Popisy obrázků SmartArt

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Seznam

Název rozložení

Popis

Obrázek

Seznam – Základní blok

Umožňuje znázornit nesekvenční nebo seskupené bloky informací. Maximalizuje vodorovný i svislý prostor pro zobrazení obrazců.

Obrázek rozložení Seznam – základní blok

Seznam zdůraznění obrázku – ohyb

Umožňuje znázornit nesekvenční nebo seskupené bloky informací. Malé kruhové tvary jsou určeny pro obrázky. Tato volba je vhodná pro znázornění textu úrovně 1 a úrovně 2. Maximalizuje vodorovný i svislý prostor pro zobrazení obrazců. .

Obrázek rozložení zvýraznění obrázku s ohybem

Nepřetržitý seznam obrázků

Umožňuje znázornit skupiny vzájemně propojených informací. Kruhové obrazce jsou určeny pro obrázky.

Obrázek rozložení Nepřetržitý seznam obrázků

Podrobný proces

Umožňuje znázornit postup fázemi s velkými objemy textu úrovně 2.

Obrázek rozložení Podrobný proces

Seskupený seznam

Umožňuje znázornit skupiny nebo dílčí skupiny informací nebo kroky a dílčí kroky v úkolu, procesu nebo pracovním postupu. Text úrovně 1 odpovídá vodorovným obrazcům nejvyšší úrovně, zatímco text úrovně 2 odpovídá svislým dílčím krokům pod každým souvisejícím obrazcem nejvyšší úrovně. Vhodné je použití ke zvýraznění dílčích skupin nebo dílčích kroků, hierarchických informací nebo několika seznamů informací.

Obrázek rozložení Seskupený seznam

Hierarchie – seznam

Umožňuje znázornit hierarchické vztahy s průběhem mezi skupinami. Lze také použít k seskupení nebo výpisu informací.

Obrázek rozložení Hierarchie – seznam

Vodorovný odrážkový seznam

Umožňuje znázornit seskupené seznamy informací nebo seznamy informací, které nejdou po sobě. Je vhodný pro velké množství textu. Celý text je zdůrazněn stejně a směr není určen.

Obrázek rozložení Vodorovný odrážkový seznam

Vodorovný seznam obrázků

Umožňuje znázornit nesekvenční nebo seskupené informace s důrazem na související obrázky. Tvary na nejvyšší úrovni jsou určeny pro obrázky.

Obrázek rozložení Vodorovný seznam obrázků

Seznam zdůraznění obrázku

Umožňuje znázornit seskupené nebo související informace. Malé tvary v horních rozích jsou určeny pro obrázky. Zvýrazní text úrovně 2 nad textem úrovně 1. Jde o vhodnou volbu pro velké množství textu úrovně 2.

Obrázek rozložení Seznam zvýraznění obrázku

Seznam popisků k obrázkům

Umožňuje znázornit nesekvenční nebo seskupené bloky informací. Tvary na nejvyšší úrovni jsou určeny pro obrázky a obrázky jsou zvýrazněny přes text. Tato volba je vhodná pro obrázky s krátkými textovými popisky.

Rozložení Seznam popisků k obrázkům

Jehlanový seznam

Umožňuje znázornit proporcionální, vzájemně propojené nebo hierarchické vztahy. Text se zobrazuje v obdélnících na pozadí s jehlanem.

Rozložení Jehlanový seznam

Segmentovaný proces

Umožňuje znázornit průběh nebo postupné kroky v úkolu, procesu nebo pracovním postupu. Zvýrazní text úrovně 2, protože každý řádek se zobrazuje v samostatném obrazci.

Obrázek rozložení Segmentovaný proces

Skládaný seznam

Umožňuje znázornit skupiny informací nebo kroky v úkolu, procesu, nebo pracovním postupu. Kruhové tvary obsahují text úrovně 1 a odpovídající čtverce obsahují text úrovně 2. Hodí se ke znázornění velkého množství detailů s minimem textu úrovně 1.

Obrázek rozložení Skládaný seznam

Tabulka – hierarchie

Umožňuje znázornit skupiny informací shora dolů a hierarchie v rámci každé skupiny. Toto rozložení neobsahuje spojovací čáry.

Obrázek rozložení Tabulka – hierarchie

Tabulkový seznam

Umožňuje znázornit seskupené nebo související informace stejné hodnoty. První řádek textu úrovně 1 odpovídá obrazci zcela nahoře a jeho text úrovně 2 se používá pro následné seznamy.

Obrázek rozložení Tabulkový seznam

Terčový seznam

Umožňuje znázornit vzájemně související nebo překrývající se informace. Každý z prvních sedmi řádků textu úrovně 1 se zobrazí v obdélníkovém tvaru. Nepoužitý text se nezobrazuje, ale je k dispozici, pokud přepnete rozložení. Je vhodný pro text úrovně 1 i 2.

