Porovnání Excelu Online, služeb Excel Services a Excel Web Appu

Důležité : Tento článek je strojově přeložených naleznete v tématu omezení. Anglická verze tohoto článku zde prosím najdete pro váš odkaz.

SharePoint umožňuje zobrazit soubory, jako jsou sešity, v okně prohlížeče a pracovat s nimi přímo v prohlížeči. V Office 365 (v cloudu) se k zobrazení sešitů a práci s nimi používá Excel Online. U serveru SharePoint Server 2013 můžete (místně) používat služby Excel Services v serveru SharePoint Server 2013 ANEBO Excel Web App (jako součást serveru Office Web Apps), v závislosti na tom, jak je nakonfigurované vaše prostředí služby SharePoint. Tyto aplikace jsou podobné, ale ne totožné.

Jaké jsou rozdíly mezi aplikací Excel Online, službami Excel Services a Excel Web Appem?

Excel Online, Excel Services a Excel Web App mají hodně společného, ale nejsou úplně stejné. Tyto aplikace se můžou lišit tím, jaké funkce sešitu jsou podporované při zobrazení v okně prohlížeče. Některé hlavní rozdíly jsou shrnuté v následující tabulce podle běžných činností:

Činnost

Podporuje se ve službách Excel Services? (SharePoint Server 2013, místní)

Podporuje se v aplikaci Excel Web App (Office Web Apps Server, místní)?

Podporuje se v aplikaci Excel Online (v cloudu)?

Vytváření nebo úpravy sešitu v okně prohlížeče

Ne

Ano

Ano (platí limity velikosti souborů)

Zobrazení a práce se sešitem, který obsahuje datový model

Ano

Ne

Ano (platí limity velikosti souborů)

Aktualizace dat v sešitu v okně prohlížeče

Ano (ve většině případů)

Závisí to na zdrojích dat. Sešity obsahující datový model nejsou podporované.

Ano, pokud jsou podporované zdroje dat a sešit nepřekročí určitou velikost souboru

Zobrazení a práce se sešitem, který obsahuje list Power View

Ano

Ne

Ano (platí limity velikosti souborů)

Zobrazení a práce se sešitem, který obsahuje zobrazení Power View

Ne

No

Ne

Zobrazení a práce s položkami, jako jsou kontingenční grafy, kontingenční tabulky, ovládací prvky časové osy a průřezy

Ano

Ano, pokud tyto položky nepoužívají jako svůj zdroj dat datový model.

Ano (platí limity velikosti souborů)

Zobrazení a práce se sešitem, který obsahuje počítané položky (třeba počítaná pole, počítané členy a počítané míry)

Ano

Viz článek Počítané položky v Excelu a službách Excel Services.

Počítaná pole (vytvořená pomocí doplňku Power Pivot) nejsou podporovaná.

Je podporované zobrazení počítaných měr a počítaných členů.

Viz článek Počítané položky v Excelu a službách Excel Services.

Ano, pokud jsou podporované zdroje dat a sešit nepřekročí určitou velikost souboru

Zobrazení jedné položky ze sešitu v jeho vlastní webové části

Ano

Yes

Ano

Zobrazení sešitu v okně prohlížeče, když je tento sešit v sharepointové knihovně s používanou Správou přístupových práv k informacím (IRM)

Ne

Sešit musíte otevřít v aplikaci Excel.

Ano

Ano

Začátek stránky

Jak zjistím, jestli používám Excel Online, Excel Services nebo Excel Web App?

Když v okně prohlížeče zobrazíte sešit a pracujete s ním, nemusíte hned vědět, jestli používáte Excel Online (v cloudu), Excel Services (místní) nebo Excel Web App (místní). Naštěstí máte několik možností, jak to snadno zjistit.

Pokud se přihlašujete k Office 365, používáte Excel Online.

Pokud používáte SharePoint Server 2013 (místní), můžete to, jestli používáte Excel Services nebo Excel Web App, zjistit z webové adresy (URL) sešitu:

  • Pokud má adresa URL tvar http://[název_serveru]_layouts/15/xlviewer.aspx?id=/Documents/..., jsou k zobrazení sešitu použity služby Excel Services.

  • Pokud adresa URL se podobá "http://[servername]/_layouts/15/WopiFrame2.aspx?sourcedoc=/Documents/..." Excel Web App slouží k zobrazení sešitu.

    Důležité : Rozhodnutí o tom, zda Excel Web App nebo služby Excel Services se používá k zobrazení sešitů v okně prohlížeče se vztahuje na celý SharePoint prostředí. Nemůže být Excel Web App v jedné síti a služby Excel Services v jiném. Další informace o konfiguraci vašeho prostředí, obraťte se na správce serveru SharePoint. Podrobnější informace naleznete v tématu Přehled služby Excel Services (program TechNet).

Začátek stránky

Kde se dají získat další informace?

Další informace najdete v následujících článcích:

Office 365 (v cloudu)

SharePoint Server 2013 (místní)

Začátek stránky

Poznámka : Omezení strojového překladu: Tento článek byl přeložen počítačovým systémem bez lidského zásahu. Společnost Microsoft nabízí tyto strojový překlad pomoci cizí řeči uživatelům využívat obsah o produktech, službách a technologiích. Vzhledem k tomu, že článek byl strojově přeložených, mohou obsahovat chyby syntaktické slovní zásobu a gramatiku.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×