Poradce při běžných potížích s webem

Toto téma obsahuje informace o odstraňování potíží potřebné k řešení běžných potíží a chyb, které se mohou vyskytnout při práci se službou Windows SharePoint Services 3.0.

Při pokusu o vytvoření nového webu se zobrazuje zpráva, že web je již používán nebo existuje

Při pokusu o vytvoření nového seznamu nebo knihovny se zobrazuje zpráva, že určený název je již používán

Při pokusu o vytvoření souboru nebo složky se zobrazuje zpráva, že název souboru nebo složky je příliš dlouhý

Nelze odstranit server. Zobrazuje se zpráva Nelze odstranit web, který obsahuje podřízené weby

Při pokusu o vytvoření souboru nebo složky se zobrazuje zpráva, že název souboru nebo složky obsahuje neplatné znaky

Nemohu odstranit sebe jako vlastníka kolekce webů

Při pokusu o odstranění souboru se zobrazuje zpráva, že soubor je aktuálně rezervován nebo uzamčen pro úpravy jiným uživatelem

Při zobrazení domovské stránky webu se zobrazuje chybová zpráva webové části

Při pokusu o zobrazení webu nebo stránek pro správu webu či serveru se zobrazuje zpráva Služba není k dispozici

Při pokusu o zobrazení stránky Zpráva o využití webu se zobrazuje zpráva, že zprávy o využití nejsou k dispozici

Při pokusu o uložení souboru se zobrazuje zpráva, že byla překročena maximální povolená délka souboru

Při pokusu o uložení souboru se zobrazuje zpráva, že soubor byl zablokován správci serveru

Po udělení nových oprávnění uživateli nelze tomuto uživateli odeslat e-mail

Nelze vytvořit další oznámení

Zobrazuje se zpráva, že web překročil omezení velikosti úložiště

Při pokusu o vytvoření nového webu se zobrazuje zpráva, že web je již používán nebo existuje

Příznak

Při pokusu o vytvoření nové kolekce webů se může zobrazit tato zpráva:

Na adrese http://název_webu/weby/název_podřízeného_webu již existuje jiný web. Před pokusem o vytvoření nového webu se stejnou adresou URL tento web odstraňte, zvolte novou adresu URL nebo vytvořte nové začlenění v původně zadané cestě.

Při pokusu o vytvoření nového podřízeného webu se může zobrazit tato zpráva:

Adresa webu /weby/název_podřízeného_webu/název_dále_podřízeného_webu je již používána.

Řešení

Adresa URL webu, kterou se pokoušíte vytvořit, již ve stejném umístění webu existuje. Klepněte v prohlížeči na tlačítko Zpět a poté zadejte jinou adresu URL webu.

Začátek stránky

Při pokusu o vytvoření nového seznamu nebo knihovny se zobrazuje zpráva, že určený název je již používán

Příznak

Při pokusu o vytvoření nového seznamu nebo knihovny se může zobrazit tato zpráva:

Zadaný název je již používán. Seznam, průzkum, diskusní vývěska či knihovna dokumentů nemohou mít stejný název jako jiný seznam, průzkum, diskusní vývěska ani knihovna dokumentů na tomto webu. Klepněte v prohlížeči na tlačítko Zpět a zadejte nový název.

Řešení

Nelze vytvořit nový seznam nebo knihovnu se stejným názvem, jako má existující seznam nebo knihovna. Zadejte jiný název nového seznamu nebo knihovny nebo odstraňte starý seznam či knihovnu před vytvořením nového.

Poznámka : Jestliže se zobrazí tato zpráva, ale nelze vyhledat existující seznam nebo knihovnu se stejným názvem, je možné, že nemáte dostatečná oprávnění k zobrazení seznamu nebo knihovny. Požádejte o pomoc správce.

Začátek stránky

Při pokusu o vytvoření souboru nebo složky se zobrazuje zpráva, že název souboru nebo složky je příliš dlouhý

Příznak

Při pokusu o vytvoření nového souboru nebo složky se může zobrazit tato zpráva:

Určený název souboru nebo složky je příliš dlouhý. Adresa URL všech souborů a složek může obsahovat nejvýše 260 znaků (jednotlivý název souboru nebo složky v adrese URL může dále obsahovat nejvýše 128 znaků). Zadejte kratší název souboru nebo složky.

