Poradce při potížích s operacemi databáze v aplikaci Business Contact Manager

Důležité   Tento článek je strojově přeložených naleznete v tématu omezení. Anglická verze tohoto článku zde prosím najdete pro váš odkaz.

V tomto článku

Nelze vytvořit databázi aplikace Business Contact Manager – vytvoření databáze je neúspěšné

Problémy se serverem SQL Server

Problémy s komprimovanou jednotkou, účtem Guest a chybějícím Průvodcem spuštění

Nelze spustit aplikaci Business Contact Manager for Outlook

Nelze otevřít databázi – přihlášení se nezdařilo

Nelze se připojit k počítači nebo sdílené databázi aplikace Business Contact Manager

Nelze obnovit databázi aplikace Business Contact Manager

SQL Server nelze nainstalovat nebo spustit

Nelze migrovat databázi aplikace Business Contact Manager

Nelze načíst databázi aplikace Business Contact Manager

Odebrání aplikace Business Contact Manager for Outlook

Chybí složky aplikace Business Contact Manager

Kde se nachází databáze aplikace Business Contact Manager?

Instalace aplikace Business Contact Manager for Outlook na server

Záznamy a položky nejsou správně seřazeny

Import obchodních dat

Potíže týkající se pouze pracovních skupin

Další zdroje

Nelze vytvořit databázi aplikace Business Contact Manager – vytvoření databáze je neúspěšné

Databáze aplikace Business Contact Manager využívá Microsoft SQL Server Express, což je jednodušší verze serveru Microsoft SQL Server. Pokud není SQL Server dostupný, nelze databázi vytvořit. Služba SQL Server nemusí být dostupná z různých důvodů.

Pomocí následujícího přehledu situací využívajících SQL Server se pokuste problém vyřešit. Proveďte postup, který se co nejvíce podobá vašim příznakům.

Problémy se serverem SQL Server

Spuštění serveru SQL Server

Pokud se zobrazují následující zprávy, proveďte postup určený ke spuštění služby SQL Server.

 • Vytvoření databáze je neúspěšné nebo se nezdařilo.

 • Databázi aplikace Business Contact Manager nelze vytvořit, protože služba SQL Server (databázová služba aplikace Business Contact Manager) není spuštěna. Spusťte tuto službu a restartujte aplikaci Outlook, aby se znovu zobrazil Průvodce spuštěním.

 • Nelze se připojit k místní databázi aplikace Business Contact Manager, protože služba SQL Server (databázová služba aplikace Business Contact Manager) není spuštěna. Lze se připojit k databázi aplikace Business Contact Manager, která je uložena v jiném počítači.

 • Aplikaci Business Contact Manager nelze spustit, protože služba SQL Server (databázová služba aplikace Business Contact Manager) není spuštěna.

  Spuštění služby SQL Server

  Systém Windows XP

  1. Klepněte na tlačítko Start a pak na příkaz Ovládací panely.

  2. Klepněte na položku Výkon a údržba.

  3. Klepněte na položku Nástroje pro správu a pak poklepejte na položku Služby.

  4. Přejděte k položce SQL Server (MSSMLBIZ), klepněte na ni a pak klepněte na položku Spustit.

  Windows Vista

  1. Klepněte na tlačítko Start a potom na položku Všechny programy.

  2. Klepněte na položku Microsoft SQL Server 2005, přejděte na položku Configuration Tools (Nástroje pro konfiguraci) a potom na příkaz SQL Server Configuration Manager (Správce konfigurace pro SQL Server).

  3. V okně SQL Server Configuration Manager klepněte v levém podokně na položku SQL Server 2005 Services (Služby serveru SQL Server 2005).

  4. V pravém podokně klepněte pravým tlačítkem myši na položku SQL Server (MSSMLBIZ) a potom na příkaz Start (Spustit).

  5. Spusťte znovu aplikaci Microsoft Outlook. Nyní byste se měli být schopni připojit k databázi aplikace Business Contact Manager.

   Další informace o Microsoft SQL Server Express přejděte na Web podpory společnosti Microsofta konzultovat znalostní báze.

Začátek stránky

Udělení oprávnění pro přístup ke složce Business Contact Manager uživatelskému účtu, který se přihlašuje ke službě SQL Server

Ve výchozím nastavení se služba SQL Server přihlašuje pomocí uživatelského účtu Network Service, jehož prostřednictvím získá přístup ke složce Business Contact Manager a vytvoří databázi. Pokud databázi nelze vytvořit, uživatelský účet Network Service zřejmě nemá oprávnění pro přihlášení k serveru SQL Server.

K serveru SQL Server se lze přihlásit pomocí odlišného uživatelského účtu. Pokud se k serveru SQL Server přihlašuje jiný uživatelský účet než Network Service, je třeba tomuto účtu udělit oprávnění pro čtení a zápis, aby mohl získat přístup ke složce Business Contact Manager.

Chcete-li uživatelskému účtu, který se přihlašuje ke službě SQL Server (Network Service nebo jiný uživatelský účet), udělit oprávnění pro přístup ke složce Business Contact Manager, postupujte takto:

Systém Windows XP

 1. Klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Tento počítač.

 2. Otevřete složku Business Contact Manager poklepáním na jednotlivé složky v následující cestě:

  C:\Documents and Settings\[username]\Local Settings\Application Data\Microsoft\

  kde [uživatelské jméno] je název složky uživatelského účtu, který nemůže databázi vytvořit.

  Poznámka   Tato cesta představuje výchozí umístění složky Business Contact Manager. Ve výchozím nastavení jsou některé složky v této cestě skryté. Informace o zobrazení skrytých složek naleznete v okně Nápověda a odborná pomoc.

 3. Klepněte pravým tlačítkem myši na složku Business Contact Manager a pak klepněte na příkaz Vlastnosti.

 4. Klepněte na kartu Zabezpečení a potom na tlačítko Přidat.

  Poznámka   Karta zabezpečení není k dispozici, pokud je počítač členem Pracovní skupina spíše než Doména. V části Nápověda a podpora aplikace Microsoft Office Outlook 2007 s aplikací Business Contact Manager (všechny jazyky) webem kontaktování pracovníka technické podpory. Poplatky.

 5. V dialogovém okně Vyberte objekt typu: uživatelé, počítače nebo skupiny zadejte do pole Zadejte názvy objektů k výběru text Network Service nebo název uživatelského účtu, který se používá pro přihlášení k serveru SQL Server, a pak klepněte na tlačítko Kontrola názvů.

 6. Klepněte na tlačítko OK.

 7. Na kartě Zabezpečení klepněte na položku Network Service nebo na název uživatelského účtu, který se používá pro přihlášení k serveru SQL Server.

  Poznámka   Karta zabezpečení není k dispozici, pokud je počítač členem Pracovní skupina spíše než Doména. V části Nápověda a podpora aplikace Microsoft Office Outlook 2007 s aplikací Business Contact Manager (všechny jazyky) webem kontaktování pracovníka technické podpory. Poplatky.

