Poradce při potížích s operacemi databáze v aplikaci Business Contact Manager

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Jaký problém chcete vyřešit?

Nelze vytvořit databázi aplikace Business Contact Manager – vytvoření databáze je neúspěšné

Nelze se připojit ke sdílené databázi aplikace Business Contact Manager

Nelze obnovit databázi aplikace Business Contact Manager

SQL Server nelze nainstalovat nebo spustit

Nelze migrovat databázi aplikace Business Contact Manager

Nelze načíst databázi aplikace Business Contact Manager

Chybí složky aplikace Business Contact Manager

Kde se nachází databáze aplikace Business Contact Manager?

Instalace aplikace Business Contact Manager for Outlook na server

Záznamy a položky nejsou správně seřazeny

Import obchodních dat

Potíže týkající se pouze pracovních skupin

Další zdroje informací

Nelze vytvořit databázi aplikace Business Contact Manager – vytvoření databáze je neúspěšné

Databáze aplikace Business Contact Manager využívá Microsoft SQL Server Express, což je jednodušší verze serveru Microsoft SQL Server. Pokud není služba SQL Server dostupná, nelze databázi vytvořit. Služba SQL Server nemusí být dostupná z různých důvodů.

Pomocí následujícího přehledu situací využívání serveru SQL Server se pokuste problém vyřešit. Proveďte postup, který se co nejvíce podobá vašim příznakům.

Problémy se serverem SQL Server

 • Spuštění serveru SQL Server

  Pokud se zobrazují některé z následujících zpráv, proveďte postup určený ke spuštění služby SQL Server.

  • Vytvoření databáze je neúspěšné nebo se nezdařilo.

  • Databázi aplikace Business Contact Manager nelze vytvořit, protože služba SQL Server (databázová služba aplikace Business Contact Manager) není spuštěna. Spusťte tuto službu a restartujte aplikaci Outlook, aby se znovu zobrazil Průvodce spuštěním.

  • Nelze se připojit k místní databázi aplikace Business Contact Manager, protože služba SQL Server (databázová služba aplikace Business Contact Manager) není spuštěna. Lze se připojit k databázi aplikace Business Contact Manager, která je uložena v jiném počítači.

  • Aplikaci Business Contact Manager nelze spustit, protože služba SQL Server (databázová služba aplikace Business Contact Manager) není spuštěna.

  Spuštění služby SQL Server

  • Windows XP

   1. Klikněte na tlačítko Start a pak na příkaz Ovládací panely.

   2. V zobrazení kategorií klikněte na možnost Výkon a údržba.

   3. Klikněte na položku Nástroje pro správu a pak dvakrát klikněte na položku Služby.

   4. V seznamu Služby klikněte pravým tlačítkem myši na položku SQL Server (MSSMLBIZ) a potom na příkaz Start (Spustit).

  • Windows Vista nebo Windows 7

   1. Klikněte na tlačítko Start a potom na položku Všechny programy.

   2. Klikněte na položku Microsoft SQL Server 2008.

   3. Klikněte na položku Configuration Tools (Konfigurační nástroje) a potom na položku SQL Server Configuration Manager (Správce konfigurace serveru SQL).

   4. V levém podokně okna SQL Server Configuration Manager klikněte na položku SQL Server Services (Služby serveru SQL Server).

   5. V pravém podokně klepněte pravým tlačítkem myši na položku SQL Server (MSSMLBIZ) a potom na příkaz Start (Spustit).

   6. Spusťte znovu aplikaci Microsoft Outlook. Nyní byste se měli být schopni připojit k databázi aplikace Business Contact Manager.

    Další informace o Microsoft SQL Server Express přejděte na Web podpory společnosti Microsofta naleznete v Knowledge Base.

 • Udělit uživatelský účet, který se přihlašuje oprávnění služby SQL Server pro přístup ke složce Aplikace Business Contact Manager

  Ve výchozím nastavení se služba SQL Server přihlašuje pomocí uživatelského účtu Network Service, jehož prostřednictvím získá přístup ke složce Business Contact Manager a vytvoří databázi. Pokud databázi nelze vytvořit, uživatelský účet Network Service zřejmě nemá oprávnění pro přihlášení k serveru SQL Server. Aby měl účet přístup ke složce aplikace Business Contact Manager, musí mít přístupová oprávnění ke čtení a k zápisu.

  Služba SQL Server může pro přístup ke složce aplikace Business Contact Manager za účelem vytvoření databáze používat i jiný než uživatelský účet Network Service.

  Ověření uživatelského účtu, který se přihlašuje k serveru SQL Server

  • Window XP

   1. Klikněte na tlačítko Start a pak na příkaz Ovládací panely.

   2. Klepněte na položku Výkon a údržba.

   3. Klepněte na položku Nástroje pro správu a pak poklepejte na položku Služby.

   4. V seznamu Služby klikněte pravým tlačítkem myši na položku SQL Server (MSSMLBIZ) a potom na příkaz Properties (Vlastnosti).

   5. Klikněte na kartu Log On (Přihlášení) a poznamenejte si název účtu uvedeného v poli This account (Tento účet).

  • Windows Vista nebo Windows 7

   1. Klikněte na tlačítko Start a potom na položku Všechny programy.

   2. Klikněte na položku Microsoft SQL Server 2008, klikněte na položku Configuration Tools (Nástroje pro konfiguraci) a potom na příkaz SQL Server Configuration Manager (Správce konfigurace pro SQL Server).

   3. V levém podokně okna SQL Server Configuration Manager klikněte na položku SQL Server Services (Služby serveru SQL Server).

   4. V pravém podokně klikněte pravým tlačítkem myši na položku SQL Server (MSSMLBIZ) a pak klikněte na příkaz Properties (Vlastnosti).

   5. Na kartě Log On (Přihlášení) si poznamenejte účet použitý pro přihlášení k serveru SQL Server uvedený v poli Built-in account (Předdefinovaný účet) nebo Account name (Název účtu).

  Chcete-li uživatelskému účtu, který se přihlašuje ke službě SQL Server (Network Service nebo jiný uživatelský účet), udělit oprávnění pro přístup ke složce Business Contact Manager, postupujte takto:

  • Windows XP

   1. Klepněte na tlačítko Start a poté na příkaz Tento počítač.

   2. Poklepáním otevřete jednotlivé složky v této cestě:

    C:\Documents and Settings\[username]\Local Settings\Application Data\Microsoft\

    kde [uživatelské_jméno] je název uživatelského účtu, který nemůže databázi vytvořit.

