Pomocí čtečky obrazovky umožňuje zkoumat a procházet Outlooku pošta

Pomocí čtečky obrazovky umožňuje zkoumat a procházet Outlooku pošta

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Hlasité předčítání symbolu u popisku Obsah pro čtečku obrazovky Toto téma popisuje používání čtečky obrazovky s Office.

Tento článek je určený pro lidi s poruchami zraku, kteří produkty Office používají se čtečkou obrazovky. Je součástí sady obsahu na téma přístupnost Office. Obecnější nápovědu najdete na domovské stránce podpory k Office.

Umožňuje Outlook čtečkou klávesnice a obrazovky zkoumání a přejděte v různých zobrazeních a přecházení mezi nimi. Jsme ho otestovali s programem Předčítání a JAWS, ale může pracovat s jiné obrazovky, dokud se řídí podle běžné standardy usnadnění a postupy.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • Další informace o čtečkách obrazovky najdete v tématu o fungování čteček obrazovky s Microsoft Office.

 • Která zaručuje nejlepší možnosti uživatele doporučujeme vypnout Podokno čtení a zobrazení e-mailů jako zprávy a ne jako konverzace.

V tomto tématu

Přejděte do hlavního zobrazení

Procházet prvky v hlavním zobrazení

Stisknutím klávesy F6 (dopředu nebo Shift + F6 (zpět) Pokud chcete cyklicky procházet prvky v následujícím pořadí:

 • Pás karet

 • Podokno složek

 • Seznam zpráv

 • Stavový řádek

Přejděte pásu karet

Pásu karet obsahují hlavní Outlook nástroje pro odesílání a přijímání e-mailů, označování zpráv a správu e-mailové složky.

 • Pokud chcete přejít pásu karet, stiskněte klávesu Alt. Uslyšíte "Karty na pásu karet," následovaný aktuálně vybrané karty.

 • Přecházení mezi karty na pásu karet, pomocí klávesy šipka doleva nebo doprava a stisknutím klávesy Enter vyberte kartu.

Přejděte v podokně složek

V podokně složek obsahuje dostupné e-mailové složky. Nejčastěji používané složky obsažených ve složce Oblíbené položky. Jednotlivé e-mailový účet má i svůj vlastní podsložky. Při změně fokusu do tohoto podokna, přečte Předčítání název aktuálně aktivní složky.

 • Pokud chcete přejít v podokně složek, stiskněte nahoru nebo šipka dolů. Předčítání čte jsou zvýrazněné názvy složek.

 • Pro složky Oblíbené položky a účet Předčítání také bude číst zda složce sbalit nebo rozbalit. Sbalit složku, stisknutím klávesy šipka vlevo. Rozbalte složku, stisknutím klávesy šipka vpravo.

 • Otevřete složku, zvýrazněná, stisknutím klávesy Enter. Obsah složky se zobrazí v seznamu zpráv.

 • Pokud chcete přejít do seznamu zpráv, stiskněte klávesu Tab.

Navigace v seznamu zpráv

Seznam zpráv obsahuje obsah aktivní složky. Zprávy jsou seskupená podle data. Při fokusu změny v seznamu zpráv, přečte Předčítání odesílatele, předmětu, datum a krátké náhled obsah aktuálně vybranou zprávu.

 • Pokud chcete přejít v seznamu zpráv, stiskněte nahoru nebo šipka dolů. Předčítání přečte odesílatele, předmětu, datum a krátké náhled obsah aktuálně vybranou zprávu.

 • Otevřete na vybranou zprávu, stiskněte klávesu Enter.

Přejděte v okně zprávy

V okně zprávy obsahuje celý text a další informace o e-mailové zprávy. V okně zprávy obsahuje vlastní karty pásu karet a pod nimi, zobrazí podokno, které zpráva záhlaví, všechny přílohy a text zprávy. Při změně fokusu do okna zprávy, Předčítání oznamuje předmětu zprávy a formát. Na začátek textu zprávy je umístěn fokus.

 • Pokud chcete přejít pásu karet, stiskněte klávesu Alt. Uslyšíte "Karty na pásu karet," následovaný aktuálně vybrané karty.

 • Přecházení mezi karty na pásu karet, stisknutím klávesy šipka doleva nebo doprava a stisknutím klávesy Enter vyberte kartu.

 • Si Pokud chcete přečíst informace v záhlaví zprávy, stiskněte kombinaci kláves Ctrl + Tab, dokud uslyšíte záhlaví pole, které chcete.

 • Pro přístup k všechny přílohy ve zprávě, stiskněte Ctrl + Tab, dokud uslyšíte název přílohy a stiskněte klávesu Alt + Šipka dolů šipku otevřete nabídku kontextu přílohy. Stiskněte nahoru nebo šipka procházet místní nabídku a potom stisknutím klávesy Enter vyberte možnost dolů.

 • Zavřete okno zprávu a vraťte se do seznamu zpráv, stiskněte kombinaci kláves Alt + F4.

