Poradce při potížích při práci s obrázky

Zobrazení a uspořádání obrázků

Některé soubory nelze v podokně náhledu zobrazit

V aplikaci Microsoft Picture Manager jsou ve výchozím nastavení zobrazeny pouze typy souborů obrázků. Výchozí nastavení můžete změnit tak, aby v aplikaci Picture Manager byly zobrazeny všechny typy souborů.

  • V nabídce Zobrazit kliknutím na příkaz Zobrazit pouze obrázky zrušte zaškrtávací značku vedle příkazu.

Místo obrázku, se kterým chci pracovat, je zobrazen červený křížek

Soubor, který se pokoušíte zobrazit, je možná poškozen. Ověřte, zda jej lze otevřít v jiném programu.

Příkaz nabídky nebo tlačítko na panelu nástrojů není dostupné pro obrázek, se kterým chci pracovat

Je zřejmě nutné vybrat obrázek, nebo vybraná položka není ve formátu, který lze v aplikaci Picture Manager upravit.

Úprava obrázků

Provedené úpravy se mi nelíbí

V nabídce Úpravy klikněte na příkaz Zpět.

Nemohu nalézt možnost úpravy světel a stínů

V podokně úloh je třeba zobrazit nastavení.

Klikněte na možnost Další vedle položky Upřesnit nastavení.

Rozměry obrázku nejsou po oříznutí správné

Při oříznutí obrázku lze zachovat Poměr stran podržením klávesy SHIFT při tažení úchytu.

Funkce odstranění efektu červených očí neodstranila na obrázku červené oči

Je možné, že značky červených očí nebyly správně umístěny. V podokně úloh Odstranit červené oči klikněte na možnost Obnovit vybrané oči a potom zkuste umístit značky přímo na zornice očí, u kterých chcete efekt odstranit.

Funkce Zpět zrušila všechny provedené úpravy obrázků

Funkce Zpět má vliv na všechny aktuálně vybrané obrázky. Chcete-li vrátit úpravy provedené na určitém obrázku nebo obrázcích, před kliknutím na příkaz se přesvědčte, zda jsou vybrané pouze tyto obrázky.

Sdílení obrázků

Příjemce obdržel obrázek odeslaný v e-mailové zprávě v jiném formátu

Některé systémy pro odesílání e-mailů při odeslání zpráv soubory s obrázkem převedou. Přesvědčte se, zda příjemce může obdržet zprávu v zadaném formátu.

Obrázek odeslaný v e-mailové zprávě nelze otevřít jako soubor

Pokud chcete, aby příjemce obdržel obrázek jako soubor, zaškrtněte v podokně úloh E-mail políčko Připojit ke zprávě.

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×