    Výše uvedená cesta představuje výchozí umístění složky Business Contact Manager. Ve výchozím nastavení jsou některé složky v této cestě skryté. Informace o zobrazení skrytých složek získáte kliknutím na tlačítko Start a na položku Nápověda a podpora.

   3. Klikněte pravým tlačítkem myši na složku Business Contact Manager a pak klikněte na příkaz Sdílení a zabezpečení.

   4. Klikněte na kartu Zabezpečení a potom na tlačítko Přidat.

   5. V dialogovém okně Vyberte objekt typu: uživatelé, počítače nebo skupiny zadejte do pole Zadejte názvy objektů k výběru text Network Service nebo název uživatelského účtu, který se používá pro přihlášení k serveru SQL Server, a pak klikněte na tlačítko Kontrola názvů.

   6. Klikněte na tlačítko OK.

   7. Na kartě Zabezpečení klikněte na položku NETWORK SERVICE nebo na název uživatelského účtu, který se používá pro přihlášení k serveru SQL Server.

   8. Zaškrtněte políčka Číst a Zapisovat a pak klikněte na tlačítko OK.

  • Windows Vista nebo Windows 7

   1. Klepněte na tlačítko Start a potom na položku Počítač.

   2. Poklepáním otevřete jednotlivé složky v této cestě:

    C:\Users\[username]\AppData\Local\Microsoft

    kde [uživatelské_jméno] je název uživatelského účtu, který nemůže databázi vytvořit.

    Výše uvedená cesta představuje výchozí umístění složky Business Contact Manager. Ve výchozím nastavení jsou některé složky v této cestě skryté. Informace o zobrazení skrytých složek získáte kliknutím na tlačítko Start a na položku Nápověda a podpora.

   3. Klikněte pravým tlačítkem myši na složku Business Contact Manager a pak klikněte na příkaz Vlastnosti.

   4. V dialogovém okně Business Contact Manager – vlastnosti klikněte na kartu Zabezpečení a potom klikněte na možnost Upravit.

   5. V dialogovém okně Oprávnění pro Business Contact Manager klikněte na tlačítko Přidat.

   6. V dialogovém okně Vyberte objekt typu: uživatelé, počítače nebo skupiny zadejte do pole Zadejte názvy objektů k výběru text Network Service nebo název uživatelského účtu, který se používá pro přihlášení k serveru SQL Server, a pak klikněte na tlačítko Kontrola názvů.

   7. Klikněte na tlačítko OK.

   8. V dialogovém okně Oprávnění pro Business Contact Manager na kartě Zabezpečení klikněte na položku NETWORK SERVICE nebo na název uživatelského účtu, který se používá pro přihlášení k serveru SQL Server.

   9. Ve sloupci Povolit zaškrtněte políčka Číst a Zapisovat a pak klikněte na tlačítko OK.

   10. V dialogovém okně Business Contact Manager – vlastnosti klikněte na tlačítko OK.

 • Udělení oprávnění Úplné řízení síťové služby uživatelského účtu ke složce dat

  Hlavní databázové soubory aplikace Business Contact Manager, master.mdf a mastlog.ldf, jsou uloženy ve složce DATA. Uživatelský účet Network Service, který se přihlašuje k serveru SQL Server, v určitých případech nemá oprávnění, takže databázi nelze vytvořit.

  Uživatelskému účtu Network Service udělíte oprávnění k úplnému řízení složky DATA následujícím postupem.

  • Windows XP

   1. Klepněte na tlačítko Start a poté na příkaz Tento počítač.

   2. Poklepáním otevřete jednotlivé složky v této cestě:

    C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10.MSSMLBIZ\MSSQL

   3. Klikněte pravým tlačítkem myši na složku DATA a pak klikněte na příkaz Vlastnosti.

   4. Klepněte na kartu Zabezpečení a potom na tlačítko Přidat.

   5. V dialogovém okně Vyberte uživatele, počítače nebo skupiny zadejte do pole Zadejte názvy objektů k výběru text Network Service a klepněte na tlačítko Kontrola názvů.

   6. Klikněte na tlačítko OK.

   7. Na kartě Zabezpečení klikněte na položku Network Service.

   8. Ve sloupci Povolit zaškrtněte políčko Úplné řízení a pak klikněte na tlačítko OK.

  • Windows Vista nebo Windows 7

   1. Klepněte na tlačítko Start a potom na položku Počítač.

   2. Poklepáním otevřete jednotlivé složky v této cestě:

    C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10.MSSMLBIZ\MSSQL

    -nebo-

    C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\MSSQL10.MSSMLBIZ\MSSQL
   3. Klikněte pravým tlačítkem myši na složku DATA a pak klikněte na příkaz Vlastnosti.

   4. V dialogovém okně DATA – vlastnosti klikněte na kartu Zabezpečení a potom na možnost Upravit.

   5. V dialogovém okně Oprávnění pro DATA klikněte na tlačítko Přidat.

   6. V dialogovém okně Vyberte objekt typu: uživatelé, počítače nebo skupiny zadejte do pole Zadejte názvy objektů k výběru text Network Service a klepněte na tlačítko Kontrola názvů.

   7. Klikněte na tlačítko OK.

   8. V dialogovém okně Oprávnění pro DATA klikněte na kartě Zabezpečení na položku NETWORK SERVICE.

   9. Ve sloupci Povolit zaškrtněte políčko Úplné řízení a pak klikněte na tlačítko OK.

   10. V dialogovém okně DATA – vlastnosti klikněte na tlačítko OK.

 • Protokol pro SQL Server není povolen (pouze systém Windows Vista nebo Windows 7).

  Protokol pojmenovaných kanálů pro SQL Server je zakázán. Tento problém se občas projevuje při používání systému Windows Vista nebo Windows 7. Pomocí následujícího postupu tento protokol povolte.

  1. Klikněte na tlačítko Start a potom na položku Všechny programy.

  2. Klikněte na položku Microsoft SQL Server 2008.

  3. Klikněte na položku Configuration Tools (Konfigurační nástroje) a potom na položku SQL Server Configuration Manager (Správce konfigurace serveru SQL).

  4. V levém podokně okna SQL Server Configuration Manager rozbalte položku SQL Server Network Configuration (Síťová konfigurace serveru SQL) a potom klikněte na položku Protocols for MSSMLBIZ (Protokoly MSSMLBIZ).

  5. V pravém podokně klikněte pravým tlačítkem myši na položku Named Pipes (Pojmenované kanály) a potom klikněte na příkaz Enable (Povolit).

  6. Zavřete okno SQL Server Configuration Manager (Správce konfigurace pro SQL Server), spuštěním aplikace Outlook dokončete Průvodce spuštěním a pak vytvořte databázi.