Pohyb po stavovém řádku

Stavový řádek obsahuje vizuální informace o aktuálním stavu Outlook. Při fokusu se změní na stavovém řádku, Předčítání oznamuje "Stavovém řádku" následovaný zobrazení aktivní Outlook.

 • Přecházení mezi možnosti zobrazení, stiskněte nahoru nebo šipka dolů. Předčítání přečte aktuálně zvýrazněná možnost. Stisknutím klávesy Enter vyberte požadovanou možnost zobrazení.

Použití Focused složky Doručená pošta

 1. Při zobrazení složky Doručená pošta v seznamu zpráv, Focused složky Doručená pošta je otevřít ve výchozím nastavení.

 2. Otevřete do jiné složky Doručená pošta, stiskněte kombinaci kláves Ctrl + Tab, dokud uslyšíte jiných tlačítko"" vypnout a stiskněte klávesu Enter.

 3. Přejděte zpět do složky Doručená pošta Focused stiskněte kombinaci kláves Ctrl + Tab, dokud uslyšíte tlačítko Focused"" vypnout a stiskněte klávesu Enter.

Přechod mezi zobrazeními

Přejděte na nabídku Soubor

V nabídce soubor můžete nastavit nové e-mailových účtů, nastavení automatických odpovědí, tisk zpráv nebo přístup k informacím o účtu Office.

 1. Stisknutím kláves Alt + F otevřete nabídku soubor.

 2. Přesouvání mezi kartami nabídky, stiskněte nahoru nebo šipka dolů, dokud uslyšíte má a potom stisknutím klávesy Tab přepínání mezi položkami na karet.

 3. Zavření nabídky soubor a návrat do zobrazení hlavní, stisknutím klávesy Esc.

Přejděte na možnosti aplikace Outlook

V okně možností Outlook můžete změnit nastavení e-mailu třeba formát zprávy, výstrahy doručení zprávy, automatického ukládání zpráv a sledování možnosti zpráv.

 1. Stisknutím kombinace kláves Alt + S, Y3 otevřete okno Možnosti.

 2. Přesouvání mezi možnosti kategorie, stiskněte nahoru nebo šipka dolů, dokud nebude slyšet má a potom stisknutím klávesy Tab vyberte. Stisknutím klávesy Tab přecházení mezi různé možnosti v kategorii a stiskněte klávesu MEZERNÍK přepnout aktuálně zvýrazněná možnost.

 3. Zavřete okno Možnosti a vrátit se do hlavního zobrazení, stiskněte klávesu Enter.

Navigace mezi zobrazeními pošta aplikace Outlook a kalendář

 • Přejděte do aplikace Outlook pošta, stiskněte Ctrl + 1.

 • Pokud chcete přejít do kalendáře aplikace Outlook, stiskněte Ctrl + 2.

Viz také

Formátování textu e-mailu v Outlooku pomocí čtečky obrazovky

Klávesové zkratky v Outlooku

Základní úkoly v e-mailu v Outlooku s použitím čtečky obrazovky

Základní úkoly v kalendáři v Outlooku s použitím čtečky obrazovky

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Usnadnění přístupu k e-mailu v Outlooku

Umožňuje Outlook pro Mac pomocí klávesnice a VoiceOver předdefinované čtečka obrazovky Mac OS, zkoumání a přejděte v různých zobrazeních a přecházení mezi nimi.

Poznámky: 

V tomto tématu

Přejděte hlavními prvky zobrazení a obrazovky

Při otevření Outlook pro Mac hlavní zobrazení Pošta se zobrazí, seznamem zprávu s posledních e-mailů ve složce Doručená pošta.

Navigace pomocí a uvnitř hlavní zobrazení a prvků obrazovky:

 • Stisknutím klávesy Tab přesuňte přemísťování fokusu mezi prvky obrazovky.

 • Pokud chcete cyklicky procházet hlavní oblasti obrazovky jenom (nabídka karet navigační podokno, zobrazení seznamu zpráv a panelu Rychlý přístup), stisknutím klávesy F6.

 • Pokud je fokus na tlačítko nebo volitelný prvek, stisknutím CTRL + možnost + MEZERNÍK provedení akce nebo vybrat prvek.

Zobrazení hlavního obsahuje následujících oblastí: panelu Rychlý přístup v horní, nabídky karet přímo pod ním, podokno složek na levé, zobrazení seznamu zprávy, které zabírá většinu okna uprostřed a stavový řádek dole.

Panel Rychlý přístup

Panel nástrojů Rychlý přístup je v horní části obrazovky. Do vyhledávacího pole v ní a některého z příkazů připnuté došlo k nim usnadnili přístup, například Tisk. Přesunout fokus na pásu karet, stisknutím klávesy F6, dokud uslyšíte název první připnuté příkazu, který je "Tisknout" ve výchozím nastavení. Pokud chcete přejít do panel nástrojů Rychlý přístup, stisknutím klávesy šipka vlevo nebo příkaz + možnost + šipka vpravo a stiskněte klávesu příkaz + možnost + MEZERNÍK vyberte.