 8. Zaškrtněte políčka Číst a Zapisovat a pak klepněte na tlačítko OK.

Windows Vista

 1. Klepněte na tlačítko Start a potom na položku Počítač.

 2. Otevřete složku Business Contact Manager poklepáním na jednotlivé složky v následující cestě:

  C:\Users\[username]\AppData\Local\Microsoft

  kde [uživatelské jméno] je název složky uživatelského účtu, který nemůže databázi vytvořit.

  Poznámka   Tato cesta představuje výchozí umístění složky Business Contact Manager. Ve výchozím nastavení jsou některé složky v této cestě skryté. Informace o zobrazení skrytých složek naleznete v okně Nápověda a podpora.

 3. Klepněte pravým tlačítkem myši na složku Business Contact Manager a pak klepněte na příkaz Vlastnosti.

 4. Klepněte na kartu Zabezpečení a potom na tlačítko Upravit.

 5. V dialogovém okně Oprávnění pro Business Contact Manager klepněte na tlačítko Přidat.

 6. V dialogovém okně Vyberte objekt typu: uživatelé, počítače nebo skupiny zadejte do pole Zadejte názvy objektů k výběru text Network Service nebo název uživatelského účtu, který se používá pro přihlášení k serveru SQL Server, a pak klepněte na tlačítko Kontrola názvů.

 7. Klepněte na tlačítko OK.

 8. Na kartě Zabezpečení klepněte na položku Network Service nebo na název uživatelského účtu, který se používá pro přihlášení k serveru SQL Server.

 9. Ve sloupci Povolit zaškrtněte políčka Číst a Zapisovat a pak klepněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Udělení oprávnění pro úplné řízení složky MSSQL.1\Data uživatelskému účtu Network Service

Databázové soubory aplikace Business Contact Manager s názvem master.mdf a mastlog.ldf jsou uloženy ve složce C:\Program Files\Microsoft SQL Server'MSSQL.1\MSSQL\Data. Uživatelský účet Network Service, který se přihlašuje k serveru SQL Server, v určitých případech nemá oprávnění ke čtení kontejnerů privátních klíčů, takže databázi nelze vytvořit.

Uživatelskému účtu Network Service udělíte oprávnění k úplnému řízení složky MSSQL.1\Data následujícím postupem.

Systém Windows XP

 1. Klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Tento počítač.

 2. Poklepáním otevřete jednotlivé složky v této cestě:

  C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL

 3. Klepněte pravým tlačítkem myši na složku Data a pak klepněte na příkaz Vlastnosti.

 4. Klepněte na kartu Zabezpečení a potom na tlačítko Přidat.

  Poznámka   Karta zabezpečení není k dispozici, pokud je počítač členem Pracovní skupina spíše než Doména. V části Nápověda a podpora aplikace Microsoft Office Outlook 2007 s aplikací Business Contact Manager (všechny jazyky) webem kontaktování pracovníka technické podpory. Poplatky.

 5. V dialogovém okně Vyberte objekt typu: uživatelé, počítače nebo skupiny zadejte do pole Zadejte názvy objektů k výběru text Network Service a klepněte na tlačítko Kontrola názvů.

 6. Klepněte na tlačítko OK.

 7. Na kartě Zabezpečení klikněte na položku Network Service.

  Poznámka   Karta zabezpečení není k dispozici, pokud je počítač členem Pracovní skupina spíše než Doména. V části Nápověda a podpora aplikace Microsoft Office Outlook 2007 s aplikací Business Contact Manager (všechny jazyky) webem kontaktování pracovníka technické podpory. Poplatky.

 8. Ve sloupci Povolit zaškrtněte políčko Úplné řízení a pak klepněte na tlačítko OK.

Windows Vista

 1. Klepněte na tlačítko Start a potom na položku Počítač.

 2. Poklepáním otevřete jednotlivé složky v této cestě:

  C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL

 3. Klepněte pravým tlačítkem myši na složku Data a pak klepněte na příkaz Vlastnosti.

 4. Klepněte na kartu Zabezpečení a potom na tlačítko Upravit.

 5. V dialogovém okně Oprávnění pro Data klepněte na tlačítko Přidat.

 6. V dialogovém okně Vyberte objekt typu: uživatelé, počítače nebo skupiny zadejte do pole Zadejte názvy objektů k výběru text Network Service a klepněte na tlačítko Kontrola názvů.

 7. Klepněte na tlačítko OK.

 8. Na kartě Zabezpečení klikněte na položku Network Service.

 9. Ve sloupci Povolit zaškrtněte políčko Úplné řízení a pak klepněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Protokol pro SQL Server není povolen (pouze systém Windows Vista)

Protokol pojmenovaných kanálů pro SQL Server je zakázán. Tento problém se občas projevuje při používání systému Windows Vista. Pomocí následujícího postupu tento protokol povolte.

 1. Klepněte na tlačítko Start a potom na položku Všechny programy.

 2. Klepněte na položku Microsoft SQL Server 2005, přejděte na položku Configuration Tools (Nástroje pro konfiguraci) a potom na příkaz SQL Server Configuration Manager (Správce konfigurace pro SQL Server).

 3. V okně SQL Server Configuration Manager klepněte na položku SQL Server 2005 Network Configuration (Konfigurace sítě pro SQL Server 2005) a potom na položku Protocols for MSSMLBIZ (Protokoly pro MSSMLBIZ).

 4. V pravém podokně poklepejte na položku Named Pipes (Pojmenované kanály).

 5. V dialogovém okně Named Pipes – vlastnosti klepněte na šipku vpravo od položky Povoleno a vyberte volbu Ano.

  Zavřete okno SQL Server Configuration Manager (Správce konfigurace pro SQL Server), spuštěním aplikace Outlook dokončete Průvodce spuštěním a pak vytvořte databázi.

Začátek stránky

Přihlášení k serveru SQL Server pomocí místního systémového účtu

Pokud po provedení předchozích postupů stále nemůžete vytvořit databázi, protože se nespustí služba SQL Server, použijte pro přihlášení k serveru SQL Server místní systémový účet.

Systém Windows XP

 1. Klepněte na tlačítko Start a pak na příkaz Ovládací panely.

 2. Klepněte na položku Výkon a údržba.

 3. Klepněte na položku Nástroje pro správu a pak poklepejte na položku Služby.

 4. Klepněte pravým tlačítkem myši na položku SQL Server (MSSMLBIZ) a potom na příkaz Vlastnosti.

 5. Klepněte na kartu Přihlášení a pak klepněte na přepínač Místní systémový účet.

 6. Spusťte aplikaci Outlook a dokončete Průvodce spuštěním.

Windows Vista

 1. Klepněte na tlačítko Start a potom na položku Všechny programy.

 2. Klepněte na položku Microsoft SQL Server 2005, přejděte na položku Configuration Tools (Nástroje pro konfiguraci) a potom na příkaz SQL Server Configuration Manager (Správce konfigurace pro SQL Server).

