Postup vytvoření a tisku štítků pro jednu položku nebo adresu

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Tyto informace platí pro vytváření jednotlivé štítku nebo celé stránky stejných štítků. Například můžete vytisknout jeden štítek pro adresu zasílat poštu, složky nebo obal nebo můžete vytvořit stránky stejných štítků, například štítky se zpáteční adresou. Pokud chcete vytvořit a vytisknout štítky, které obsahují informace ze seznamu adres nebo databáze, přečtěte si článek Vytvoření a tisk štítků pro hromadnou korespondenci.

Co chcete udělat?

Tisk jednoho štítku

Vytvoření a tisk celá stránka stejných štítků

Vytvořit a vytisknout štítky se zpáteční adresou

Tisk jednoho štítku

 1. Spusťte aplikaci Microsoft Office Word.

  Ve výchozím nastavení se otevře prázdný dokument. Ponechejte jej otevřený. Kdybyste jej zavřeli, nebudou příkazy popsané v dalším kroku k dispozici.

 2. Na kartě Korespondence klikněte ve skupině Vytvořit na položku Popisky.

  Obrázek pásu karet aplikace Word

 3. Do pole Adresa zadejte požadovaný text.

  Chcete-li vytvořit štítek s adresou uloženou v elektronickém adresáři instalovaném v počítači, klepněte na tlačítko Vložit adresu Obrázek tlačítka .

 4. Jestliže chcete změnit formátování, vyberte text, klepněte na vybraný text pravým tlačítkem myši a pak klepněte v nabídce na příkaz Písmo nebo Odstavec.

 5. Chcete-li vybrat typ štítku a další možnosti, klepněte na položku Možnosti.

 6. V dialogovém okně Možnosti štítku proveďte požadované volby a klikněte na OK.

  Dialogové okno Možnosti štítku

  1. Typ tiskárny použité k tisku štítků

  2. Výrobce listů se štítky

  3. Číslo odpovídající číslu výrobku uvedenému na balení archů se štítky

  Číslo výrobku archů štítků neodpovídá žádné možnosti v dialogovém okně Možnosti štítku

  Štítky lze přesto vytisknout. Je třeba jen upravit nastavení.

  1. Změřte štítky na archu a poznamenejte si rozměry a počet štítků na archu.

   Poznámka : Štítky změřte pečlivě. Skutečná velikost štítku může být menší než velikost uvedená výrobcem štítku. Rozdíl v rozměrech může přesáhnout dva milimetry.

  2. V seznamu Číslo výrobku klikněte na typ štítku, jehož velikost je podobná vašim štítkům.

   Pokud v seznamu Číslo výrobku není požadovaný typ štítků zobrazen, můžete ze seznamu vybrat jiný typ nebo vytvořit nové štítky s jinou velikostí.

  3. Klikněte na tlačítko Podrobnosti a porovnejte rozměry a počet štítků na listu (pro laserové a inkoustové tiskárny) nebo počet sloupců na formuláři se štítky (pro jehličkové tiskárny).

  4. Proveďte některou z následujících akcí:

   • Pokud rozměry i rozmístění odpovídají, použijte vybraný typ.

   • Jestliže rozměry nebo rozmístění nevyhovují, klikněte na tlačítko Storno a pokračujte krokem 5.

  5. Klikněte v dialogovém okně Možnosti štítku na typ tiskárny (Tiskárny se spojitým podáváním nebo Stránkové tiskárny) a klikněte na položku Nový štítek.

  6. Do pole Název štítku zadejte název typu štítků, vyberte výšku, šířku, okraje a další možnosti a potom klikněte na tlačítko OK.

   Nový štítek se objeví v seznamu Číslo výrobku pod názvem <Váš název štítku>. Vytvořený štítek je zařazen do kategorie Jiné/Vlastní. Při příštím použití tohoto štítku vyberte v rozevíracím seznamu Dodavatelé štítků kategorii Jiné/Vlastní.

 7. Po zvolení požadovaných možností klikněte na tlačítko OK.

 8. V části Tisk klepněte na položku Jediný štítek. Poté v polích Řádek a Sloupec zadejte čísla odpovídající počtům řádků a sloupců na archu štítků pro štítek, který chcete vytisknout.
  Seznamy Řádek a Sloupec v oblasti Jediný štítek dialogového okna Obálky a štítky s šipkami u štítků na archu

 9. Klepněte na tlačítko Tisk.

Začátek stránky

Vytvoření a tisk celé stránky stejných štítků

 1. Spusťte aplikaci Word.

  Ve výchozím nastavení se otevře prázdný dokument. Ponechejte jej otevřený. Kdybyste jej zavřeli, nebudou příkazy popsané v dalším kroku k dispozici.