Nabídka pásu karet

Pás karet nabídky obsahuje většina příkazy v Outlook pro Mac. Je rozdělen do několika karty, jako je Domů, Uspořádat a Nástroje. Přesunout fokus na pásu karet, opakovaným stisknutím klávesy F6 uslyšíte název aktuální karty, například "doma, pomocí klávesy tab." Pokud chcete přejít mezi kartám pásu karet, stisknutím klávesy šipka vlevo nebo příkaz + možnost + šipka vpravo a stiskněte klávesu příkaz + možnost + MEZERNÍK otevřete kartu, kterou jste právě na. Po otevření pásu karet, pomocí klávesy Tab nebo Shift + Tab přejděte jeho příkazů a možností a stisknutím klávesy příkaz + možnost + MEZERNÍK zaškrtněte.

Podokno složek

V podokně složek obsahuje seznam e-mailové složky. V dolní části podokna najdete tlačítka rychlý přístup k Pošta, Kalendář, lidé, úkoly a poznámky.

Zkontrolujte, že je otevřeno podokno složek, stiskněte klávesu ovládací prvek + možnost + M kdekoli v Outlook pro Mac přesunete fokus na řádek nabídek Mac OS a stisknutím klávesy ŠIPKA ovládací prvek + možnost + šipka vpravo, dokud nebude slyšet: "Zobrazení,." Stiskněte CTRL + možnost + MEZERNÍK otevřete nabídku Zobrazit a stisknutím klávesy Šipka dolů, dokud nebude slyšet: "Zaškrtnutí, postranní panel." Pokud uslyšíte jenom "Postranní panel", stiskněte CTRL + možnost + MEZERNÍK otevřete podokno složek. Uslyšíte "Postranním panelu zaškrtnuté," a vrátí fokusu Outlook pro Mac.

Přesunutí fokusu na v podokně složek, stiskněte klávesu F6 uslyšíte "tabulky složky Doručená pošta," následovaný počet nepřečtené zprávy a stiskněte klávesu se šipkou ovládací prvek + možnost + Shift + šipka dolů, dokud. Pohyb v seznamu složek stisknutím klávesy dolů nebo šipka nahoru. VoiceOver přečte názvu každé ze složek a v případě doručené pošty, čísla nepřečtené zprávy. Obsah v zobrazení seznamu zpráv změňte zobrazení zpráv ve vybrané složce při přechodu mezi složkami. V podokně složek opustíte stisknutím klávesy ŠIPKA ovládací prvek + možnost + Shift + šipka nahoru.

Zobrazení seznamu zpráv

Zobrazení seznamu zpráva obsahuje seznam e-mailů ve složce aktuálně vybrané posledních mapou nahoře. Můžete číst a vytvářet zprávy v zobrazení seznamu zpráv.

 • K procházení seznamu zpráv, opakovaným stisknutím klávesy F6 uslyšíte "zobrazení osnovy seznamu zpráv, tabulky," a stiskněte klávesu dolů nebo klávesa ŠIPKA e-mailového nahoru chcete. VoiceOver přečte podrobnosti každé e-mailu. Stisknutím klávesy ENTER otevřete aktuálně vybrané e-mailu. E-mailu nahradí seznamu zpráv na obrazovce a VoiceOver přečte záhlaví e-mailu.

 • Číst obsah otevřené e-mailové, stisknutím klávesy ŠIPKA ovládací prvek + možnost + Shift + šipka dolů. Stisknutím klávesy Šipka dolů další řádek zprávu přehrajte. Zavřete okno e-mailu, stiskněte Command + W.

 • Vytváření nových e-mailů, stiskněte příkaz + N. Hromadné autora nahradí seznamu zpráv na obrazovce. Stisknutím klávesy Tab nebo Shift + Tab pro přechod mezi poli zprávy. Až budete hotovi, stiskněte Command + Return odešlete e-mail.

 • Autora hromadné zavřít bez odeslání zprávy, stiskněte Command + W. Začali jste měli psaní zprávy, Outlook pro Mac zeptá můžete podle potřeby můžete kliknutím na zrušit, pokračujte v psaní nebo uložení zprávy jako konceptu. Stisknutím klávesy Tab nebo Shift + Tab přejděte mezi možnostmi a stiskněte ENTER vyberte.

  Tip: Pokračovat v psaní zprávy, které jste uložili jako koncept, pomocí podokna složek přejděte do složky Koncepty podle pokynů v podokně složeka pak otevřete koncept z zobrazení seznamu zpráv.

Stavový řádek

Stavový řádek obsahuje zprávy o stavu, které určuje, jestli e-mailové složky jsou aktuální, například.

Přechod mezi zobrazeními

Přesunutí ze služby Mail, Kalendář, lidé, úkolů nebo poznámek a zpátky do schránky, použijte následující klávesové zkratky:

 • Stiskněte Command + 1 pro návrat do zobrazení Pošta.