Řešení

Názvy souborů nebo složek nesmí být delší než 128 znaků. Úplná adresa URL souboru navíc nesmí být delší než 260 znaků. Klepněte v prohlížeči na tlačítko Zpět a zadejte nový název.

Začátek stránky

Nelze odstranit server. Zobrazuje se zpráva Nelze odstranit web, který obsahuje podřízené weby

Příznak

Při pokusu o odstranění webu se může zobrazit tato zpráva:

Při odstraňování webu /název_webu/název_podřízeného_webu došlo k chybě. Nelze odstranit web, který obsahuje podřízené weby.

Řešení

Chcete-li odstranit web, musíte nejprve odstranit všechny jeho podřízené weby.

Začátek stránky

Při pokusu o vytvoření souboru nebo složky se zobrazuje zpráva, že název souboru nebo složky obsahuje neplatné znaky

Příznak

Při pokusu o vytvoření nového souboru nebo složky se může zobrazit tato zpráva:

Název souboru nebo složky Soubor/Název_složky obsahuje neplatné znaky. Použijte jiný název. Mezi neplatné znaky patří následující: # % & * : < > ? / \ { | } .

Řešení

Použití určitých znaků v názvech souborů a složek je ve službě Windows SharePoint Services 3.0 zakázáno. Zadejte název souboru nebo složky, který neobsahuje žádné neplatné znaky.

Začátek stránky

Nemohu odstranit sebe jako vlastníka kolekce webů

Příznak

Při pokusu o odstranění vlastníků kolekce webů se může zobrazit jedna z těchto zpráv:

  • Vlastníka kolekce webů nelze odstranit.

  • Ze seznamu správců kolekcí webů nelze odebrat vlastníky.

Řešení

Ze skupiny Správci kolekce webů nelze odstranit vlastní účet. Kontaktujte jiného správce kolekce webů nebo správce serveru a požádejte jej, aby ze skupiny Správci kolekce webů odstranil vaše jméno.

Začátek stránky

Při pokusu o odstranění souboru se zobrazuje zpráva, že soubor je aktuálně rezervován nebo uzamčen pro úpravy jiným uživatelem

Příznak

Při pokusu o odstranění souboru se může zobrazit tato zpráva:

Soubor je aktuálně rezervován nebo uzamčen pro úpravy jiným uživatelem.

Řešení

Soubor, který je aktuálně rezervován jiným uživatelem, nelze odstranit. Kontaktujte uživatele, který má soubor rezervován, a požádejte jej o vrácení souboru se změnami, nebo požádejte o pomoc správce webu.

Začátek stránky

Při zobrazení domovské stránky webu se zobrazuje chybová zpráva webové části

Příznak

Při zobrazení domovské stránky webu se může zobrazit jedna z těchto zpráv:

  • Chyba webové části: Jedna z vlastností webové části má nesprávný formát. Služba Windows SharePoint Services nemůže rekonstruovat webovou část. Zkontrolujte formát vlastností a opakujte akci.

  • Chyba webové části: Nelze rekonstruovat (převést data XML zpět na objekt) webovou část na serveru.

Řešení

Pokud se zobrazí některá z těchto zpráv, upozorněte správce serveru.

Začátek stránky

Při pokusu o zobrazení webu nebo stránek pro správu webu či serveru se zobrazuje zpráva Služba není k dispozici

Příznak

Při pokusu o zobrazení webu se může zobrazit tato zpráva:

Služba není k dispozici

Řešení

Jestliže se zobrazí zpráva Služba není k dispozici, došlo k potížím s fondem aplikací pro webovou aplikaci. Upozorněte správce serveru.

Začátek stránky

Při pokusu o zobrazení stránky Zpráva o využití webu se zobrazuje zpráva, že zprávy o využití nejsou k dispozici

Příznak

Jestliže se pokusíte zobrazit stránku Zpráva o využití webu, může se zobrazit tato zpráva:

Pro tento web není k dispozici zpráva o využití. Je možné, že na tomto serveru bylo zakázáno zpracování využití nebo data o využití tohoto webu nebyla dosud zpracována.

