Posílání automatických odpovědí Mimo kancelář z Outlooku

Automatické odpovědi podle tohoto postupu můžete posílat jenom tehdy, pokud máte účet Office 365, Outlook.com nebo Exchange. Informace pro další e-mailové účty najdete v tématu Automatické předávání a přesměrování e-mailů.

 1. Vyberte Soubor > Automatické odpovědi.

  Automatické odpovědi

 2. V poli Automatické odpovědi vyberte Odesílat automatické odpovědi.

  Pro automatické odpovědi můžete nastavit rozsah dat. Můžete zadat koncový čas (datum a čas), kdy se mají automatické odpovědi vypnout. Jinak budete muset automatické odpovědi vypnout ručně.

  Poznámka : Pokud možnost automatických odpovědí nevidíte, používáte pravděpodobně Outlook s účtem POP nebo IMAP. Pokyny k nastavení automatických odpovědí najdete v tématu Automatické předávání a přesměrování e-mailů.

 3. Na kartě Uvnitř organizace zadejte odpověď, kterou chcete odesílat po dobu své nepřítomnosti v kanceláři členům svého týmu a spolupracovníkům.

  Zadání zprávy automatické odpovědi

  Poznámka : Při posílání automatických odpovědí všem mimo vaši organizaci se budou tyto zprávy odesílat v reakci na všechny e-maily, včetně bulletinů, reklam a potenciálně i nevyžádaných e-mailů. Pokud chcete automatické odpovědi posílat odesílatelům mimo vaši organizaci, doporučujeme zvolit Jen mým kontaktům.

 4. Vyberte OK, abyste nastavení uložili.

Vypnutí automatických odpovědí Mimo kancelář

Když je Outlook nastavený na odesílání automatických odpovědí, zobrazí se zpráva o tom pod pásem karet. Pokud chcete automatické odpovědi Mimo kancelář vypnout, vyberte Vypnout . Pokud chcete u automatických odpovědí změnit data nebo odesílanou zprávu, změňte nastavení podle výše uvedených pokynů.

Vypnutí automatických odpovědí

Řešení problémů: Nevidím Automatické odpovědi

Pokud jste vybrali Soubor a nevidíte možnost Automatic Replies, pravděpodobně používáte Gmail, Yahoo nebo jiný účet POP nebo IMAP, který funkci Outlooku Automatické odpovědi nepodporuje. Můžete nastavit pravidlo, které bude odpovídat na příchozí zprávy, ale jenom když necháte Outlook spuštěný. Další informace najdete v článku Správa e-mailových zpráv pomocí pravidel.

Existují dva různé způsoby nastavení automatických odpovědí. Měli byste si zvolit metodu odpovídající typu e-mailového účtu, který v Outlooku máte.

Mám účet serveru Exchange

Mám účet Outlook.com, Hotmail, Gmail nebo Yahoo!, případně jiný účet POP3 nebo IMAP

Nevím jistě, jaký typ účtu mám

Mám účet serveru Exchange

Zapnutí a vypnutí Pomocníka pro funkci Mimo kancelář

 1. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Pomocník pro funkci Mimo kancelář.

  Funkce Mimo kancelář v nabídce Nástroje

  Poznámka : Nabídka Nástroje se zobrazuje v hlavním okně Outlooku. Hlavní okno je okno, které se zobrazí po spuštění Outlooku. Obsahuje nabídky Soubor, Úpravy, Zobrazit, Přejít, Nástroje, Akce a Nápověda. Nabídka Nástroje není v oknech, ve kterých vytváříte nebo zobrazujete položky, jako jsou e-mailové zprávy, kontakty nebo úkoly.

  Pokud se příkaz Pomocník pro funkci Mimo kancelář nezobrazuje, existuje pro všechny uživatele Outlooku alternativní metoda automatického odpovídání na zprávy. Přejděte do části Mám účet Outlook.com, Hotmail, Gmail nebo Yahoo!, případně jiný účet POP3 nebo IMAP.

 2. Klikněte na položku Odesílat automatické odpovědi typu Mimo kancelář.

 3. Můžete také zaškrtnout políčko Odesílat pouze během tohoto časového intervalu a naplánovat, kdy bude odesílání automatických odpovědí aktivní. Pokud nezadáte začátek a konec, budou se automatické odpovědi odesílat, dokud nekliknete na možnost Neodesílat automatické odpovědi typu Mimo kancelář.

 4. Na kartě Uvnitř organizace zadejte odpověď, která se má odesílat po dobu vaší nepřítomnosti v kanceláři.

  Pokud chcete, aby se odesílaly automatické odpovědi lidem mimo vaši organizaci, pokračujte kroky 4 a 5.

 5. Na kartě Mimo organizaci zaškrtněte políčko Automaticky odpovídat osobám mimo organizaci a zadejte odpověď, která se má odesílat po dobu vaší nepřítomnosti v kanceláři.

  Organizací se obvykle rozumí vaše firma a uživatelé, kteří používají e-mailový účet systému Exchange Server.

  Pokud je zaškrtnuto políčko Automaticky odpovídat osobám mimo organizaci, na kartě Mimo organizaci se u názvu karty zobrazí (zapnuto).

 6. Na kartě Mimo organizaci klikněte na přepínač Jen mým kontaktům nebo Všem mimo organizaci a určete, kterým lidem se mají automatické odpovědi odesílat.

  Poznámka : Kontakt musí existovat ve složce Kontakty systému Exchange Server. Pokud kontakt existuje jen ve složce, která je součástí souboru osobních složek (.pst), automatická odpověď se neodešle.