Obrázek rozložení Terčový seznam

Lichoběžníkový seznam

Umožňuje znázornit seskupené nebo související informace stejné hodnoty. Je vhodný pro velké množství textu.

Obrázek rozložení Lichoběžníkový seznam

Svislý rámeček – seznam

Umožňuje znázornit více skupin informací, zejména skupin s velkým množstvím textu úrovně 2. Jedná se o vhodnou volbu pro seznamy informací s odrážkami.

Obrázek rozložení Svislý rámeček – seznam

Svislý rámeček – seznam blokování

Umožňuje znázornit skupiny informací nebo kroků v úkolu, procesu nebo pracovním postupu. Tato volba je vhodná pro velké množství textu úrovně 2. Také je vhodná pro text s hlavním bodem a více dílčími body.

Obrázek rozložení Svislý rámeček – seznam blokování

Svislý odrážkový seznam

Umožňuje znázornit nesekvenční nebo seskupené bloky informací. Tato volba je vhodná pro seznamy s dlouhými nadpisy nebo informace na nejvyšší úrovni.

Obrázek rozložení Svislý odrážkový seznam

Svislá dvojitá šipka – seznam

Umožňuje znázornit průběh nebo postupné kroky v rámci úkolu, procesu nebo pracovního postupu nebo zdůraznit pohyb či směr. Zvýrazní text úrovně 2 nad textem úrovně 1. Jde o vhodnou volbu pro velké množství textu úrovně 2.

Obrázek rozložení Svislá dvojitá šipka – seznam

Zdůraznění obrázku – svislý seznam

Umožňuje znázornit nesekvenční nebo seskupené bloky informací. Malé kruhy jsou určeny pro obrázky.

Rozložení Svislý seznam obrázků se zvýrazněním

Svislý seznam obrázků

Umožňuje znázornit nesekvenční nebo seskupené bloky informací. Malé tvary vlevo jsou určeny pro obrázky.

Obrázek rozložení Svislý seznam obrázků

Šipka – svislý seznam

Umožňuje znázornit průběh nebo postupné kroky v úkolu, procesu nebo pracovním postupu s pohybem směrem ke společnému cíli. Je vhodný pro informace formátované do odrážkových seznamů.

Obrázek rozložení Šipka – svislý seznam

Začátek stránky

Proces

Název rozložení

Popis

Obrázek

Zdůraznění – proces

Umožňuje znázornit průběh, časovou osu nebo postupné kroky v úkolu, procesu nebo pracovním postupu. Je vhodné pro znázornění textu jak úrovně 1, tak i úrovně 2.

Obrázek rozložení Zvýraznění – proces

Střídavý tok

Umožňuje znázornit skupiny informací nebo postupné kroky v úkolu, procesu nebo pracovním postupu. Zvýrazní interakci nebo vztahy mezi skupinami informací.

Obrázek rozložení Střídavý tok

Stuha ze šipky

Umožňuje znázornit buď související nebo odlišné koncepty s nějakou souvislostí, například protichůdné síly. První dva řádky textu úrovně 1 slouží pro text v šipkách. Nepoužitý text se nezobrazuje, ale je k dispozici, pokud přepnete rozložení.

Obrázek rozložení Stuha ze šipky

Základní proces – ohyb

Umožňuje znázornit průběh nebo postupné kroky v rámci úkolu, procesu nebo pracovního postupu. Maximalizuje vodorovný i svislý prostor pro zobrazení obrazců.

Obrázek rozložení Základní proces s ohybem

Základní proces – dvojitá šipka

Umožňuje znázornit průběh, časovou osu nebo postupné kroky v rámci úkolu, procesu či pracovního postupu nebo zdůraznit pohyb či směr. Text úrovně 1 se zobrazuje uvnitř tvaru v podobě šipky a text úrovně 2 se zobrazuje pod těmito tvary.

Obrázek rozložení Základní proces – dvojitá šipka

Základní proces

Umožňuje znázornit průběh nebo postupné kroky v rámci úkolu, procesu nebo pracovního postupu.

Rozložení Základní proces

Základní časová osa

Umožňuje znázornit postupné kroky v úkolu, procesu, nebo pracovním postupu nebo zobrazit informace časové osy. Hodí se k práci s textem úrovně 1 i 2.

Rozložení Základní časová osa

Dvojité šipky – seznam

Umožňuje znázornit postup několika procesy, které tvoří celkový pracovní postup. Je vhodný také pro znázornění odlišných procesů. Text úrovně 1 odpovídá prvnímu tvaru šipky vlevo, text úrovně 2 odpovídá vodorovným dílčím krokům pro každý tvar, který obsahuje text úrovně 1.

