Pomocí zásad skupiny můžete určit nastavení klienta synchronizace Onedrivu

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Poslední aktualizace: prosinec 2017

Tento článek je určený pro správce IT Správa synchronizačního klienta OneDrive v podnikovém prostředí Windows Server, který používá Active Directory Domain Services.

Důležité: teď jsou k dispozici v adresáři instalace OneDrive %localappdata%\Microsoft\OneDrive\verze\adm\ ADML a ADMX soubory.

(Pokud je verze je číslo nastavení zobrazeného synchronní klienta na kartu s informacemi o).

Poznámka: Pokud nejste správce IT, najdete v článku Začínáme s nového klienta synchronizace Onedrivu v systému Windows pro informace o nastavení synchronizace OneDrive. Informace o použití centra pro správu OneDrive určit nastavení synchronizace ve vaší organizaci najdete v tématu Centrum pro správu OneDrive.

Tyto zásady: Konfigurace uživatele jsou k dispozici:

Jsou k dispozici tyto zásady: Konfigurace počítače:

Použití zásad skupiny s OneDrive

Ke správě OneDrive s zásad skupiny, nainstalujte Onedrivu a zkopírujte OneDrive.admx a OneDrive.adml z %localappdata%\Microsoft\OneDrive\verze\adm\ centrálním úložišti zásad skupiny.

Tyto zásady fungují tak, že na počítačích ve vaší doméně nastavují klíče registru, které rozpoznává synchronizační klient OneDrive (OneDrive.exe). Následující oddíly popisují, co jednotlivé zásady dělají a jaké je jejich výchozí chování, pokud je nenakonfigurujete.

Poznámky:

  • Po povolení nebo zakázání zásadu, odpovídající klíče registru se aktualizuje na počítačích ve vaší doméně. Pokud později nastavit zásady zpátky na není nakonfigurováno, není odpovídající klíče registru změnili a efektivní zásadu se nezmění. Tak po konfiguraci zásadu, použijte nastavení povoleno a Zakázané pro tuto zásadu přecházející do dalšího období.

  • Byl aktualizován na místo, kde jsou napsali klíče registru. Pokud používáte nejnovější balíček pro nasazení, můžete odstranit klíče registru dříve nastavené.

Konfigurace zásad uživatelů

Zásady Konfigurace uživatele najdete ve složce Konfigurace uživatele\Zásady\Šablony pro správu\OneDrive.

Spoluvytváření souborů Office a jejich sdílení v aplikaci   

Tuto zásadu umožňuje uživatelům spolupráce na dokumentech v reálném čase který sdílíte z aplikace klasické pracovní plochy Office 2016 a Office 2103. Povolení této zásady nastaví následující hodnoty klíče registru 1:

[HKCU\SOFTWARE\Microsoft\OneDrive] "EnableAllOcsiClients" = dword: 00000001

Pokud povolíte toto nastavení používají, se zobrazí karta Office v nastavení synchronizace OneDrive a slouží k výběru "Pomocí Office 2016 na synchronizaci Office soubory, které I otevřít" ve výchozím nastavení.

Snímek obrazovky s kartou Office v dialogovém okně Nastavení nové onedrive pro firmy synchronizačního klienta

Pokud toto nastavení vypnete, karta Office je skrytý v synchronizačního klienta a zakázané v aplikaci sdílení Office souborů a spolupráce. Nastavení uživatelů můžete zvolit postup v případě souborů Office v konfliktu bude sloužit jako neaktivní a v případě souboru konflikty, bude uchovávat obě kopie. Další informace o nastavení synchronizačního klienta najdete v článku použití Office 2016 synchronizovat soubory Office, které se otevřít.

