1. Vypněte Nastavovat čas automaticky a klepněte na Změnit.

 2. Aktualizujte čas a klepněte na Změnit.

 3. Zkuste se znova přihlásit.

Chybová zpráva pořád zobrazuje?

Chybová zpráva

Zkuste toto

Server je dočasně nedostupný.

Existuje spousta technickou důvodů, proč k tomu může dojít. Počkejte několik minut a zkuste se znovu přihlaste. Pokud, který není práce, obraťte se na technickou podporu ve firmě a zadejte odkaz na této stránce: Poradce při potížích s Skypu pro firmy Online chyb při přihlašování pro správce.

Došlo k potížím se získáním osobního certifikátu nutného k přihlášení.

Něco brání ověřování. Počkejte několik minut a zkuste se znovu přihlaste. Pokud, který není práce, obraťte se na technickou podporu ve firmě a zadejte odkaz na této stránce: Poradce při potížích s Skypu pro firmy Online chyb při přihlašování pro správce.

Potřebujete pomoc s přihlášením na počítači Mac?

Nápověda k Skype pro firmy na Macu je brzy k dispozici.

Potřebujete pomoc s přihlášením na Iphonu nebo Ipadu?

Jak se můžu přihlásit k aplikaci Skype pro firmy?

Potřebujete přihlašovací adresu a heslo od organizace, která používá licenci na Skype pro firmy nebo Lync. Pokud už používáte Skype pro firmy na počítači, můžete se přihlásit s přihlašovacími údaji ke svému pracovnímu nebo školnímu účtu. 

Jak si resetovat heslo?

Pokud chcete změnit heslo, najdete v článku Změna svého hesla Skypu pro firmy na mobilním zařízení.

Pokud jste heslo zapomněli nebo už nefunguje, kontaktujte technickou podporu na pracovišti – obvykle je to člověk, který vám nastavoval účet aplikace Skype pro firmy nebo Lyncu. Dejte mu tyto odkazy:

Jaký je formát přihlašovací adresy a uživatelského jména?

Vaše přihlašovací adresa vypadá nějak takto: user@domain.com.

Může se zobrazit výzva k zadání uživatelského jména i přihlašovací adresy. Uživatelské jméno je to, kterým se přihlašujete k síti organizace, buď user@domain.com, nebo domain\username.

Musím zadávat nastavení proxy?

Jestliže jste za ověřeným proxy, budete muset zadat ověřovací informace pro proxy server takto.

 1. Klepnutím na obrázek otevřete stránku se svým profilem.

 2. Klepněte na Nastavení ( Ikona ozubeného kola ) > Proxy pro HTTP.

 3. Zadejte svou doménu, uživatelské jméno a heslo.

 4. Klikněte na Hotovo.

Pokouším se přihlásit k serveru Lync 2010, ale mám nainstalovanou aplikaci Skype pro firmy

Skype pro firmy s Lync Serverem 2010 nefunguje. Pokud jste si do mobilního zařízení nainstalovali aplikaci Skype pro firmy, ale pokoušíte se přihlásit k Lync Serveru 2010, odinstalujte aplikaci Skype pro firmy a nainstalujte si aplikaci Lync 2010. Aplikaci Lync 2010 nainstalujete takto:

 1. Na svém zařízení iOS přejděte do App Storu a vyhledejte Lync 2010.

 2. Klepněte v aplikaci na tlačítko Stáhnout ( Tlačítko Stáhnout v Apple App Storu ) a potom na Otevřít. Hned po instalaci se aplikace objeví na domovské obrazovce v telefonu.

Potřebujete pomoc s přihlášením na telefonu s Androidem?

Jak se můžu přihlásit k aplikaci Skype pro firmy?

Potřebujete přihlašovací adresu a heslo od organizace, která používá licenci na Skype pro firmy nebo Lync. Pokud už používáte Skype pro firmy na počítači, můžete se přihlásit s přihlašovacími údaji ke svému pracovnímu nebo školnímu účtu. 

Jak si resetovat heslo?

Pokud chcete změnit heslo, najdete v článku Změna svého hesla Skypu pro firmy na mobilním zařízení.

Pokud jste heslo zapomněli nebo už nefunguje, kontaktujte technickou podporu na pracovišti – obvykle je to člověk, který vám nastavoval účet aplikace Skype pro firmy nebo Lyncu. Dejte mu tyto odkazy:

Jaký je formát přihlašovací adresy a uživatelského jména?