 • Přihlášení k serveru SQL Server pomocí místního systémového účtu

  Pokud po provedení předchozích postupů stále nemůžete vytvořit databázi, protože se nespustí služba SQL Server, použijte pro přihlášení k serveru SQL Server místní systémový účet (účet Local System).

  1. Windows XP

   1. Klikněte na tlačítko Start a pak na příkaz Ovládací panely.

   2. Klepněte na položku Výkon a údržba.

   3. Klepněte na položku Nástroje pro správu a pak poklepejte na položku Služby.

   4. V seznamu Služby klikněte pravým tlačítkem myši na položku SQL Server (MSSMLBIZ) a potom na příkaz Properties (Vlastnosti).

   5. V dialogovém okně SQL Server (MSSMLBIZ) – vlastnosti (Místní počítač) klikněte na možnost Log On (Přihlásit se).

   6. Klikněte na účet Local System.

   7. Klikněte na tlačítko OK.

   8. Spusťte aplikaci Outlook a dokončete Průvodce spuštěním.

  2. Windows Vista nebo Windows 7

   1. Klikněte na tlačítko Start a potom na položku Všechny programy.

   2. Klikněte na položku Microsoft SQL Server 2008, klikněte na položku Configuration Tools (Nástroje pro konfiguraci) a potom na příkaz SQL Server Configuration Manager (Správce konfigurace pro SQL Server).

   3. V levém podokně okna SQL Server Configuration Manager klikněte na položku SQL Server Services (Služby serveru SQL Server).

   4. V pravém podokně klepněte pravým tlačítkem myši na položku SQL Server (MSSMLBIZ) a pak klepněte na příkaz Vlastnosti.

   5. Na kartě Log On (Přihlášení) klepněte na šipku rozevíracího seznamu Built-in account (Předdefinovaný účet) a klepněte na položku Local System (Místní systém).

   6. Klikněte na tlačítko OK.

   7. Spusťte aplikaci Outlook a dokončete Průvodce spuštěním.

  Pokud je to potřeba, najdete v článku nápovědy a podpory pro Microsoft Office Outlook 2010 s aplikací Business Contact Manager (všechny jazyky) kontaktovat pracovníky podpory. Poplatky.

Začátek stránky

Problémy s komprimovanou jednotkou, účtem Guest a chybějícím Průvodcem spuštěním

 • Komprimovaná jednotka nebo složka

  Na jednotce systému souborů TE000129554 složky, ve kterém je nainstalovaný databázi komprimovány. Databáze aplikace Business Contact Manager nelze vytvořit v mu tuhle zkomprimovanou složku. K vytvoření databáze, musíte zakázat nastavení komprese souboru složky Aplikace Business Contact Manager.

  Poznámka : Abyste mohli povolit nebo zakázat kompresi, musíte být přihlášeni jako správce.

  Zakázání komprese složky

  • Systém Windows XP

   1. Klepněte na tlačítko Start a poté na příkaz Tento počítač.

   2. Poklepáním otevřete jednotlivé složky v této cestě:

    C:\Documents and Settings\[username]\Local Settings\Application Data\Microsoft\Business Contact Manager\

    kde [uživatelské_jméno] je název uživatelského účtu, který nemůže databázi vytvořit.

    Výše uvedená cesta představuje výchozí umístění složky Business Contact Manager. Ve výchozím nastavení jsou některé složky v této cestě skryté. Informace o zobrazení skrytých složek získáte kliknutím na tlačítko Start a na položku Nápověda a podpora.

   3. Klikněte pravým tlačítkem myši na složku Business Contact Manager a pak klikněte na příkaz Vlastnosti.

   4. V dialogovém okně Business Contact Manager – vlastnosti klikněte na kartě Obecné na možnost Upřesnit.

   5. Zrušte zaškrtnutí políčka Komprimovat obsah a šetřit tak místo na disku a pak klikněte na tlačítko OK.

    Po zakázání komprese složky se znovu pokuste vytvořit databázi.

  • Windows Vista nebo Windows 7

   1. Klepněte na tlačítko Start a potom na položku Počítač.

   2. Poklepáním otevřete jednotlivé složky v této cestě:

    C:\Users\[username]\AppData\Local\Microsoft

    kde [uživatelské_jméno] je název uživatelského účtu, který nemůže databázi vytvořit.

    Výše uvedená cesta představuje výchozí umístění složky Business Contact Manager. Ve výchozím nastavení jsou některé složky v této cestě skryté. Informace o zobrazení skrytých složek získáte kliknutím na tlačítko Start a na položku Nápověda a podpora.

   3. Klikněte pravým tlačítkem myši na složku Business Contact Manager a pak klikněte na příkaz Vlastnosti.

   4. V dialogovém okně Business Contact Manager – vlastnosti klikněte na kartě Obecné na možnost Upřesnit.

   5. Zrušte zaškrtnutí políčka Komprimovat obsah a šetřit tak místo na disku a pak klikněte na tlačítko OK.

   Po zakázání komprese složky se znovu pokuste vytvořit databázi.

 • K aplikaci Outlook jste se přihlásili pomocí účtu Guest.

  Jako uživatel Guest nemůžete vytvořit databázi aplikace Business Contact Manager. Přihlaste se pomocí uživatelského účtu.

 • Máte nainstalovaný Business Contact Manager pro aplikaci Outlook, ale nezobrazila se výzva k vytvoření nové databáze

  Při prvním otevření Outlooku po instalaci Business Contact Manager pro aplikaci Outlook Průvodce spuštěním se spustí automaticky. Pokud budete chtít spustit Průvodce spuštěním, budete mít možnost vytvořit nový Databáze aplikace Business Contact Manager nebo vybrat existující databázi.

  1. Ověřte, zda je nainstalovaná aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook.

   Postup

   1. Windows XP

    1. Klikněte na tlačítko Start a pak na příkaz Ovládací panely.

    2. V okně Ovládací panely klikněte na položku Přidat nebo odebrat programy.

    3. V dialogovém okně Přidat nebo odebrat programy zkontrolujte, zda je v seznamu Aktuálně nainstalované programy uvedena položka Business Contact Manager pro aplikaci Outlook 2010.

   2. Windows Vista nebo Windows 7

    1. Klikněte na tlačítko Start a pak na příkaz Ovládací panely.

    2. V zobrazení kategorií klikněte v části Programy na položku Odinstalovat program.

    3. V okně Odinstalovat nebo změnit program zkontrolujte, zda je zde uvedena položka Business Contact Manager pro aplikaci Outlook 2010.