Obrázek rozložení Dvojité šipky – seznam

Kruhový proces – ohyb

Umožňuje znázornit dlouhou či nelineární sekvenci nebo kroky v rámci úkolu, procesu nebo pracovního postupu. Nejvhodnější je použití pouze s textem úrovně 1. Maximalizuje vodorovný i svislý prostor pro zobrazení obrazců.

Rozložení Kruhový proces s ohybem (Kruhový klikatý proces)

Dvojitá šipka – uzavřený proces

Umožňuje znázornit průběh, časovou osu nebo postupné kroky v úkolu, procesu nebo pracovním postupu. Umožňuje také zdůraznit pohyb nebo směr. Lze jej použít k zdůraznění informací v počátečním tvaru. Nejvhodnější je použití pouze s textem úrovně 1.

Obrázek rozložení Dvojitá šipka – uzavřený proces

Nepřetržitý proces – šipka

Umožňuje znázornit časovou osu nebo postupné kroky v úkolu, procesu nebo pracovním postupu. Nejvhodnější je použití s textem úrovně 1, protože každý řádek textu úrovně 1 se zobrazí uvnitř tvaru šipky. Text úrovně 2 se zobrazí vně tvaru.

Obrázek rozložení Nepřetržitý proces – šipka

Nepřetržitý blok – proces

Umožňuje znázornit průběh nebo postupné kroky v rámci úkolu, procesu nebo pracovního postupu. Nejvhodnější je použití s minimálním textem úrovně 1 a textem úrovně 2.

Obrázek rozložení Nepřetržitý blok – proces

Nepřetržitý seznam obrázků

Umožňuje znázornit skupiny vzájemně propojených informací. Kruhové obrazce jsou určeny pro obrázky.

Obrázek rozložení Nepřetržitý seznam obrázků

Sbíhající se šipky

Umožňuje znázornit myšlenky či pojmy směřující do centrálního bodu. Nejvhodnější je použití pouze s textem úrovně 1.

Obrázek rozložení Sbíhající se šipky

Podrobný proces

Umožňuje znázornit postup fázemi s velkými objemy textu úrovně 2.

Obrázek rozložení Podrobný proces

Rozbíhající se šipky

Umožňuje znázornit myšlenky nebo koncepty vycházející z centrálního zdroje. Nejvhodnější je použití pouze s textem úrovně 1.

Obrázek rozložení Rozbíhající se šipky

Rovnice

Umožňuje znázornit postupné kroky nebo úkoly znázorňující plán nebo výsledek. Poslední řádek textu úrovně 1 se zobrazí za znaménkem rovná se (=). Nejvhodnější je použití pouze s textem úrovně 1.

Obrázek rozložení Rovnice

Trychtýř

Umožňuje znázornit filtrování informací nebo to, jakým způsobem jsou části sloučeny do jediného celku. Zvýrazní konečný výsledek. Může obsahovat až čtyři řádky textu úrovně 1; poslední z nich se zobrazí pod trychtýřem a ostatní řádky odpovídají kruhovému tvaru. Nepoužitý text se nezobrazuje, ale je k dispozici, pokud přepnete rozložení.

Obrázek rozložení Trychtýř

Převod

Umožňuje znázornit vzájemně propojené myšlenky. Každý z prvních tří řádků textu úrovně 1 odpovídá tvaru ozubeného převodu, příslušný text úrovně 2 se zobrazí v obdélnících vedle tvaru. Nepoužitý text se nezobrazuje, ale je k dispozici, pokud přepnete rozložení.

Obrázek rozložení Převod

Protichůdné šipky

Umožňuje znázornit dvě protichůdné myšlenky vycházející z centrálního bodu. Každý z prvních dvou řádků textu úrovně 1 odpovídá šipce. Nepoužitý text se nezobrazuje, ale je k dispozici, pokud přepnete rozložení.

Obrázek rozložení Protichůdné šipky

Zdůraznění obrázku – proces

Umožňuje znázornit postupné kroky v úkolu, procesu nebo pracovním postupu. Čtvercové tvary v pozadí jsou určeny pro obrázky.

Obrázek rozložení Zvýraznění obrázku – proces

Šipky procesu

Umožňuje znázornit informace ilustrující proces nebo pracovní postup. Text úrovně 1 se zobrazí v kruhových tvarech a text úrovně 2 v tvarech šipky. Vhodný zejména pro situace s minimem textu a ke zdůraznění pohybu nebo směru.

Rozložení Šipky procesu

Seznam procesu

Umožňuje znázornit skupiny informací nebo kroků v úkolu, procesu nebo pracovním postupu. Text úrovně 1 odpovídá vodorovným obrazcům na nejvyšší úrovni, zatímco text na úrovni 2 odpovídá svislým dílčím krokům pod každým souvisejícím obrazcem nejvyšší úrovně.

Obrázek rozložení Seznam procesu

Opakovaný proces – ohyb

Umožňuje znázornit průběh nebo postupné kroky v rámci úkolu, procesu nebo pracovního postupu. Maximalizuje vodorovný i svislý prostor pro zobrazení obrazců.

