Postup vytvoření a tisku jedné obálky

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Chcete-li na obálku vložit zpáteční adresu, můžete ji nastavit před zahájením práce s obálkou.

Po nastavení požadované obálky ji můžete vytisknout a také ji uložit pro budoucí použití.

V tomto článku

Nastavení zpáteční adresy

Kontrola možností tisku

Vytvořit a vytisknout nebo uložit obálku

Nastavení zpáteční adresy

 1. Spusťte aplikaci Word.

 2. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom na tlačítko Možnosti aplikace Word.

 3. Klikněte na položku Upřesnit.

 4. Přejděte dolů a v oblasti Obecné zadejte zpáteční adresu do pole Poštovní adresa.

  Aplikace Word adresu uloží. Adresu můžete použít, kdykoli budete chtít na obálku, štítek nebo do jiného dokumentu vložit zpáteční adresu.

 5. Klikněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Kontrola možností tisku

Před spuštěním dávkového tisku obálek můžete zkontrolovat správnost nastavení možností tisku.

 1. Na kartě Korespondence klepněte ve skupině Vytvořit na položku Obálky.

  Obrázek pásu karet aplikace Word

 2. Klikněte na tlačítko Možnosti a potom na kartu Možnosti pro obálky.

 3. V poli Velikost obálky klepněte na možnost odpovídající velikosti obálek. Jestliže žádná z možností neodpovídá velikosti obálky, přejděte na dolní část seznamu, klepněte na položku Vlastní velikost a potom zadejte rozměry obálky do polí Šířka a Výška.

 4. Klikněte na kartu Možnosti pro tisk.

  Ovladač tiskárny předá aplikaci Word informace o způsobu vložení obálky do tiskárny a tyto informace se zobrazí na kartě Možnosti tisku v dialogovém okně Možnosti pro obálky.

  Karta Možnosti pro tisk v dialogovém okně Možnosti pro obálky

  1. Metoda podávání určuje umístění obálky (vpravo, uprostřed, vlevo) a podávání obálky do tiskárny delším nebo kratším okrajem.

  2. Obálka může být lícem nahoru nebo dolů. Líc je strana, na kterou se tiskne adresa.

  3. V případě, že je obálka podávána kratším okrajem dopředu, může být nutné ji otočit, aby nebyl text na lícové straně obálky obráceně.

  Obálka na obrázku níže je umístěna vpravo, chlopní nahoru a do tiskárny je podávána kratším okrajem napřed podle nastavení ve výše uvedeném dialogovém okně.

  Tiskárna se založenou obálkou

  Výše uvedené obrázky byly vyjmuty z školení pro Microsoft Office.

 5. Vložte obálku způsobem udaným v dialogovém okně.

 6. Klikněte na tlačítko OK.

 7. Zadejte nějaký zkušební text do pole Adresa příjemce a pak obálku vytiskněte klepnutím na příkaz Tisk.

 8. Ověřte, zda se obálka vytiskla správně.

 9. Pokud se obálka nevytiskla správně, proveďte kterýkoli z následujících kroků:

  • Vyhledejte v informacích o tiskárně, pokud jsou k dispozici, způsob vkládání obálek do tiskárny.

  • Aktualizujte ovladač tiskárny.

  • Přejděte zpět na kartu Možnosti tisku dialogového okna Možnosti pro obálky a upravte možnosti tisku. Vytiskněte obálku znovu. Tento postup opakujte, dokud nenajdete konfigurací možností tisku, která vede k požadovaným výsledkům.

Začátek stránky

Vytvoření a tisk nebo uložení obálky

 1. Na kartě Korespondence klepněte ve skupině Vytvořit na položku Obálky.

  Obrázek pásu karet aplikace Word

 2. Do pole Adresa příjemce zadejte poštovní adresu.

  Chcete-li použít adresu z elektronického adresáře instalovaného v počítači, klepněte na tlačítko Vložit adresu Obrázek tlačítka .

 3. Jestliže chcete formátovat text, vyberte text, klepněte na něj pravým tlačítkem myši a pak v nabídce klepněte na položku Písmo.

 4. V poli Zpáteční adresa zadejte zpáteční adresu nebo použijte předem konfigurovanou adresu.

  Pokud chcete používat adresu v elektronickém adresáři nainstalovaném v počítači, klikněte na tlačítko Vložit adresu Obrázek tlačítka .

 5. Chcete-li zpáteční adresu uchovat pro budoucí použití, ale nechcete ji vložit na aktuální obálku, zaškrtněte políčko Vynechat.

 6. Jestliže máte přístup k elektronickému razítku, například pokud jste jej koupili prostřednictvím služby v síti World Wide Web, můžete je přidat na obálku.

  Postup

  1. Zaškrtněte políčko Přidat elektronické razítko.

   Jestliže nemáte nainstalován program pro elektronické razítko, zobrazí aplikace Microsoft Word výzvu k jeho instalaci a možnost připojení k webu Microsoft Office Online, na kterém lze získat další informace a odkazy na jiné servery nabízející elektronické razítko.

  2. Chcete-li nastavit možnosti programů pro elektronické razítko nainstalovaných v počítači, klepněte na tlačítko Vlastnosti elektronického razítka.

 7. Proveďte některou z následujících akcí:

  1. Chcete-li obálku vytisknout a neukládat ji pro budoucí použití, vložte ji do tiskárny podle schématu ve skupinovém rámečku Podávání a klepněte na tlačítko Tisk.

  2. Jestliže chcete obálku uložit pro budoucí použití, klepněte na položku Přidat do dokumentu a pak klepněte na tlačítko Microsoft Office, klepněte na příkaz Uložit jako a zadejte název dokumentu.

   Aplikace Word přidá obálku do aktuálního dokumentu jako stranu 1. Další část dokumentu můžete případně použít k napsání korespondence, která bude automaticky uložena s obálkou.

   Chcete-li vytisknout obálku, vložte obálku do tiskárny způsobem zobrazeným v poli Podávání na kartě Možnosti tisku v dialogovém okně Možnosti obálky, klepněte na položku Přidat do dokumentu a pak na příkaz Tisk.

   Poznámka : Jestliže chcete obálku vytisknout se zbytkem dokumentu, zadejte v dialogovém okně Tisk stranu 1. Ve skupinovém rámečku Rozsah stránek v dialogovém okně Tisk klepněte na přepínač Stránky a pak zadejte číslo 1 do pole Stránky.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×