 3. V okně SQL Server Configuration Manager klepněte na položku SQL Server 2005 Services (Služby serveru SQL Server 2005).

 4. V pravém podokně klepněte pravým tlačítkem myši na položku SQL Server (MSSMLBIZ) a pak klepněte na příkaz Vlastnosti.

 5. Na kartě Log On (Přihlášení) klepněte na šipku rozevíracího seznamu Built-in account (Předdefinovaný účet) a klepněte na položku Local System (Místní systém).

 6. Spusťte aplikaci Outlook a dokončete Průvodce spuštěním.

V části Nápověda a podpora aplikace Microsoft Office Outlook 2007 s aplikací Business Contact Manager (všechny jazyky) webem kontaktování pracovníka technické podpory. Poplatky.

Začátek stránky

Problémy s komprimovanou jednotkou, účtem Guest a chybějícím Průvodcem spuštění

Komprimovaná jednotka nebo složka

Složka, do které se instaluje databáze, je na jednotce se systémem souborů NTFS komprimovaná. Databáze aplikace Business Contact Manager nelze vytvořit v komprimované složce, která byla vytvořena na jednotce se systémem souborů TE000129554. Pro účely vytvoření databáze musí být u složky Business Contact Manager zakázáno nastavení komprese souborů.

Poznámka   Abyste mohli povolit nebo zakázat kompresi, musíte být přihlášeni jako správce.

Zakázání komprese složky

 1. Otevřete složku Tento počítač.

 2. Poklepejte na jednotku nebo složku.

 3. Klepněte pravým tlačítkem myši na složku, kam chcete nainstalovat Business Contact Manager pro aplikaci Outlook. (Toto je obvykle C:\Documents and Settings\ [uživatelské jméno] \Local aplikací\Microsoft\Business Contact Manager\.)

 4. Klepněte na položku Vlastnosti.

 5. Na kartě Obecné klepněte na tlačítko Upřesnit.

 6. Zrušte zaškrtnutí políčka Komprimovat obsah a šetřit tak místo na disku a klepněte na tlačítko OK.

  Po zakázání komprese složky se znovu pokuste vytvořit databázi.

K aplikaci Outlook jste se přihlásili pomocí účtu Guest

Jako uživatel Guest nemůžete vytvořit databázi aplikace Business Contact Manager.

Nainstaloval jsem Business Contact Manager pro aplikaci Outlook, ale nezobrazila se výzva k vytvoření nové databáze

Průvodce spuštěním se automaticky zobrazí, jakmile poprvé spustíte aplikaci Outlook po instalaci a aktivaci aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook. Pokud se rozhodnete spustit Průvodce spuštěním, budete mít možnost vytvořit novou Databáze aplikace Business Contact Manager nebo vybrat existující databázi.

 1. Ověřte, zda je aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook nainstalovaná.

  Postup

  Microsoft Windows® XP

  1. V nabídce Start klepněte na příkaz Ovládací panely.

  2. V Ovládacích panelech klepněte na položku Přidat nebo odebrat programy a pak na položku Odebrat program.

  3. Zkontrolujte, zda je v seznamu Aktuálně nainstalované programy uvedena položka Business Contact Manager pro aplikaci Outlook 2007.

  Windows Vista

  1. V nabídce Start klepněte na příkaz Ovládací panely.

  2. V okně Ovládací panely klepněte v části Programy na položku Odinstalovat program.

  3. Zkontrolujte, zda je na stránce Odinstalovat nebo změnit program uvedena položka Business Contact Manager pro aplikaci Outlook 2007.

 2. Pokud položka Business Contact Manager pro aplikaci Outlook 2007 není v seznamu Aktuálně nainstalované programy uvedena, proveďte jednu z následujících akcí:

  1. Pokud máte disk CD s aplikací Business Contact Manager pro aplikaci Outlook 2007, nainstalujte aplikaci z tohoto disku CD.

   Poznámka   Business Contact Manager pro aplikaci Outlook instalační disk CD-ROM je součástí následující sady Microsoft Office: Microsoft Office Professional 2007, Microsoft Office Small Business 2007 a Microsoft Office Ultimate 2007.

  2. Jestliže jste aplikaci Business Contact Manager pro aplikaci Outlook získali společně s nákupem počítače (a nemáte proto disk CD), je nutné aplikaci Business Contact Manager pro aplikaci Outlook nakonfigurovat.

   Postup

   • V aplikaci Outlook klepněte v nabídce Nápověda na příkaz Konfigurace aplikace Business Contact Manager a postupujte podle pokynů.

Začátek stránky

Nelze spustit aplikaci Business Contact Manager pro aplikaci Outlook

Vyzkoušejte následující postupy a pak znovu spusťte aplikaci Outlook.

Aplikaci Business Contact Manager nelze spustit, protože služba SQL Server (databázová služba aplikace Business Contact Manager) není spuštěna

Databázové soubory aplikace Business Contact Manager s názvem master.mdf a mastlog.ldf jsou uloženy ve složce C:\Program Files\Microsoft SQL Server'MSSQL.1\MSSQL\Data. Tato složka obsahuje rovněž certifikáty zabezpečení (http://support.microsoft.com/kb/900495), které serveru SQL Server umožňují vytvořit databázi aplikace Business Contact Manager. Uživatelský účet Network Service, který se přihlašuje k serveru SQL Server, v některých případech nemá k této složce přístup a databázi proto nelze vytvořit.

K tomu může dojít, pokud v počítači se systémem Windows XP změníte u jednotky systém souborů z FAT32 na NTFS.

Uživatelskému účtu Network Service udělíte oprávnění k úplnému řízení složky MSSQL.1\Data následujícím postupem.

Systém Windows XP

 1. Klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Tento počítač.

 2. Poklepáním otevřete jednotlivé složky v této cestě:

  C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL

 3. Klepněte pravým tlačítkem myši na složku Data a pak klepněte na příkaz Vlastnosti.

 4. Klepněte na kartu Zabezpečení a potom na tlačítko Přidat.

  Poznámka   Karta zabezpečení není k dispozici, pokud je počítač členem Pracovní skupina spíše než Doména. V části Nápověda a podpora aplikace Microsoft Office Outlook 2007 s aplikací Business Contact Manager (všechny jazyky) webem kontaktování pracovníka technické podpory. Poplatky.

 5. V dialogovém okně Vyberte objekt typu: uživatelé, počítače nebo skupiny zadejte do pole Zadejte názvy objektů k výběru text Network Service a klepněte na tlačítko Kontrola názvů.

 6. Klepněte na tlačítko OK.

 7. Na kartě Zabezpečení klikněte na položku Network Service.

  Poznámka   Karta zabezpečení není k dispozici, pokud je počítač členem Pracovní skupina spíše než Doména. V části Nápověda a podpora aplikace Microsoft Office Outlook 2007 s aplikací Business Contact Manager (všechny jazyky) webem kontaktování pracovníka technické podpory. Poplatky.

