Postup vytvoření seznamu citací

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Funkce nebo některé možnosti popsané v tomto tématu nápovědy jsou dostupné pouze v případě, že je pomocí Jazykového nastavení sady Microsoft Office povolena podpora angličtiny (USA), francouzštiny (Kanada) nebo holandštiny.

V tomto článku

Další informace o tabulkách citací

Označení citace

Vytvořit seznam citací

Úpravy nebo formátování položek seznamu citací

Změna nebo přidání kategorie citací do seznamu citací

Odstranění položky ze seznamu citací

Další informace o tabulkách citací

Seznam citací uvádí seznam odkazů v právní dokument společně s čísla stránek, které ukazují odkazy. Chcete-li vytvořit seznam citací, označit citace a Microsoft Word vloží zvláštní TA (položka seznamu citací) Pole v dokumentu. Pak můžete hledat dokumentu pro další dlouhé a krátké citace označíte, nebo můžete automaticky označit všechny další výskyty citace. Pokud nechcete používat existující kategorií citace, například případů nebo stanov, můžete změnit nebo přidejte kategorie citace.

Při vytváření seznamu citací vyhledá aplikace Word označené citace, uspořádá je podle kategorií, doplní odkazy na čísla stránek a zobrazí seznam citací v dokumentu. Například pole

{ TA \l "Baldwin v. Alberti, 58 Wn. 2d 243 (1961)" \s "Baldwin v. Alberti" \c 1 \b }

vytvoří v seznamu citací následující položku v kategorii Případy:

Baldwin v. Alberti, 58 Wn. 2d 243 (1961) 5,6

Začátek stránky

Označení citace

 1. Vyberte v dokumentu první citaci.

  Vyberte například citaci „Forrester v. Craddock, 51 Wn. 2d 315 (1957).“

 2. Stiskněte klávesy ALT+SHIFT+I.

  Poznámka : Můžete taky kliknout na kartě Reference a potom klikněte na Označit citaci ve skupině Seznam citací.

  Obrázek pásu karet aplikace Word

 3. V poli Vybraný text si upravte dlouhou citaci, aby vypadala tak, jak se má zobrazit v seznamu citací.

  Poznámka : Pokud chcete text formátovat, klikněte pravým tlačítkem myši text v poli vybraný text a klikněte na písmo. Vyberte požadované možnosti formátování, které chcete použít.

 4. V poli Kategorie klepněte na kategorii, do které patří daná citace.

 5. V dialogovém okně Krátká citace upravte text tak, aby odpovídalo Krátká citace, která chcete vyhledat v dokumentu.

  Zadejte například „Forrester v. Craddock.“

 6. Pokud chcete označit jednu citaci, klikněte na Označit. Pokud chcete označit všechny dlouhé a krátké citace, které odpovídají těm, které jsou zobrazené v dialogovém okně Označit citaci, klikněte na Označit vše.

 7. Pokud chcete najít další citaci v dokumentu, klikněte na Další citace.

Poznámka : 

 • Word vloží všechny označené citace jako pole TA (položka seznamu citací) ve formátu skrytého textu. Pokud nevidíte pole TA, klikněte na tlačítko Zobrazit/skrýt Značka konce odstavce Obrázek tlačítka ve skupině Odstavec na kartě Domů.

 • Jestliže později do dokumentu přidáte další citace, které chcete označit, vyberte původní citaci, stiskněte klávesy ALT+SHIFT+I a klepněte na tlačítko Označit vše.

Začátek stránky

Vytvořit seznam citací

 1. Klepněte na místo, kam chcete vložit seznam citací.

 2. Abyste měli jistotu, že jsou čísla stránek dokumentu vložena správně, musíte skrýt kódy polí a skrytý text. Pokud jsou zobrazena pole TA (položka seznamu citací), klikněte na tlačítko Zobrazit/skrýt Značka konce odstavce Obrázek tlačítka ve skupině Odstavec na kartě Domů.

 3. Na kartě Reference ve skupině seznam citací klikněte na Vložit seznam citací.

  Tabulka orgány skupiny

 4. V poli kategorie klikněte na kategorii, kterou chcete zahrnout do seznamu citací. Pokud chcete zahrnout všechny kategorie, klikněte na vše.

 5. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Jestliže chcete použít jeden z formátů, které jsou k dispozici, vyberte je v rozevíracím seznamu Formáty.

  • Vlastní tabulky rozložení autoritách, zvolte požadované možnosti.

   Tip : Jestliže chcete k úpravě seznamu citací použít další možnosti, můžete použít pole. Můžete například vytvořit seznam citací pouze pro část dokumentu.

 6. Vyberte libovolné další požadované možnosti seznamu citací.

Poznámka : 

 • Při přidávání, odstraňování, přesouvání nebo úpravách citací nebo jiného textu v dokumentu, je vhodné seznam citací aktualizovat. Pokud například citaci upravíte a přesunete ji na jinou stránku, přesvědčte se, zda seznam citací odráží provedené změny citací a zda odpovídají čísla stránek. Seznam citací můžete aktualizovat klepnutím vlevo od seznamu a stisknutím klávesy F9.

 • Neupravujte položky v hotovém seznamu citací; pokud tak učiníte, budou při aktualizaci seznamu citací veškeré změny ztraceny.

Začátek stránky

Úpravy nebo formátování položek seznamu citací

Chcete-li změnit tabulku Položka seznamu citací, budete muset upravit text v tabulce pole položky seznamu citací.

 1. Pokud nevidíte pole TA, klikněte na tlačítko Zobrazit/skrýt Značka konce odstavce Obrázek tlačítka ve skupině Odstavec na kartě Domů.

 2. Vyhledejte pole TA pro položku, kterou chcete upravit.

 3. Chcete-li upravit nebo formátovat položku seznamu citací, změňte text v uvozovkách.

  { TA \l "Baldwin v. Alberti, 58 Wn. 2d 243 (1961)" \s "Baldwin v. Alberti" \c 1 \b }

 4. Chcete-li aktualizovat seznam citací, klepněte vlevo od seznamu citací a stiskněte klávesu F9.

Začátek stránky

Změna nebo přidání kategorie citací do seznamu citací

Pokud nechcete použít již existující kategorie citací, například případy nebo směrnice, můžete kategorie přidat nebo změnit.

 1. Stiskněte klávesy ALT+SHIFT+I.

 2. Klepněte na tlačítko Kategorie.

 3. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Pokud chcete nahradit existující kategorii, klikněte na kategorii, kterou chcete nahradit.

  • Chcete-li přidat novou kategorii, klepněte na číslo od 8 do 16.

 4. Do rozevíracího pole Nahradit čím zadejte název kategorie, kterou chcete přidat do seznamu kategorií.

 5. Klepněte na tlačítko Nahradit.

 6. Klepněte na tlačítko OK a potom na tlačítko Zavřít.

Začátek stránky

Odstranění položky ze seznamu citací

 1. Pokud nevidíte pole TA, klikněte na tlačítko Zobrazit/skrýt Značka konce odstavce Obrázek tlačítka ve skupině Odstavec na kartě Domů.

 2. Vyberte celé pole položky seznamu citací včetně složených závorek {} a stiskněte klávesu DELETE.

 3. Chcete-li seznam citací aktualizovat, klepněte nalevo od něj a stiskněte klávesu F9.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×