Poradce při potížích s chybami synchronizace v aplikaci OneNote pro Mac

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Je nám líto máte problémy se synchronizací Onenotu for Mac.

Neustále jsme při uvolnění aktualizací produktů, které řešení problémů s a zlepšit prostředí synchronizace v Onenotu, takže je dobré si aktualizovat svoji kopii Onenotu for Mac. Náš aktualizací jsou zadarmo stáhnout a používat. Před pokusem tipy pro řešení potíží v tomto článku, doporučujeme postupujte podle kroků v Office for Mac aktualizace automaticky kontrolovat.

Pokud máte pořád k problémům se synchronizací po aktualizaci aplikace OneNote pro Mac, klikněte dole synchronizace problém, který nejlépe vystihuje problém se zobrazují nebo přejděte na konec této stránky a nahlaste problém synchronizací produktovému týmu Onenotu.


Pokud je poznámkový blok, který se nesynchronizuje, uložený na OneDrivu nebo na některé novější verzi SharePointu, zkuste ho otevřít ve OneNotu Online (na webu www.onenote.com). Může vám to pomoct zjistit, jestli problém způsobuje server nebo OneNote.

 1. Na panelu nástrojů v aplikaci OneNote pro Mac, klepněte na Poznámkové bloky > Poznámkové bloky > Kopírovat odkaz na Poznámkový blok.

 2. Ve webovém prohlížeči klikněte do pole Adresa a stisknutím Ctrl + V vložte zkopírovaný URL.

 3. Stisknutím Enter načtěte poznámkový blok do OneNotu Online.

Pokud se vám povede úspěšně otevřete Poznámkový blok do OneNote Web Appu a změny zobrazují, problém můžou způsobovat OneNote for Mac. Zavření a opětovném otevření poznámkového bloku tam obvykle vymaže a úspěšně obnoví připojení. Postupujte podle těchto kroků:

 1. Na řádku nabídek v aplikaci OneNote pro Mac, klepněte na Poznámkové bloky > Poznámkové bloky > Zavřít tento poznámkový blok.

 2. Přejděte zpátky k poznámkovému bloku v Onenotu Online ve webovém prohlížeči a na pásu karet klikněte na příkaz Otevřít v aplikaci OneNote.

Důležité : V závislosti na velikosti Poznámkový blok a typ připojení k Internetu, které používáte může trvat dlouho všechny Poznámkový blok synchronizujete obsahu myší do aplikace OneNote for Mac.

Pokud nemůžete otevřít a zobrazit poznámkového bloku v Onenotu Online, je pravděpodobné se serverem zdroji problém se synchronizací vyřešil. Pokud je váš Poznámkový blok uložený na Onedrivu, zkontrolujte naši stránku Stav služby známé přerušení nebo výpadků. Pokud je váš Poznámkový blok uložený na Sharepointu, musíte kontaktovat správce, aby sestavy a řešení problému.

Pokud budete moct otevřít a zobrazit poznámkového bloku v Onenotu Online, ale není vidět změny, informace nebyla ještě synchronizovat. Zkontrolujte stav synchronizace na konkrétní chyby následujícím způsobem:

 1. V horní vlevo v aplikaci OneNote pro Mac klikněte na tlačítko < zobrazené v horní části podokna Poznámkový blok.

 2. V seznamu poznámkové bloky, které se otevře přesuňte myš nad ikonou trojúhelník upozornění, která se zobrazí vedle názvu všechny poznámkové bloky v seznamu a poznamenejte si všechny kódy chyb, které se zobrazí v popisu, který se zobrazí. Můžete vyhledat další si přečtěte následující dokumentaci odstraňování známé jinde v tomto článku nebo přejděte na konec této stránky podrobnosti o tom, jak požádejte o pomoc s problémy nezdokumentovaný produktovému týmu Onenotu.

Pokud se zobrazí chyba při aplikace OneNote je synchronizovat, například "Nelze synchronizovat < název oddílu > nebo < název poznámkového bloku >", nebo pokud je ikona chyby vedle názvu poznámkového bloku, zkuste tento problém vyřešit podle těchto kroků:

 1. Klikněte na tlačítko Zobrazit poznámkové bloky Tlačítko Zobrazit poznámkové bloky zobrazíte seznam poznámkových bloků.

