Postup vytvoření obsahu

Obsah lze vytvořit pomocí předdefinovaných stylů nadpisů, například Nadpis 1, Nadpis 2 a Nadpis 3, které chcete do obsahu zahrnout. Aplikace Microsoft Office Word vyhledá nadpisy, které odpovídají zvolenému stylu, provede zformátování a odsazení položek obsahu podle stylu nadpisu a vloží obsah do dokumentu.  

V aplikaci Microsoft Office Word 2007 si lze vybrat v z galerie různých stylů obsahu. Označte položky obsahu a v galerii klepněte na styl obsahu s požadovanými možnostmi. Aplikace Office Word 2007 z označených nadpisů automaticky vytvoří obsah.

Co chcete udělat?

Označení položek obsahu

Vytvoření obsahu

Odstranění obsahu

Označení položek obsahu

Nejjednodušší způsob jak vytvořit obsah představuje použití předdefinovaných Styl nadpisu. Pokud jste již pro nadpisy použili vlastní styly, vyberte, které se mají k sestavení obsahu použít, případně přiřaďte úroveň osnovy vybraným částem textu.

Označení položek obsahu pomocí předdefinovaných stylů nadpisů

 1. Vyberte nadpis, pro který chcete použít styl nadpisu.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Styly na požadovaný styl.

  Obrázek pásu karet aplikace Word

  Pokud jste například vybrali text, pro který chcete použít styl hlavního nadpisu, klepněte v galerii rychlých stylů na styl Nadpis 1.

Poznámka   

 • Pokud není požadovaný styl zobrazen, můžete klepnutím na šipku galerii rychlých stylů rozbalit.

 • Jestliže se požadovaný styl nenachází v galerii rychlých stylů, stiskněte kombinaci kláves CTRL+SHIFT+S a otevřete podokno úloh Použít styl. V části Název stylu klepněte na požadovaný styl.

Označení položek textu

Pokud chcete, aby obsah zahrnoval i text, který nemá příslušný styl nadpisu, použijte následující postup.

 1. Vyberte text, který chcete zahrnout do obsahu.

 2. Na kartě Odkazy klikněte ve skupině Obsah na tlačítko Přidat text.

  Word Ribbon Image

 3. Klepněte na úroveň, kterou chcete u vybraného textu nastavit, například Úroveň 1 pro hlavní úroveň zobrazení v obsahu.

 4. Opakujte kroky 1 až 3 u každého textu, který chcete zahrnout do obsahu.

Začátek stránky

Vytvoření obsahu

Jestliže jste označili položky, pokračujte sestavením obsahu.

Vytvoření obsahu pomocí předdefinovaných stylů nadpisů

Uvedený postup použijte v případě, že v dokumentu používáte styly nadpisů.

 1. Klepnutím označte místo, kam chcete umístit obsah (obvykle na začátek dokumentu).

 2. Na kartě Odkazy klikněte ve skupině Obsah na tlačítko Obsah a potom klikněte na požadovaný styl obsahu.

  Word Ribbon Image

  Poznámka   K dalším možnostem získáte přístup v dialogovém okně Obsah, které se zobrazí po klepnutí na tlačítko Vložit obsah.

Vytvoření obsahu pomocí vlastních stylů

Tento postup použijte, pokud jste již pro nadpisy použili vlastní styly. Můžete zadat, které nastavení stylů má být aplikací Word použito k sestavení obsahu.

 1. Místo, kam chcete umístit obsah, označte klepnutím.

 2. Na kartě Odkazy klikněte ve skupině Obsah na tlačítko Obsah a potom klikněte na položku Vložit obsah.

 3. Klepněte na tlačítko Možnosti.

 4. V seznamu Styly k dispozici najděte styl, který jste v dokumentu použili na nadpisy.

 5. Do pole Úroveň obsahu vpravo od názvu stylu zadejte číslo od jedné do devíti, které označuje úroveň příslušného stylu mezi nadpisy.

  Poznámka    Pokud chcete použít pouze vlastní styly, odstraňte čísla úrovní obsahu u předdefinovaných stylů jako je Nadpis 1.

 6. Opakujte kroky 4 a 5 pro každý styl nadpisu, který chcete zahrnout do obsahu.

 7. Klepněte na tlačítko OK.

 8. Vyberte obsah, který bude odpovídat typu dokumentu:

  • Tištěný dokument:    Připravujete-li tištěný dokument, vytvořte obsah, ve kterém je u každé položky uvedený nadpis a číslo stránky, kde se nadpis nachází, což umožňuje uživatelům přejít na požadovanou stránku.

  • Online dokument:    Pokud chcete vytvořit online dokument, který budou uživatelé prohlížet v aplikaci Microsoft Word, můžete položky nadpisu naformátovat jako hypertextové odkazy. Čtenáři se dostanou k příslušnému nadpisu klepnutím na položku obsahu.

 9. Jestliže chcete použít jeden z formátů, které jsou k dispozici, vyberte je v rozevíracím seznamu Formáty.

 10. Vyberte další požadované možnosti pro obsah.

Aktualizace obsahu

Jestliže jste v dokumentu přidali nebo odebrali nadpisy nebo položky obsahu, můžete obsah rychle aktualizovat.

 1. Na kartě Odkazy klikněte ve skupině Obsah na tlačítko Aktualizovat tabulku.

  Word Ribbon Image

 2. Klepněte na přepínač Pouze čísla stránek nebo Celá tabulka.

Začátek stránky

Odstranění obsahu

 1. Na kartě Odkazy klepněte ve skupině Obsah na tlačítko Obsah.

  Word Ribbon Image

 2. Klepněte na příkaz Odebrat obsah.

Začátek stránky

Použít na: Word 2007Byly tyto informace užitečné?

Ano Ne

Jak ji můžeme vylepšit?

255 zbývajících znaků

Pokud si chcete chránit soukromí, nedávejte do zpětné vazby kontaktní informace. Ohodnoťte aplikaci zásady ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Změnit jazyk