 8. Ve sloupci Povolit zaškrtněte políčko Úplné řízení a pak klepněte na tlačítko OK.

Windows Vista

 1. Klepněte na tlačítko Start a potom na položku Počítač.

 2. Poklepáním otevřete jednotlivé složky v této cestě:

  C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL

 3. Klepněte pravým tlačítkem myši na složku Data a pak klepněte na příkaz Vlastnosti.

 4. Klepněte na kartu Zabezpečení a potom na tlačítko Upravit.

 5. V dialogovém okně Oprávnění pro Data klepněte na tlačítko Přidat.

 6. V dialogovém okně Vyberte objekt typu: uživatelé, počítače nebo skupiny zadejte do pole Zadejte názvy objektů k výběru text Network Service a klepněte na tlačítko Kontrola názvů.

 7. Klepněte na tlačítko OK.

 8. Na kartě Zabezpečení klikněte na položku Network Service.

 9. Ve sloupci Povolit zaškrtněte políčko Úplné řízení a pak klepněte na tlačítko OK.

 10. Spusťte aplikaci Outlook s aplikací Business Contact Manager.

Po udělení oprávnění uživatelskému účtu Network Service se nespustí služba SQL Server

SQL Server se obvykle spouští s certifikátem zabezpečení a nepoužívá šifrování. Služba SQL Server v některých případech nevypne šifrování. Pokud k tomu dojde, vypněte u instance serveru SQL Server šifrování.

Systém Windows XP

 1. Klepněte na tlačítko Start a pak na příkaz Ovládací panely.

 2. Klepněte na položku Výkon a údržba a potom na položku Nástroje pro správu.

 3. Poklepejte na položku Správa počítače.

 4. Klepněte na položku Služby a aplikace a pak poklepejte na položku SQL Server Configuration Manager (Správce konfigurace pro SQL Server).

 5. Poklepejte na položku SQL Server 2005 Network Configuration (Konfigurace sítě pro SQL Server 2005).

 6. Klepněte pravým tlačítkem myši na položku Protocols for MSSMLBIZ (Protokoly pro MSSMLBIZ) a pak klepněte na příkaz Vlastnosti.

 7. Na kartě Flags (Příznaky) klepněte na šipku na konci řádku Force Encryption (Vynutit šifrování) a klepněte na položku No (Ne).

 8. Zavřete dialogové okno klepnutím na tlačítko OK.

 9. Klepněte na položku SQL Server 2005 Services (Služby serveru SQL Server 2005).

 10. V pravém podokně klepněte pravým tlačítkem myši na položku SQL Server (MSSMLBIZ) a pak klepněte na příkaz Spustit.

 11. Spusťte znovu aplikaci Outlook a dokončete Průvodce spuštěním.

Windows Vista

 1. Klepněte na tlačítko Start a potom na položku Všechny programy.

 2. Klepněte na položku Microsoft SQL Server 2005, přejděte na položku Configuration Tools (Nástroje pro konfiguraci) a potom na příkaz SQL Server Configuration Manager (Správce konfigurace pro SQL Server).

 3. V okně SQL Server Configuration Manager klepněte na položku SQL Server 2005 Network Configuration (Konfigurace sítě pro SQL Server 2005).

 4. V pravém podokně klepněte pravým tlačítkem myši na položku Protocols for MSSMLBIZ (Protokoly pro MSSMLBIZ) a pak klepněte na příkaz Vlastnosti.

 5. Na kartě Flags (Příznaky) klepněte na šipku v řádku Force Encryption (Vynutit šifrování) a klepněte na položku No (Ne).

 6. Spusťte aplikaci Outlook a dokončete Průvodce spuštěním.

Přihlášení k serveru SQL Server pomocí místního systémového účtu

Pokud se po provedení předchozích postupů aplikace Business Contact Manager nespustí, použijte pro přihlášení k serveru SQL Server místní systémový účet.

Systém Windows XP

 1. Klepněte na tlačítko Start a pak na příkaz Ovládací panely.

 2. Klepněte na položku Výkon a údržba.

 3. Klepněte na položku Nástroje pro správu a pak poklepejte na položku Služby.

 4. Klepněte pravým tlačítkem myši na položku SQL Server (MSSMLBIZ) a potom na příkaz Vlastnosti.

 5. Klepněte na kartu Přihlášení a pak klepněte na přepínač Místní systémový účet.

 6. Spusťte aplikaci Outlook a dokončete Průvodce spuštěním.

Windows Vista

 1. Klepněte na tlačítko Start a potom na položku Všechny programy.

 2. Klepněte na položku Microsoft SQL Server 2005, přejděte na položku Configuration Tools (Nástroje pro konfiguraci) a potom na příkaz SQL Server Configuration Manager (Správce konfigurace pro SQL Server).

 3. V okně SQL Server Configuration Manager klepněte na položku SQL Server 2005 Services (Služby serveru SQL Server 2005).

 4. V pravém podokně klepněte pravým tlačítkem myši na položku SQL Server (MSSMLBIZ) a pak klepněte na příkaz Vlastnosti.

 5. Na kartě Log On (Přihlášení) klepněte na šipku rozevíracího seznamu Built-in account (Předdefinovaný účet) a klepněte na položku Local System (Místní systém).

 6. Spusťte aplikaci Outlook a dokončete Průvodce spuštěním.

Začátek stránky

Nelze otevřít databázi – přihlášení se nezdařilo

Nejčastějším důvodem zobrazení této zprávy během vytváření databáze je skutečnost, že uživatelský účet použitý pro přihlášení ke službě SQL Server nemá ve složce Business Contact Manager oprávnění ke čtení a zápisu.

Ve výchozím nastavení se služba SQL Server přihlašuje pomocí uživatelského účtu Network Service, jehož prostřednictvím získá přístup ke složce Business Contact Manager a vytvoří databázi. Uživatelský účet použitý službou SQL Server však mohl být změněn.

Tento problém vyřešíte pomocí následujících postupů:

 1. Ověření uživatelského účtu, který se přihlašuje k serveru SQL Server

  Systém Windows XP

  1. Klepněte na tlačítko Start a pak na příkaz Ovládací panely.

  2. Klepněte na položku Výkon a údržba.

  3. Klepněte na položku Nástroje pro správu a pak poklepejte na položku Služby.

  4. Klepněte pravým tlačítkem myši na položku SQL Server (MSSMLBIZ) a potom na příkaz Vlastnosti.

  5. Klepněte na kartu Přihlášení a poznamenejte si název účtu uvedeného v poli Tento účet.

  Windows Vista

  1. Klepněte na tlačítko Start a potom na položku Všechny programy.

  2. Klepněte na položku Microsoft SQL Server 2005, přejděte na položku Configuration Tools (Nástroje pro konfiguraci) a potom na příkaz SQL Server Configuration Manager (Správce konfigurace pro SQL Server).