Pozdržet aktualizaci programu OneDrive.exe do druhé vlny vydání   

Jsme uvolněte aktualizace OneDrive.exe v dvěma kroužky. První vyzvánění "Výrobní" je výchozí hodnota. Obvykle to trvá jeden až dva týdny úplně rozbalíte tento vyzvánět. Po dokončení jsme zavádění výrobní vyzvánět, jsme uvolněte druhý vyzvánět "Enterprise." Výběr vyzvánění Enterprise nabízí až 60 dní Příprava aktualizací a budete moci určit jejich nasazení ve vaší organizaci. Povolení této zásady nastaví následující hodnoty klíče registru 1:

[HKCU\SOFTWARE\Microsoft\OneDrive] "EnableEnterpriseUpdate" = dword: 00000001

Pokud povolíte toto nastavení používají, se během druhý vyzvánění aktualizaci OneDrive synchronizace klientů ve vaší doméně (včetně počítačů pro synchronizaci osobní účty).

Pokud toto nastavení vypnete, klienty synchronizace OneDrive se aktualizují hned, jak aktualizace jsou k dispozici při prvním vyzvánění.

Další informace o aktualizaci kruhy a jak synchronizačního klienta hledá aktualizace najdete v článku OneDrive synchronizačního klienta aktualizovat proces.

Zabránit uživatelům v změníte umístění ovládacích jejich OneDrive složky   

Tuto zásadu umožňuje uživatelům zabránit, změna umístění složky OneDrive ve svém počítači.

Pokud chcete použít tuto zásadu, je nutné zadat svoje ID klienta a požadovanou cestu zásad skupiny Editor povolení této zásady sady následující hodnoty klíče registru 1.

[HKCU\Software\Policies\Microsoft\OneDrive\DisableCustomRoot] "{Klient ID}" = dword: 00000001

Pokud povolíte toto nastavení používají, uživatelé nemohli změnit umístění jejich "Onedrivu – {název klienta}" složky během Vítá vás Průvodce Onedrivu. To vynutí uživatelé můžou používat výchozí umístění nebo, pokud jste nastavili nastavení Nastavte výchozí umístění pro složku OneDrive zajistíte, že všichni uživatelé mají svou místní OneDrive složku v umístění, které jste zadali.

Když toto nastavení zakážete, můžou si uživatelé při použití průvodce Vítá vás OneDrive změnit umístění synchronizační složky.

Další informace o použití této zásady jako součást přesměrování známé složky systému Windows (třeba složku Dokumenty) na OneDrive najdete v článku přesměrování známé složek na Onedrivu pro firmy.

Zabránit uživatelům v synchronizaci osobních účtů OneDrivu   

Toto oprávnění umožňuje zásad zabránit uživatelům v synchronizaci osobní soubory OneDrive úložiště, kterou dostanou pod svým účtem Microsoft. Ve výchozím nastavení jsou uživatelé synchronizovat osobní OneDrive. Povolení této zásady nastaví následující hodnoty klíče registru na 1.

[HKCU\SOFTWARE\Microsoft\OneDrive] "DisablePersonalSync" = dword: 00000001

Pokud povolíte toto nastavení používají, uživatelé budou moci nastavení synchronizace relace pro svůj účet osobní OneDrive. Pokud se vám to dříve byla synchronizace osobní OneDrive účtu, se nezobrazí chybu při spuštění synchronizačního klienta, ale zůstanou svoje soubory v počítači.

Pokud toto nastavení vypnete, mohou uživatelé synchronizovat osobní OneDrive.

Nastavte výchozí umístění pro složku OneDrive   

Tuto zásadu umožňuje určitou cestu nastavit jako výchozí umístění složky OneDrive uživatelé absolvovat Vítá vás Průvodce Onedrivu nastavit synchronizačního klienta. Ve výchozím nastavení je tato cesta v části % uživatelského profilu.

Použít tuto zásadu, je nutné zadat svoje ID klienta a cesta požadovanou výchozí v editoru zásad skupiny. Tuto zásadu nastaví tento klíč registru řetězec, který určuje cestu k souboru.