Mám účet Outlook.com, Hotmail, Gmail nebo Yahoo!, případně jiný účet POP3 nebo IMAP

Funkci Pomocníka pro funkci Mimo kancelář (která je dostupná jenom uživatelům s účtem serveru Exchange) můžete nahradit kombinací e-mailové šablony Outlooku s pravidly Outlooku. Pomocí této kombinace můžete svůj e-mailový účet používat k odesílání automatických odpovědí na příchozí zprávy.

Důležité : Aby mohly být automatické odpovědi odesílány, je nutné počítač ponechat zapnutý se spuštěnou aplikací Outlook.

Krok 1: Vytvoření šablony zprávy

 1. V nabídce Soubor přejděte na příkaz Nový a klepněte na položku Poštovní zpráva.

 2. Na kartě Možnosti klepněte ve skupinovém rámečku Formát na položku Prostý text.

 3. Do textového pole zprávy zadejte zprávu, kterou chcete odesílat jako automatickou odpověď.

 4. V okně zprávy klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office a klikněte na tlačítko Uložit jako.

 5. V dialogovém okně Uložit jako klepněte v rozevíracím seznamu Typ souboru na položku Šablona Outlook (*.oft).

 6. Do pole Název souboru zadejte název šablony zprávy a potom klikněte na tlačítko Uložit.

Krok 2: Vytvoření pravidla pro automatické odpovědi na nové e-mailové zprávy

 1. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Pravidla a oznámení.

 2. V dialogovém okně Pravidla a oznámení klepněte na tlačítko Nové pravidlo.

 3. Ve skupinovém rámečku Vytvořit zcela nové pravidlo klepněte na položku Kontrolovat zprávy po jejich příchodu a klepněte na tlačítko Další.

 4. Ve skupinovém rámečku Které podmínky chcete kontrolovat? zaškrtněte políčko Odeslané pouze mně a libovolná další vámi požadovaná kritéria a klepněte na tlačítko Další.

 5. Když se zobrazí dialogové okno s informací, že toto pravidlo bude použito pro každou vaši příchozí zprávu, klepněte na tlačítko Ano.

 6. Ve skupinovém rámečku Co chcete se zprávou provést? zaškrtněte políčko Odpovědět pomocí určité šablony.

 7. V poli Krok 2: Upravte popis pravidla (klepněte na podtrženou hodnotu) klepněte na položku určitá šablona.

 8. V dialogovém okně Vybrat šablonu odpovědí klepněte v poli Oblast hledání: na položku Uživatelské šablony v systému souborů.

 9. Vyberte šablonu, kterou jste vytvořili v předchozí části, a klepněte na tlačítko Otevřít.

 10. Klepněte na tlačítko Další.

 11. Volitelně můžete zaškrtnout políčka pro výjimky z pravidla pro automatickou odpověď.

 12. Klepněte na tlačítko Další.

 13. Do pole Krok 1: Zadejte název pravidla zadejte název pravidla pro automatickou odpověď a klepněte na tlačítko Dokončit.

Tip : Zvažte vytvoření úkolu nebo připomenutí úkolu aplikace Outlook, které vám připomenou vypnutí pravidla, až budete chtít ukončit odesílání automatických odpovědí.

Pravidlo Odpovědět pomocí určité šablony v Průvodci pravidly odešle vaši automatickou odpověď během jedné relace každému odesílateli jen jedenkrát. Toto pravidlo zabraňuje aplikaci Outlook odesílat opakované odpovědi jednomu odesílateli, od něhož dostanete více zpráv. V průběhu relace udržuje aplikace Outlook seznam uživatelů, kterým odpověděla. Pokud však aplikaci Outlook ukončíte a potom ji znovu spustíte, seznam odesílatelů, kteří obdrželi automatické odpovědi, bude vynulován.

Důležité : Má-li Průvodce pravidly automaticky odesílat odpovědi, musí být aplikace Outlook spuštěna a nakonfigurována pro pravidelnou kontrolu nových zpráv.

Vypnutí automatických odpovědí

 1. V nabídce Nástroje klikněte na Pravidla a oznámení.

 2. Na kartě Pravidla e-mailu zrušte v části Název zaškrtnutí políčka u pravidla, které chcete vypnout.

Nevím jistě, jaký druh účtu mám

Nejjednodušší způsob, jak zjistit, jestli používáte účet serveru Exchange, je otevřít složku Doručená pošta a podívat se, jestli je v nabídce Nástroje příkaz Pomocník pro funkci Mimo kancelář. Pokud v dolní části nabídky Nástroje vidíte rozbalovací tlačítko Obrázek tlačítka , klikněte na něho, aby se zobrazily všechny příkazy nabídky.

Funkce Mimo kancelář v nabídce Nástroje

Pokud tento příkaz chybí, nejspíš účet serveru Exchange nepoužíváte a Pomocník pro funkci Mimo kancelář není k dispozici. Existuje ale alternativní metoda automatického odpovídání na zprávy. Přejděte do části Mám účet POP3, IMAP nebo Outlook.com.

Poznámka : Nabídka Nástroje se zobrazuje v hlavním okně Outlooku. Nabídka Nástroje není dostupná v oknech, ve kterých vytváříte nebo zobrazujete položky, jako jsou e-mailové zprávy, kontakty nebo úkoly.

Pokud víte, že používáte účet serveru Exchange, ale příkaz Pomocník pro funkci Mimo kancelář se v nabídce Nástroje nezobrazí, doporučujeme, abyste požádali o pomoc pracovníka podpory Microsoftu.

Viz také

Zobrazení času mimo kancelář pomocí kalendáře Outlooku 2007

Posílání automatických odpovědí Mimo kancelář z Outlooku pro Mac

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×