Obrázek rozložení Opakovaný proces s ohybem

Segmentovaný proces

Umožňuje znázornit průběh nebo postupné kroky v úkolu, procesu nebo pracovním postupu. Zvýrazní text úrovně 2, protože každý řádek se zobrazuje v samostatném obrazci.

Obrázek rozložení Segmentovaný proces

Střídavý proces

Umožňuje znázornit průběh fázemi směrem dolů. Každý z prvních pěti řádků textu úrovně 1 odpovídá obdélníku. Nepoužitý text se nezobrazuje, ale je k dispozici, pokud přepnete rozložení.

Obrázek rozložení Střídavý proces

Nahoru

Umožňuje znázornit průběh nebo kroky v rámci úkolu, procesu nebo pracovního postupu se stoupajícím trendem. Každý z prvních pěti řádků textu úrovně 1 odpovídá bodu na šipce. Nejvhodnější je použití s minimálním textem. Nepoužitý text se nezobrazuje, ale je k dispozici, pokud přepnete rozložení.

Obrázek rozložení Nahoru

Šipka – svislý seznam

Umožňuje znázornit průběh nebo postupné kroky v úkolu, procesu nebo pracovním postupu s pohybem směrem ke společnému cíli. Je vhodný pro informace formátované do odrážkových seznamů.

Obrázek rozložení Šipka – svislý seznam

Svislý proces – ohyb

Umožňuje znázornit průběh nebo po sobě jdoucí kroky v úkolu, procesu nebo pracovního postupu. Maximalizuje vodorovný i svislý prostor pro zobrazení obrazců. Zvýrazní více vzájemné vztahy mezi obrazci než směr nebo pohyb.

Rozložení Svislý proces s ohybem (Svislý klikatý proces)

Svislá dvojitá šipka – seznam

Umožňuje znázornit průběh nebo postupné kroky v rámci úkolu, procesu nebo pracovního postupu nebo zdůraznit pohyb či směr. Zvýrazní text úrovně 2 nad textem úrovně 1. Jde o vhodnou volbu pro velké množství textu úrovně 2.

Obrázek rozložení Svislá dvojitá šipka – seznam

Svislá rovnice

Umožňuje znázornit postupné kroky nebo úkoly znázorňující plán nebo výsledek. Poslední řádek textu úrovně 1 se zobrazí za šipkou. Nejvhodnější je použití pouze s textem úrovně 1.

Obrázek rozložení Svislá rovnice

Svislý proces

Umožňuje znázornit průběh nebo postupné kroky v rámci úkolu, procesu nebo pracovního postupu shora dolů. Je vhodné používat pouze s textem úrovně 1, protože prostor ve svislém směru je omezen.

Rozložení Svislý proces

Začátek stránky

Cyklus

La název rozložení

Popis

Obrázek

Základní cyklus

Umožňuje znázornit souvislou sekvenci fází, úkolů nebo událostí v cyklickém toku. Zvýrazní fáze nebo kroky místo propojujících šipek nebo toků. Nejvhodnější je použití pouze s textem úrovně 1.

Rozložení Základní koloběh

Základní výseč

Umožňuje znázornit, jak jednotlivé části tvoří celek. Prvních sedm řádků textu úrovně 1 odpovídá rovnoměrně rozděleným klínovým nebo výsečovým tvarům. Text úrovně 1 se zobrazuje mimo zbývající část výseče za účelem zdůraznění. Nepoužitý text se nezobrazuje, ale je k dispozici, pokud přepnete rozložení.

Obrázek rozložení Základní výseč

Základní paprskový

Umožňuje znázornit vztah k centrální myšlence v cyklu. První řádek textu úrovně 1 odpovídá centrálnímu tvaru a jeho text úrovně 2 odpovídá obklopujícím kruhovým tvarům. Nepoužitý text se nezobrazuje, ale je k dispozici, pokud přepnete rozložení.

Rozložení Základní paprskový

Blokový cyklus

Umožňuje znázornit souvislou sekvenci fází, úkolů nebo událostí v cyklickém toku. Zvýrazní fáze nebo kroky místo propojujících šipek nebo toků.

Obrázek rozložení Blokový koloběh

Nepřetržitý cyklus

Umožňuje znázornit souvislou sekvenci fází, úkolů nebo událostí v cyklickém toku. Zvýrazní propojení mezi všemi komponentami. Nejvhodnější je použití pouze s textem úrovně 1.

Obrázek rozložení Nepřetržitý koloběh

Matice cyklu

Umožňuje znázornit vztah s centrální myšlenkou v cyklickém průběhu. Každý z prvních čtyř řádků textu úrovně 1 odpovídá klínovému nebo výsečovému tvaru, a text úrovně 2 se zobrazuje v obdélníkovém tvaru na boční straně klínového nebo výsečového tvaru. Nepoužitý text se nezobrazuje, ale je k dispozici, pokud přepnete rozložení.