 • Stiskněte Command + 2 pro návrat do zobrazení kalendáře.

 • Stiskněte Command + 3 pro návrat do zobrazení lidé.

 • Stiskněte Command + 4 pro návrat do zobrazení úkoly.

 • Stiskněte Command + 1 pro návrat do zobrazení poznámky.

Přejděte nastavení aplikace Outlook

 1. Pomocí klávesy Apple + čárka (,). Otevře se dialogové okno Nastavení.

 2. Přejděte dialogového okna stisknutím klávesy Tab přesuňte zprávy předávané dál nebo Shift + Tab přejděte zpět a stiskněte CTRL + možnost + MEZERNÍK na výběr z nabídky.

 3. Zavřete dialogové okno Nastavení, stiskněte Command + W.

Viz také

Formátování textu e-mailu v Outlooku pomocí čtečky obrazovky

Klávesové zkratky Outlooku pro Mac

Základní úkoly v e-mailu v Outlooku s použitím čtečky obrazovky

Základní úkoly v kalendáři v Outlooku s použitím čtečky obrazovky

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Usnadnění přístupu k e-mailu v Outlooku

Pomocí Outlook pro iOS VoiceOver čtečka obrazovky předdefinovaná v iOS, zkoumání a přejděte v různých zobrazeních a přecházení mezi nimi.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky VoiceOver, která je v iOSu integrovaná. Další informace o použití VoiceOveru najdete v tématu Přístupnost na zařízeních Apple.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte iPhone. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro iPad.

V tomto tématu

Přejděte do hlavního zobrazení

Při otevření Outlook zobrazuje hlavní zobrazení složky Doručená pošta. Na horní okraj hlavní zobrazení má tlačítko Zobrazit navigační podokno, název poštovní schránky a příkaz vytváření při vytváření nové zprávy. Tlačítka Focused a jiných jsou neexistuje bezprostředně pod, následovaný na tlačítko Filtr pro filtrování obsahu složky Doručená pošta.

Tlačítka následuje seznam zpráv zobrazující byla nejnovější zpráva první. V dolní části obrazovky jsou karty e-mailu, hledání a Kalendář pro přechody mezi zobrazeními hlavní Outlook.

Prozkoumání zobrazení hlavní, přepněte ho jedním prstem přes obrazovku. VoiceOver oznamuje položky pohybujete.

Tip: Můžete taky přejít do hlavního zobrazení pomocí rotoru VoiceOver. Například přecházet mezi nadpisy, přepněte rotoru, dokud nebude dozvíme "Nadpisy" a potom potáhněte prstem nahoru nebo dolů přecházení mezi nadpisy.

Pohyb v seznamu zpráv

 1. Projděte si seznam zpráv, potáhněte prstem doprava. VoiceOver čtení jméno odesílatele, předmětu, datum a krátké náhled obsah zprávy.

 2. Poklepejte na obrazovku k otevření vybrané zprávy v samostatném okně.

Použití Focused složky Doručená pošta

 1. Při zobrazení složky Doručená pošta v zobrazení hlavní, Focused Doručená pošta je ve výchozím nastavení aktivní. Chcete-li přepnout do jiné složky Doručená pošta, potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud nebude dozvíme "Jiné tlačítko" a potom poklepejte na obrazovce.

 2. Pokud chcete vrátit do složky Doručená pošta Focused, potáhnutím prstem doleva nebo doprava, dokud uslyšíte "Zaměření tlačítko" a potom poklepejte na obrazovce.

Přechod mezi zobrazeními

Přejděte na e-mailové složky

Navigační podokno obsahuje seznam všech e-mailových účtů do Outlook. V navigačním podokně můžete také přidat nový e-mailový účet a přístup k nastavení. Kromě toho můžete upravovat seznam oblíbených e-mailové složky, které se zobrazuje v horní části seznamu.

 1. Chcete-li otevřít navigačního podokna, potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud nebude slyšet "Zobrazit tlačítko navigačního podokna" a poklepáním displej.

 2. Pokud jste přidali více účtů, potáhněte prstem doprava, dokud nebude dozvíme ten správný a poklepáním displej ho vyberte.

 3. Potáhnutím prstem doprava, dokud uslyšíte složky se má a potom poklepejte na obrazovku k zavření navigačního podokna a potom otevřete vybrané v hlavní zobrazení.

Přejděte do a v nastavení aplikace Outlook

 1. Chcete-li otevřít navigačního podokna, potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud nebude slyšet "Zobrazit tlačítko navigačního podokna" a poklepáním displej.

 2. Potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte "Tlačítko Nastavení" a potom poklepejte na obrazovce otevřete okno Nastavení.