[HKCU\SOFTWARE\Microsoft\OneDrive\DefaultRootDir] "{ID klienta}" = "{Gacutil uživatele}"

Když toto nastavení povolíte, nastaví se umístění místní složky OneDrive – <název tenanta> na cestu, kterou zadáte do souboru ADMX pro OneDrive.

Když toto nastavení zakážete, nastaví se umístění místní složky OneDrive – <název tenanta> na %userprofile%.

Pokud potřebujete toto nastavení bude platit pro víc než jednoho klienta, zadejte další klienta ID položky cestu požadovanou výchozí v editoru zásad skupiny.

Poznámka: Proměnná prostředí % logonuser % nebude fungovat prostřednictvím zásad skupiny. Doporučujeme že místo toho použít % uživatelské jméno.

Uživatelé můžou zvolit, jak naložit s konfliktními soubory Office   

Tuto zásadu Určuje, co se stane, když nastane konflikt mezi verzemi souborů Office 2016 při synchronizaci. Ve výchozím nastavení je uživatelé se rozhodnout, pokud se chcete sloučit změny nebo zachovat obě kopie. Uživatelé můžou taky nakonfigurovat synchronizačního klienta vždy rozvětvené souboru a zachovat obě kopie. (Tato možnost je k dispozici pouze pro Office 2016. S předchozími verzemi aplikace Office souboru je vždy forked a obě kopie budou.) Povolení této zásady nastaví následující hodnoty klíče registru na 1.

[HKCU\SOFTWARE\Microsoft\OneDrive] "EnableHoldTheFile" = dword: 00000001

Pokud povolíte toto nastavení používají, uživatelé můžete se rozhodnout, pokud se chcete sloučit změny nebo zachovat obě kopie. Uživatelé můžou taky nakonfigurovat synchronizačního klienta vždy rozvětvené souboru a zachovat obě kopie, jak je ukázáno v následujícím příkladu.

Karta Office dialogovém okně Nastavení synchronizace

Když toto nastavení zakážete, soubor se vždycky rozvětví a v případě konfliktu při synchronizaci se ponechají obě kopie. Toto nastavení konfigurace je v synchronizačním klientovi zakázané.

Je třeba povolit zásady "spoluvytváření v aplikaci sdílení a v případě souborů Office" Chcete-li povolit tuto zásadu. Další informace o nastavení synchronizačního klienta najdete v článku použití Office 2016 synchronizovat soubory Office, které se otevřít.

Nastavit maximální nahrát výkon používající OneDrive.exe   

Tuto zásadu umožňuje nastavit rychlost výkon maximální nahrát v kilobajtech (KB) / s pro počítače se systémem OneDrive synchronizačního klienta. Minimální sazbu 50 KB/sec označeným je maximální rychlost 100 000 KB/sec. Čím nižší požadovanou nahrát výkon rychlost nakonfigurujete, bude trvat delší počítače se systémem OneDrive.exe nahrávání souborů.

Ve výchozím nastavení rychlosti odesílání výkon neomezená a možné konfigurovat uživatelem přímo v synchronizačního klienta. Pokud povolíte toto nastavení používají, počítače neprojeví u této zásady budou používat požadovanou maximální nahrát výkon rychlost a uživatelé nebudou moci měnit nahrát ohodnocení nastavení synchronizace klienta sami. Všimněte si, že OneDrive.exe je nutné restartovat na zařízení uživatelů a konfiguraci podle toto nastavení použít. Pokud toto nastavení vypnete, uživatelé mohou konfigurovat sazba maximální nahrát jejich počítači otevřením nastavení klienta synchronizace a kliknete na kartu síť.

Doporučujeme použít toto nastavení použít pouze v případech, kdy striktně přenosy omezení Povinní, třeba když původně nasadíte synchronizačního klienta ve vaší organizaci. Nedoporučujeme, protože bude snížení výkonu klienta synchronizace a mít negativní vliv na to, jaké uživatelské rozhraní použít toto nastavení průběžné.

