Postup vytvoření a tisku jedné obálky

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Chcete-li na obálku vložit zpáteční adresu, můžete ji nastavit před zahájením práce s obálkou.

Po nastavení požadované obálky ji můžete vytisknout a také ji uložit pro budoucí použití.

Co chcete udělat?

Nastavit zpáteční adresu

Kontrola možností tisku

Vytvořit a vytisknout nebo uložit obálku

Nastavení zpáteční adresy

 1. Spusťte aplikaci Word.

 2. Klikněte na kartu Soubor.

 3. Klikněte na tlačítko Možnosti.

 4. Klikněte na možnost Upřesnit.

 5. Přejděte dolů a v části Obecné zadejte zpáteční adresu do pole Poštovní adresa.

  Poznámka : Aplikace Word adresu uloží. Adresu můžete použít, kdykoli budete chtít na obálku, štítek nebo do jiného dokumentu vložit zpáteční adresu.

 6. Klepněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Kontrola možností tisku

Před spuštěním dávkového tisku obálek můžete zkontrolovat správnost nastavení možností tisku.

 1. Na kartě Korespondence klikněte ve skupině Vytvořit na tlačítko Obálky.

  Pás karet systému Office 2010

 2. Klepněte na tlačítko Možnosti a potom na kartu Možnosti pro obálky.

 3. V poli Velikost obálky klepněte na možnost odpovídající velikosti obálek. Jestliže žádná z možností neodpovídá velikosti obálky, přejděte na dolní část seznamu, klepněte na položku Vlastní velikost a potom zadejte rozměry obálky do polí Šířka a Výška.

 4. Klepněte na kartu Možnosti tisku.

  Ovladač tiskárny předá aplikaci Word informace o způsobu vložení obálky do tiskárny a tyto informace se zobrazí na kartě Možnosti tisku v dialogovém okně Možnosti pro obálky.

  Karta Možnosti pro tisk v dialogovém okně Možnosti pro obálky

  1. Metoda podávání určuje umístění obálky (vpravo, uprostřed, vlevo) a podávání obálky do tiskárny delším nebo kratším okrajem.

  2. Obálka může být lícem nahoru nebo dolů. Líc je strana, na kterou se tiskne adresa.

  3. V případě, že je obálka podávána kratším okrajem dopředu, může být nutné ji otočit, aby nebyl text na lícové straně obálky obráceně.

  Obálka na obrázku níže je umístěna vpravo, chlopní nahoru a do tiskárny je podávána kratším okrajem napřed podle nastavení ve výše uvedeném dialogovém okně.

  Tiskárna se založenou obálkou

 5. Vložte obálku způsobem udaným v dialogovém okně.

 6. Klepněte na tlačítko OK.

 7. Zadejte nějaký zkušební text do pole Adresa příjemce a pak obálku vytiskněte klepnutím na příkaz Tisk.

 8. Ověřte, zda se obálka vytiskla správně.

 9. Pokud se obálka nevytiskla správně, proveďte kterýkoli z následujících kroků:

  • Vyhledejte v informacích o tiskárně, pokud jsou k dispozici, způsob vkládání obálek do tiskárny.

  • Aktualizujte ovladač tiskárny.

  • Přejděte zpět na kartu Možnosti tisku dialogového okna Možnosti pro obálky a upravte možnosti tisku. Vytiskněte obálku znovu. Tento postup opakujte, dokud nenajdete konfigurací možností tisku, která vede k požadovaným výsledkům.

Začátek stránky

Vytvoření a tisk nebo uložení obálky

 1. Na kartě Korespondence klikněte ve skupině Vytvořit na tlačítko Obálky.

  Pás karet systému Office 2010

 2. Do pole Adresa příjemce zadejte poštovní adresu.

  Chcete-li použít adresu z elektronického adresáře instalovaného v počítači, klepněte na tlačítko Vložit adresu Obrázek tlačítka .

 3. Jestliže chcete formátovat text, vyberte text, klepněte na něj pravým tlačítkem myši a pak v nabídce klepněte na položku Písmo.

 4. V poli Zpáteční adresa zadejte zpáteční adresu nebo použijte předem konfigurovanou adresu.

  Pokud chcete používat adresu v elektronickém adresáři nainstalovaném v počítači, klikněte na tlačítko Vložit adresu Obrázek tlačítka .

 5. Chcete-li zpáteční adresu uchovat pro budoucí použití, ale nechcete ji vložit na aktuální obálku, zaškrtněte políčko Vynechat.

 6. Jestliže máte přístup k elektronickému razítku, například pokud jste je koupili prostřednictvím služby v síti World Wide Web, můžete je přidat na obálku.

  Postup

  1. Zaškrtněte políčko Přidat elektronické razítko.

   Jestliže nemáte nainstalován program pro elektronické razítko, zobrazí aplikace Microsoft Word výzvu k jeho instalaci a možnost připojení k webu Office.com, na kterém lze získat další informace a odkazy na jiné servery nabízející elektronické razítko.

  2. Chcete-li nastavit možnosti programů pro elektronické razítko nainstalovaných v počítači, klepněte na tlačítko Vlastnosti elektronického razítka.

 7. Proveďte některou z následujících akcí:

  1. Chcete-li obálku vytisknout a neukládat ji pro budoucí použití, vložte ji do tiskárny podle schématu ve skupinovém rámečku Podávání a klepněte na tlačítko Tisk.

  2. Jestliže chcete obálku uložit pro budoucí použití, klikněte na tlačítko Přidat do dokumentu a pak klikněte na kartu Soubor, klikněte na tlačítko Uložit jako a zadejte název dokumentu.

   Aplikace Word přidá obálku do aktuálního dokumentu jako stranu 1. Další část dokumentu můžete případně použít k napsání korespondence, která bude automaticky uložena s obálkou.

   Chcete-li vytisknout obálku, vložte obálku do tiskárny způsobem zobrazeným v poli Podávání na kartě Možnosti pro tisk v dialogovém okně Možnosti pro obálky a klikněte na položku Tisk.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×