Porovnání verzí dokumentu aplikace Word v knihovně dokumentů

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Pomocí aplikace Microsoft Office Word 2007 můžete porovnat dvě verze dokumentu uloženého v knihovně dokumentů a zobrazit změny provedené v různých verzích. V knihovně dokumentů musí být zapnuta správa verzí a knihovna musí být uložena na serveru používajícím službu Windows SharePoint Services 3.0 nebo Microsoft Office SharePoint Server 2007.

Důležité : Porovnání verzí dokumentu na serveru v Office Word 2007 možnost je k dispozici pouze v aplikaci Microsoft Office Professional Plus 2007, Microsoft Office Enterprise 2007 a Microsoft Office Ultimate 2007, v samostatné verzi Office Word 2007.

V tomto článku

Základní informace

Porovnání aktuální dokument s poslední hlavní verze

Porovnání aktuální dokument s poslední verzi

Porovnání aktuální dokument s předchozí verzí

Přehled

Pokud je v knihovně dokumentů zapnuta správa verzí, jsou v knihovně uloženy předchozí verze dokumentu. Tato funkce umožňuje lepší správu obsahu při revizích. Správa verzí je užitečná zejména v případě, že na projektech spolupracuje více osob, nebo pokud informace procházejí několika fázemi vývoje a revizí, protože můžete porovnat změny provedené v jednotlivých verzích.

K porovnání dokumentu s jakoukoli jeho předchozí verzí můžete využít integraci mezi službou Windows SharePoint Services 3.0 nebo serverem Office SharePoint Server 2007 a aplikací Office Word 2007. Tato integrace poskytuje následující možnosti:

 • Hlavní verze:     Porovnání aktuálního dokumentu s poslední hlavní verzí dokumentu.

 • Poslední verze:     Porovnání aktuálního dokumentu s předchozí verzí. Pokud je předchozí verze vedlejší verzí, bude dokument porovnán s touto verzí. Jestliže je předchozí verze hlavní verzí, bude dokument porovnán s touto verzí.

 • Specifická verze:     Porovnání aktuálního dokumentu s kteroukoli předchozí verzí, kterou vyberete. Pokud vyberete tuto možnost, můžete také změnit nastavení používané v aplikaci Office Word 2007 k porovnání dokumentů. Můžete se například rozhodnout, zda porovnáte komentáře, formátování nebo malá a velká písmena.

Následující obrázek znázorňuje tyto možnosti u tlačítka Porovnat na pásu karet, který je součástí rozhraní Fluent systému Microsoft Office. Tyto možnosti jsou k dispozici, pouze pokud otevřete dokument uložený v knihovně dokumentů se zapnutou správou verzí.

Možnosti u tlačítka Porovnat

Při porovnávání verzí zobrazí aplikace Office Word 2007 ve výchozím nastavení dva zdrojové dokumenty – původní dokument a verzi, se kterou jej porovnáváte – ve dvou samostatných podoknech na pravé straně okna. Tyto dokumenty se synchronně posunují s porovnávaným dokumentem, takže můžete změny zobrazit v kontextu. Porovnávané zdrojové dokumenty nejsou žádným způsobem měněny a nelze je během porovnávání v podoknech upravovat. V případě potřeby můžete tyto dokumenty skrýt klepnutím na možnost Zobrazit zdrojové dokumenty na kartě Revize. Porovnávaný dokument se zobrazí ve třetím podokně a rozdíly mezi původním a revidovaným dokumentem jsou označeny pomocí sledovaných změn. Tyto změny můžete přijmout nebo odmítnout a upravit porovnávaný dokument běžným způsobem.

Po přijetí nebo odmítnutí změny v porovnání dokumentu, můžete ve srovnání se dokument uložíte jako nového dokumentu. Kliknutím na Uložit jako na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka , můžete uložit ve srovnání se nový dokument do knihovny dokumentů. Pokud ve srovnání se dokument uložíte do knihovny dokumentů, mějte na paměti, že nově nahraný dokumentu začíná novou verzi historie, který není zahrnutí historie verzí buď zdroj dokumentů.

