Postup, jak uživatelům udělit přístup k webům serveru SharePoint Server 2007 a jejich obsahu

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Poznámka: Tento článek svou práci splnil a brzy zmizí. Abychom předešli strastem s hláškou „Stránka nebyla nalezena“, odebíráme odkazy, o kterých víme. Pokud jste na tuto stránku vytvořili nějaké odkazy, odeberte je prosím. Společně tak zajistíme lepší orientaci na webu.

Jakožto vlastníka webu můžete uživatelům přístup k webu Microsoft Office SharePoint Server 2007 a její obsah a určit, co můžou dělat s ním označovány jako Správa oprávnění. Tento návod je průvodce uvádějící a omezení přístup uživatelů k jejich webům a obsahu webu. Seznamte se s plán kliknutím na odkazy dole.

Plán je určen pro uživatele, kteří spravovat oprávnění pro kolekci webů pro Office SharePoint Server 2007 ale kdo nejsou odborníkům. Pokud jste odborník IT, SharePoint 2007 produktů a technologií mohou vyhovoval vašim potřebám.

Důležité informace: Ke správě oprávnění webů Sharepointu, musíte mít úroveň oprávnění Úplné řízení pro daný web. Pokud se zobrazí na stránce nastavení webů pro web a stránky obsahuje sloupec Uživatelé a oprávnění mít tuto úroveň oprávnění. Informace o přístupu k na stránce Nastavení webu naleznete v článku práce s nastavením webu.

Pokud webu je založená na Windows SharePoint Services 3.0, přečtěte si článek o funkcích zabezpečení systému Windows SharePoint Services 3.0 a upravovat a spravovat oprávnění pro Sharepointový seznam nebo knihovnu. Můžete zkontrolovat, že si verzi produktů a technologií SharePoint kliknutím na ikonu Nápověda Vzhled ikony na vašem webu.

Principy a plánování zabezpečení

Tato část obsahuje informace o principech a plánování udělování přístupu k webu služby SharePoint a k jeho obsahu uživatelům.

Koncepty

Je důležité pochopit zabezpečení konceptů Office SharePoint Server 2007 před použitím postupy v následujících částech. Tyto stručný články vám pomůže pochopit základních koncepcí zabezpečení Sharepointu.

Co chcete prozkoumat?   

Koncepty

Popis

Úvod do řízení přístupu k webům a obsahu webů

Obsahuje základní informace o těchto tématech:

 • Vytváření struktury oprávnění pro web

 • Jak začít se správou zabezpečení služby SharePoint

 • Způsob přiřazení prvků zabezpečení, jako jsou oprávnění nebo skupiny, k zabezpečitelnému objektu, jako je web nebo položka seznamu

 • Vztah mezi hierarchií webu služby SharePoint a dědičností oprávnění

Úvod ke správě skupin SharePoint a uživatelů

Obsahuje informace o principech používání skupin služby SharePoint k určení, kdo bude mít přístup k webu služby SharePoint a jeho obsahu a co bude moci s tímto webem a jeho obsahem dělat.

Jak oprávnění ovlivňují může vidět v SharePoint 2007

Obsahuje informace o tom, jaký mají oprávnění uživatele pro web vliv na to, co na webu uvidí.

Plánování

Před použitím postupů z následujících částí je důležité naplánovat, kdo potřebuje přístup k webu a obsahu webu a jaké úkoly budou tito uživatelé na webu potřebovat provádět. Následující články vám pomohou naplánovat zabezpečení pro web služby SharePoint a jeho obsah.

Co chcete prozkoumat?   

Cíl

Popis

Plánování webů a zabezpečení obsahu

Pomůže vám porozumět prvkům zabezpečení webu a způsobu přiřazování oprávnění. Také vám pomůže zvolit úrovně zabezpečení pro vaši kolekci webů nebo podřízený web.

Určení úrovně oprávnění a skupiny, které chcete použít

Popisuje výchozí úrovně oprávnění a skupiny a pomůže vám určit, zda potřebujete další úrovně oprávnění nebo skupiny.

Výběr skupin zabezpečení

Pomůže vám určit, které skupiny zabezpečení a uživatelské účty systému Microsoft Windows použít při udělování přístupů k webům, rozhodnout, zda používat skupinu Všichni ověření uživatelé, a rozhodnout, zda povolit anonymní přístup.