 2. Na kartě Korespondence klikněte ve skupině Vytvořit na položku Popisky.

  Obrázek pásu karet aplikace Word

 3. Do pole Adresa zadejte požadovaný text.

  Chcete-li vytvořit štítek s adresou uloženou v elektronickém adresáři instalovaném v počítači, klepněte na tlačítko Vložit adresu Obrázek tlačítka .

 4. Jestliže chcete změnit formátování, vyberte text, klepněte na vybraný text pravým tlačítkem myši a pak klepněte v nabídce na příkaz Písmo nebo Odstavec.

  Určené formátování bude použito na všechny štítky na archu.

 5. Chcete-li vybrat typ štítků a další možnosti, klepněte na položku Možnosti.

 6. V dialogovém okně Možnosti štítku nastavte požadované možnosti a potom klikněte na OK.

  Dialogové okno Možnosti štítku

  1. Typ tiskárny použité k tisku štítků

  2. Výrobce listů se štítky

  3. Číslo odpovídající číslu výrobku uvedenému na balení archů se štítky

  Číslo výrobku archů štítků neodpovídá žádné možnosti v dialogovém okně Možnosti štítku

  Štítky lze přesto vytisknout. Je třeba jen upravit nastavení.

  1. Změřte štítky na archu a poznamenejte si rozměry a počet štítků na archu.

   Poznámka : Štítky změřte pečlivě. Skutečná velikost štítku může být menší než velikost uvedená výrobcem štítku. Rozdíl v rozměrech může přesáhnout dva milimetry.

  2. V seznamu Číslo výrobku klikněte na typ štítku, jehož velikost je podobná vašim štítkům.

   Pokud v seznamu štítků Číslo výrobku není požadovaný typ štítků zobrazen, můžete ze seznamu vybrat jiný typ nebo vytvořit vlastní štítky s upravenou velikostí.

  3. Klikněte na tlačítko Podrobnosti a porovnejte rozměry a počet štítků na listu (pro laserové a inkoustové tiskárny) nebo počet sloupců na formuláři se štítky (pro jehličkové tiskárny).

  4. Proveďte některou z následujících akcí:

   • Pokud rozměry i rozmístění odpovídají, použijte vybraný typ.

   • Jestliže rozměry nebo rozmístění nevyhovují, klikněte na tlačítko Storno a pokračujte krokem 5.

  5. Klikněte v dialogovém okně Možnosti štítku na typ tiskárny (Tiskárny se spojitým podáváním nebo Stránkové tiskárny) a klikněte na položku Nový štítek.

  6. Do pole Název štítku zadejte název typu štítků, vyberte výšku, šířku, okraje a další možnosti a potom klikněte na tlačítko OK.

   Nový štítek se objeví v seznamu Číslo výrobku pod názvem <Váš název štítku>. Vytvořený štítek je zařazen do kategorie Jiné/Vlastní. Při příštím použití tohoto štítku vyberte v rozevíracím seznamu Dodavatelé štítků kategorii Jiné/Vlastní.

 7. Po zvolení požadovaných možností klepněte na tlačítko OK.

 8. V části Tisk klepněte na položku Celá stránka stejných štítků.

 9. Proveďte některou z následujících akcí:

  1. Chcete-li štítky odeslat přímo do tiskárny, aniž byste zobrazili náhled, klepněte na tlačítko Tisk.

  2. Jestliže chcete zobrazit náhled štítků, upravit je a uložit do dokumentu, který lze použít opakovaně, klepněte na příkaz Nový dokument.

   Aplikace Word vytvoří dokument obsahující arch štítků. Aplikace Word použije k rozložení štítků tabulku. Jestliže nejsou zobrazeny čáry oddělující štítky, klikněte na kartu Rozložení na kartě Nástroje tabulky a pak ve skupině Tabulka klikněte na položku Zobrazit mřížku.

   Každý štítek můžete libovolně změnit včetně změn formátování textu a barevného schématu podobně jako obsah jakékoli tabulky v aplikaci Word. Po dokončení práce uložte a vytiskněte štítky stejným způsobem jako jakýkoli jiný dokument v aplikaci Word.