Obrázek rozložení Matice koloběhu

Rozbíhající se paprskový

Umožňuje znázornit vztahy k centrální myšlence v cyklu. První řádek textu úrovně 1 odpovídá centrálnímu kruhovému tvaru. Zvýrazní obklopující tvary místo ústřední myšlenky. Nepoužitý text se nezobrazuje, ale je k dispozici, pokud přepnete rozložení.

Obrázek rozložení Rozbíhající se paprskový

Převod

Umožňuje znázornit vzájemně propojené myšlenky. Každý z prvních tří řádků textu úrovně 1 odpovídá tvaru ozubeného převodu, příslušný text úrovně 2 se zobrazí v obdélnících vedle tvaru. Nepoužitý text se nezobrazuje, ale je k dispozici, pokud přepnete rozložení.

Obrázek rozložení Převod

Vícesměrný cyklus

Umožňuje znázornit souvislou sekvenci fází, úkolů nebo událostí, ke kterým může dojít v libovolném směru.

Obrázek rozložení Vícesměrný koloběh

Cyklus beze směru

Umožňuje znázornit nepřetržitou řadu fází, úkolů nebo událostí v kruhu. Každý tvar má stejnou úroveň důležitosti. Je vhodný v situacích, kdy není důležitý směr.

Obrázek rozložení Koloběh beze směru

Paprskový cyklus

Umožňuje znázornit vztah k centrální myšlence. Zvýrazní informace ve středovém kruhu i způsob, jakým informace ve vnějším prstenci kruhů přispívají k centrální myšlence. První řádek textu úrovně 1 odpovídá centrálnímu kruhu a text úrovně 2 odpovídá vnějším kruhům. Nepoužitý text se nezobrazuje, ale je k dispozici, pokud přepnete rozložení.

Obrázek rozložení Paprskový koloběh

Paprskový Vennův

Umožňuje znázornit jak překrývající se vztahy, tak i vztah k centrální myšlence v cyklu. První řádek textu úrovně 1 odpovídá centrálnímu tvaru a řádky textu úrovně 2 odpovídají obklopujícím kruhovým tvarům. Nepoužitý text se nezobrazuje, ale je k dispozici, pokud přepnete rozložení.

Obrázek rozložení Paprskový Vennův

Segmentovaný cyklus

Umožňuje znázornit průběh nebo po sobě jdoucí fáze, úkoly nebo události v cyklickém toku. Zvýrazní vzájemně propojené části. Každý z prvních sedmi řádků textu úrovně 1 odpovídá klínovému nebo výsečovému tvaru. Nepoužitý text se nezobrazuje, ale je k dispozici, pokud přepnete rozložení.

Obrázek rozložení Segmentovaný koloběh

Cyklus textu

Umožňuje znázornit souvislou sekvenci fází, úkolů nebo událostí v cyklickém toku. Zvýrazní šipky nebo tok místo fází či kroků. Nejvhodnější je použití pouze s textem úrovně 1.

Obrázek rozložení Koloběh textu

Začátek stránky

Hierarchie

Rozložení název

Popis

Obrázek

Hierarchie

Umožňuje znázornit hierarchické vztahy shora dolů.

Obrázek rozložení Hierarchie

Hierarchie – seznam

Umožňuje znázornit hierarchické vztahy s průběhem mezi skupinami. Lze také použít k seskupení nebo výpisu informací.

Obrázek rozložení Hierarchie – seznam

Vodorovná hierarchie

Umožňuje znázornit hierarchické vztahy s průběhem mezi skupinami. Tento typ je vhodný pro stromové struktury rozhodování.

Obrázek rozložení Vodorovná hierarchie

Vodorovná hierarchie s popisky

Umožňuje znázornit průběh hierarchických vztahů ve vodorovném směru, s hierarchickým seskupením. Zvýrazní nadpis nebo text úrovně 1. První řádek textu úrovně 1 se zobrazí v tvaru na začátku hierarchie a druhý a všechny následující řádky textu úrovně 1 se zobrazí v horní části vysokých obdélníků.

Rozložení Vodorovná hierarchie s popisky

Hierarchie s popisky

Umožňuje znázornit průběh hierarchických vztahů shora dolů, s hierarchickým seskupením. Zvýrazní nadpis nebo text úrovně 1. První řádek textu úrovně 1 se zobrazí v tvaru na začátku hierarchie a druhý a všechny následující řádky textu úrovně 1 se zobrazí v horní části dlouhých obdélníků.

Obrázek rozložení Hierarchie s popisky

Organizační diagram

Umožňuje znázornit hierarchické informace nebo vztahy nadřízený-podřízený v organizaci. S tímto rozložením je k dispozici obrazec asistenta a rozložení organizačního diagramu.