Vaše přihlašovací adresa vypadá nějak takto: user@domain.com.

Musím zadávat nastavení proxy?

Jestliže jste za ověřeným proxy, budete muset zadat ověřovací informace pro proxy server takto.

 1. Klepnutím na obrázek otevřete stránku se svým profilem.

 2. Klepněte na Nastavení ( Ikona ozubeného kola ) > Proxy pro HTTP.

 3. Zadejte svou doménu, uživatelské jméno a heslo.

 4. Klikněte na OK.

Snažím se přihlásit k Lync Serveru 2010, mám ale nainstalovanou aplikaci Skype pro firmy

Skype pro firmy s Lync Serverem 2010 nefunguje. Pokud jste si do mobilního zařízení nainstalovali aplikaci Skype pro firmy, ale pokoušíte se přihlásit k Lync Serveru 2010, odinstalujte aplikaci Skype pro firmy a nainstalujte si aplikaci Lync 2010. Aplikaci Lync 2010 nainstalujete takto:

 1. V zařízení Android přejděte do Google Play Storu a vyhledejte aplikaci Lync 2010.

 2. V aplikaci klepněte na tlačítko Zdarma v aplikaci a potom na Nainstalovat> Přijmout. Hned po instalaci se aplikace objeví na domovské obrazovce v telefonu.

Potřebujete pomoc s přihlášením na Windows Phone?

Jak se můžu přihlásit k aplikaci Skype pro firmy?

Potřebujete přihlašovací adresu a heslo od organizace, která má licenci na Skype pro firmy nebo na Lync. Pokud Skype pro firmy na počítači už používáte, přihlaste se zadáním přihlašovacích údajů svého pracovního nebo školního účtu.

Jak si resetovat heslo?

Pokud chcete změnit heslo, najdete v článku Změna svého hesla Skypu pro firmy na mobilním zařízení.

Pokud jste heslo zapomněli nebo už nefunguje, kontaktujte technickou podporu na pracovišti – obvykle je to člověk, který vám nastavoval účet aplikace Skype pro firmy nebo Lyncu. Dejte mu tyto odkazy:

Jaký je formát přihlašovací adresy a uživatelského jména?

Vaše přihlašovací adresa vypadá nějak takto: user@domain.com.

Aplikace vás může vyzvat k zadání uživatelského jména i přihlašovací adresy. Uživatelské jméno je to, kterým se přihlašujete k síti organizace, buď user@domain.com, nebo domain\username.

Musím zadávat nastavení proxy?

Jestliže jste za ověřeným proxy, budete muset zadat ověřovací informace pro proxy server takto.

 • Na obrazovce Můj stav klepněte v části Další (...) na Nastavení a klepněte na Nastavení proxy. Zadejte nastavení proxy.

Kdy je potřeba ručně zadat server automatického zjišťování?

Pokud se nemůžete přihlásit automaticky, můžete říct technické podpoře ve vaší firmě, aby vám s tím pomohla a dala vám údaje, které potřebujete pro ruční nastavení.

Pokouším se přihlásit k serveru Lync 2010, ale mám nainstalovanou aplikaci Skype pro firmy

Pokud jste si do svého mobilního zařízení nainstalovali aplikaci Skype pro firmy, ale zkoušíte se přihlásit k serveru Lync 2010, odinstalujte Skype pro firmy a nainstalujte si aplikaci Lync 2010. Návod na instalaci aplikace Lync 2010 je zde:

 1. Ve Windows Phone přejděte na Store a vyhledejte Microsoft Lync 2010.

 2. Klepněte na tlačítko Instalovat. Hned po instalaci se aplikace objeví ve vašem telefonu.

Jak dlouho zůstanu přihlášený (přihlášená) k aplikaci Skype pro firmy pro Windows Phone?

Když se přihlásíte, zůstanete přihlášeni, dokud bude dostupné připojení. Pokud je připojení dostupné, ale aplikaci 10 dní nepoužijete, budete odhlášeni.

Potřebujete další pomoc?

Získání nápovědy z komunitních fór Office 365 Správci: Přihlášení a vytvoření žádosti o služby Správci: Zavolejte na linku podpory

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×