Přidání obrázku na štítky

Chcete-li přidat obrázek na štítky, které tisknete pomocí stránkové tiskárny (a nikoli pomocí tiskárny se spojitým podáváním), musíte jej přidat na každý štítek:

 1. Umístěte kurzor na místo, kam chcete vložit obrázek.

 2. Na kartě Vložení klikněte ve skupině Ilustrace na položku Obrázek nebo Klipart.

  Obrázek pásu karet aplikace Word

 3. Vyhledejte obrázek a poklepejte na něj.

 4. Jestliže je nutné změnit velikost obrázku, vyberte jej a přetáhněte rohový úchyt pro změnu velikosti na požadovanou velikost. Při přetahování rohového úchytu bude zachován poměr výšky a šířky.

 5. Jestliže není obrázek zarovnán s textem štítku, klikněte pravým tlačítkem myši na obrázek a proveďte následující kroky:

  1. Přejděte na příkaz Obtékání textu a pak klikněte na příkaz Další možnosti rozložení.

  2. Klikněte na kartu Obtékání textu a v části Styl obtékání klikněte na možnost Obdélník.

  3. Klikněte na kartu Umístění obrázku a ve skupinovém rámečku Vodorovně klikněte na přepínač Zarovnání a potom klikněte na požadované zarovnání: Vlevo, Na střed nebo Vpravo.

  4. Klikněte na tlačítko OK.

 6. Chcete-li přidat obrázek na každý štítek, vyberte obrázek a stiskněte kombinaci kláves CTRL+C.

 7. Na dalším štítku na archu umístěte kurzor na místo, kam chcete vložit obrázek, a stiskněte kombinaci kláves CTRL+V.

 8. Předchozí krok opakujte u každého štítku na archu.

Začátek stránky

Vytvoření a tisk štítků se zpáteční adresou

 1. Spusťte aplikaci Word.

  Ve výchozím nastavení se otevře prázdný dokument. Ponechejte jej otevřený. Kdybyste jej zavřeli, nebudou příkazy popsané dále v tomto postupu k dispozici.

 2. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom na tlačítko Možnosti aplikace Word.

 3. Klikněte na položku Upřesnit.

 4. Přejděte dolů a v oblasti Obecné zadejte zpáteční adresu do pole Poštovní adresa.

  Aplikace Word adresu uloží a můžete ji použít pokaždé, když budete chtít do nějakého dokumentu vložit zpáteční adresu.

 5. Klikněte na tlačítko OK.

 6. Na kartě Korespondence klikněte ve skupině Vytvořit na položku Popisky.

  Obrázek pásu karet aplikace Word

 7. Zaškrtněte políčko Použít zpáteční adresu.

 8. Jestliže chcete formátovat text v poli Adresa, vyberte text, klepněte na vybraný text pravým tlačítkem myši a pak v nabídce klepněte na položku Písmo nebo Odstavec.

 9. Chcete-li vybrat typ štítku a další možnosti, klepněte na položku Možnosti.

 10. V dialogovém okně Možnosti štítku proveďte požadované volby a klikněte na OK.

  Dialogové okno Možnosti štítku

  1. Typ tiskárny použité k tisku štítků

  2. Výrobce listů se štítky

  3. Číslo odpovídající číslu výrobku uvedenému na balení archů se štítky

  Číslo výrobku archů štítků neodpovídá žádné možnosti v dialogovém okně Možnosti štítku

  Štítky lze přesto vytisknout. Je třeba jen upravit nastavení.

  1. Změřte štítky na archu a poznamenejte si rozměry a počet štítků na archu.

   Poznámka : Štítky změřte pečlivě. Skutečná velikost štítku může být menší než velikost uvedená výrobcem štítku. Rozdíl v rozměrech může přesáhnout dva milimetry.

  2. V seznamu Číslo výrobku vyhledejte typ štítků s vyhovujícími rozměry.

   Pokud v seznamu štítků Číslo výrobku není požadovaný typ štítků zobrazen, můžete ze seznamu vybrat jiný typ nebo vytvořit vlastní štítky s upravenou velikostí.

  3. Klikněte na tlačítko Podrobnosti a porovnejte rozměry a počet štítků na listu (pro laserové a inkoustové tiskárny) nebo počet sloupců na formuláři se štítky (pro jehličkové tiskárny).