Typické kroky při udělování přístupu k webu a jeho obsahu uživatelům

Tato část obsahuje typický postup potřebný k uživatelům přístup k webu služby SharePoint a její obsah. V části používá výchozí skupiny Sharepointu. Pokud to nevyhovují vašim potřebám, přečtěte si téma Další možnosti, jak uživatelům udělit přístup k webu a jeho obsah.

Krok 1) Import uživatelů do Office SharePoint Server 2007

Cílem prvního kroku v jak uživatelům udělit přístup k webu služby SharePoint a její obsah je pro správce serveru SharePoint a importujte účtů pro uživatele a skupiny zabezpečení systému Windows do Office SharePoint Server 2007 pomocí centra pro správu. Problémy při plánování, aby se změny automaticky odebrání Office SharePoint Server 2007 je možné konfigurovat import. Informace o importu uživatele do Office SharePoint Server 2007 najdete v tématu Import profilů uživatelů.

Poznámka: Pokud není provedených importu, nebude k dispozici v Office SharePoint Server 2007 účtů pro uživatele a skupiny zabezpečení systému Windows.

Dědičnost oprávnění konfigurovat kroku 2)

Druhým krokem při udělování přístupu k webu služby SharePoint a jeho obsahu uživatelům je konfigurace podřízeného webu, aby buď zdědil oprávnění od svého nadřazeného webu, nebo používal jedinečná oprávnění. (Pokud váš web je web nejvyšší úrovně, má vždy jedinečná oprávnění.) Nakonfigurujte svůj podřízený web jedním z těchto způsobů:

 • Dědit oprávnění    Pokud oprávnění, úrovně oprávnění, uživatelé a skupiny nadřazeného webu požadavkům podřízený web, nakonfigurujte podřízený web dědí oprávnění. Správa oprávnění pro podřízený web se provádí u nadřazeného webu uvolnění z tohoto úkolu.

 • Použít jedinečná oprávnění    Pokud dědění oprávnění z nadřazeného webu, který nesplňuje požadavky podřízený web, případně organizační požadavky nebo dodržování předpisů konfigurovat podřízený web použít jedinečná oprávnění.

Konfigurace podřízený web dědí oprávnění nebo použít jedinečná oprávnění po jeho vytvoření. Další informace najdete v tématu Vytvoření webu. Pokud podřízený web dědí nebo má, můžete změnit má jedinečná oprávnění. Další informace najdete v tématu v další části, Odebrání a obnovení dědičnosti oprávnění webů.

To, zda web oprávnění dědí, nebo má jedinečná oprávnění, nemá vliv na to, zda obsah webu oprávnění dědí, nebo má jedinečná oprávnění. Obsah webu ve výchozím nastavení dědí oprávnění od svého nadřazeného webu. Například knihovna dokumentů má ve výchozím nastavení stejná oprávnění jako web, který ji obsahuje.

Poznámka: Obsah webu zahrnuje seznamy, knihovny, stránky, složky, položky seznamů a soubory knihovny.

Pokud vytvoříte jedinečných oprávnění pro obsah webu, máte spravovat oprávnění pro něj odděleně. Další informace najdete v tématu Další možnosti, jak uživatelům udělit přístup k webu a jeho obsah.

Krok 3) přidat uživatele do výchozí skupiny Sharepointu

Posledním krokem jak uživatelům udělit přístup k webu služby SharePoint a její obsah vyžaduje přidání skupiny zabezpečení systému Windows a uživatelských účtů do skupin Sharepointu pro daný web. Další informace najdete v tématu umožnit uživatelům přístup k webu.

Poznámka: Tento krok se nepoužije, pokud je web nakonfigurován na dědění oprávnění.

Další možnosti udělování přístupu k webu a jeho obsahu uživatelům

Pokud jste vy nebo někdo jiný z vaší organizace dříve nakonfigurovali oprávnění pro web a jeho obsah nebo si nejste jisti, jaká je situace, postup přizpůsobení přístupu uživatelů uvedený v předcházejících částech nemusí vyhovovat vašim požadavkům. Tato část nabízí další možnosti přizpůsobení přístupu uživatelů k webu služby SharePoint a jeho obsahu.