Rozložení Organizační diagram

Tabulka – hierarchie

Umožňuje znázornit skupiny informací shora dolů a hierarchie v rámci každé skupiny. Toto rozložení neobsahuje spojovací čáry.

Obrázek rozložení Tabulka – hierarchie

Začátek stránky

Relace

Název rozložení

Popis

Obrázek

Stuha ze šipky

Umožňuje znázornit buď související nebo odlišné koncepty s nějakou souvislostí, například protichůdné síly. První dva řádky textu úrovně 1 slouží pro text v šipkách. Nepoužitý text se nezobrazuje, ale je k dispozici, pokud přepnete rozložení.

Obrázek rozložení Stuha ze šipky

Vyvážení

Umožňuje porovnat dvě myšlenky nebo zobrazit vztah mezi nimi. Každý z prvních dvou řádků textu úrovně 1 odpovídá textu zobrazenému na jedné straně centrálního bodu v horní části. Zvýrazní text úrovně 2, který je omezen na čtyři obrazce na každé straně centrálního bodu. Přednost má strana obsahující nejvíce obrazců s textem úrovně 2. Nepoužitý text se nezobrazuje, ale je k dispozici, pokud přepnete rozložení.

Obrázek rozložení Rovnováha

Základní výseč

Umožňuje znázornit, jak jednotlivé části tvoří celek. Prvních sedm řádků textu úrovně 1 odpovídá rovnoměrně rozděleným klínovým nebo výsečovým tvarům. Text úrovně 1 se zobrazuje mimo zbývající část výseče za účelem zdůraznění. Nepoužitý text se nezobrazuje, ale je k dispozici, pokud přepnete rozložení.

Obrázek rozložení Základní výseč

Základní paprskový

Umožňuje znázornit vztah k centrální myšlence v cyklu. První řádek textu úrovně 1 odpovídá centrálnímu tvaru a jeho text úrovně 2 odpovídá obklopujícím kruhovým tvarům. Nepoužitý text se nezobrazuje, ale je k dispozici, pokud přepnete rozložení.

Rozložení Základní paprskový

Základní terčový

Umožňuje znázornit obsahové vztahy, vztahy gradace nebo hierarchické vztahy. Prvních pět řádků textu úrovně 1 souvisí s kruhem. Nepoužitý text se nezobrazuje, ale je k dispozici, pokud přepnete rozložení.

Rozložení Základní terčový

Základní Vennův

Umožňuje znázornit překrývající se nebo vzájemně propojené vztahy. Prvních sedm řádků textu úrovně 1 odpovídá kruhu. Pokud budou řádky textu úrovně 1 čtyři nebo méně, text bude uvnitř kruhů. Pokud bude řádků více, bude text vně kruhů. Nepoužitý text se nezobrazuje, ale je k dispozici, pokud přepnete rozložení.

Rozložení Základní Vennův

Nepřetržitý seznam obrázků

Umožňuje znázornit skupiny vzájemně propojených informací. Kruhové obrazce jsou určeny pro obrázky.

Obrázek rozložení Nepřetržitý seznam obrázků

Sbíhající se šipky

Umožňuje znázornit myšlenky či pojmy směřující do centrálního bodu. Nejvhodnější je použití pouze s textem úrovně 1.

Obrázek rozložení Sbíhající se šipky

Sbíhající se paprskový

Umožňuje znázornit vztahy pojmů a součástí k centrální myšlence v cyklu. První řádek textu úrovně 1 odpovídá středovému kruhovému tvaru a řádky textu úrovně 2 odpovídají obklopujícím obdélníkovým tvarům. Nepoužitý text se nezobrazuje, ale je k dispozici, pokud přepnete rozložení.

Rozložení Sbíhající se paprskový

Vyvažovací šipky

Umožňuje znázornit dvě protichůdné myšlenky nebo koncepty. Každý z prvních dvou řádků textu úrovně 1 odpovídá šipce. Tuto volbu je vhodné používat k zobrazení textu úrovně 2. Nepoužitý text se nezobrazuje, ale je k dispozici, pokud přepnete rozložení.

Obrázek rozložení Vyvažovací šipky

Matice cyklu

Umožňuje znázornit vztah s centrální myšlenkou v cyklickém průběhu. Každý z prvních čtyř řádků textu úrovně 1 odpovídá klínovému nebo výsečovému tvaru, a text úrovně 2 se zobrazuje v obdélníkovém tvaru na boční straně klínového nebo výsečového tvaru. Nepoužitý text se nezobrazuje, ale je k dispozici, pokud přepnete rozložení.

Obrázek rozložení Matice koloběhu

Rozbíhající se šipky

Umožňuje znázornit myšlenky nebo koncepty vycházející z centrálního zdroje. Nejvhodnější je použití pouze s textem úrovně 1.