 3. Přesouvání mezi různá nastavení, potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud uslyšíte tu se má a poklepejte na obrazovce vyberte. Některá nastavení otevřít v samostatném okně. Pokud ano, vrátíte do okna Nastavení potažením prstem doleva, dokud uslyšíte "Tlačítko Zpět" a poklepání obrazovky.

 4. Zavřete okno Nastavení a vraťte se do hlavního zobrazení, potáhněte prstem doleva, dokud uslyšíte "Tlačítko Zavřít" a poklepáním displej.

Navigace mezi zobrazeními pošta aplikace Outlook a kalendář

 • Přístup ke kalendáři, prstem doprava v zobrazení hlavní, dokud uslyšíte "Kalendáře kartu" a poklepáním displej.

 • Přístup k e-mailu, prstem doprava v hlavním zobrazení, dokud uslyšíte "E-mailovým kartu" a poklepáním displej.

Viz také

Formátování textu e-mailu v Outlooku pomocí čtečky obrazovky

Základní úkoly v e-mailu v Outlooku s použitím čtečky obrazovky

Základní úkoly v kalendáři v Outlooku s použitím čtečky obrazovky

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Usnadnění přístupu k e-mailu v Outlooku

Zkoumání a navigace v různých zobrazeních a přecházení mezi nimi pomocí funkce TalkBack, z předdefinovaných Android obrazovky Outlook pro Android.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky TalkBack, která je součástí Androidu. Další informace o použití TalkBacku najdete v tématu Přístupnost v Androidu.

 • V tomto tématu se předpokládá, že tuto aplikaci používáte na telefonu s Androidem. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro tablet s Androidem.

V tomto tématu

Přejděte hlavními prvky zobrazení a obrazovky

Při otevření Outlook pro Android zobrazení složky Doručená pošta se zobrazí, zobrazující posledních e-mailů. Pokud chcete přejít prostřednictvím a uvnitř hlavními prvky zobrazení a obrazovky:

 • Potáhnutím prstem doprava nebo doleva k přesunutí fokusu mezi prvky obrazovky.

 • Pokud chcete cyklicky procházet hlavních oblastí obrazovky jenom (okraj navigační tlačítko tlačítko filtry, tlačítko vytváření a místní dialogové okno, které může být otevřený, například k účtu přihlašovací dialogové okno), potáhněte prstem nahoru jednou. Uslyšíte: "Ovládací prvky,." Potáhnutím prstem doprava nebo doleva listujte hlavních oblastí. Potáhněte prstem dolů po přepnutí zpět na výchozí nastavení navigace.

  Poznámka: Pokud vás vyzve k přihlášení k účtu při otevření Outlook pro Android funkce TalkBack uslyšíte, přejděte do dialogového okna místní ve výše uvedeném. Uslyšíte: "Přihlaste se na tlačítko." Poklepejte obrazovku a pak postupujte podle pokynů k přihlášení k vašemu účtu.

 • Pokud je fokus na tlačítko nebo volitelný prvek, poklepejte na obrazovku k provedení akce nebo vybrat prvek.

Doručená pošta obsahuje následujících oblastí: oblasti nabídky nahoře, zobrazení seznamu zpráv v uprostřed a na navigačním panelu na spodní.

Nabídka oblasti

Je v oblasti nabídku v horní části obrazovky. Tlačítko okraj navigace v levém horním rohu, které můžete přejít k e-mailové účty, složky a nastavením Outlook pro Android v ní.

Pod panelem nabídek můžete přepínat mezi složkami doručené pošty Focused a Další.

Přecházení mezi Focused a jiné složky Doručená pošta

 1. Chcete-li přepnout ze složky Doručená pošta Focused do jiné složky Doručená pošta, potáhněte prstem doprava nebo doleva, dokud uslyšíte "přepínač, kterým další e-mailové, přepnout," a poklepáním displej. Uslyšíte: "Focused Doručená pošta je vypnout zobrazující další e-mailové."

 2. Když budete chtít přepnout zpátky do složky Doručená pošta Focused, potáhněte prstem doprava nebo doleva, dokud uslyšíte "přepnout do doručené pošty Focused přepnout," a poklepáním displej.

Přejděte na účty a e-mailovými složkami

 1. Otevřete navigační okraj, potáhněte prstem doprava nebo doleva, dokud uslyšíte "otevřete navigační okraj, tlačítko," a poklepáním displej. Uslyšíte "Nabídce" následovaný počet zobrazených položek.

 2. Když okraj navigace je otevřít, potáhněte prstem doprava nebo doleva můžete procházet mezi e-mailové účty a složek v jednotlivých účtů.

 3. Zavřete okraj navigace a vraťte se do složky Doručená pošta, potáhněte prstem dolů pak left.

Přejděte na nastavení

 1. Otevřete nabídku Nastavení, potáhněte prstem doprava nebo doleva, dokud uslyšíte "otevřete navigační okraj, tlačítko," a poklepáním displej.