  3. V okně SQL Server Configuration Manager klepněte na položku SQL Server 2005 Services (Služby serveru SQL Server 2005).

  4. V pravém podokně klepněte pravým tlačítkem myši na položku SQL Server (MSSMLBIZ) a pak klepněte na příkaz Vlastnosti.

  5. Na kartě Log On (Přihlášení) si poznamenejte účet použitý pro přihlášení k serveru SQL Server uvedený v poli Account name (Název účtu).

 2. Udělení oprávnění pro čtení a zápis ke složce Business Contact Manager uživatelskému účtu, který se přihlašuje k serveru SQL Server

  Systém Windows XP

  1. Klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Tento počítač.

  2. Otevřete složku Business Contact Manager poklepáním na jednotlivé složky v následující cestě:

   C:\Documents and Settings\[username]\Local Settings\Application Data\Microsoft\

   kde [uživatelské jméno] je název složky uživatelského účtu, který nemůže databázi vytvořit.

   Poznámka   Tato cesta představuje výchozí umístění složky Business Contact Manager. Ve výchozím nastavení jsou některé složky v této cestě skryté. Informace o zobrazení skrytých složek naleznete v okně Nápověda a odborná pomoc.

  3. Klepněte pravým tlačítkem myši na složku Business Contact Manager a pak klepněte na příkaz Vlastnosti.

  4. Klepněte na kartu Zabezpečení a potom na tlačítko Přidat.

   Poznámka   Karta zabezpečení není k dispozici, pokud je počítač členem Pracovní skupina spíše než Doména. V části Nápověda a podpora aplikace Microsoft Office Outlook 2007 s aplikací Business Contact Manager (všechny jazyky) webem kontaktování pracovníka technické podpory. Poplatky.

  5. V dialogovém okně Vyberte objekt typu: uživatelé, počítače nebo skupiny zadejte do pole Zadejte názvy objektů k výběru název uživatelského účtu, který se používá pro přihlášení k serveru SQL Server, a pak klepněte na tlačítko Kontrola názvů.

  6. Klepněte na tlačítko OK.

  7. Na kartě Zabezpečení klepněte na název uživatelského účtu, který se používá pro přihlášení k serveru SQL Server.

   Poznámka   Karta zabezpečení není k dispozici, pokud je počítač členem Pracovní skupina spíše než Doména. V části Nápověda a podpora aplikace Microsoft Office Outlook 2007 s aplikací Business Contact Manager (všechny jazyky) webem kontaktování pracovníka technické podpory. Poplatky.

  8. Zaškrtněte políčka Číst a Zapisovat a pak klepněte na tlačítko OK.

  Windows Vista

  1. Klepněte na tlačítko Start a potom na položku Počítač.

  2. Otevřete složku Business Contact Manager poklepáním na jednotlivé složky v následující cestě:

   C:\Users\[username]\AppData\Local\Microsoft

   kde [uživatelské jméno] je název složky uživatelského účtu, který nemůže databázi vytvořit.

   Poznámka   Tato cesta představuje výchozí umístění složky Business Contact Manager. Ve výchozím nastavení jsou některé složky v této cestě skryté. Informace o zobrazení skrytých složek naleznete v okně Nápověda a podpora.

  3. Klepněte pravým tlačítkem myši na složku Business Contact Manager a pak klepněte na příkaz Vlastnosti.

  4. Klepněte na kartu Zabezpečení a potom na tlačítko Upravit.

  5. V dialogovém okně Oprávnění pro Business Contact Manager klepněte na tlačítko Přidat.

  6. V dialogovém okně Vyberte objekt typu: uživatelé, počítače nebo skupiny zadejte do pole Zadejte názvy objektů k výběru název uživatelského účtu, který se používá pro přihlášení k serveru SQL Server, a pak klepněte na tlačítko Kontrola názvů.

  7. Klepněte na tlačítko OK.

  8. Na kartě Zabezpečení klepněte na název uživatelského účtu, který se používá pro přihlášení k serveru SQL Server.

  9. Ve sloupci Povolit zaškrtněte políčka Číst a Zapisovat a pak klepněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Nelze se připojit k počítači nebo sdílené databázi aplikace Business Contact Manager

Zobrazila se zpráva s informací, že hledaný počítač nebyl nalezen

 • Obraťte se na vlastníka databáze, ke které se pokoušíte připojit, a ověřte název počítače.

 • Ověřte, zda je daný počítač připojen k síti a je možné k němu získat přístup. Stav připojení počítače můžete ověřit pomocí protokolu PING. Další informace o protokolu PING naleznete v nápovědě k systému Windows.

 • Obraťte se na správce vzdáleného počítače a ověřte, zda není síťová komunikace blokována bránou firewall. U Brány firewall systému Windows musí být na kartě Výjimky vybrána výjimka Sdílení souborů a tiskáren, aby aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook rozpoznala existenci vzdáleného počítače pro sdílení.

Zobrazila se zpráva, že se nemůže připojit k databázi.

Je velmi pravděpodobné, že požadovaná databáze aplikace Business Contact Manager je sdílená databáze v jiném počítači, která je momentálně v offline režimu. Ověřte, zda je zapnutý počítač, ve kterém se tato databáze nachází. Sdílená databáze a všechny počítače, které se k ní připojují, musí používat stejnou verzi aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook.

Jestliže se databáze nachází ve stejném počítači, ověřte, zda je spuštěna služba SQL Server. Informace o spuštění služby SQL Server naleznete v oddílu Nelze vytvořit databázi aplikace Business Contact Manager – vytvoření databáze je neúspěšné.

Zobrazila se zpráva s informací, že databázový server není dostupný

 • Ověřte, zda v daném počítači existuje sdílená databáze aplikace Business Contact Manager.

 • Ověřte, zda nastavení brány firewall ve vzdáleném počítači umožňuje připojení k databázi aplikace Business Contact Manager (prostřednictvím portu TCP 5356).

 • Zkontrolujte, zda je počítač, ve kterém je databáze uložena, zapnutý.

 • Databáze ve vzdáleném počítači může být zastavena nebo pozastavena. Ověřte, zda je spuštěna služba databáze, SQL Server.

  Postup

  Spuštění služby SQL Server

  Systém Windows XP

  1. Klepněte na tlačítko Start a pak na příkaz Ovládací panely.

  2. Klepněte na položku Výkon a údržba.

  3. Klepněte na položku Nástroje pro správu a pak poklepejte na položku Služby.

  4. Přejděte k položce SQL Server (MSSMLBIZ), klepněte na ni a pak klepněte na položku Spustit.

  Windows Vista

  1. Klepněte na tlačítko Start a potom na položku Všechny programy.

  2. Klepněte na položku Microsoft SQL Server 2005, přejděte na položku Configuration Tools (Nástroje pro konfiguraci) a potom na příkaz SQL Server Configuration Manager (Správce konfigurace pro SQL Server).