Začátek stránky

Porovnání aktuálního dokumentu s poslední hlavní verzí

Dokument, jehož verze chcete porovnat, musí být uložen v knihovně dokumentů se zapnutou správou verzí a dokument musí mít historii verzí obsahující alespoň jednu hlavní předchozí verzí. Odkazy na další informace o správě verzí najdete v části Viz také.

Porovnání aktuálního dokumentu s poslední hlavní verzí:

 1. Pokud knihovna není zatím otevřená, klikněte na její název na panelu Snadné spuštění.

  Pokud se název knihovny nezobrazuje na panelu Snadné spuštění, klepněte na tlačítko Zobrazit veškerý obsah webu a potom klepněte na název dané knihovny.

 2. Klepněte na název souboru, který chcete otevřít. Dokument se otevře v aplikaci Office Word 2007.

  Poznámka : Soubor není nutné rezervovat.

 3. V aplikaci Office Word 2007 klepněte na kartě Revize ve skupině Porovnat na tlačítko Porovnat.

 4. Klepněte na možnost Hlavní verze.

  Aplikace Office Word 2007 otevře poslední hlavní verzi a porovná verze v samostatném dokumentu.

Začátek stránky

Porovnání aktuálního dokumentu s poslední verzí

Dokument, jehož verze chcete porovnat, musí být uložen v knihovně dokumentů se zapnutou správou verzí a dokument musí mít historii verzí obsahující alespoň jednu předchozí verzí. Odkazy na další informace o správě verzí najdete v části Viz také.

Porovnání aktuálního dokumentu s poslední verzí, hlavní či vedlejší:

 1. Pokud knihovna není zatím otevřená, klikněte na její název na panelu Snadné spuštění.

  Pokud se název knihovny nezobrazuje na panelu Snadné spuštění, klepněte na tlačítko Zobrazit veškerý obsah webu a potom klepněte na název dané knihovny.

 2. Klepněte na název souboru, který chcete otevřít. Dokument se otevře v aplikaci Office Word 2007.

  Poznámka : Soubor není nutné rezervovat.

 3. V aplikaci Office Word 2007 klepněte na kartě Revize ve skupině Porovnat na tlačítko Porovnat.

 4. Klepněte na možnost Poslední verze.

  Aplikace Office Word 2007 otevře poslední verzi a porovná verze v samostatném dokumentu.

Začátek stránky

Porovnání aktuálního dokumentu s kteroukoli předchozí verzí

Dokument, jehož verze chcete porovnat, musí být uložen v knihovně dokumentů se zapnutou správou verzí a dokument musí mít historii verzí obsahující alespoň jednu předchozí verzí. Odkazy na další informace o správě verzí najdete v části Viz také.

Porovnání aktuálního dokumentu s konkrétní verzí:

 1. Pokud knihovna není zatím otevřená, klikněte na její název na panelu Snadné spuštění.

  Pokud se název knihovny nezobrazuje na panelu Snadné spuštění, klepněte na tlačítko Zobrazit veškerý obsah webu a potom klepněte na název dané knihovny.

 2. Klepněte na název souboru, který chcete otevřít. Dokument se otevře v aplikaci Office Word 2007.

  Poznámka : Soubor není nutné rezervovat.

 3. V aplikaci Office Word 2007 klepněte na kartě Revize ve skupině Porovnat na tlačítko Porovnat.

 4. Klepněte na možnost Specifická verze.

 5. V dialogovém okně Uložené verze klepněte na verzi, kterou chcete porovnat s aktuálním dokumentem, a pak klepněte na tlačítko Porovnat.

  Aplikace Office Word 2007 otevře vybranou verzi a porovná verze v samostatném dokumentu.

Změna nastavení porovnání

Dialogové okno Uložené verze také obsahuje tlačítko označené popiskem Více. Klepnutím na toto tlačítko otevřete dialogové okno zobrazující nastavení porovnání, které je k dispozici. Toto nastavení určuje, které prvky dokumentů jsou porovnány. Ve výchozím nastavení jsou vybrány všechny možnosti porovnání. Veškeré změny provedené u tohoto nastavená budou použity jako výchozí nastavení pro budoucí porovnání.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×