Poradce při potížích se zpětnou analýzou jazyka Microsoft Visual C++ 6.0

Během procesu zpětné analýzy je vytvořen soubor protokolu, ve kterém jsou uvedeny zjištěné chyby. Soubor je zapsán do adresáře <dočasný_adresář>\<název_projektu>.txt (např. c:\temp\projekt.txt). Většina zjištěných chyb (nebo všechny), se vyskytuje ve třídách, které používají šablony jazyka C++. (Rozhraní API souboru po procházení obsahuje několik známých chyb, které mají vliv na jeho schopnost pracovat se šablonami jazyka C++.)

Funkce kódů, u kterých se neprovádí zpětná analýza pomocí doplňku UML aplikace Visio.

  • Typy atributů

  • Typy vrácení metody

  • Výchozí hodnoty parametrů

  • Obory názvů:  Pokud je v rámci oboru názvů definována třída A, bude zpětně analyzována, ale fakt, že byla součástí oboru názvů, zpětně analyzován nebude.

  • Několik klíčových slov jazyka C++ včetně inline, friend a volatile.

  • Abstraktní třídy a metody:  Ve zpětně analyzovaném modelu nejsou identifikovány.

  • Definice šablon:  Instance tříd šablon jsou zpětně analyzovány, ale pouze jako standardní třídy, nikoli jako třídy s parametry.

Funkce kódů, které jsou někdy zpětně analyzovány pomocí doplňku UML aplikace Visio.

  • Parametry metody: V důsledku chyby v rozhraní API souboru pro procházení zpětná analýza dlouhých seznamů parametrů neproběhne vždy.

  • Názvy parametrů metod:  Názvy parametrů jsou získávány z definic metod, které se vyskytují mimo definici třídy. Jestliže je metoda definována v rámci definice třídy, nelze získat správné názvy parametrů. V takovém případě jsou názvy generovány automaticky.

Funkce kódů, které jsou někdy pomocí doplňku UML aplikace Visio nesprávně zpětně analyzovány.

  • Třídy a metody tříd:  V důsledku chyby v rozhraní API souboru pro procházení jsou názvy tříd a názvy metod tříd někdy poškozené. Pokud je během zpětné analýzy zjištěn poškozený název, není příslušný prvek přidán k modelu UML. Tento problém se obvykle vyskytuje ve třídách odvozených od šablon jazyka C++. Někdy také poškození nemusí být zjištěno a v takovém případě poškozený název k modelu UML přidán bude.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×