 2. Potáhnutím prstem doprava, dokud nebude dozvíme "Nastavení" a poklepáním displej.

 3. Zavření nabídky Nastavení a vraťte se do složky Doručená pošta, potáhněte prstem dolů pak left.

Zobrazení seznamu zpráv

Zobrazení seznamu zpráva obsahuje seznam e-mailům. Umožňuje přecházet aktuálně zobrazeného zpráv v seznamu, potáhněte prstem doprava nebo doleva. Přejděte seznam zpráv zobrazíte další zprávy, potáhněte prstem nahoru nebo dolů dvěma prsty. Zobrazení seznamu zpráva obsahuje také vytvořit tlačítko, které se nachází po aktuálně zobrazeného zpráv v seznamu.

Můžete číst a vytvářet zprávy v zobrazení seznamu zpráv:

 • Otevření vybrané e-mailu, poklepejte na obrazovce. E-mailu nahradí seznamu zpráv na obrazovce. Potažením prstu doprava dozvíme obsah e-mailu, jedné položky nebo odstavce najednou. Pokud chcete vrátit do složky Doručená pošta, potáhněte prstem dolů pak left.

 • Vytváření nových e-mailů zahájíte dozvíme potáhněte prstem doprava nebo doleva dokud "Vytvořte tlačítko" a potom poklepejte na obrazovce. Hromadné autora nahradí seznamu zpráv na obrazovce. Pokud chcete vrátit do složky Doručená pošta, potáhněte prstem dolů pak left.

Navigační panel

Na navigačním panelu nachází v dolní části obrazovky. Obsahuje rychlý přístup tlačítka pro poštu, hledání a Kalendář.

Přechod mezi zobrazeními

Přesunutí z Mailvyhledávání nebo Kalendář a zpátky na Pošta, potáhněte prstem doprava nebo doleva, dokud uslyšíte "Pošta" "Prohledat;" nebo "Kalendář" a poklepáním displej. Funkce talkBack oznamuje v aktuálním zobrazení. Uslyšíte: "Vybrané," a za ním uveďte název zobrazení.

Viz také

Formátování textu e-mailu v Outlooku pomocí čtečky obrazovky

Základní úkoly v e-mailu v Outlooku s použitím čtečky obrazovky

Základní úkoly v kalendáři v Outlooku s použitím čtečky obrazovky

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Usnadnění přístupu k e-mailu v Outlooku

Umožňuje Outlook Pošta Předčítání předdefinované čtečka obrazovky Windows zkoumání a přejděte v různých zobrazeních a přecházení mezi nimi.

Poznámky: 

V tomto tématu

Přejděte hlavními prvky zobrazení a obrazovky

Při otevření Outlook Pošta zobrazení složky Doručená pošta se zobrazí, zobrazující posledních e-mailů nebo žádosti o schůzku. Pokud chcete přejít prostřednictvím a uvnitř hlavními prvky zobrazení a obrazovky:

 • Potáhnutím prstem nahoru, dokud nezobrazí tón "Položky" a potáhněte prstem doprava nebo doleva k přesunutí fokusu mezi prvky obrazovky.

 • Pokud je fokus na tlačítko nebo volitelný prvek, poklepejte na obrazovku k provedení akce nebo vybrat prvek.

Doručená pošta obsahuje následujících oblastí: oblasti nabídky nahoře, zobrazení seznamu zpráv v uprostřed a na navigačním panelu na spodní.

Nabídka oblasti

Je v oblasti nabídku v horní části obrazovky. Navigační tlačítko v levém horním rohu, které můžete přejít k e-mailové účty a složek v ní.

Přejděte na účty a e-mailovými složkami

 1. Otevřete navigační podokno, potáhněte prstem doleva, dokud uslyšíte "navigace, tlačítko Sbalit," a poklepáním displej. Uslyšíte: "navigace, tlačítko Rozbalit."

 2. Když v navigačním podokně je otevřít, potáhněte prstem doprava nebo doleva můžete procházet mezi e-mailové účty a složek v jednotlivých účtů. Vybraný účet ohlásí jako: "Vybrané," a za ním uveďte název e-mailového účtu a počet nepřečtené zprávy. Do vybrané složky se ohlásí ve vybrané složce a počet jejích nepřečtené zprávy.

 3. Zavření navigačního podokna a vraťte se do složky Doručená pošta, potáhněte prstem doleva, dokud uslyšíte "navigace, tlačítko Rozbalit," a poklepáním displej.

Zobrazení seznamu zpráv

Zobrazení seznamu zpráv seznamy e-mailu nebo žádosti o schůzku. Umožňuje přecházet aktuálně zobrazených položek v seznamu, potáhněte prstem doprava nebo doleva. Přejděte seznam zpráv zobrazíte další zprávy, potáhněte prstem nahoru nebo dolů dvěma prsty.

Může číst zprávy v zobrazení seznamu zpráv. Otevření vybrané e-mailu, poklepejte na obrazovce. E-mailu nahradí seznamu zpráv na obrazovce. Potažením prstu doprava dozvíme obsah e-mailu, jedné položky nebo odstavce najednou. Se vraťte složky Doručená pošta, potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte "Zpět, tlačítko Sbalit," a potom poklepejte na obrazovce.

