Postup automatického shrnutí dokumentu

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Funkce Automatický souhrn rozpozná klíčové body dokumentu. Automatický souhrn je vhodné použít v přehledně členěných dokumentech, jako jsou zprávy, články nebo vědecké práce.

Důležité : Než budete moct používat Automatický souhrn v aplikaci Microsoft Office Word 2007, musíte přidat Nástroje automatického souhrnu na panel nástrojů Rychlý přístup.

Použití funkce Automatický souhrn

Klíčové body jsou určeny tak, že funkce automatického shrnutí provede analýzu dokumentu a každé větě přiřadí skóre. Věty obsahující slova, která se v dokumentu často opakují, získají vyšší skóre. Nakonec zvolíte, jaké procento vět s nejvyšším skóre se má ve shrnutí zobrazit.

Je možné vybrat, zda chcete zvýraznit klíčové body dokumentu, vložit souhrn na začátek dokumentu, vytvořit nový dokument a vložit souhrn do něj nebo v původním dokumentu skrýt celý text s výjimkou souhrnu.

Vyberete-li možnost zvýraznění klíčových bodů nebo skrytí celého textu s výjimkou souhrnu, můžete přepínat mezi zobrazením pouze klíčových bodů dokumentu (zbylá část dokumentu je skryta) a jejich zvýrazněním v dokumentu. Při čtení je také možné kdykoli změnit úroveň zobrazení podrobností.

Důležité : Jste zodpovědní za dodržování všech příslušných zákonů na ochranu autorských práv. Vzhledem k tomu byste měli vždy zkontrolovat správnost shrnutí, protože z jeho povahy vyplývá, že nejde o dílo jako celek.

Začátek stránky

Přidat Nástroje automatického souhrnu na panel nástrojů Rychlý přístup

 1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom klikněte na tlačítko Možnosti aplikace Word.

 2. Klikněte na položku Přizpůsobit.

 3. V seznamu Zvolit příkazy z klikněte na položku Všechny příkazy.

 4. Posouvejte seznam příkazů, až uvidíte příkaz Nástroje automatického souhrnu.

 5. Klikněte na Nástroje automatického souhrnu a pak na Přidat.

Tlačítko Nástroje automatického souhrnu se teď zobrazí na panelu nástrojů Rychlý přístup.

Začátek stránky

Postup automatického shrnutí dokumentu

 1. Na panelu nástrojů Rychlý přístup klikněte na Nástroje automatického souhrnu a potom na Automatické shrnutí.

 2. Vyberte požadovaný typ souhrnu.

 3. V rozevíracím poli Procenta originálu zadejte nebo vyberte procento původních vět, které chcete zahrnout do souhrnu. Pokud chcete zahrnout více informací, vyberte větší hodnotu procent.

 4. Pokud nechcete, aby funkce Automatický souhrn nahradila vaše stávající klíčová slova a komentáře ve vlastnostech dokumentu, zrušte zaškrtnutí políčka Aktualizovat statistiku.

Poznámka : 

 • Klávesou ESC můžete přerušit prováděné automatické shrnutí.

 • Po vytvoření souhrnu ho zkontrolujte a přesvědčte se, jestli obsahuje klíčové body dokumentu. Souhrn představuje jen hrubý koncept, který budete nejspíš muset ještě dodatečně upravit.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×