Porovnání funkcí Wordu na různých platformách

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Poznámka : Tento článek nejlíp zobrazíte v desktopovém webovém prohlížeči.

Následující seznam funkcí není vyčerpávající, ale poskytne vám přehled o srovnání Wordu pro různé platformy.

Funkce pro obousměrný text

Funkce úprav

Funkce elementu

Vložené objekty, data grafu a funkce obrázků SmartArt

Funkce pro prohlížení souborů

Funkce pro makra

Funkce kontroly pravopisu a gramatiky

Funkce pro tisk

Přehled funkcí

Funkce pro ukládání

Funkce sdílení

Funkce stylu

Máte návrh produktového týmu Word? Navštivte pole návrh Word UserVoice.com.

Funkce pro obousměrný text

● Funkce je podporovaná
◌ Funkce není podporovaná

Akce funkce

Word 2016 pro Windows

Word 2013 pro Windows

Word 2010 pro Windows

Word Online

Word 2016 pro Mac

Word pro Android

Word pro iOS

Word Mobile

Podpora jazyků se zápisem zprava doleva

Začátek stránky

Funkce úprav

● Funkce je podporovaná
◌ Funkce není podporovaná

Akce funkce

Word 2016 pro Windows

Word 2013 pro Windows

Word 2010 pro Windows

Word Online

Word 2016 pro Mac

Word pro Android

Word pro iOS

Word Mobile

Zobrazení komentářů

Přidání, odstranění a změně komentáře

Přidat nebo odstranit/označit jako dokončený

Přidání a zobrazení komentáře s vlákny

Sledování změn

Vyhledání a nahrazení

Začátek stránky

Funkce prvek

● Funkce je podporovaná
◌ Funkce není podporovaná

Akce funkce

Word 2016 pro Windows

Word 2013 pro Windows

Word 2010 pro Windows

Word Online

Word 2016 pro Mac

Word pro Android

Word pro iOS

Word Mobile

Vytváření tabulek

Vložení obrázků

Přidání obrazců

Přidání textových polí

Přidání hypertextových odkazů

Vytvoření seznamů

Začátek stránky

Vložené objekty, data grafu a funkce obrázků SmartArt

● Funkce je podporovaná
◌ Funkce není podporovaná

Akce funkce

Word 2016 pro Windows

Word 2013 pro Windows

Word 2010 pro Windows

Word Online

Word 2016 pro Mac

Word pro Android

Word pro iOS

Word Mobile

Zobrazení

Formátování (omezené)

Přidání a aktualizace

(Pouze tablety)

Začátek stránky

Funkce pro prohlížení souborů

● Funkce je podporovaná
◌ Funkce není podporovaná

Akce funkce

Word 2016 pro Windows

Word 2013 pro Windows

Word 2010 pro Windows

Word Online

Word 2016 pro Mac

Word pro Android

Word pro iOS

Word Mobile

Uložená úroveň zvětšení

Dostupné režimy zobrazení

5

5

4

2

4

2

1

2

Rozdělení a víc oken

Začátek stránky

Funkce pro makra

● Funkce je podporovaná
◌ Funkce není podporovaná

Akce funkce

Word 2016 pro Windows

Word 2013 pro Windows

Word 2010 pro Windows

Word Online

Word 2016 pro Mac

Word pro Android

Word pro iOS

Word Mobile

Záznam maker

Spouštění maker

Začátek stránky

Funkce kontroly pravopisu a gramatiky

● Funkce je podporovaná
◌ Funkce není podporovaná

Akce funkce

Word 2016 pro Windows

Word 2013 pro Windows

Word 2010 pro Windows

Word Online

Word 2016 pro Mac

Word pro Android

Word pro iOS

Word Mobile

Kontrola pravopisu

Kontrola gramatiky

Zobrazení počtu slov

Inteligentní vyhledávání

Začátek stránky

Funkce pro tisk

● Funkce je podporovaná
◌ Funkce není podporovaná

Akce funkce

Word 2016 pro Windows

Word 2013 pro Windows

Word 2010 pro Windows

Word Online

Word 2016 pro Mac

Word pro Android

Word pro iOS

Word Mobile

Tisk dokumentů

PDF

Začátek stránky

Přehled funkcí

● Funkce je podporovaná
◌ Funkce není podporovaná

Akce funkce

Word 2016 pro Windows

Word 2013 pro Windows

Word 2010 pro Windows

Word Online

Word 2016 pro Mac

Word pro Android

Word pro iOS

Word Mobile

Zobrazení poznámek pod čarou

Přidání a aktualizace poznámek pod čarou a vysvětlivek

Poznámky pod čarou

Zobrazení citací

Přidání a aktualizace citací

Zobrazení titulků

Přidání a aktualizace titulků

Otevření obsahy

Přidání a aktualizace obsahu

Začátek stránky

Funkce pro ukládání

● Funkce je podporovaná
◌ Funkce není podporovaná

Akce funkce

Word 2016 pro Windows

Word 2013 pro Windows

Word 2010 pro Windows

Word Online

Word 2016 pro Mac

Word pro Android

Word pro iOS

Word Mobile

Ukládání na OneDrive

Online ukládání

Publikování příspěvku na blogu

Kontrola metadat

Začátek stránky

Funkce sdílení

● Funkce je podporovaná
◌ Funkce není podporovaná

Akce funkce

Word 2016 pro Windows

Word 2013 pro Windows

Word 2010 pro Windows

Word Online

Word 2016 pro Mac

Word pro Android

Word pro iOS

Word Mobile

Pozvání uživatelů k zobrazení nebo úpravám dokumentu

Odeslání dokumentu jako souboru PDF

Stažení ve formátu PDF

Odeslání dokumentu jako přílohy

Odeslání odkazu na dokument uložený na Onedrivu

Spoluvytváření v reálném čase

Porovnání a obnovení nebo sloučení revizí

Porovnání a obnovení

Sdílení odkazem nebo e-mailem

Propojení nebo vložení

Začátek stránky

Funkce stylu

● Funkce je podporovaná
◌ Funkce není podporovaná

Akce funkce

Word 2016 pro Windows

Word 2013 pro Windows

Word 2010 pro Windows

Word Online

Word 2016 pro Mac

Word pro Android

Word pro iOS

Word Mobile

Použití stávajících stylů

Vložit formát

Vložit formát

Vložit formát

Zobrazení

Přidávání

Přizpůsobení

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×