Poradce při potížích při práci s obrázky

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Zobrazení a uspořádání obrázků

Některé soubory nelze v podokně náhledu zobrazit.

V aplikaci Microsoft Office Picture Manager jsou ve výchozím nastavení zobrazeny pouze typy souborů obrázků. Výchozí nastavení můžete změnit tak, aby v aplikaci Picture Manager byly zobrazeny všechny typy souborů.

  • Na kartě zobrazení klikněte na Zobrazit pouze obrázky zrušte zaškrtnutí políčka vedle příkazu.

Místo obrázku, se kterým chci pracovat, je zobrazen červený křížek.

Soubor, který se pokoušíte zobrazit může být poškozená. Ověřte, že ho otevřete v jiné aplikaci.

Tlačítko nabídky příkazu nebo nástrojů není povolený na obrázek, který chcete pracovat.

Je zřejmě nutné vybrat obrázek, nebo vybraná položka není ve formátu, který lze v aplikaci Picture Manager upravit.

Úprava obrázků

Provedené úpravy se mi nelíbí.

  • V nabídce Úpravy klepněte na příslušný příkaz Zpět.

Nemůžu najít způsob, jak upravit zvýrazníte a stínů v podokně úloh jasu a kontrastu.

V podokně úloh je třeba zobrazit nastavení.

  • Klepněte na možnost Další vedle položky Upřesnit nastavení.

Rozměry obrázku nejsou po oříznutí správné.

Při oříznutí obrázku lze zachovat Poměr stran podržením klávesy SHIFT při tažení úchytu.

Funkce odstranění efektu červených očí neodstranila na obrázku červené oči.

Značky červených očí možná nebyly správně umístěny. V Podokno úlohOdstranění efektu červených očí klepněte na možnost Obnovit vybrané oči a potom zkuste umístit značky přímo na zornice očí, u kterých chcete efekt odstranit.

Funkce Zpět zrušila všechny provedené úpravy obrázků

Funkce Zpět má vliv na všechny aktuálně vybrané obrázky. Chcete-li vrátit úpravy provedené na určitém obrázku nebo obrázcích, před klepnutím na příkaz se přesvědčte, zda jsou vybrané pouze tyto obrázky.

Sdílení obrázků

Příjemce obdržel obrázek odeslaný v e-mailové zprávě v jiném formátu souboru.

Některé e-mailové systémy převést soubory obrázků, při odesílání e-mailové zprávy. Ujistěte se, že příjemcem je moct přijímat zprávy ve formátu, který jste zadali.

Obrázek odeslaný v e-mailové zprávě nelze otevřít jako soubor.

Pokud chcete, aby příjemce obdržel obrázek jako soubor, zaškrtněte v podokně úloh E-mail políčko Připojit ke zprávě.

Změny u obrázku provedené v aplikaci Microsoft Office Picture Manager nejsou zobrazeny v knihovně obrázků služby Windows SharePoint Services.

V knihovně obrázků je zřejmě nutné aktualizovat stránku.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×