 2. Klikněte na název poznámkového bloku s problémy se synchronizací a otevřete ho.

 3. Ve stejném poznámkovém bloku vytvořte nový oddíl.

 4. Zkopírujte (ale Nepřesouvat) všechny stránky ze starého oddílu do se nový obrázek, který jste právě vytvořili.

 5. Pokud všechny stránky zkopírují do tohoto nového oddílu, klikněte na soubor > Synchronizovat všechny poznámkové bloky.

Další zkontrolujte, pokud poznámkami, které jste zkopírovali mít taky zajištěný synchronizaci potíže nebo je pouze původní oddíl, který bude pořád to mít vliv.

Pokud tyto kroky nefungují, chybami synchronizace v můžete taky být způsobené poškozený poznámky umístěn v Odstraněné poznámky. Pokud jste, že už nepotřebujete tyto poznámky, můžete je odstranit z odpadkového koše ukončíte chyb:

 1. V poznámkovém bloku Onenotu, který má problémy se synchronizací klikněte na kartu zobrazení a potom klikněte na Odstraněné poznámky.

 2. U každé položky v tomto zobrazení se stisknutou klávesou název osobní zprávu a potom klikněte na Obnovit.

 3. Zvolte Poznámkový blok, do kterého chcete obnovit odstraněné poznámky a klikněte na tlačítko Obnovit.

 4. Po zkopírování poznámku do jiného poznámkového bloku můžete odstranit původní poznámky v zobrazení Odstraněné poznámky tak, že kliknete na ovládací prvek název poznámku a kliknutím na příkaz Odstranit trvale.

Zprávy o konfliktu verzí obvykle zobrazí, pokud vy a jiný uživatel pokusíte upravit stejné část stránky, například změnu stejného odstavce poznámek ve stejnou dobu. Důvody tohoto chování aplikace OneNote vytvoří více kopií na stránce chcete-li předejít ztrátě dat a na žlutém panelu Informace se zobrazí chybová zpráva. Zobrazí se ikona upozornění na kterékoli stránce s konfliktem.

Při řešení konfliktů při slučování postupujte takto:

 1. Přejděte na stránku s chybou konflikty sloučení, klikněte na libovolné místo na stránce a potom klikněte na Upravit > Vybrat vše na řádek nabídek.

 2. Na klávesnici stiskněte příkaz + C zkopírujte tento výběr.

 3. Přejděte na hlavní verzi stránky, klikněte na místo, kam chcete přidat informace a stiskněte klávesu příkaz + V vložte zkopírovaný.

 4. Při prohlížení konflikty zatím nebylo dokončeno a provedli všechny nezbytné změny, můžete odstranit stránku s chyby po kliknutí na tlačítko Odstranit verzi na žlutém panelu informace.

"Server je zaneprázdněné" chyby se obvykle zobrazují při poznámkové bloky jsou uložené na Sharepointu, SharePoint Online nebo OneDrive pro firmy. I když může zdát být chyby synchronizace, většina je skutečně chyby ověření opravené jedním z těchto postupů:

 • Odhlaste se z aplikace OneNote a potom znovu přihlásit. Na řádku nabídek klikněte na OneNote >Odhlásit se. Po úspěšném podpisu klikněte na OneNote > Přihlásit.

 • Zavřete a znovu otevřete Poznámkový blok. Na řádku nabídek klikněte na soubor > Zavřít tento poznámkový blok. Znovu otevřete Poznámkový blok, klikněte na soubor > Otevřít poslední a klikněte na Poznámkový blok, který chcete znovu otevřete.

Případně můžete zkontrolovat, že zkontrolujte, jestli že máte přístup k poznámkovému bloku pomocí Onenotu Online. Postupujte takto:

 1. Na řádku nabídek klikněte na Poznámkové bloky > Poznámkové bloky > Kopírovat odkaz na Poznámkový blok.

 2. Ve webovém prohlížeči klikněte do pole Adresa a stisknutím příkaz + V vložte zkopírovaný URL.

 3. Stisknutím Enter načtěte poznámkový blok do OneNotu Online.

Pokud se vám povede úspěšně otevřete Poznámkový blok ve Onenotu Online a poslední změny zobrazují, pak problém můžou způsobovat Mac verzi Onenotu. Zavření a opětovném otevření problémového poznámkové bloky obvykle vymaže a úspěšně obnoví připojení.