  2. Jestliže se položka Business Contact Manager pro aplikaci Outlook 2010 v seznamu nenachází, postupujte jedním z následujících způsobů:

   1. Pokud máte disk DVD s aplikací Business Contact Manager pro aplikaci Outlook 2010, nainstalujte aplikaci z tohoto disku DVD.

Začátek stránky

Nelze spustit aplikaci Business Contact Manager pro aplikaci Outlook

Vyzkoušejte následující postupy a pak znovu spusťte aplikaci Outlook.

 • Aplikace Business Contact Manager nemůže spustit, protože není spuštěná služba SQL Server (služba databáze aplikace Business Contact Manager).

  Hlavní databázové soubory aplikace Business Contact Manager, master.mdf a mastlog.ldf, jsou uloženy ve složce DATA. Tato složka obsahuje rovněž certifikáty zabezpečení, které serveru SQL Server umožňují vytvořit databázi aplikace Business Contact Manager. Uživatelský účet Network Service, který se přihlašuje k serveru SQL Server, v některých případech nemá k této složce přístup, a databázi proto nelze vytvořit.

  To může dojít k změnil systému souborů pro jednotku z FAT32 TE000129554.

  Uživatelskému účtu Network Service udělíte oprávnění k úplnému řízení složky DATA následujícím postupem.

  • Windows XP

   1. Klepněte na tlačítko Start a poté na příkaz Tento počítač.

   2. Poklepáním otevřete jednotlivé složky v této cestě:

    C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10.MSSMLBIZ\MSSQL

   3. Klikněte pravým tlačítkem myši na složku DATA a pak klikněte na příkaz Vlastnosti.

   4. Klepněte na kartu Zabezpečení a potom na tlačítko Přidat.

   5. V dialogovém okně Vyberte uživatele, počítače nebo skupiny zadejte do pole Zadejte názvy objektů k výběru text Network Service a klepněte na tlačítko Kontrola názvů.

   6. Klepněte na tlačítko OK.

   7. Na kartě Zabezpečení klepněte na položku Network Service.

   8. Ve sloupci Povolit zaškrtněte políčko Úplné řízení a pak klikněte na tlačítko OK.

  • Windows Vista nebo Windows 7

   1. Klepněte na tlačítko Start a poté na příkaz Tento počítač.

   2. Poklepáním otevřete jednotlivé složky v této cestě:

    C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10.MSSMLBIZ\MSSQL

    -nebo-

    C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\MSSQL10.MSSMLBIZ\MSSQL
   3. Klikněte pravým tlačítkem myši na složku DATA a pak klikněte na příkaz Vlastnosti.

   4. V dialogovém okně DATA – vlastnosti klikněte na kartu Zabezpečení a potom na možnost Upravit.

   5. V dialogovém okně Oprávnění pro DATA klikněte na tlačítko Přidat.

   6. V dialogovém okně Vyberte objekt typu: uživatelé, počítače nebo skupiny zadejte do pole Zadejte názvy objektů k výběru text Network Service a klepněte na tlačítko Kontrola názvů.

   7. Klikněte na tlačítko OK.

   8. V dialogovém okně Oprávnění pro DATA klikněte na kartě Zabezpečení na položku NETWORK SERVICE.

   9. Ve sloupci Povolit zaškrtněte políčko Úplné řízení a pak klikněte na tlačítko OK.

   10. V dialogovém okně DATA – vlastnosti klikněte na tlačítko OK.

 • Po udělení oprávnění uživatelskému účtu Network Service se nespustí služba SQL Server.

  Služba SQL Server se obvykle spouští s certifikátem zabezpečení a vypíná šifrování. V některých případech služba SQL Server šifrování nevypne. Pokud k tomu dojde, vypněte u instance serveru SQL Server šifrování sami.

  • Windows XP

   1. Klikněte na tlačítko Start a pak na příkaz Ovládací panely.

   2. Klepněte na položku Výkon a údržba a potom na položku Nástroje pro správu.

   3. Poklepejte na položku Správa počítače.

   4. V levém podokně okna Správa počítače klikněte na možnost Služby a aplikace.

   5. V pravém podokně klikněte dvakrát na možnost SQL Server Configuration Manager (Správce konfigurace systému SQL Server).

   6. Dvakrát klikněte na položku SQL Server Network Configuration (Konfigurace sítě pro SQL Server).

   7. Klikněte pravým tlačítkem myši na položku Protocols for MSSMLBIZ (Protokoly pro MSSMLBIZ) a pak klikněte na příkaz Properties (Vlastnosti).

   8. V dialogovém okně Protocols for MSSMLBIZ Properties (Protokoly pro MSSMLBIZ – vlastnosti) klikněte na kartě Flags (Příznaky) na šipku na konci řádku Force Encryption (Vynutit šifrování) a potom klikněte na možnost No (Ne).

   9. Klikněte na tlačítko OK.

   10. V levém podokně okna Správa počítače klikněte na možnost SQL Server Services (Služby serveru SQL Servers).

   11. V pravém podokně klikněte pravým tlačítkem myši na položku SQL Server (MSSMLBIZ) a potom na příkaz Start (Spustit).

   12. Spusťte aplikaci Outlook a dokončete Průvodce spuštěním.

  • Windows Vista nebo Windows 7

   1. Klikněte na tlačítko Start a potom na položku Všechny programy.

   2. Klikněte na položku Microsoft SQL Server 2008, klikněte na položku Configuration Tools (Nástroje pro konfiguraci) a potom na příkaz SQL Server Configuration Manager (Správce konfigurace pro SQL Server).

   3. V levém podokně okna SQL Server Configuration Manager klikněte na položku SQL Server Network Configuration (Konfigurace sítě pro SQL Server).

   4. V pravém podokně klikněte pravým tlačítkem myši na položku Protocols for MSSMLBIZ (Protokoly pro MSSMLBIZ) a pak klikněte na příkaz Properties (Vlastnosti).

   5. V dialogovém okně Protocols for MSSMLBIZ Properties (Protokoly pro MSSMLBIZ – vlastnosti) klikněte na kartě Flags (Příznaky) na řádku Force Encryption (Vynutit šifrování) na šipku a potom klikněte na možnost No (Ne).

   6. Spusťte aplikaci Outlook a dokončete Průvodce spuštěním.

 • Přihlášení k serveru SQL Server pomocí místního systémového účtu (účtu Local System)

  Pokud se po provedení předchozích postupů aplikace Business Contact Manager nespustí, použijte pro přihlášení k serveru SQL Server místní systémový účet (účet Local System).