Povolení této zásady nastaví následující hodnoty klíče registru číslo z 50 až 100 000. Příklad:

[HKCU\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive] "UploadBandwidthLimit" = dword:000000 32

Výše uvedené klíče registru nastaví mezní velikost ukládaných výkon sazba 50KB/s použitím šestnáctkovou hodnotu pro 50, což je 00000032.

Informace o vytvoření odhadu šířka pásma, které potřebujete pro synchronizačního klienta a řízení synchronizace výkon, najdete v článku plánování klienta pro synchronizaci Onedrivu využití sítě.

Nastavit maximální stažení výkon používající OneDrive.exe   

Tuto zásadu umožňuje nastavit rychlost výkon maximální stahování v kilobajtech (KB) / s pro počítače se systémem OneDrive synchronizačního klienta. Minimální sazbu 50 KB/sec označeným je maximální rychlost 100 000 KB/sec. Čím nižší požadovanou stažení výkon rychlost nakonfigurujete, bude trvat déle počítače se systémem OneDrive.exe stahovat soubory.

Ve výchozím nastavení rychlosti výkon stažení neomezená a možné konfigurovat uživatelem přímo v synchronizačního klienta. Pokud povolíte toto nastavení používají, počítače neprojeví u této zásady budou používat požadovanou maximální stažení výkon rychlost a uživatelé nebudou moci měnit stahování ohodnocení nastavení synchronizace klienta sami. Všimněte si, že OneDrive.exe je nutné restartovat na zařízení uživatelů a konfiguraci podle toto nastavení použít. Pokud toto nastavení vypnete, uživatelé mohou konfigurovat maximální stáhnout kurz počítače otevřením nastavení klienta synchronizace a kliknete na kartu síť.

Doporučujeme použít toto nastavení používají v případech, kde není povoleno soubory na vyžádání a kde striktně přenosy omezení podporují, například při původně nasazení synchronizace klienta ve vaší organizaci nebo povolení synchronizace týmových webů. Nedoporučujeme, protože bude snížení výkonu klienta synchronizace a mít negativní vliv na to, jaké uživatelské rozhraní použít toto nastavení průběžné.

Povolení této zásady nastaví následující hodnoty klíče registru číslo z 50 až 100 000. Příklad:

[HKCU\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive] "DownloadBandwidthLimit" = dword:000000 32

Výše uvedené klíče registru nastaví limit stažení výkon sazba 50KB/s použitím šestnáctkovou hodnotu pro 50, což je 00000032.

Informace o vytvoření odhadu šířka pásma, které potřebujete pro synchronizačního klienta a řízení synchronizace výkon, najdete v článku plánování klienta pro synchronizaci Onedrivu využití sítě.

Konfigurace zásad počítače

Zásady Konfigurace počítače najdete ve složce Konfigurace počítače\Zásady\Šablony pro správu\OneDrive.

Nastavit maximální procento nahrát výkon pro OneDrive.exe   

Tuto zásadu je možné konfigurovat maximální procento z počítače k dispozici nahrát výkon, synchronizačního klienta OneDrive můžete použít k odeslání. (OneDrive pouze používá tento šířku pásma při synchronizaci souborů.) K dispozici pro počítač pásma neustále mění, takže definování procenta umožňuje synchronizačního klienta odpovědět na zvýšení nebo zmenší dostupnost šířky pásma při synchronizaci na pozadí.

Je-li toto nastavení používají, jak odeslán soubor se, míry klienta synchronizace OneDrive odeslání kolik obsahu a jak dlouho trvá po dobu 60 sekund k identifikaci maximální nahrajte výkon služby v té době. Maximální nahrát výkon vychází z Špička pozorovanými výkon hodnotu během intervalu měrných jednotek.

Nahrání Calculation_C3_2017821163425 výkon

Poznámka: Hodnotu získané maximální výkon může být někdy vyšších a nižších než byste čekali kvůli jiný přenos omezení mechanismy, které může použít poskytovatele internetových služeb (ISP).