  4. Proveďte některou z následujících akcí:

   • Pokud rozměry i rozmístění odpovídají, použijte vybraný typ.

   • Jestliže rozměry nebo rozmístění nevyhovují, klikněte na tlačítko Storno a pokračujte krokem 5.

  5. Klikněte v dialogovém okně Možnosti štítku na typ tiskárny (Tiskárny se spojitým podáváním nebo Stránkové tiskárny) a klikněte na položku Nový štítek.

  6. Do pole Název štítku zadejte název typu štítků, vyberte výšku, šířku, okraje a další možnosti a potom klikněte na tlačítko OK.

   Nový štítek se objeví v seznamu Číslo výrobku pod názvem <Váš název štítku>. Vytvořený štítek je zařazen do kategorie Jiné/Vlastní. Při příštím použití tohoto štítku vyberte v rozevíracím seznamu Dodavatelé štítků kategorii Jiné/Vlastní.

 11. Ve skupinovém rámečku Tisk proveďte jeden z následujících kroků:

  1. Pokud chcete vytisknout jeden štítek, klepněte na přepínač Jediný štítek. Poté v polích Řádek a Sloupec zadejte čísla odpovídající počtům řádků a sloupců na archu štítků pro štítek, který chcete vytisknout. Klepněte na tlačítko Tisk.

   Seznamy Řádek a Sloupec v oblasti Jediný štítek dialogového okna Obálky a štítky s šipkami u štítků na archu

  2. Chcete-li vytisknout celý arch štítků, klepněte v části Tisk na položku Celá stránka stejných štítků a pak proveďte některou z následujících akcí:

   • Chcete-li štítky odeslat přímo do tiskárny, aniž byste zobrazili náhled, klepněte na tlačítko Tisk.

   • Jestliže chcete zobrazit náhled štítků, upravit je a uložit do dokumentu, který lze použít opakovaně, klepněte na příkaz Nový dokument.

    Aplikace Word vytvoří dokument obsahující arch štítků. Aplikace Word použije k rozložení štítků tabulku. Jestliže nejsou zobrazeny čáry oddělující štítky, klikněte na kartu Rozložení na kartě Nástroje tabulky a pak ve skupině Tabulka klikněte na položku Zobrazit mřížku.

    Každý štítek můžete libovolně změnit včetně změn formátování textu a barevného schématu podobně jako obsah jakékoli tabulky v aplikaci Word. Po dokončení práce uložte a vytiskněte štítky stejným způsobem jako jakýkoli jiný dokument v aplikaci Word.

Přidání obrázku na štítky

Chcete-li přidat obrázek na štítky, které tisknete pomocí stránkové tiskárny (a nikoli pomocí tiskárny se spojitým podáváním), musíte jej přidat na každý štítek:

 1. Umístěte kurzor na místo, kam chcete vložit obrázek.

 2. Na kartě Vložení klikněte ve skupině Ilustrace na položku Obrázek nebo Klipart.

  Obrázek pásu karet aplikace Word

 3. Vyhledejte obrázek a poklepejte na něj.

 4. Jestliže je nutné změnit velikost obrázku, vyberte jej a přetáhněte rohový úchyt pro změnu velikosti na požadovanou velikost. Při přetahování rohového úchytu bude zachován poměr výšky a šířky.

 5. Jestliže není obrázek zarovnán s textem štítku, klikněte pravým tlačítkem myši na obrázek a proveďte následující kroky:

  1. Přejděte na příkaz Obtékání textu a pak klikněte na příkaz Další možnosti rozložení.

  2. Klikněte na kartu Obtékání textu a v části Styl obtékání klikněte na možnost Obdélník.

  3. Klikněte na kartu Umístění obrázku a ve skupinovém rámečku Vodorovně klikněte na přepínač Zarovnání a potom klikněte na požadované zarovnání: Vlevo, Na střed nebo Vpravo.

  4. Klikněte na tlačítko OK.

 6. Chcete-li přidat obrázek na každý štítek, vyberte obrázek a stiskněte kombinaci kláves CTRL+C.

 7. Na dalším štítku na archu umístěte kurzor na místo, kam chcete vložit obrázek, a stiskněte kombinaci kláves CTRL+V.

 8. Předchozí krok opakujte u každého štítku na archu.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×