Obrázek rozložení Rozbíhající se šipky

Rozbíhající se paprskový

Umožňuje znázornit vztahy k centrální myšlence v cyklu. První řádek textu úrovně 1 odpovídá centrálnímu kruhovému tvaru. Zvýrazní obklopující tvary místo ústřední myšlenky. Nepoužitý text se nezobrazuje, ale je k dispozici, pokud přepnete rozložení.

Obrázek rozložení Rozbíhající se paprskový

Rovnice

Umožňuje znázornit postupné kroky nebo úkoly znázorňující plán nebo výsledek. Poslední řádek textu úrovně 1 se zobrazí za znaménkem rovná se (=). Nejvhodnější je použití pouze s textem úrovně 1.

Obrázek rozložení Rovnice

Trychtýř

Umožňuje znázornit filtrování informací nebo to, jakým způsobem jsou části sloučeny do jediného celku. Zvýrazní konečný výsledek. Může obsahovat až čtyři řádky textu úrovně 1; poslední z nich se zobrazí pod trychtýřem a ostatní řádky odpovídají kruhovému tvaru. Nepoužitý text se nezobrazuje, ale je k dispozici, pokud přepnete rozložení.

Obrázek rozložení Trychtýř

Převod

Umožňuje znázornit vzájemně propojené myšlenky. Každý z prvních tří řádků textu úrovně 1 odpovídá tvaru ozubeného převodu, příslušný text úrovně 2 se zobrazí v obdélnících vedle tvaru. Nepoužitý text se nezobrazuje, ale je k dispozici, pokud přepnete rozložení.

Obrázek rozložení Převod

Seskupený seznam

Umožňuje znázornit skupiny nebo dílčí skupiny informací nebo kroky a dílčí kroky v úkolu, procesu nebo pracovním postupu. Text úrovně 1 odpovídá vodorovným obrazcům nejvyšší úrovně, zatímco text úrovně 2 odpovídá svislým dílčím krokům pod každým souvisejícím obrazcem nejvyšší úrovně. Vhodné je použití ke zvýraznění dílčích skupin nebo dílčích kroků, hierarchických informací nebo několika seznamů informací.

Obrázek rozložení Seskupený seznam

Hierarchie – seznam

Umožňuje znázornit hierarchické vztahy s průběhem mezi skupinami. Lze také použít k seskupení nebo výpisu informací.

Obrázek rozložení Hierarchie – seznam

Lineární Vennův

Umožňuje znázornit překrývající se vztahy v posloupnosti. Nejvhodnější je použití pouze s textem úrovně 1.

Obrázek rozložení Lineární Vennův

Vnořený terčový

Umožňuje znázornit obsahové vztahy. Každý z prvních tří řádků textu úrovně 1 odpovídá hornímu levému textu v tvarech a text úrovně 2 odpovídá menším tvarům. Nejvhodnější je použití s minimálním počtem řádků textu úrovně 2. Nepoužitý text se nezobrazuje, ale je k dispozici, pokud přepnete rozložení.

Obrázek rozložení Vnořený terčový

Cyklus beze směru

Umožňuje znázornit nepřetržitou řadu fází, úkolů nebo událostí v kruhu. Každý tvar má stejnou úroveň důležitosti. Je vhodný v situacích, kdy není důležitý směr.

Obrázek rozložení Koloběh beze směru

Protichůdné šipky

Umožňuje znázornit dvě protichůdné myšlenky vycházející z centrálního bodu. Každý z prvních dvou řádků textu úrovně 1 odpovídá šipce. Nepoužitý text se nezobrazuje, ale je k dispozici, pokud přepnete rozložení.

Obrázek rozložení Protichůdné šipky

Seznam zdůraznění obrázku

Umožňuje znázornit seskupené nebo související informace. Malé tvary v horních rozích jsou určeny pro obrázky. Zvýrazní text úrovně 2 nad textem úrovně 1. Jde o vhodnou volbu pro velké množství textu úrovně 2.

Obrázek rozložení Seznam zvýraznění obrázku

Paprskový cyklus

Umožňuje znázornit vztah k centrální myšlence. Zvýrazní informace ve středovém kruhu i způsob, jakým informace ve vnějším prstenci kruhů přispívají k centrální myšlence. První řádek textu úrovně 1 odpovídá centrálnímu kruhu a text úrovně 2 odpovídá vnějším kruhům. Nepoužitý text se nezobrazuje, ale je k dispozici, pokud přepnete rozložení.

Obrázek rozložení Paprskový koloběh

Paprskový cyklus

Umožňuje znázornit vztah k centrální myšlence v cyklu. Centrální tvar může obsahovat obrázek. Text úrovně 1 se zobrazí v menších kruzích a veškerý související text úrovně 2 se zobrazí vedle těchto menších kruhů.

