Porovnání řízení projektu: Project Professional 2010 a Project Web Appu

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

V Microsoft Project Server 2010, Microsoft Project Web App (PWA) má nové funkce, které byly dříve k disPozici v Projectu Professional. Tato tabulka porovnává webové funkce správy projektů aplikace Project Web App v Project Server 2010 se stejnými funkcemi v Project Professional 2010.

Project Web App (2010)

Project Professional 2010

Přiřazení více zdrojů:    Přiřazení více zdrojů k určitému úkolu

K dispozici

Je dostupný

Aktualizace změny stavu:    Dostávat aktualizace změn stavu, které přeplánují plán projektu.

K dispozici

Je dostupný

Klávesové zkratky:    Klávesové zkratky pro běžné operace, jako je odsazení nebo vložení

K dispozici

Je dostupný

Hierarchie úkolů:    Zobrazení a vykreslení úkolů s hierarchickými informacemi

K dispozici

Je dostupný

Zvětšit odsazení nebo zmenšit odsazení:    Použití úplného odsazení nebo zmenšení odsazení úkolů v plánu projektu

K dispozici

Je dostupný

Zvýraznění změn:    Můžete snadno zobrazit změny projektu a všechny části plánu ovlivněné změnou (následnými úkoly, souhrnnými náklady atd.) pomocí zvýrazňování změn.

K dispozici

Je dostupný

Víceúrovňové vrácení zpět:    Provést citlivostní analýzu a plně pochopit účinek změn zrušením a použitím celé sady operací, včetně zobrazení, dat a změn možností.

K dispozici

Je dostupný

VyJmutí, zkopírování a vložení:    Pomocí kopírování nebo vkládání podrobností o plánu mezi aplikacemi spoluPracujte vývoj plánu.

K dispozici

Je dostupný

Flexibilní zobrazení:    Přesunutí sloupců za účelem definování určitého zobrazení

K dispozici

Je dostupný

Vysoce věrné Ganttův graf:    Vytvářejte ostré barevné diagramy Ganttova diagramu. přizpůsobitelné styly Ganttova diagramu

K dispozici

Je dostupný

Číslic    Použijte více řádků seskupení do plánu projektu.

K dispozici

Je dostupný

Řazení    Seřadit data plánu projektu koncovými uživateli.

K dispozici

Je dostupný

Filtrování    Možnost filtrovat plány projektu podle jakékoli hodnoty v plánu

K dispozici

Je dostupný

Automaticky naplánované úkoly:    VyZnačte úkol (režim), který se bude plánovat automaticky pomocí modulu plánování projektu.

K dispozici

Je dostupný

Ručně naplánované úkoly:    Označte úkoly (režim), které chcete naplánovat ručně.

K dispozici

Je dostupný

Mezi    Vytvářet, upravovat a odstraňovat vztahy závislosti mezi úkoly

K dispozici

Je dostupný

Přiblížení nebo oddálení:    Pomocí ovládacích prvků lupy na stavovém řádku můžete rychle změnit perspektivu časové osy projektu.

K dispozici

Je dostupný

Přejít na úkol:    Vyberte úkol a přesuňte úkol do zobrazení v Ganttově diagramu.

K dispozici

Je dostupný

Zobrazení a úpravy vlastních polí:    Zobrazte a upravte metadata projektu pomocí vlastních polí.

K dispozici

Je dostupný

Informace o projektu:    Upravte pole a vlastnosti na úrovni projektu.

K dispozici

Je dostupný

Úpravy velkých projektů:    Velikost plánů, které lze upravovat, není nijak omezena.

Větší projekty mohou mít omezení výkonu, ale nejsou vytvořeny žádné limity.

K dispozici

Je dostupný

Importovat ze SharePointového seznamu úkolů:    Importuje data ze seznamu úkolů projektu služby SharePoint do plánu projektu.

K dispozici

Je dostupný

Připojení k Project serveru 2010:    Připojení k Project serveru 2010

K dispozici

Je dostupný

Uživatelské rozhraní Microsoft Office Fluent™:    Zvyšte produktivitu pomocí pásu karet a kartu rozhraní pro rychlé vyhledání a použití funkcí a ovládacích prvků Projectu.