Toto počítané hodnoty je pak vynásoben procentuální hodnotou, které definujete v tomto nastavení a slouží jako zakončení výkon pro další 10 minut. Za 10 minut synchronizačního klienta provede jiných jednotkách 60 druhé a znovu založené na stránce výsledků nové hodnoty výkon maximální nahrát pro dané období měrných jednotek. Nahrání není omezena během interval 60 druhé měření výkonu a umožňuje souborů, které chcete nahrát na maximální dostupné výkon. Díky dvou uvedené hlavní příklady situací. Nejdřív souboru příliš malý získat nahraje rychle vzhledem k tomu můžete přizpůsobit v intervalu, kde je synchronizačního klienta měření maximální možné rychlost. Za druhé dlouhodobé nahrávání jakéhokoliv jiného, synchronizace se zachovat optimalizace o rychlosti odesílání za procentuální hodnotu nastavil toto nastavení.

Povolení této zásady nastaví následující hodnoty klíče registru číslo z 10 až 99. Příklad:

[HKLM\SOFTWARE\Microsoft\OneDrive] "AutomaticUploadBandwidthPercentage" = dword:000000 32

Výše uvedené klíče registru nastaví procento výkon nahrát na 50 %, pomocí šestnáctkovou hodnotu pro 50, což je 00000032.

Čím nižší procentuální nastavíte, tím déle bude trvat synchronizačního klienta nahrávání souborů. Doporučujeme hodnota 50 % nebo vyšší. Výchozí maximální procento je 99 %. Pokud povolíte toto nastavení používají, uživatelé nebudou moct změnit rychlost nahrávání otevřením nastavení klienta synchronizace a kliknete na kartu síť.

Informace o vytvoření odhadu šířka pásma, které potřebujete pro synchronizačního klienta a řízení synchronizace výkon, najdete v článku plánování klienta pro synchronizaci Onedrivu využití sítě.

Zabránit uživatelům v přístupu k souborům na počítači pomocí funkce vzdáleného použití   

Tuto zásadu umožňuje zabránit uživatelům v používání vzdálené použití funkce když jsou přihlášení pod svým účtem Microsoft k OneDrive.exe. Vzdálené použití funkce umožňuje uživatelům a přejděte na OneDrive.com, vyberte počítači s Windows, který je momentálně online a systémem OneDrive synchronizačního klienta a přístup k osobním souborům z tohoto počítače. Ve výchozím nastavení uživatelů pomocí funkce načítání.

Existují dvě nastavení – jeden pro 32bitové počítače a jeden pro 64bitovou verzi počítače. Povolení nastavení nastaví následující registru klíčové hodnoty 1.

[HKLM\SOFTWARE\Microsoft\OneDrive\Remote Access] "GPOEnabled" = dword: 00000001

[HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\OneDrive\Remote Access] "GPOEnabled" = dword: 00000001

Když toto nastavení povolíte, nebudou mít uživatelé k funkci vzdáleného použití přístup.

Když toto nastavení zakážete, budou mít uživatelé k funkci vzdáleného použití přístup.

Povolit synchronizaci účtů Onedrivu pro jenom určité organizace   

Tuto zásadu umožňuje uživatelům k synchronizaci účtů Onedrivu pro jenom v některých organizacích tak, že zadá seznam povolených klienta ID. Pokud povolíte toto nastavení používají, uživatelé dojde k chybě Pokud pokus o přidání účtu od organizace, není v seznamu. Pokud má uživatel už účet, bude Zastavte synchronizaci souborů.

[HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive\AllowTenantList] "1111-2222-3333-4444"

(kde "1111-2222-3333-4444" je ID klienta)

Pokud chcete blokovat konkrétní organizace místo toho, použijte "Blok synchronizaci účtů Onedrivu pro konkrétní organizacích."

Toto nastavení se mají přednost před zásady "Blokovat synchronizaci účtů Onedrivu pro konkrétní organizacích." Nepovolovat obě zásady ve stejnou dobu.