  • Windows XP

   1. Klikněte na tlačítko Start a pak na příkaz Ovládací panely.

   2. Klepněte na položku Výkon a údržba.

   3. Klepněte na položku Nástroje pro správu a pak poklepejte na položku Služby.

   4. V seznamu Služby klikněte pravým tlačítkem myši na položku SQL Server (MSSMLBIZ) a potom na příkaz Properties (Vlastnosti).

   5. Klikněte na kartu Log On (Přihlášení) a pak klikněte na účet Local System (Místní účet).

   6. Spusťte aplikaci Outlook a dokončete Průvodce spuštěním.

  • Windows Vista nebo Windows 7

   1. Klikněte na tlačítko Start a potom na položku Všechny programy.

   2. Klikněte na položku Microsoft SQL Server 2008, klikněte na položku Configuration Tools (Nástroje pro konfiguraci) a potom na příkaz SQL Server Configuration Manager (Správce konfigurace pro SQL Server).

   3. V levém podokně okna SQL Server Configuration Manager klikněte na položku SQL Server Services (Služby serveru SQL Server).

   4. V pravém podokně klikněte pravým tlačítkem myši na položku SQL Server (MSSMLBIZ) a pak klikněte na příkaz Properties (Vlastnosti).

   5. V dialogovém okně SQL Server (MSSMLBIZ) Properties (SQL Server (MSSMLBIZ) – vlastnosti) klikněte na kartě Log On (Přihlášení) v části Built-in account (Předdefinovaný účet) na šipku a potom klikněte na možnost Local System (Místní systém).

   6. Klikněte na tlačítko OK.

   7. Spusťte aplikaci Outlook a dokončete Průvodce spuštěním.

Začátek stránky

Nelze otevřít databázi – přihlášení se nezdařilo

Nejčastějším důvodem zobrazení této zprávy během vytváření databáze je skutečnost, že uživatelský účet použitý pro přihlášení ke službě SQL Server nemá ve složce Business Contact Manager oprávnění ke čtení a zápisu.

Ve výchozím nastavení se služba SQL Server přihlašuje pomocí uživatelského účtu Network Service, jehož prostřednictvím získá přístup ke složce Business Contact Manager a vytvoří databázi. Uživatelský účet použitý službou SQL Server však mohl být změněn.

Tento problém vyřešíte pomocí následujících postupů:

 1. Ověření uživatelského účtu, který se přihlašuje k serveru SQL Server

  • Windows XP

   1. Klikněte na tlačítko Start a pak na příkaz Ovládací panely.

   2. Klepněte na položku Výkon a údržba.

   3. Klepněte na položku Nástroje pro správu a pak poklepejte na položku Služby.

   4. V seznamu Služby klikněte pravým tlačítkem myši na položku SQL Server (MSSMLBIZ) a potom na příkaz Properties (Vlastnosti).

   5. Klikněte na kartu Log On (Přihlášení) a poznamenejte si název účtu uvedeného v poli This account (Tento účet).

  • Windows Vista nebo Windows 7

   1. Klikněte na tlačítko Start a potom na položku Všechny programy.

   2. Klikněte na položku Microsoft SQL Server 2008, klikněte na položku Configuration Tools (Nástroje pro konfiguraci) a potom na příkaz SQL Server Configuration Manager (Správce konfigurace pro SQL Server).

   3. V levém podokně okna SQL Server Configuration Manager klikněte na položku SQL Server Services (Služby serveru SQL Server).

   4. V pravém podokně klikněte pravým tlačítkem myši na položku SQL Server (MSSMLBIZ) a pak klikněte na příkaz Properties (Vlastnosti).

   5. Na kartě Log On (Přihlášení) si poznamenejte účet použitý pro přihlášení k serveru SQL Server uvedený v poli Built-in account (Předdefinovaný účet) nebo Account name (Název účtu).

 2. Udělte uživatelský účet, který přihlášení na server SQL čtení a zápis oprávnění ke složce Aplikace Business Contact Manager

  • Windows XP

   1. Klepněte na tlačítko Start a poté na příkaz Tento počítač.

   2. Poklepáním otevřete jednotlivé složky v této cestě:

    C:\Documents and Settings\[username]\Local Settings\Application Data\Microsoft\

    kde [uživatelské_jméno] je název uživatelského účtu, který nemůže databázi otevřít.

    Uvedená cesta představuje výchozí umístění složky Business Contact Manager. Ve výchozím nastavení jsou některé složky v této cestě skryté. Informace o zobrazení skrytých složek získáte kliknutím na tlačítko Start a na položku Nápověda a podpora.

   3. Klikněte pravým tlačítkem myši na složku Business Contact Manager a pak klikněte na příkaz Sdílení a zabezpečení.

   4. Klikněte na kartu Zabezpečení a potom na tlačítko Přidat.

   5. V dialogovém okně Vyberte objekt typu: uživatelé, počítače nebo skupiny zadejte do pole Zadejte názvy objektů k výběru název uživatelského účtu, který se používá pro přihlášení k serveru SQL Server, a pak klikněte na tlačítko Kontrola názvů.

   6. Klikněte na tlačítko OK.

   7. Na kartě Zabezpečení klikněte na název uživatelského účtu, který se používá pro přihlášení k serveru SQL Server.

   8. Zaškrtněte políčka Číst a Zapisovat a pak klikněte na tlačítko OK.

  • Windows Vista nebo Windows 7

   1. Klepněte na tlačítko Start a potom na položku Počítač.

   2. Poklepáním otevřete jednotlivé složky v této cestě:

    C:\Users\[username]\AppData\Local\Microsoft

    kde [uživatelské_jméno] je název uživatelského účtu, který nemůže databázi otevřít.

    Uvedená cesta představuje výchozí umístění složky Business Contact Manager. Ve výchozím nastavení jsou některé složky v této cestě skryté. Informace o zobrazení skrytých složek získáte kliknutím na tlačítko Start a na položku Nápověda a podpora.

   3. Klikněte pravým tlačítkem myši na složku Business Contact Manager a pak klikněte na příkaz Vlastnosti.

   4. V dialogovém okně Business Contact Manager – vlastnosti klikněte na kartu Zabezpečení a potom klikněte na možnost Upravit.

   5. V dialogovém okně Oprávnění pro Business Contact Manager klikněte na tlačítko Přidat.

   6. V dialogovém okně Vyberte objekt typu: uživatelé, počítače nebo skupiny zadejte do pole Zadejte názvy objektů k výběru název uživatelského účtu, který se používá pro přihlášení k serveru SQL Server, a pak klikněte na tlačítko Kontrola názvů.

