Poradce při potížích s úkoly, e-mailovými zprávami nebo událostmi v aplikaci Business Contact Manager

Ve složce Historie komunikace je více kopií e-mailové zprávy.

E-mailová zpráva se ve složce Složka Historie obchodního vztahu zobrazuje vícekrát v případě, že je propojena s více Záznam. Například zpráva propojená s jedním Záznam klienta a dvěma Záznam obchodního kontaktu je ve složce Historie komunikace uvedena třikrát.

Jestliže propojení e-mailové zprávy se záznamem zrušíte, odebere aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook ze složky Historie komunikace pouze odpovídající propojení.

Po odebrání e-mailové zprávy, úkolu nebo události ze záznamu se příslušná položka již nenachází ve složce Historie komunikace.

Jestliže zrušíte propojení Složka Historie obchodního vztahuPoložka historie s jednotlivým Záznam, odebere aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook odpovídající propojení ze složky Historie komunikace. Podobně pokud zrušíte propojení položky historie komunikace ve složce Historie komunikace, zruší aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook propojení položky v odpovídajícím záznamu.

Šifrovanou, důvěrnou nebo soukromou e-mailovou zprávu nelze propojit se záznamem.

Po propojení šifrovaného, důvěrného nebo soukromého e-mailu bude jeho obsah k dispozici nikoli pouze odesílateli a příjemci, ale i komukoli jinému s přístupem ke sdílené databázi. Vzhledem k tomu, že záměrem odesílatele je, aby příslušné informace zůstaly důvěrné, nepodporuje aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook propojení šifrovaných e-mailových zpráv ani e-mailových zpráv s omezeným oprávněním vytvořeným pomocí standardu IRM (Information Rights Management) společnosti Microsoft.

Aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook umožňuje propojení soukromých e-mailových zpráv, ale tato propojení nejsou vytvářena automaticky. Chcete-li propojit soukromou e-mailovou zprávu se záznamem, je nutné to provést ručně.

I po vypnutí funkce automatického propojení e-mailu byl e-mail propojen.

Funkci automatického propojení e-mailu vypněte při každém vytváření nové složky.

  1. V nabídce Business Contact Manager klepněte na příkaz Správa automatického propojení e-mailu.

  2. V dialogovém okně Správa automatického propojení e-mailu klepněte na kartu Složky a potom na tlačítko Vymazat vše.

Business Contact Manager for Outlook will not let me submit billable time for recurring appointments

You must bill each occurrence of a recurring appointment individually. To prevent accidental submissions of billable time, Business Contact Manager for Outlook does not support submitting billable time in a group for recurring appointments.

How?

  1. In Calendar, open the recurring appointment.

  2. In the Open Recurring Item dialog box, select Open this occurrence, and then click OK.

  3. Submit the billable time for that occurrence.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×