  3. V okně SQL Server Configuration Manager klepněte v levém podokně na položku SQL Server 2005 Services (Služby serveru SQL Server 2005).

  4. V pravém podokně klepněte pravým tlačítkem myši na položku SQL Server (MSSMLBIZ) a potom na příkaz Start (Spustit).

  5. Spusťte znovu aplikaci Microsoft Outlook. Nyní byste se měli být schopni připojit k databázi aplikace Business Contact Manager.

   Další informace o Microsoft SQL Server Express přejděte na Web podpory společnosti Microsofta konzultovat znalostní báze.

Zobrazila se zpráva s informací, že hledanou databázi aplikace Business Contact Manager nelze najít

 • Ověřte u vlastníka databáze, zda vám byl udělen přístup ke sdílené databázi.

 • Ověřte, zda je nainstalována stejná verze aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook, jako je verze používaná sdílenou databází. Nelze používat databázi sdílenou v jiné verzi aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook, než je verze, kterou jste nainstalovali.

Začátek stránky

Nelze obnovit databázi aplikace Business Contact Manager

Zobrazila se zpráva s informací, že databázi nelze obnovit, protože nemám autorizaci k zálohování nebo obnovení databáze, protože nejsem jejím vlastníkem

Nejste Vlastník databáze, kterou chcete obnovit. Po upgradu ze systému Windows XP na systém Windows Vista není v určitých případech správně rozpoznán vlastník databáze. Chcete-li databázi obnovit, musíte být Správce počítače, ve kterém chcete databázi obnovit, a navíc spustit aplikaci Outlook jako správce. Postupujte následovně:

 • Požádejte správce systému, aby vás přidat do skupiny Administrators, nebo se do této skupiny přidejte sami.

 • Spusťte aplikaci Outlook jako správce.

Postup

 1. Klepnutím na příkaz Konec v nabídce Soubor ukončete aplikaci Outlook.

 2. Klepněte na tlačítko Start a potom klepněte na příkaz počítač.

 3. Klepněte na jednotku C s názvem Místní disk (C) a prozkoumejte pevný disk.

  Poznámka   Pokud jste samostatnou verzi aplikace Microsoft Office Outlook 2007 s aplikací Business Contact Manager nebo systém Office 2007 nainstalovali na jinou jednotku, přejděte do tohoto umístění.

 4. Klepněte na příkaz Programy a klepněte na tlačítko Microsoft Office.

 5. Klepněte na složku Office 12.

 6. Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu aplikace Outlook a potom klepněte na příkaz Spustit jako správce.

Nyní můžete v aplikaci Outlook provádět všechny úlohy správy, včetně obnovování databáze aplikace Business Contact Manager.

Začátek stránky

SQL Server nelze nainstalovat nebo spustit

Zobrazila se zpráva s informací, že Microsoft SQL Server nebyl nainstalován

Databáze aplikace Business Contact Manager je sestaven pomocí Microsoft SQL Server. Bez serveru SQL Server nejste schopni používat Business Contact Manager pro aplikaci Outlook. Nápovědu k serveru SQL Server přejděte na Web podpory společnosti Microsofta konzultovat znalostní báze.

Služba SQL Server nebyla automaticky spuštěna

SQL Server, který je nainstalován společně s aplikací Business Contact Manager pro aplikaci Outlook, se ve většině případů spouští automaticky. Aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook se nespustí, pokud není spuštěna služba SQL Server. Jestliže se nezobrazují žádné jiné zprávy a nevidíte nabídky aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook, pomocí následujícího postupu spusťte službu SQL Server ručně:

Systém Windows XP

 1. Klepněte na tlačítko Start, pravým tlačítkem myši klepněte na položku Tento počítač a pak klepněte na příkaz Spravovat.

 2. Poklepáním na položku Služby a aplikace rozbalte seznam.

 3. Poklepejte na položku Služby.

 4. V okně Služby klepněte na položku MSSQL$MSMLBIZ.

 5. Ve sloupci Stav ověřte, že služba MSSQL$MSMLBIZ není spuštěna.

 6. Klepněte na položku Restartovat službu.

 7. Zavřete okno Správa počítače a spusťte aplikaci Outlook.

V systému Windows Vista

 1. Klepněte na tlačítko Start, pravým tlačítkem myši klepněte na položku Počítač a pak klepněte na příkaz Spravovat.

 2. Klepněte na položku Služby a aplikace.

 3. Poklepejte na položku Služby.

 4. V okně Služby klepněte na položku SQL Server (MSSMLBIZ).

 5. Ve sloupci Stav ověřte, že služba SQL Server (MSSMLBIZ) není spuštěna.

 6. Klepněte na položku Restartovat službu.

 7. Zavřete okno Správa počítače a spusťte aplikaci Outlook.

Chcete použít jiný název instance serveru SQL Server Express Business Contact Manager pro aplikaci Outlook

Pokud se databáze aplikace Business Contact Manager nachází v místním počítači a není sdílena ze vzdáleného počítače, je podporovaným názvem instance serveru SQL Server Express pouze MSSMLBIZ. Jiné názvy instancí nejsou podporovány.

Nepokoušejte se aplikaci Business Contact Manager pro aplikaci Outlook použít s nepodporovaným názvem instance, ale nainstalujte jinou instanci serveru SQL Server Express a přidělte jí název MSSMLBIZ. Instance serveru SQL Server Express by se měla přihlašovat pomocí předdefinovaného uživatelského účtu Network Service.

Chcete-li ověřit, zda se instance serveru SQL Server přihlašuje pomocí uživatelského účtu Network Service, v systému Windows Vista postupujte takto:

 1. Klepněte na tlačítko Start a potom na položku Všechny programy.

 2. Klepněte na položku Microsoft SQL Server 2005 a potom na příkaz Configuration Tools (Nástroje pro konfiguraci).

 3. Klepněte na položku SQL Server Configuration Manager (Správce konfigurace pro SQL Server).

 4. Klepněte pravým tlačítkem myši na položku SQL Server (MSSMLBIZ) a potom na příkaz Vlastnosti.

 5. Ověřte, zda je v části Built-in account (Předdefinovaný účet) zobrazena položka Network Service.

 6. Klepnutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno SQL Server (MSSMLBIZ) – vlastnosti.

 7. Spuštěním aplikace Outlook aktivujte Průvodce spuštěním aplikace Business Contact Manager a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Nepodařilo se nainstalovat SQL Server

Je zobrazen kód chyby 2147746132 (0x80040154). Pomocí diagnostického nástroje rozhraní WMI se pokuste o chybě zjistit další informace. Tento nástroj je dostupný zde: http://www.microsoft.com/technet/scriptcenter/topics/help/wmidiag.mspx

Poznámka   Pokud máte další dotazy ohledně serveru SQL Server Express, pokuste se je publikovat ve fóru věnovaném tomuto produktu na webu MSDN: http://forums.microsoft.com/MSDN/ShowForum.aspx?ForumID=385&SiteID=1

Začátek stránky

Nelze migrovat databázi aplikace Business Contact Manager

Zobrazí zpráva, migrace databáze nebyla úspěšná po výběru existující databáze

Klepněte na možnost Vybrat existující databázi v Průvodci spuštěním a pokuste se tuto databázi znovu použít.