K dispozici

Je dostupný

Ověření v reálném čase:    Při úpravách označte data v buňce jako neplatná, a to i po uložení a ověření.

K dispozici

Je dostupný

Zpracování chyb:    Zpracování neplatných dat a prezentace dat v jednoduchém rozhraní, které pomáhá řešit problémy.

K dispozici

Je dostupný

Vyplnit dolů:    Přetažením pravého dolního rohu buňky zopakujete data v následujících buňkách.

K dispozici

Je dostupný

Dokončeno%:    Označí průběh úkolu jako procentuální hodnotu dokončené práce.

K dispozici

Je dostupný

Přiřazení nákladových a materiálových zdrojů:    Přiřazení nákladových zdrojů nebo materiálových zdrojů k úkolům

Nelze vytvořit přiřazení prostřednictvím aplikace PWA, ale předchozí přiřazení z Project Professional 2010 jsou k disPozici jen pro čtení.

Omezené nebo jen pro čtení

K dispozici

Neaktivní úkoly:    Označení úkolu jako neaktivního

V aplikaci PWA jsou úkoly označené jako neaktivní v Project Professional 2010 určené jen pro čtení.

Omezené nebo jen pro čtení

K dispozici

Úpravy hlavních projektů:    Úpravy hlavních projektů

V aplikaci PWA jsou hlavní projekty jen pro čtení.

Omezené nebo jen pro čtení

K dispozici

Vazby mezi projekty:    Vytvořte, upravte a odstraňte vztah závislosti s úkolem v jiném projektu.

V aplikaci PWA nejsou podporovány úpravy vazeb mezi projekty. vazby mezi projekty vytvořené v Project Professional 2010 jsou jen pro čtení.

Omezené nebo jen pro čtení

K dispozici

Přiřazení souhrnného úkolu:    Vytvoření přiřazení zdroje u souhrnného úkolu

V aplikaci PWA se nepodporují vytváření souhrnných přiřazení úkolů. Přiřazení souhrnných úkolů vytvořená v Project Professional 2010 jsou v aplikaci PWA jen pro čtení.

Omezené nebo jen pro čtení

K dispozici

Kalendáře úkolů:    Definujte vlastní kalendář přidružený k úkolu.

V aplikaci PWA nelze používat kalendáře úkolů a plány projektů vytvořené v Project Professional 2010, které obsahují kalendáře úkolů, jsou k disPozici jen pro čtení.

Omezené nebo jen pro čtení

K dispozici

SharePoint 2010 Project – seznamy úkolů:    Přijímejte aktualizace stavu pro seznamy úkolů Microsoft SharePoint Server 2010 projektů.

V Project Professional 2010 se aktualizace stavu seznamu úkolů projektu synchronizují/obousměrne se SharePoint Server 2010 po publikování plánu. V aplikaci PWA jsou aktualizace stavu seznamu úkolů projektu jednosměrné a nastanou pouze ze seznamu úkolů projektu služby SharePoint do aplikace PWA.

Omezené nebo jen pro čtení

K dispozici

Upravit subprojekty:    Upravte subprojekty v hlavním projektu.

V aplikaci PWA nelze do projektu přidat podprojekty a hlavní projekty jsou jen pro čtení. Subprojekty se dají upravovat odděleně od hlavního projektu.

Omezené nebo jen pro čtení

K dispozici

Konečné termíny úkolů:    Vytvoření konečných termínů pro úkol

V PWA se termíny zobrazují, ale nedají se vytvořit.

Omezené nebo jen pro čtení

K dispozici

Upravit typ úkolu:    Upravte typ úkolu.

V aplikaci PWA není typ úkolu upravitelný.

Omezené nebo jen pro čtení

K dispozici

Kódy WBS:    Definování vlastních kódů strukturovaného rozpisu práce

V PWA se podporuje zobrazení vlastních kódů, ale změna definice kódu není.

Omezené nebo jen pro čtení

K dispozici

Vytváření směrných plánů:    Vytvořte účaří snímku aktuálního plánu projektu.

Směrné plány vytvořené v Projectu Professional 2010 je možné zobrazit v PWA jen pro čtení.

Omezené nebo jen pro čtení

K dispozici

Úpravy s časovým uspořádáním:    Upravujte plány a pracujte na jednotlivých dnech.