   7. Klikněte na tlačítko OK.

   8. Na kartě Zabezpečení klikněte na název uživatelského účtu, který se používá pro přihlášení k serveru SQL Server.

   9. V dialogovém okně Oprávnění pro Business Contact Manager ve sloupci Povolit zaškrtněte políčka Číst a Zapisovat a pak klikněte na tlačítko OK.

   10. V dialogovém okně Business Contact Manager – vlastnosti klikněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Nelze se připojit ke sdílené databázi aplikace Business Contact Manager

Informace o řešení potíží získáte v tématu Řešení potíží s připojením ke sdílené databázi aplikace Business Contact Manager.

Začátek stránky

Nelze obnovit databázi aplikace Business Contact Manager

Zobrazila se zpráva oznamující, že nejde obnovit databázi, protože můžu nebyl oprávnění zálohování a obnovování databází nebo nevím vlastník databáze.

V některých případech po upgradu operačního systému, vlastník databáze již nebude považována za Vlastník databáze. Pokud není rozpoznán jakožto vlastníka databáze, obnovení databáze, je třeba Správce v počítači, kde chcete obnovit databázi a aplikací Outlook jako správce. Postupujte takto:

 • Požádejte správce systému, aby vás přidat do skupiny Administrators, nebo se do této skupiny přidejte sami.

 • Spusťte aplikaci Outlook jako správce.

Postup

 1. Ukončete aplikaci Outlook.

 2. Klikněte na tlačítko Start a poté klikněte na příkaz Počítač.

 3. Dvojitým kliknutím na položku Místní disk (C:) otevřete obsah pevného disku.

  Poznámka : Pokud jste nainstalovali samostatnou edici TE000001059 nebo Microsoft Office 2010 na jinou jednotku, najděte toto umístění.

 4. Klikněte dvakrát na položku Program Files a potom dvakrát klikněte na položku Microsoft Office.

 5. Klikněte dvakrát na položku Office 14.

 6. Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu Outlook a pak klikněte na příkaz Spustit jako správce.

Nyní můžete v aplikaci Outlook provádět všechny úlohy správy, včetně obnovování databáze aplikace Business Contact Manager.

Začátek stránky

SQL Server nelze nainstalovat nebo spustit

Zobrazila se zpráva s informací, že Microsoft SQL Server nebyl nainstalován

Databáze aplikace Business Contact Manager je vytvořené pomocí Microsoft SQL Server. Bez SQL Server nejste moct používat Business Contact Manager pro aplikaci Outlook. Požádejte o pomoc se serverem SQL Server přejděte na Web podpory společnosti Microsofta naleznete v Knowledge Base.

Služba SQL Server nebyla automaticky spuštěna.

SQL Server, který je nainstalován společně s aplikací Business Contact Manager pro aplikaci Outlook, se ve většině případů spouští automaticky. Aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook se nespustí, pokud není spuštěna služba SQL Server. Jestliže se nezobrazují žádné jiné zprávy a nevidíte nabídky aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook, pomocí následujícího postupu spusťte službu SQL Server ručně:

 • Windows XP

  1. Klikněte na tlačítko Start, pravým tlačítkem myši klikněte na položku Tento počítač a pak klikněte na příkaz Spravovat.

  2. V levém podokně okna Správa počítače klikněte na možnost Služby a aplikace.

  3. V pravém podokně dvakrát klikněte na položku Služby.

  4. V seznamu Služby klikněte na položku SQL Server (MSSMLBIZ).

  5. Ve sloupci Stav ověřte, že služba SQL Server (MSSMLBIZ) není spuštěna.

  6. Pokud spuštěna není, klikněte na možnost Restartovat službu.

  7. Zavřete okno Správa počítače a spusťte aplikaci Outlook.

 • Windows Vista nebo Windows 7

  1. Klikněte na tlačítko Start, pravým tlačítkem myši klikněte na položku Počítač a pak klikněte na příkaz Spravovat.

  2. V okně Správa počítače klikněte na možnost Služby a aplikace.

  3. Klikněte dvakrát na položku Služby.

  4. V seznamu Služby klikněte na položku SQL Server (MSSMLBIZ).

  5. Ve sloupci Stav ověřte, že služba SQL Server (MSSMLBIZ) není spuštěna.

  6. Pokud spuštěna není, klikněte na možnost Restartovat službu.

  7. Zavřete okno Správa počítače a spusťte aplikaci Outlook.

Chci použít Business Contact Manager pro aplikaci Outlook s jiným názvem instance serveru SQL Server Express

Pokud se databáze aplikace Business Contact Manager nachází v místním počítači a není sdílena ze vzdáleného počítače, je podporovaným názvem instance serveru SQL Server Express pouze MSSMLBIZ. Jiné názvy instancí nejsou podporovány.

Nepokoušejte se aplikaci Business Contact Manager pro aplikaci Outlook použít s nepodporovaným názvem instance, ale nainstalujte jinou instanci serveru SQL Server Express a přidělte jí název MSSMLBIZ. Instance serveru SQL Server Express by se měla přihlašovat pomocí předdefinovaného uživatelského účtu Network Service.

Chcete-li ověřit, zda se instance serveru SQL Server přihlašuje pomocí uživatelského účtu Network Service, postupujte takto:

 1. Klikněte na tlačítko Start a potom na položku Všechny programy.

 2. Klikněte na položku Microsoft SQL Server 2008 a potom na příkaz Configuration Tools (Nástroje pro konfiguraci).

 3. Klikněte na možnost SQL Server Configuration Manager (Správce konfigurace pro SQL Server).

 4. V levém podokně okna SQL Server Configuration Manager klikněte na položku SQL Server Services (Služby serveru SQL Server).

 5. V pravém podokně klikněte pravým tlačítkem myši na položku SQL Server (MSSMLBIZ) a pak klikněte na příkaz Properties (Vlastnosti).

 6. Ověřte, zda je v části Built-in account (Předdefinovaný účet) zobrazena položka Network Service.

 7. Klepnutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno SQL Server (MSSMLBIZ) – vlastnosti.

 8. Spuštěním aplikace Outlook aktivujte průvodce spuštěním aplikace Business Contact Manager a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Se nepodařilo nainstalovat SQL Server

Zobrazí se kód chyby 2147746132 (0x80040154). Zkuste použít Nástroje pro diagnostiku WMI se dozvíte další informace o chybě.

Pokud máte další otázky, SQL Server Express, zkuste je na Fórum komunity SQL serveru Express na webu MSDN.

Začátek stránky

Nelze migrovat databázi aplikace Business Contact Manager

Po výběru existující databáze se zobrazuje následující zpráva: Migrace databáze nebyla úspěšná.