Navigační panel

Na navigačním panelu nachází v dolní části obrazovky. V navigačním panelu si, například vytvořit nový e-mail, vyhledat e-mailu nebo aplikace access na Další možnosti. V nabídce Další možnosti máte přístup k nastavením Outlook Pošta.

Přejděte na nastavení

 1. Otevřete nabídku Nastavení, potáhněte prstem doprava nebo doleva, dokud uslyšíte "Další možnosti, tlačítko Sbalit," a poklepáním displej. Uslyšíte: "Další možnosti, nabídka."

 2. Potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte "Tlačítko Nastavení" a poklepáním displej.

 3. Zavření nabídky Nastavení vrátit složky Doručená pošta, potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte "Zpět, tlačítko Sbalit," a potom poklepejte na obrazovce.

Přesunutí mezi aplikacemi Outlook pošta a kalendář aplikace Outlook

 1. V Outlook Pošta přejdete na úvodní obrazovce potažením prstu doprava, dokud dozvíme "Start tlačítko Sbalit," a potom poklepejte na obrazovce.

 2. Potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte "Všechny aplikace, tlačítko," a poklepáním displej. Otevře se seznam aplikací.

 3. Potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte "Outlookového kalendáře" a potom poklepejte na obrazovce. Otevře se Outlook Kalendář.

 4. Přejděte zpět do Outlook Pošta v Outlook Kalendář potažením prstem doprava, dokud uslyšíte "Zahájíte tlačítko Sbalit," poklepáním na obrazovce, potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte "Outlook poště" a potom poklepejte na obrazovce.

Viz také

Formátování textu e-mailu v Outlooku pomocí čtečky obrazovky

Vložení obrázku nebo obrázků v e-mailu v Outlooku pomocí čtečky obrazovky

Základní úkoly v e-mailu v Outlooku s použitím čtečky obrazovky

Základní úkoly v kalendáři v Outlooku s použitím čtečky obrazovky

Usnadnění přístupu k e-mailu v Outlooku

Pomocí Outlook Web App klávesu a čtečky obrazovky zkoumání a navigace v různých zobrazeních a přecházení mezi nimi. Jsme ho otestovali s programem Předčítání, ale může pracovat s jiné obrazovky, dokud se řídí podle běžné standardy usnadnění a postupy.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • Další informace o čtečkách obrazovky najdete v tématu o fungování čteček obrazovky s Microsoft Office.

 • Pokud používáte Outlook Web App, doporučujeme použít Microsoft Edge jako webový prohlížeč. Další informace najdete v nápovědě Microsoft Edge. Protože Outlook Web App běží ve webovém prohlížeči, se liší od těch v desktopové aplikaci klávesové zkratky. Například použijete kombinaci kláves Ctrl + F6 místo F6 pro přechod a příkazy. Navíc běžné klávesové zkratky jako F1 (Nápověda) a Ctrl + O (Otevřít), použijte webový prohlížeč – Outlook Web App.

 • Rozložení Outlook Web App odpovídá posledních mezinárodní pokyny o navigaci přístupných osobám s postižením klávesnice. Pokud používáte některé klávesové zkratky konkrétní čtečka obrazovky, můžete využít ARIA značky na stránce.

 • Která zaručuje nejlepší možnosti uživatele doporučujeme vypnout Podokno čtení a zobrazení e-mailů jako zprávy a ne jako konverzace.

 • Outlook.office.com (Outlook na webu) právě aktualizujeme. Někteří lidé už používají nový Outlook, pro jiné bude výchozím prostředím klasická verze, dokud aktualizaci nedokončíme. Další informace najdete v článku o získání pomoci s novým Outlookem na webu. Vzhledem k tomu, že pokyny v tomto tématu platí pro nové prostředí, doporučujeme vám, abyste přešli z klasického prostředí na nový Outlook. Pokud budete chtít přejít na nový Outlook, stiskněte opakovaně Ctrl+F6, dokud neuslyšíte, že jste na příkazu Vyzkoušejte nový Outlook, a pak stiskněte Enter. Pokud místo toho uslyšíte jenom to, že jste na panelu nástrojů Příkazy, znamená to, že už používáte nový Outlook.

V tomto tématu

Přejděte hlavními prvky zobrazení a obrazovky

Při otevření Pošta v Outlook Web App hlavní zobrazení se zobrazí. Se zaměřuje na seznamu zpráv s nejnovější e-mailem. Pokud chcete přejít prostřednictvím a uvnitř hlavními prvky zobrazení a obrazovky:

 • Stisknutím klávesy Tab přesuňte přemísťování fokusu mezi prvky obrazovky.

