Poradce při potížích s importem a exportem obchodních dat v aplikaci Business Contact Manager

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Data jsou uložena ve formátu, který není uveden v průvodci pro import a export obchodních dat.

Pokud jsou data uložena ve formátu, který není uveden v průvodci pro import a export obchodních dat, uložte je ve formátu Soubor hodnot oddělených čárkou a potom je pomocí průvodce Import a export obchodních dat importujte do databáze aplikace Databáze aplikace Business Contact Manager.

Abyste mohli pomocí aplikace Office 2003 otevírání dokumentů vytvořených pomocí formátů souborů systému Office 2007 jako je XLSX, stáhněte si sadu Microsoft Office Compatibility Pack pro formáty souborů aplikace Word, Excel a PowerPoint 2007 z webu Microsoft.

Do Business Contact Manager pro aplikaci Outlook nejde importovat data služby Windows Live Mail

Chcete-li importovat data služby Windows Live Mail do aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook, je nutné nejprve přidat do aplikace Outlook účet služby Windows Live Mail. Informace potřebné k přidání účtu služby Windows Live do aplikace Outlook naleznete v tématu Přidání nebo odebrání e-mailového účtu.

Po přidání účtu Windows Live Mail do aplikace Outlook můžete importovat data do složky klientů nebo obchodních kontaktů v Business Contact Manager pro aplikaci Outlook.

Při importu dat okno Stav importu odkazuje na prázdnou buňku nebo zobrazuje zprávu neodpovídá

V případě, že aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook importuje rozsáhlou databázi, mohou se ve stavovém okně zobrazit nesprávné informace o průběhu procesu importu. Přestože je stavové okno prázdné nebo je zobrazena zpráva Neodpovídá, aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook i nadále importuje data.

Při importu souboru CSV se zobrazí zpráva s oznámením, že ve vstupním souboru byl nesprávný počet sloupců.

Ujistěte se, že jsou v importovaném souboru CSV použity čárky (nebo oddělovač seznamu uvedený v operačním systému Windows na ovládacím panelu Možnosti data, času, místního nastavení a jazyka, na kartě Místní nastavení v dialogovém okně Místní a jazykové nastavení), a importujte soubor znovu.

Proč se import souboru CSV nezdařil?

Možné příčiny, proč nebyl import souboru CSV úspěšný, jsou uvedeny v následující tabulce:

Příčina

Řešení

Sloupce neobsahují popisky ani záhlaví.

Přidejte ke každému Datový typ popisek nebo záhlaví sloupce. Import dat bude jednodušší, použijete-li popisky nebo záhlaví sloupců, které v databázi aplikace Business Contact Manager aktuálně existují.

Popisky nebo záhlaví sloupců nejsou jedinečné.

Vyhledejte duplicitní popisky nebo záhlaví a upravte je tak, aby byly jedinečné. Pokud například existují dva popisky Telefonní číslo, pojmenujte jeden z nich Telefonní číslo 1 a druhý Telefonní číslo 2.

Soubor CSV obsahuje netisknutelné znaky.

Mezi netisknutelné znaky patří konce řádků a konce stránek nebo oddílů. Tyto znaky je třeba odstranit a soubor importujte znovu.

Nelze importovat soubor ve formátu ANSI.

Aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook podporuje pouze soubory ve formátu Unicode. Soubory ve formátu ANSI podporovány nejsou.

Po importu obchodních dat nejsou zobrazena některá telefonní čísla.

Toto je známý problém při importu obchodních dat ve formátu souboru aplikace Excel *. Zkuste toto:

 1. Uložení souboru Excelu * jako soubor hodnot oddělených čárkou.

  Jak toho docílit?

  1. V aplikaci Excel 2007 otevřete soubor.

  2. Klikněte na tlačítko Microsoft Office   Obrázek tlačítka Office .

  3. Přejděte na příkaz Uložit jako a potom klepněte na možnost Jiné formáty.

  4. V dialogovém okně Uložit jako klepněte v rozevíracím seznamu Typ souboru na položku CSV (oddělený středníkem) (*.csv).

 2. V aplikaci Outlook přejděte v nabídce Soubor na příkaz Import a export a klepněte na příkaz Business Contact Manager pro aplikaci Outlook.

 3. V průvodci Import a export obchodních dat klepněte na možnost Importovat soubor.

 4. Vyberte možnost Hodnoty oddělené čárkami (CSV), určete, zda mají být importovány duplicitní záznamy či nikoli, a klepnutím na tlačítko Další importujte data.

Samostatné edici Microsoft Office Outlook 2007 s aplikací Business Contact Manager mohou sloužit se Excel 2007 a 2003. Informace o tom, jak uložit souboru aplikace Excel 2003 jako soubor hodnot oddělených čárkou najdete v tématu nápovědy v aplikaci Excel 2003.

Při importu složky Klient nebo Obchodní kontakt nebyl současně importován záznam Obchodní kontakt nebo Klient.

Když importujete klienty nebo obchodní kontakty, můžete zvolit import všech záznamů, včetně související historie komunikace, nebo můžete vybrat pouze import požadovaných záznamů. Když importujete vybrané záznamy klientů nebo obchodních kontaktů, nejsou importovány jejich jednotlivé propojené obchodní kontakty nebo klienti.

Chcete exportovat jeden záznam klienta nebo obchodního kontaktu

Chcete-li exportovat jeden záznam klienta nebo obchodního kontaktu, proveďte jednu z následujících akcí:

 • Záznam odešlete e-mailové zprávy

  Jak toho docílit?

  1. Klikněte pravým tlačítkem na záznam klienta nebo obchodního kontaktu

  2. Přejděte na položku Odeslat úplný účet nebo Odeslat celé obchodního kontaktu a potom klikněte na ve formátu aplikace Outlook.

   Otevře se bude záznam přiložený e-mailové zprávy.

   Poznámka : Je připojen záznamu klienta nebo obchodní kontakt jako kontakt aplikace Outlook.

 • Exportujte jiný plán pomocí Průvodce dat importem a exportem obchodních záznamů.

  Jak toho docílit?

  1. V nabídce aplikace Business Contact Manager přejděte na položku Databázové nástroje a potom klikněte na Import a Export.

  2. V průvodci firmy importem a exportem dat klikněte na Exportovat do souboru a klikněte na tlačítko Další.

  3. Klikněte na typ souboru chcete exportovat a klikněte na tlačítko Další.

  4. Na stránce Vyberte data, která chcete exportovat klikněte na účty nebo obchodní kontakty a potenciální zákazníci.

  5. Zaškrtněte políčko výše uvedené vybrat konkrétní záznamy typu a potom klikněte na Výběr.

  6. Klikněte na kartu Zobrazit výsledky.

  7. Zaškrtněte políčko záznamu, který chcete exportovat a klikněte na OK.

  8. Klikněte na tlačítko Další a pak ukončete průvodce dat importem a exportem obchodních.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×