Pokud se zpráva Migrace databáze nebyla úspěšná stále zobrazuje, vyzkoušejte následující postup:

 1. Odinstalujte aplikaci Business Contact Manager pro aplikaci Outlook 2007.

  Postup

  1. Klepněte na tlačítko Start a pak na příkaz Ovládací panely.

  2. Klepněte na panel Přidat nebo odebrat programy.

  3. Klepněte na položku Business Contact Manager pro aplikaci Outlook 2007 a pak klepněte na tlačítko Změnit nebo odebrat.

 2. Znovu nainstalujte aplikaci Business Contact Manager pro aplikaci Outlook 2003.

 3. V Průvodci spuštěním klepněte na možnost Vybrat databázi a postupujte podle pokynů na obrazovce.

 4. Exportujte všechny informace uložené v databázi aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook 2003.

  Postup

  1. V nabídce Soubor přejděte na položku Import a export a klepněte na příkaz Business Contact Manager pro aplikaci Outlook.

  2. Klepněte na položku Exportovat soubor.

  3. Klepněte na položku Data aplikace Business Contact Manager (.bcm) a postupujte podle pokynů na obrazovce.

 5. Nainstalujte aplikaci Business Contact Manager pro aplikaci Outlook 2007.

 6. V Průvodci spuštěním klepněte na možnost Vytvořit novou databázi a postupujte podle pokynů na obrazovce.

 7. V nabídce Soubor přejděte na položku Import a export a klepněte na příkaz Business Contact Manager pro aplikaci Outlook.

 8. Klepněte na položku Importovat soubor.

 9. Klepněte na položku Data aplikace Business Contact Manager (.bcm) a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Pokud migrace databáze nadále být úspěšný, naleznete v tématu nápovědy a podpory aplikace Microsoft Office Outlook 2007 pomocí aplikace Business Contact Manager (všechny jazyky) webu. Poplatky.

Začátek stránky

Nelze načíst databázi aplikace Business Contact Manager

Zobrazila se zpráva informující, že nelze načíst databázi po inovaci ze systému Windows XP na systém Windows Vista.

Po upgradu na systém Windows Vista zobrazí aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook několik zpráv, které naznačují problémy s databází aplikace Business Contact Manager.

Mohou se zobrazit následující zprávy:

 • Aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook se nemůže připojit ke sdílené databázi.

  • Databázi aplikace Business Contact Manager nelze načíst.

  • Tuto akci nelze dokončit, protože aplikace Business Contact Manager nemá přístup k databázi.

  • Při navazování připojení k serveru došlo k chybě.

Zkuste následující:

Změňte vlastnost Log On (Přihlášení) instance SQL Server (MSSMLBIZ) na Local System (Místní systém).

Postup

 1. V systému Windows Vista klepněte na tlačítko Start a potom na položku Všechny programy.

 2. Klepněte na položku Microsoft SQL Server 2005, přejděte na položku Configuration Tools (Nástroje pro konfiguraci) a potom na příkaz SQL Server Configuration Manager (Správce konfigurace pro SQL Server).

 3. V okně SQL Server Configuration Manager klepněte na položku SQL Server 2005 Services (Služby serveru SQL Server 2005), klepněte pravým tlačítkem myši na položku SQL Server (MSSMLBIZ) a pak klepněte na příkaz Vlastnosti.

 4. V rozevíracím seznamu Built-in account (Předdefinovaný účet) klepněte na položku Local System (Místní systém) a potom na tlačítko OK.

 5. Opakované spuštění aplikace Outlook.

Začátek stránky

Odebrání aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook

Chcete odebrat ze všech uživatelských profilů v počítači Business Contact Manager pro aplikaci Outlook

Odinstalováním aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook odeberete tuto aplikaci všem uživatelům počítače.

Aplikaci Business Contact Manager pro aplikaci Outlook můžete odebrat, pokud se nespouští aplikace Outlook, nebo pokud chcete přestat zobrazovat Průvodce spuštěním a přeskočit vytvoření databáze.

 1. Klepněte na tlačítko Start a pak na příkaz Ovládací panely.

 2. Klepněte na panel Přidat nebo odebrat programy.

 3. Klepněte na položku Business Contact Manager pro aplikaci Outlook 2007 a pak klepněte na tlačítko Změnit nebo odebrat.

V počítači s více uživateli můžete aplikaci Business Contact Manager pro aplikaci Outlook odebrat ze svého profilu tak, aby nebyla odebrána z profilu jiných uživatelů.

Postup

 1. V nabídce Soubor klepněte na příkaz Správa datových souborů.

 2. Klepněte na kartu Datové soubory.

 3. Klepněte na položku Business Contact Manager a potom na tlačítko Odebrat.

Chybí složky aplikace Business Contact Manager

Nelze zobrazit složky aplikace Business Contact Manager

Složky aplikace Business Contact Manager nejsou zobrazeny v Navigačním podokně, je třeba přidružit k profilu Business Contact Manager pro aplikaci Outlook.

 1. V nabídce Soubor klepněte na příkaz Správa datových souborů.

 2. Klepněte na kartu Datové soubory.

 3. Klepněte na tlačítko Přidat.

 4. V dialogovém okně Nový datový soubor aplikace Outlook klepněte ve skupinovém rámečku Typy úložišť na položku Databáze aplikace Business Contact Manager.

 5. Klepněte na tlačítko OK.

 6. V Průvodci spuštěním postupujte některým z následujících způsobů:

  • Jestliže jste nainstalovali aplikaci Business Contact Manager pro aplikaci Outlook poprvé, klepněte na možnost Vytvořit novou databázi.

  • Do pole Název databáze zadejte název nové databáze (ve výchozím nastavení MSSmallBusiness) a klepněte na tlačítko Další.

  • Chcete-li obnovit předchozí databázi, klepněte na možnost Vybrat existující databázi.

  • Do pole Název počítače zadejte název počítače, ve kterém je databáze umístěna, a klepněte na tlačítko Připojit.

  • V poli se seznamem Název databáze klepněte na název databáze, kterou chcete obnovit, a klepněte na tlačítko Další.

 7. Opakované spuštění aplikace Outlook.

Začátek stránky

Kde se nachází databáze aplikace Business Contact Manager?

Kde se nachází databáze aplikace Business Contact Manager?

Databáze aplikace Business Contact Manager má název, který vlastník databáze použil při jejím vytváření. Jedná se o databázi serveru SQL Server, která má dvě součásti – hlavní databázi a soubor protokolu databáze.