Časová data v ručně naplánovaných úkolech se zobrazují v PWA jen pro čtení.

Omezené nebo jen pro čtení

Project Server 2010 Aktualizace Service Pack 1 umožňuje upravovat hodnoty s časovým uspořádáním ručně naplánovaných úkolů v PWA.

K dispozici

Úkoly pevné práce:    Definujte typ úkolu jako pevnou práci.

V aplikaci PWA nelze vytvářet úkoly jako pevná práce a v aplikaci PWA jsou projektové plány vytvořené v Project Professional 2010, které obsahují fixní pracovní úkoly.

Omezené nebo jen pro čtení

Project Server 2010 Aktualizace Service Pack 1 umožňuje upravit plán projektu s pevnými pracovními úkoly v PWA.

K dispozici

Úkoly řízené úsilím:    Upravte projekty, které obsahují úkoly řízené úsilím.

V aplikaci PWA nelze upravovat pole řízené úsilím. Úkol, jehož pole řízeného úsilím byl nastaven v Project Professional 2010, bude při úpravách v aplikaci PWA správně vypočítán.

Omezené nebo jen pro čtení

Project Server 2010 Aktualizace Service Pack 1 umožňuje upravovat úkoly řízené úsilím v PWA.

K dispozici

Základ    Vytvořte a přizpůsobte zobrazení časové osy pro vizualizaci podrobností plánu a komunikaci s účastníky.

K dispozici

Týmový plánovač:    Přetažením zdrojů v interaktivním zobrazení zdrojů Zjednodušte složité scénáře zdrojů.

K dispozici

Vyrovnání zdrojů:    Rozpoznávat a opravovat scénáře přeřazení zdrojů pomocí různých způsobů Vyrovnávání zdrojů

K dispozici

Upravit pole přiřazení:    Upravit zobrazení přiřazení

K dispozici

Vložit s hierarchií úkolů:    Vložení hierarchicky zahrnutých informací, například odsazení

K dispozici

Zobrazení síťového diagramu:    Zobrazení, úpravy, vytvoření a odstranění úkolů v zobrazení síťových diagramů

K dispozici

Zobrazení formulář úkolů:    Zobrazení, úpravy, vytvoření a odstranění úkolů ve formulářovém zobrazení

K dispozici

Dialogové okno informace o úkolu:    Zobrazení podrobností o úkolu pomocí rozhraní dialogu

K dispozici

Prázdné úkoly:    Vytvoření prázdných řádků (prázdných nebo prázdných úkolů) v plánu projektu

K dispozici

Automatický výpočet:    NaPlánujte celý plán projektu místo jenom aktuálního úkolu, aniž byste museli stisknout výpočty nebo F9.

K dispozici

Formátování textu:    Úprava formátování textu pomocí barev a stylů

K dispozici

Úpravy kalendářů:    Upravte kalendáře pro projekty.

K dispozici

Definování místních vlastních polí:    Definujte místní vlastní pole podle uživatelů.

Poznámka:  V PWA mohou místní vlastní pole definovat pouze uživatelé, kteří mají oprávnění správce.

K dispozici

Rozdělení úkolů:    Rozdělení úkolů a jejich zobrazení jako rozdělené v Ganttově diagramu

K dispozici

Zobrazení Backstage:    Rychlý přístup k nástrojům Projectu, šablonám a možnostem programu pomocí nového zobrazení Microsoft Office Backstage

K dispozici

Jednotky přiřazení:    Změna procentuální jednotky jednotlivých zdrojů

K dispozici

Kontrola úkolů:    Získejte analýzu a intuitivní pokyny k řešení konfliktů v plánování, které můžete zvolit.

K dispozici

Offline úpravy:    Pokud nejste připojeni ke Project Server 2010, upravte plány projektu.

K dispozici

Informace o vylepšení funkcí aplikace PWA v aktualizaci Service Pack 1 pro Project Server 2010 najdete v článku aktualizace blogu pro microsoft Project 2010, která oznamuje aktualizaci Service Pack 1 pro Microsoft Project a Project Server 2010.

Informace o tom, jak používat aktualizaci Service Pack 1 Project Server 2010, najdete v článku nasazení aktualizace Service Pack 1 pro Project Server 2010.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×