Blokování synchronizaci účtů Onedrivu pro konkrétní organizace   

Toto oprávnění umožňuje zásad, které zabránit uživatelům v nahrávání souborů na jiné organizace tak, že zadá seznam blokovaných klienta ID. Pokud povolíte toto nastavení používají, uživatelé dojde k chybě Pokud pokus o přidání účtu od organizace, která je blokován. Pokud uživatel nemá už přidali účet, bude Zastavte synchronizaci souborů.

[HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive\BlockTenantList] "1111-2222-3333-4444"

(kde "1111-2222-3333-4444" je ID klienta)

Chcete-li seznam povolených organizací místo toho, použijte "Povolit synchronizaci účtů Onedrivu jenom určité organizacích."

Toto nastavení nebude fungovat, pokud máte zásady "Povolit synchronizaci účtů Onedrivu pro jenom určité organizacích." povolené. Nepovolovat obě zásady ve stejnou dobu.

(Verze preview) Tiše konfigurace Onedrivu pomocí přihlašovacích údajů Windows 10 nebo domény   

Důležité: Pokud povolíte toto nastavení používají, musí být povolený ADAL nebo konfigurace účtu se nezdaří. Stáhněte a otevřete EnableADAL.reg povolit ADAL a restartujte synchronizačního klienta.

Tuto zásadu je možné konfigurovat synchronizačního klienta OneDrive tiše používání primární účet systému Windows na Windows 10 a domény přihlašovacích údajů v systému Windows 7 nebo novější.

Pokud povolíte toto nastavení používají, OneDrive.exe se pokusí přihlásit na pracovní nebo školní účet pomocí těchto přihlašovacích údajů. Kontrola bude dostupné místo na disku před synchronizací a pokud je velká, OneDrive se zobrazí výzvu k zvolte jejich složek. Mezní hodnota, pro kterou výzva je možné konfigurovat pomocí DiskSpaceCheckThresholdMB. OneDrive pokusí přihlásit u všech účtů v počítači a po úspěšném, tento účet už pokusí pasivní konfigurace.

Pokud toto nastavení povolíte a uživatel používá předchozí Onedrivu pro firmy synchronizačního klienta, pokusí se nové synchronizačního klienta převzít řízení synchronizace. Nové synchronizačního klienta se pokusí importovat nastavení synchronizace uživatele z předchozí synchronizačního klienta.

Pokud toto nastavení vypnete, nebude OneDrive odeslání přihlašovat automaticky uživatelů.

[HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive]

"SilentAccountConfig" = dword: 00000001

Tuto zásadu mohou sloužit k DiskSpaceCheckThresholdMB i DefaultRootDir.

Prosím dejte nám vědět, pokud máte svůj názor na tuto funkci nebo dojde k potížím. Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu OneDrive v oznamovací oblasti a klikněte na "Ohlásit problém." Zadejte značku nějaké názory s "SilentConfig" tak, aby odešle svůj názor přímo do výkonní pracovníci pracující na tuto funkci.

(Verze preview) Konfigurace maximální velikost Onedrivu automaticky stahovat všechny soubory   

Toto nastavení se používá ve spojení s SilentAccountConfig. Všichni uživatelé, kteří mají OneDrive, která je větší než zadaný mezní hodnota (v MB) se výzva k výběru složky, které chtějí synchronizovat před soubory ke stažení OneDrive synchronizačního klienta (OneDrive.exe).

[HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive\DiskSpaceCheckThresholdMB]

Příklad: "1111-2222-3333-4444" = dword:0005000

("1111-2222-3333-4444" je ID klienta a 0005000 nastaví mezní 5000MB)

Příbuzná témata

Nasazení nového klienta synchronizace Onedrivu v podnikovém prostředí
zabránit uživatelům instalací synchronizačního klienta
Povolit synchronizaci jenom v počítačích připojených k určitých domén
blok synchronizaci s konkrétním souborem typy

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×