V Průvodci spuštěním klikněte na možnost Vybrat existující databázi a pokuste se databázi vybrat znovu.

Pokud se zpráva Migrace databáze nebyla úspěšná stále zobrazuje, vyzkoušejte následující postup:

1. Odinstalujte aplikaci Business Contact Manager pro aplikaci Outlook 2010.

Postup

 • Windows XP

  1. Klikněte na tlačítko Start a pak na příkaz Ovládací panely.

  2. Klepněte na panel Přidat nebo odebrat programy.

  3. V okně Přidat nebo odebrat programy klikněte na Business Contact Manager pro aplikaci Outlook 2010a potom klikněte na Změnit nebo odebrat.

 • Windows Vista nebo Windows 7

  1. Klikněte na tlačítko Start a pak na příkaz Ovládací panely.

  2. V zobrazení kategorií klikněte na položku Odinstalovat program.

  3. V seznamu klikněte na Business Contact Manager pro aplikaci Outlook 2010a pak klikněte na odinstalovat.

2. Přeinstalujte Business Contact Manager pro aplikaci Outlook 2007.

 • V Průvodci spuštěním klikněte na možnost Vybrat databázi a postupujte podle pokynů na obrazovce.

3. zřeknutí se všech informací v databázi Business Contact Manager pro aplikaci Outlook 2007.

4. Nainstalujte Business Contact Manager pro aplikaci Outlook 2010.

 1. V Průvodci spuštěním klikněte na možnost Vytvořit novou databázi a postupujte podle pokynů na obrazovce.

 2. Naimportujte data z databáze. Další informace získáte v tématu Import dat do aplikace Business Contact Manager.

Pokud chcete být úspěšný budou dál migrace databáze, najdete v článku nápovědy a podpory pro Microsoft Office Outlook 2010 s aplikací Business Contact Manager (všechny jazyky). Poplatky.

Začátek stránky

Nelze načíst databázi aplikace Business Contact Manager

Zobrazila se zpráva s informací, které databázi nelze načíst po upgradu operačního systému Windows.

Po upgradu na systém Windows Vista zobrazí aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook několik zpráv, které naznačují problémy s databází aplikace Business Contact Manager.

Mohou se zobrazit následující zprávy:

 • Aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook se nemůže připojit ke sdílené databázi.

 • Databázi aplikace Business Contact Manager nelze načíst.

 • Tuto akci nelze dokončit, protože aplikace Business Contact Manager nemá přístup k databázi.

 • Při navazování připojení k serveru došlo k chybě.

Zkuste postupovat následovně:

Změňte vlastnost Log On (Přihlášení) instance SQL Server (MSSMLBIZ) na Local System (Místní systém).

Postup

 1. Klikněte na tlačítko Start a potom na položku Všechny programy.

 2. Klikněte na položku Microsoft SQL Server 2008 a potom na příkaz Configuration Tools (Nástroje pro konfiguraci).

 3. Klikněte na možnost SQL Server Configuration Manager (Správce konfigurace pro SQL Server).

 4. V levém podokně okna SQL Server Configuration Manager klikněte na položku SQL Server Services (Služby serveru SQL Server).

 5. V pravém podokně klikněte pravým tlačítkem myši na položku SQL Server (MSSMLBIZ) a pak klikněte na příkaz Properties (Vlastnosti).

 6. V rozevíracím seznamu Built-in account (Předdefinovaný účet) klepněte na položku Local System (Místní systém) a potom na tlačítko OK.

 7. Restartujte aplikaci Outlook.

Začátek stránky

Odebrání aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook

Chci odebrat Business Contact Manager pro aplikaci Outlook ze všech profilů uživatelů na počítači

Odinstalujte Business Contact Manager pro aplikaci Outlook odeberete všichni uživatelé na tomto počítači.

Aplikaci Business Contact Manager pro aplikaci Outlook můžete odebrat, pokud se nespouští aplikace Outlook, nebo pokud chcete přestat zobrazovat Průvodce spuštěním a přeskočit vytvoření databáze.

 • Windows XP

 • Klikněte na tlačítko Start a pak na příkaz Ovládací panely.

 • Klepněte na panel Přidat nebo odebrat programy.

 • V okně Přidat nebo odebrat programy klikněte na položku Business Contact Manager pro aplikaci Microsoft Outlook 2010 a potom klikněte na možnost Změnit nebo odebrat.

 • Windows Vista nebo Windows 7

 • Klikněte na tlačítko Start a pak na příkaz Ovládací panely.

 • V zobrazení kategorií klikněte na položku Odinstalovat program.

 • V seznamu klikněte na možnost Business Contact Manager pro Microsoft Outlook 2010 a klikněte na možnost Odinstalovat.

Odebrání Business Contact Manager pro aplikaci Outlook z vlastního profilu počítače, který používá více uživatelů a nebudou odebrány z profilů ostatních uživatelů.

Postup

 1. Spusťte Outlook 2010 s profilem, ze kterého chcete odebrat Business Contact Manager pro aplikaci Outlook.

 2. Klikněte na kartu Soubor.

 3. Na kartě Informace klikněte na tlačítko Nastavení účtu a potom na položku Nastavení účtu.

 4. V dialogovém okně Nastavení účtu klikněte na kartu Datové soubory.

 5. V seznamu klikněte na databázi aplikace Business Contact Manager, kterou chcete odebrat z tohoto profilu, a klikněte na tlačítko Odebrat.

Začátek stránky

Chybí složky aplikace Business Contact Manager

Nevidím složkách aplikace Business Contact Manager

Pokud složky aplikace Business Contact Manager se nezobrazují v Navigačním podokně, budete muset Business Contact Manager pro aplikaci Outlook přidružit profilu.

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Na kartě Informace klikněte na tlačítko Nastavení účtu a potom na položku Nastavení účtu.

 3. V dialogovém okně Nastavení účtu klikněte na kartu Datové soubory.

 4. Klepněte na tlačítko Přidat.

 5. V dialogovém okně Nový datový soubor aplikace Outlook klepněte ve skupinovém rámečku Typy úložišť na položku Databáze aplikace Business Contact Manager.

 6. Klikněte na tlačítko OK.

 7. V Průvodci spuštěním postupujte některým z následujících způsobů:

  • Pokud chcete vytvořit novou databázi, klikněte na možnost Vytvořit novou místní databázi a postupujte podle pokynů na obrazovce.

  • Pokud se připojujete k existující databázi, klikněte na možnost Připojit k místní databázi a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Další informace naleznete v tématu Vytvoření nebo výběr nové databáze aplikace Business Contact Manager.