Databázové soubory jsou uloženy v následující složce:

Systém Windows XP

V systému Windows XP jsou databáze aplikace Business Contact Manager a soubory protokolu uloženy v následující složce:

C:\Documents and Settings\<username>\Local Settings\Application Data\Microsoft\Business Contact Manager\<databasename.mdf>

kde uživatelské_jméno je jméno vlastníka databáze a database name je název databáze aplikace Business Contact Manager, ve výchozím nastavení MSSmallBusiness.

Poznámka   Pro některé soubory v této cestě je nutné zobrazit skryté soubory a složky. Informace o zobrazení skrytých složek naleznete v okně Nápověda a odborná pomoc.

C:\Documents and Settings\<username>\Local Settings\Application Data\Microsoft\Business Contact Manager\<databasename.ldf>

kde uživatelské_jméno je jméno vlastníka databáze a database name je název databáze aplikace Business Contact Manager, ve výchozím nastavení MSSmallBusiness.

Windows Vista

C:\Users\<username>\AppData\Local\Microsoft\Business Contact Manager\<databasename.mdf>

kde uživatelské_jméno je jméno vlastníka databáze a database name je název databáze aplikace Business Contact Manager, ve výchozím nastavení MSSmallBusiness.

Poznámka   Pro některé soubory v této cestě je nutné zobrazit skryté soubory a složky. Informace o zobrazení skrytých složek naleznete v okně Nápověda a podpora.

C:\Users\<username>\AppData\Local\Microsoft\Business Contact Manager\<databasename.ldf>

kde uživatelské_jméno je jméno vlastníka databáze a database name je název databáze aplikace Business Contact Manager, ve výchozím nastavení MSSmallBusiness.

Instalace aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook na server

Chci nainstalovat na vzdáleném serveru Business Contact Manager pro aplikaci Outlook

Další informace o použití Business Contact Manager pro aplikaci Outlook na vzdáleném serveru nainstalujte Nástroje pro správu databáze aplikace Business Contact Manager.

Začátek stránky

Záznamy a položky nejsou správně seřazeny

Záznamy a položky nejsou správně seřazeny

Pro správné řazení záznamů a položek v databázi je nutné, abyste používali stejnou jazykovou verzi aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook, jako je jazyková verze systému Windows nainstalovaného v počítači.

Další informace o jazykových verzích najdete v tématu Místní a jazykové nastavení v nápovědě k systému Windows.

Začátek stránky

Import obchodních dat

Hledám informace o importu obchodních dat z jiného programu

Informace o importu obchodních dat z jiného programu naleznete v tématu Import a export obchodních dat v aplikaci Business Contact Manager.

Potíže týkající se pouze pracovních skupin

Zobrazila se zpráva s informací, že hledaný účet vzdáleného uživatele nebyl nalezen

V prostředích Pracovní skupina je nutné mít v počítači, ve kterém je sdílená databáze uložena, nastavený uživatelský účet. Ověřte u správce vzdáleného počítače, zda existuje váš uživatelský účet.

Sdílená databáze byla obnovena, ale uživatelé k ní nemohou získat přístup

Jestliže jste obnovili databázi, která byla dříve sdílena s jiným počítačem, nebudou původní uživatelská jména a hesla v novém počítači rozpoznána. Je třeba zrušit sdílení databáze a po jejím obnovení je znovu nastavit. Během procesu opakovaného nastavení sdílení pak můžete přidat uživatele, kteří budou mít k databázi přístup.

Zobrazila se zpráva s informací, že ověření mého vzdáleného uživatelského účtu se nezdařilo

Ověřte u správce vzdáleného počítače, že možnost Zjednodušené sdílení souborů není povolena a že databáze je sdílená.

Zobrazila se zpráva s informací, že přihlášení se nezdařilo z důvodu omezení uživatelského účtu

Počítač, ve kterém je databáze uložena, pravděpodobně nepovoluje prázdná hesla, může mít nastaveno časové omezení přihlášení nebo může mít nastaveny zásady omezující frekvenci změny hesla. Pravděpodobně bude nutné, aby správce změnil vaše heslo ručně.

Začátek stránky

Zobrazila se zpráva s informací, že heslo nesplňuje požadavky zásad zadávání hesel

Počítač, ve kterém je databáze uložena, má pravděpodobně nastaveny zásady zadávání hesel vyžadující minimální délku hesla nebo zadání zvláštních znaků, případně může být nastaveno sledování hesla zajišťující, že nebudou znovu použita předchozí hesla. Pravděpodobně bude nutné požádat správce o ruční změnu hesla.

Zobrazila se zpráva informující o tom, že Microsoft Office Outlook 2007 s aplikací Business Contact Manager nemůže změnit heslo.

 • Váš vzdálený účet byl pravděpodobně uzamčen. K tomu může dojít, pokud jste zadali nesprávné heslo a zásady zabezpečení jsou nastaveny na uzamčení uživatelského účtu po určeném počtu neúspěšných pokusů o přihlášení. Bude pravděpodobně nutné, aby správce znovu nastavil váš účet.

 • Příslušný vzdálený účet pravděpodobně není k dispozici. Požádejte správce o opakované nastavení účtu.

 • U vzdáleného účtu je pravděpodobně zapnuto nastavení Při dalším přihlášení musí uživatel změnit heslo. Pokud je toto nastavení zapnuto, nelze funkci změny vzdáleného hesla pro aplikaci Business Contact Manager pro aplikaci Outlook použít. Požádejte správce vzdáleného počítače o vypnutí tohoto nastavení u vzdáleného uživatelského účtu nebo o ruční změnu hesla.

 • U vzdáleného účtu je pravděpodobně zapnuto nastavení Uživatel nemůže měnit heslo. Bude nutné, aby správce změnil heslo ručně nebo zakázal u daného uživatelského účtu toto nastavení.

 • Jestliže používáte prázdné heslo, může být používání prázdných hesel pro síťové ověření zakázáno. Při přístupu ke vzdáleným databázím aplikace Business Contact Manager doporučujeme nepoužívat prázdná hesla.

Začátek stránky

Další zdroje

Začátek stránky

Poznámka   Právní omezení strojového překladu: Tento článek byl přeložen počítačovým systémem bez lidského zásahu. Společnost Microsoft nabízí tyto strojový překlad pomoci cizí řeči uživatelům využívat obsah o produktech, službách a technologiích. Vzhledem k tomu, že článek byl strojově přeložených, mohou obsahovat chyby syntaktické slovní zásobu a gramatiku.

Použít na: Outlook 2007, Office 2007Byly tyto informace užitečné?

Ano Ne

Jak ji můžeme vylepšit?

255 zbývajících znaků

Pokud si chcete chránit soukromí, nedávejte do zpětné vazby kontaktní informace. Ohodnoťte aplikaci zásady ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Změnit jazyk