Obrázek rozložení Paprskový seznam

Paprskový Vennův

Umožňuje znázornit jak překrývající se vztahy, tak i vztah k centrální myšlence v cyklu. První řádek textu úrovně 1 odpovídá centrálnímu tvaru a řádky textu úrovně 2 odpovídají obklopujícím kruhovým tvarům. Nepoužitý text se nezobrazuje, ale je k dispozici, pokud přepnete rozložení.

Obrázek rozložení Paprskový Vennův

Segmentovaný jehlan

Umožňuje znázornit obsahové, proporcionální nebo vzájemně propojené vztahy. Prvních devět řádků textu úrovně 1 se objeví v trojúhelníkových tvarech. Nepoužitý text se nezobrazuje, ale je k dispozici, pokud přepnete rozložení. Nejvhodnější je použití pouze s textem úrovně 1.

Obrázek rozložení Segmentovaný jehlan

Skládaný Vennův

Umožňuje znázornit překrývající se vztahy. Jde o vhodnou volbu pro zvýraznění růstu nebo gradace. Nejvhodnější je použití pouze s textem úrovně 1. Prvních sedm řádků textu úrovně 1 odpovídá kruhovému tvaru. Nepoužitý text se nezobrazuje, ale je k dispozici, pokud přepnete rozložení.

Obrázek rozložení Skládaný Vennův

Tabulka – hierarchie

Umožňuje znázornit skupiny informací shora dolů a hierarchie v rámci každé skupiny. Toto rozložení neobsahuje spojovací čáry.

Obrázek rozložení Tabulka – hierarchie

Terčový seznam

Umožňuje znázornit vzájemně související nebo překrývající se informace. Každý z prvních sedmi řádků textu úrovně 1 se zobrazí v obdélníkovém tvaru. Nepoužitý text se nezobrazuje, ale je k dispozici, pokud přepnete rozložení. Je vhodný pro text úrovně 1 i 2.

Obrázek rozložení Terčový seznam

Svislá rovnice

Umožňuje znázornit postupné kroky nebo úkoly znázorňující plán nebo výsledek. Poslední řádek textu úrovně 1 se zobrazí za šipkou. Nejvhodnější je použití pouze s textem úrovně 1.

Obrázek rozložení Svislá rovnice

Začátek stránky

Matice

Název rozložení

Popis

Obrázek

Základní matice

Umožňuje znázornit vztah komponent k celku v kvadrantech. První čtyři řádky textu úrovně 1 se zobrazují v kvadrantech. Nepoužitý text se nezobrazuje, ale je k dispozici, pokud přepnete rozložení.

Rozložení Základní matice

Matice s mřížkou

Umožňuje znázornit umístění pojmů podél dvou os. Zvýrazní jednotlivé součásti na úkor celku. První čtyři řádky textu úrovně 1 se objeví v kvadrantech. Nepoužitý text se nezobrazuje, ale je k dispozici, pokud přepnete rozložení.

Obrázek rozložení Matice s mřížkou

Matice s nadpisem

Umožňuje znázornit vztahy čtyř kvadrantů k celku. První řádek textu úrovně 1 odpovídá středovému tvaru a první čtyři řádky textu úrovně 2 se zobrazují v kvadrantech. Nepoužitý text se nezobrazuje, ale je k dispozici, pokud přepnete rozložení.

Obrázek rozložení Matice s nadpisem

Začátek stránky

Jehlan

Název rozložení

Popis

Obrázek

Základní jehlan

Umožňuje znázornit proporcionální vztahy, vzájemně propojené vztahy nebo hierarchické vztahy s největší součástí v dolní části a zužující se směrem nahoru. Text úrovně 1 se zobrazuje v jehlanových segmentech a text úrovně 2 v obrazcích podél každého segmentu.

Rozložení Základní jehlan

Invertovaný jehlan

Umožňuje znázornit proporcionální vztahy, vzájemně propojené vztahy nebo hierarchické vztahy s největší součástí v horní části a zužující se směrem dolů. Text úrovně 1 se zobrazuje v jehlanových segmentech a text úrovně 2 v obrazcích podél každého segmentu.

Obrázek rozložení Invertovaný jehlan

Jehlanový seznam

Umožňuje znázornit proporcionální, vzájemně propojené nebo hierarchické vztahy. Text se zobrazuje v obdélnících na pozadí s jehlanem.

Rozložení Jehlanový seznam

Segmentovaný jehlan

Umožňuje znázornit obsahové, proporcionální nebo vzájemně propojené vztahy. Prvních devět řádků textu úrovně 1 se objeví v trojúhelníkových tvarech. Nepoužitý text se nezobrazuje, ale je k dispozici, pokud přepnete rozložení. Nejvhodnější je použití pouze s textem úrovně 1.

Obrázek rozložení Segmentovaný jehlan

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×