 1. Restartujte aplikaci Outlook.

Začátek stránky

Kde se nachází databáze aplikace Business Contact Manager?

Kde se nachází databáze aplikace Business Contact Manager?

Databáze aplikace Business Contact Manager má název, který vlastník databáze použil při jejím vytváření. Jedná se o databázi serveru SQL Server, která má dvě součásti – hlavní databázi a soubor protokolu databáze.

Databázové soubory jsou uloženy v následující složce:

 • Windows XP

  V systému Windows XP jsou databáze aplikace Business Contact Manager a soubory protokolu uloženy v následujícím umístění:

  C:\Documents and Settings\[username]\Local Settings\Application Data\Microsoft\Business Contact Manager\[databasename.mdf]

  kde uživatelské_jméno je jméno vlastníka databáze a název_databáze je název databáze aplikace Business Contact Manager.

  Poznámka : Pro některé soubory v této cestě je nutné zobrazit skryté soubory a složky. Informace o zobrazení skrytých složek získáte tak, že v nabídce Start kliknete na příkaz Nápověda a podpora.

  C:\Documents and Settings\[username]\Local Settings\Application Data\Microsoft\Business Contact Manager\[databasename.ldf]

  kde uživatelské_jméno je jméno vlastníka databáze a název_databáze je název databáze aplikace Business Contact Manager.

 • Windows Vista nebo Windows 7

  V systému Windows Vista a Windows 7 jsou databáze aplikace Business Contact Manager a soubory protokolu uloženy v následujícím umístění:

  C:\Users\[username]\AppData\Local\Microsoft\Business Contact Manager\[databasename.mdf]

  kde uživatelské_jméno je jméno vlastníka databáze a název_databáze je název databáze aplikace Business Contact Manager.

  Poznámka : Pro některé soubory v této cestě je nutné zobrazit skryté soubory a složky. Informace o zobrazení skrytých složek získáte tak, že v nabídce Start kliknete na příkaz Nápověda a podpora.

  C:\Users\[username]\AppData\Local\Microsoft\Business Contact Manager\[databasename.ldf]

  kde uživatelské_jméno je jméno vlastníka databáze a název_databáze je název databáze aplikace Business Contact Manager.

Začátek stránky

Instalace aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook na serveru

Chci nainstalovat Business Contact Manager pro aplikaci Outlook na serveru

Další informace o tom, jak používat Business Contact Manager pro aplikaci Outlook na serveru najdete v tématu Správa databáze aplikace Business Contact Manager na serveru.

Začátek stránky

Záznamy a položky nejsou správně seřazeny

Záznamy a položky nejsou správně seřazeny

Pro správné řazení záznamů a položek v databázi je nutné, abyste používali stejnou jazykovou verzi aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook, jako je jazyková verze systému Windows nainstalovaného v počítači.

Další informace o jazykových verzích najdete v tématu Místní a jazykové nastavení v nápovědě k systému Windows.

Začátek stránky

Import obchodních dat

Hledám informace o importu obchodních dat z jiné aplikace.

Informace o importu obchodních dat z jiného programu naleznete v tématu Import dat do aplikace Business Contact Manager.

Začátek stránky

Potíže týkající se pouze pracovních skupin

Zobrazila se zpráva s informací, že hledaný účet vzdáleného uživatele nebyl nalezen

V prostředích Pracovní skupina je nutné mít v počítači, ve kterém je sdílená databáze uložena, nastavený uživatelský účet. Ověřte u správce vzdáleného počítače, zda existuje váš uživatelský účet.

Obnovit sdílené databázi, ale uživatelé nemají přístup k databázi.

Jestliže jste obnovili databázi, která byla dříve sdílena z jiného počítače, nebudou původní uživatelská jména a hesla v novém počítači rozpoznána. Je třeba zrušit sdílení databáze a po jejím obnovení je znovu nastavit. Během procesu opakovaného nastavení sdílení pak můžete přidat uživatele, kteří budou mít k databázi přístup. Další informace naleznete v tématu Sdílení dat aplikace Business Contact Manager s dalšími uživateli.

Zobrazila se zpráva s informacemi o tom, že ověření mého vzdáleného uživatelského účtu se nezdařilo.

Ověřte u správce vzdáleného počítače, že možnost Zjednodušené sdílení souborů není povolena a že databáze je s vámi sdílena.

Dostali následující zprávou: Přihlašovací chyba: omezení uživatelského účtu.

Počítač, ve kterém je databáze uložena, pravděpodobně nepovoluje prázdná hesla, může mít nastaveno časové omezení přihlášení nebo může mít nastaveny zásady omezující frekvenci změny hesla. Pravděpodobně bude nutné, aby správce změnil vaše heslo ručně.

Zobrazila se zpráva s informací, že heslo nesplňuje požadavky zásad zadávání hesel

Počítač, ve kterém je databáze uložena, má pravděpodobně nastaveny zásady zadávání hesel vyžadující minimální délku hesla nebo zadání zvláštních znaků, případně může být nastaveno sledování hesla zajišťující, že nebudou znovu použita předchozí hesla. Pravděpodobně bude nutné požádat správce o ruční změnu hesla.

Zobrazila se zpráva informující o tom, že Business Contact Manager pro aplikaci Outlook nebylo možné změnit heslo

 • Váš vzdálený účet byl pravděpodobně uzamčen. K tomu může dojít, pokud jste zadali nesprávné heslo a zásady zabezpečení jsou nastaveny na uzamčení uživatelského účtu po určeném počtu neúspěšných pokusů o přihlášení. Bude pravděpodobně nutné, aby vám správce nastavil nové heslo.

 • Příslušný vzdálený účet pravděpodobně není k dispozici. Požádejte správce o nastavení nového hesla.

 • Vzdálený účet pravděpodobně zapnuto nastavení uživatel musí změnit heslo při příštím přihlášení. Funkce změny vzdáleného hesla pro Business Contact Manager pro aplikaci Outlook nelze použít, pokud toto nastavení zapnuté. Požádejte správce vzdáleného počítače zakázat toto nastavení na vzdálený uživatelský účet nebo ručně resetování hesla.

 • U vzdáleného účtu je pravděpodobně zapnuto nastavení Uživatel nemůže měnit heslo. Bude nutné, aby správce změnil heslo ručně nebo zakázal u daného uživatelského účtu toto nastavení.

 • Jestliže používáte prázdné heslo, může být používání prázdných hesel pro síťové ověření zakázáno. Při přístupu ke vzdáleným databázím aplikace Business Contact Manager doporučujeme nepoužívat prázdná hesla.

Začátek stránky

Další materiály

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×