Poradce při potížích se záznamy příležitostí v aplikaci Business Contact Manager

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Chci znovu otevřít uzavřený záznam příležitosti.

Můžete znovu otevřete zavřené záznam příležitosti obnovením fáze prodeje.

Postup

 1. V nabídce Business Contact Manager klepněte na příkaz Příležitosti.

 2. V seznamu Příležitosti poklepejte na záznam příležitosti, který chcete znovu otevřít.

 3. V zobrazení Obecné klepněte v části Stav na šipku dolů  Šipka pole   vedle pole Fáze prodeje a vyberte stav příležitosti.

Nelze upravit některé informace ve formuláři záznamu příležitosti.

Některé informace o nelze zadat na příležitostiFormulář. Například v části produkty a službyOčekávané výnosyCelková sleva a celkové hodnoty jsou automaticky aktualizován podle původně zadaných informací.

Nelze otevřít položku historie propojenou se záznamem příležitostí.

TE000129538 ze Záznam příležitosti pravděpodobně nelze otevřít, protože byla odstraněna nebo přesunuta do nového umístění nebo bylo přerušeno propojení mezi položkou a záznamem příležitosti.

Chcete-li toto propojení obnovit, je nutné položku historie a záznam příležitosti znovu propojit.

Postup

Existující položku historie lze se Záznam příležitosti propojit jen z položky samotné.

 1. V nabídce Business Contact Manager klepněte na příkaz Historie.

 2. V seznamu Historie poklepejte na položku historie, kterou chcete propojit se záznamem příležitosti.

 3. V části Propojený klient, obchodní kontakt, příležitost nebo projektklepněte na tlačítko Propojit s.

 4. V dialogovém okně Propojení se záznamem aplikace Business Contact Manager vyberte v seznamu Složka skupinu příležitostí obsahující záznam příležitosti, který chcete propojit s položkou.

 5. V rozevíracím seznamu vyberte záznam příležitosti a potom klikněte na tlačítko Propojit se záznamem příležitosti propojíte tuto položku historie.

 6. Klepnutím na tlačítko OK se vraťte k položce historie.

Nevidím příležitosti složek v navigačním podokně

 1. Klepněte v nabídce Přejít na příkaz Seznam složek a klepnutím otevřete navigační podokno.

 2. Klepnutím na znaménko plus vedle složky Business Contact Manager rozbalte v podokně Seznam složek příslušný seznam a zobrazte složku Příležitosti.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×