Řešení

Dříve než se na stránce Zpráva o využití webu mohou zobrazit data, musí být povoleno protokolování a zpracování využití a stránku na webu musí navštívit uživatelé. Kontaktujte správce webu a ověřte, zda je ve službě Windows SharePoint Services 3.0 povoleno protokolování a zpracování využití. Jestliže je web nový (vytvořen dnes) nebo je používán teprve od dnešního dne, nezobrazí se žádná data, dokud nebude provedeno zpracování protokolu využití (obvykle během 24 hodin). Zpráva „žádná data“ bude také zobrazena, pokud na webu nedošlo během posledních 31 dnů k žádné činnosti.

Začátek stránky

Při pokusu o uložení souboru se zobrazuje zpráva, že byla překročena maximální povolená délka souboru

Příznak

Při pokusu o uložení souboru se může zobrazit tato zpráva:

Odeslaný formulář nelze zpracovat, protože je překročena maximální délka povolená správcem webového serveru. Zadejte do formuláře méně dat a odešlete jej znovu.

Řešení

Maximální velikost souboru uloženého do služby Windows SharePoint Services 3.0 je 50 megabajtů (MB). Správci serveru mohou velikost souboru podle potřeby zvýšit nebo snížit. Kontaktujte správce serveru a požádejte jej o zvýšení velikosti ukládaného souboru.

Začátek stránky

Při pokusu o uložení souboru se zobrazuje zpráva, že soubor byl zablokován správci serveru

Příznak

Při pokusu o uložení souboru se může zobrazit tato zpráva:

Soubor, který se pokoušíte uložit nebo načíst, byl pro tento web zablokován správci serveru.

Řešení

Služba Windows SharePoint Services 3.0 ve výchozím nastavení znemožňuje uložení určitých typů souborů na server. Správci serveru mohou typy souborů do tohoto seznamu přidat nebo je z něj odebrat podle potřeby. Kontaktujte správce serveru a požádejte jej o odblokování tohoto typu souboru.

Začátek stránky

Po udělení nových oprávnění uživateli nelze tomuto uživateli odeslat e-mail

Příznak

Při pokusu o odeslání e-mailové zprávy uživateli po udělení nových oprávnění tomuto uživateli se může zobrazit tato zpráva:

Uživatel či uživatelé byli úspěšně přidáni, ale při odesílání e-mailové zprávy došlo k chybě. Server pravděpodobně nebyl správně nastaven pro odesílání e-mailů. Chcete-li ověřit, zda je e-mail správně konfigurován, obraťte se na správce serveru.

Řešení

Tato zpráva se zobrazí, jestliže po přidání nového uživatele na web, do seznamu či knihovny je server SMTP neplatný nebo po zaškrtnutí políčka Odeslat uvítací e-mail všem novým uživatelům neodpovídá. Upozorněte správce serveru, že došlo k potížím s protokolem SMTP.

Začátek stránky

Nelze vytvořit další oznámení

Příznak

Při pokusu o vytvoření nového oznámení pro seznam nebo knihovnu se může zobrazit tato zpráva:

Pro tento web byl vytvořen maximální povolený počet oznámení. Oznámení můžete spravovat ze stránky Oznámení na tomto webu.

Řešení

Služba Windows SharePoint Services 3.0 nastavuje omezení počtu oznámení, která může uživatel vytvořit. Tento počet je automaticky nastaven na výchozí hodnotu, avšak správce serveru jej může zvýšit nebo snížit. Kontaktujte správce serveru a požádejte jej o zvýšení omezení počtu oznámení.

Začátek stránky

Zobrazuje se zpráva, že web překročil omezení velikosti úložiště

Příznak

Při pokusu o přidání dat na web se může zobrazit tato zpráva:

Provedené změny nebyly uloženy, neboť tento web služby SharePoint překročil omezení velikosti úložiště. Uložení proveďte do jiného umístění. Požádejte správce systému o změnu omezení velikosti webu.

Řešení

Správci serveru mohou nastavit omezení velikosti úložiště na serveru, které může web využívat. Požádejte správce serveru o zvýšení velikosti úložiště webového serveru.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×