Pokud se zobrazí některá z těchto chyb, postupujte podle těchto související články:

Chybně umístěné oddíly se zobrazí v poznámkovém bloku při pokusí synchronizovat změny v oddílu poznámkového bloku Onenotu, ale nemůžete najít soubor oddílu. Tento problém vyřešit, můžete oddíl přesunout do jiného poznámkového bloku nebo oddílu zabránění je aktuální poznámkový blok.

Chybně umístěný oddíl přesunout do jiného poznámkového bloku, postupujte takto:

 1. Klávesou názvu chybně umístěného oddílu a potom na Přesunout oddíl.

 2. Vyberte poznámkový blok, který chcete přesunout oddíl a potom klikněte na Přesunout.

Odstranění chybně umístěného oddílu z poznámkového bloku, postupujte takto:

 • Klávesou název oddílu, který chcete odstranit a potom klikněte na Odstranit oddíl.

Upozornění : Odstranění oddílů nelze je vrátit zpět. Když odstraníte nějaký oddíl také trvale odstraníte všech stránek, které jsou obsaženy v něm obsažené. Pokud si nejste jistí, že se jedná co chcete udělat, zkuste místo toho přesunutí chybně umístěného oddílu do jiné části poznámkového bloku.

Pokud máte poznámkové bloky aplikace OneNote na webu služby SharePoint, zjistíte, že jsou obvykle uložené v knihovnách dokumentů. Pokud má knihovna služby SharePoint používáte některé vlastnosti povoleno, může dojít k chybám synchronizace.

Další informace najdete v následujících článcích:

Problémy se synchronizací v prostor pro spolupráci může dojít, pokud počet studentů pokusu upravit na stejné místo stránky ve stejnou dobu nebo přiložený velké soubory se přidá na stránce Upravit.

Tady jsou některé osvědčené postupy se dalo Chcete-li předejít tyto typy problémy se synchronizací:

 • Rozdělte studenty do menších skupin po maximálně 6 studentech.

 • U všech skupin studentů vytvořte samostatný oddíl. Pokud jsou 4 skupin 6 studentů, například vytvořte 4 oddílů.

 • Udělte pokyny, aby si každý student vytvořil vlastní stránku nebo aby každý z nich upravoval jiná místa na stránce.

 • Nepřidávejte velké přílohy.

Tady jsou některé další chyby, na které můžete při synchronizaci narazit, společně s odkazy na články o jejich řešení:


0xE000002E: řešení chyby 0xE000002E (Nesynchronizováno s úložištěm) ve Onenotu

OneNote je potřeba aktualizovat, ale není možné automaticky. Obvykle se o dočasný problém a měli samotné vyřešit při příštím úplné synchronizaci dojde. Pokud nechcete až další automatické synchronizaci, můžete vynutit úplné synchronizaci všech otevřených poznámkových bloků stisknutím kombinace kláves Shift + příkaz + S je spuštěná aplikace OneNote pro Mac.


0xE40105F9: řešení chyby 0xE40105F9 (nepodporovaný Build klienta) v Onenotu

Tuto chybu můžete vyřešit tak, že aktualizace Onenotu for Mac na nejnovější aktualizace. Další informace najdete v tématu Kontrola Office for Mac aktualizace automaticky.


0xE000005E: řešení chyby 0xE000005E (odkazovaná revize nebyla nalezená) v aplikaci OneNote

Tato chyba je zpravidla způsobená dočasné potíže a měli samotné řešení při příštím úplné synchronizaci dojde. Pokud nechcete až další automatické synchronizaci, můžete vynutit úplné synchronizaci všech otevřených poznámkových bloků stisknutím kombinace kláves Shift + příkaz + S je spuštěná aplikace OneNote pro Mac.


Informace o dalších chybám synchronizace je k dispozici v následujících článcích:

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×