 • Cyklický pohyb v oblasti hlavní obrazovky jenom (vyhledávacího pole v panelu nástrojů Spouštěč aplikací, v navigačním podokně, příkaz nástrojů a v seznamu zpráv), stiskněte kombinaci kláves Ctrl + F6 vpřed a Shift + Ctrl + F6 přejdete zpět.

 • Pokud je fokus na tlačítko nebo volitelný prvek, stisknutím klávesy Enter provedení akce nebo vybrat prvek.

Zobrazení hlavního obsahuje následujících oblastí: vodorovné navigačním panelu v horní, navigačním podokně na levé a seznamu zpráv zobrazit na pravé straně.

Vodorovný navigační panel

Vodorovný navigační panel se v horní části obrazovky pod pole Adresa URL. Obsahuje na Spouštěč aplikací a připnuté aplikace na levé a přístup k obecné informace, například oznámení a Nastavení na pravé straně.

Pokud třeba přistupujete k obecné informace, například oznámení Pozvánka se otevře v samostatném podokně na pravé straně zobrazení seznamu zpráv.

Navigační podokno

Navigační podokno obsahuje vyhledávací pole v horní a seznam e-mailové složky a skupiny pod ním. V dolní části podokna najdete tlačítka rychlý přístup k Pošta, Kalendář, Kontakty a úkoly.

Pokud chcete přejít mezi složkami a skupiny, stiskněte klávesu Tab. Pokud chcete přejít do složky nebo do oblasti skupiny, stiskněte nahoru nebo šipka dolů. Třeba otevřete e-mailu koncept, Ctrl + F6 nebo Shift + Ctrl + F6 opakovaným stisknutím uslyšíte "Navigační podokno," stisknutím klávesy Tab, dokud dozvíme název první e-mailové složky, stiskněte nahoru nebo šipka dolů, dokud uslyšíte "Koncepty" a stiskněte klávesu Enter.

Zobrazení seznamu zpráv

Zobrazení seznamu zpráva obsahuje seznam e-mailům. Přejděte seznam zpráv stisknutím klávesy Šipka dolů.

Nad seznamem zpráv můžete vybrat základní obsah složky Doručená pošta se Focusedjiných a všechny karty, zobrazit informace o další plánované události a nadcházející program a filtrování zpráv zobrazený v seznamu. Přesouvání mezi kartami obsahu složky Doručená pošta, klávesy na SR klávesou doleva nebo doprava.

V horní části zobrazení seznamu zpráv je příkaz nástrojů, který se zobrazí nejčastěji úkoly týkající se aktuálně zachycujících obsahu (seznam zpráv, přijatých e-mailu nebo autora pošty). Opakovaným dozvíme "Příkaz" a potom stisknutím klávesy šipka vlevo nebo vpravo mezi položkami nástrojů a stisknutí klávesy Enter vyberte položku stisknutím kombinace kláves Ctrl + F6 nebo Shift + Ctrl + F6.

Můžete číst a vytvářet zprávy v zobrazení seznamu zpráv:

 • Otevřete e-mailu, opakovaným stisknutím klávesy Ctrl + F6 uslyšíte "Zpráva seznamu" stisknutím klávesy Šipka dolů, dokud nenajdete e-mailu a stiskněte klávesu Enter. E-mailu nahradí seznamu zpráv na obrazovce.

 • Pokud chcete do režimu Prohledávat a zobrazit otevřené e-mailové, stiskněte klávesu SR + MEZERNÍK. Stiskněte nahoru nebo dolů klávesu se šipkou procházení e-mailu. Pokud chcete ukončit Režim na skenování, stiskněte znovu klávesu SR + MEZERNÍK. Pokud chcete vrátit do seznamu zpráv, stiskněte klávesu Esc.

 • Zahájení vytváření nových e-mailů, stisknutím kláves Ctrl + N. Hromadné autora nahradí seznamu zpráv na obrazovce.

Přechod mezi zobrazeními

Přesuňte ze služby MailKalendář, Kontakty nebo úkoly, stisknutím kláves Ctrl + F6 nebo Shift + Ctrl + F6 dozvíme "Navigační podokno" a stiskněte klávesu Tab, dokud uslyšíte název zobrazení. Stisknutím kláves se šipkami doleva nebo doprava, dokud uslyšíte název zobrazení a stiskněte klávesu Enter.

Otevření podokna Nastavení, stisknutím klávesy Tab, dokud uslyšíte "Tlačítko Nastavení" a stiskněte klávesu Enter. Pomocí klávesy Tab přejděte na nastavení, které chcete a stiskněte klávesu Enter.

Viz také

Formátování textu e-mailu v Outlooku pomocí čtečky obrazovky

Vložení obrázku nebo obrázků v e-mailu v Outlooku pomocí čtečky obrazovky

Klávesové zkratky pro Outlook na webu a Outlook.com

Základní úkoly v e-mailu v Outlooku s použitím čtečky obrazovky

Základní úkoly v kalendáři v Outlooku s použitím čtečky obrazovky

Usnadnění e-mailu aplikace Outlook pro osoby s postižením

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×