Odebrání a obnovení dědičnosti oprávnění webů

Přístup k webu a jeho obsahu můžete uživatelům udělit nakonfigurováním podřízeného webu tak, aby buď zdědil oprávnění od svého nadřazeného webu, nebo používal jedinečná oprávnění. Pokud váš web je web nejvyšší úrovně, má vždy jedinečná oprávnění.

Co chcete prozkoumat?   

Cíl

Popis

Přerušení dědičnosti oprávnění nebo začněte dědění oprávnění upravovat a spravovat oprávnění pro knihovnu nebo seznam SharePoint

Postup jak přerušení dědičnosti oprávnění nebo vytvořit dědění oprávnění pro:

 • V seznamu nebo knihovně.

 • Složku, dokument nebo položku.

Udělit a odebrat přístupu uživatelů na web

Pomocí správy skupiny, uživatele nebo anonymního přístupu můžete uživatelům udělit přístup k webu a řídit, co na něm mohou dělat.

Co chcete prozkoumat?   

Cíl

Popis

Uživatelům přístup k webu

Nabízí informace o procesech vyžadovaných pro udělení přístupu k webu služby SharePoint uživatelům, mezi které patří:

 • Vytváření skupin služby SharePoint

 • Přiřazování úrovní oprávnění ke skupinám

 • Přidávání uživatelů do skupin

 • Změny úrovní oprávnění pro skupinu

Odstranění uživatelům a skupinám přístupu k webu

Obsahuje informace o odebrání přístupu k webu a jeho obsahu pro specifické uživatele.

Povolení anonymního přístupu

Obsahuje informace o povolení anonymního přístupu k webům služby SharePoint, včetně následujících témat:

 • Co je to anonymní přístup

 • Proč byste ho mohli chtít používat

 • Co byste měli zvážit před jeho povolením

 • Předpoklady pro jeho povolení

 • Postupy, jak jej povolit

Jak lze vyžádání přístupu k webu a jejího obsahu

Povolením funkce Vyžádat přístup dáte uživatelům možnost automaticky požádat o přístup k webu a jeho obsahu.

Co chcete prozkoumat?   

Cíl

Popis

Získání přístupu k webu služby SharePoint

Obsahuje informace o tom, jak uživatel může získat přístup k webu služby SharePoint, včetně funkce Vyžádat přístup.

Správa jedinečná oprávnění pro obsah webu

Pokud máte citlivé informace uložené v určitém zabezpečitelném objektu, jako je seznam nebo dokument, a nechcete tyto informace ukázat všem uživatelům webu, můžete specifickým skupinám nebo uživatelům služby SharePoint přidělit pouze specifická oprávnění, která mají mít pro tento zabezpečitelný objekt.

Co chcete prozkoumat?   

Cíl

Popis

Přizpůsobení přístupu uživatelů do seznamů a knihoven

Obsahuje informace o postupech při správě oprávnění pro seznamy a knihovny.

Vlastní nastavení uživatelského přístupu ke složkám, položky seznamů a knihoven

Obsahuje informace o postupech při správě oprávnění pro složky v seznamech a knihovnách, položky seznamů a soubory knihoven.

Odkaz

Odkaz

Popis

Úrovně oprávnění

Poskytuje informace o vytváření, kopírování, úpravách, odstranění a dědění oprávnění pro Office SharePoint Server 2007.

Oprávnění a úrovně oprávnění

Obsahuje podrobné informace o Windows SharePoint Services 3.0:

 • Výchozí úrovně oprávnění

 • Oprávnění webu, oprávnění seznamu a oprávnění osoby ve službě SharePoint

 • Závislosti mezi oprávněními

Poznámka: Windows SharePoint Services 3.0 úrovně oprávnění jsou podmnožinu Office SharePoint Server 2007 úrovně oprávnění.

Zobrazení uživatelů a skupin SharePoint a úprava seznamu skupin na panelu Snadné spuštění

Obsahuje informace o zobrazení všech uživatelů, kterým byl udělen přístup k webu, a také o zobrazení všech skupin služby SharePoint pro tento web. Také obsahuje informace o úpravách seznamu skupin a tím i určení, které skupiny se zobrazí pod záhlavím Skupiny v části Snadné spuštění na stránkách Osoby a Skupiny.

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×