Pole Zpoždění vyrovnání

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Hodnota v poli Zpoždění vyrovnání představuje dobu, o kterou má být úkol či přiřazení zpožděno za nejdříve možným datem zahájení v důsledku Vyrovnání zdroje. Zpoždění vyrovnání úkolu je vyjádřeno v uplynulých jednotkách doby trvání, zpoždění vyrovnání přiřazení je vyjádřeno v běžných jednotkách doby trvání. Pole zdroje Zpoždění vyrovnání neobsahuje žádné informace, umožňuje však získat přístup k příslušnému poli přiřazení Zpoždění vyrovnání.

Existuje několik kategorií polí Zpoždění vyrovnání.

Datový typ    Doba trvání

Pole Zpoždění vyrovnání (pole úkolu)

Typ položky:    Počítaná nebo zadaná

Způsob výpočtu:    Provede-li aplikace Microsoft Office Project vyrovnání zdrojů, které vyžaduje posunutí úkolů, projeví se toto posunutí vložením hodnoty zpoždění do pole Zpoždění vyrovnání.

Nejvhodnější použití:    Pole Zpoždění vyrovnání přidejte do zobrazení úkolů v případě, že chcete zjistit zpoždění úkolů způsobená vyrovnáním zdrojů.

Příklad:    Dva zdroje v plánu byly přetíženy, a proto jste v projektu použili vyrovnání zdrojů. Chcete-li provést analýzu účinků tohoto vyrovnání, přidejte do zobrazení Seznam úkolů pole Zpoždění vyrovnání.

Poznámky:    Chcete-li zjistit zpoždění z pruhů Ganttova diagramu, použijte zobrazení Vyrovnaný Ganttův diagram.

V předchozích verzích aplikace Project se pole úkolu Zpoždění vyrovnání nazývalo Zpoždění. Pokud aktualizujete plán vytvořený v některé z předchozích verzí, budou veškeré údaje z pole Zpoždění nyní obsaženy v poli Zpoždění vyrovnání.

Pole Zpoždění vyrovnání (pole zdroje)

Typ položky    Null

Nejvhodnější použití:    Pole zdroje Zpoždění vyrovnání přidejte do zobrazení Používání zdrojů v případě, že chcete zobrazit nebo filtrovat zpoždění vyrovnání jednotlivých přiřazení zdrojů.

Příklad:    V plánu byly přetíženy dva zdroje, proto jste v projektu provedli vyrovnání zdrojů. Jestliže chcete provést analýzu účinku vyrovnání, přidejte do tabulkové části zobrazení Používání zdrojů pole Zpoždění vyrovnání. V tomto poli nebudou u názvů zdrojů zobrazeny žádné informace. Hodnoty pro přiřazení však budou uvedeny v řádcích přiřazení Zpoždění vyrovnání pod názvy jednotlivých zdrojů.

Pole Zpoždění vyrovnání (pole přiřazení)

Typ položky:    Počítaná nebo zadaná

U přiřazení je zpoždění vyrovnání vyjádřeno v běžných jednotkách doby trvání, zatímco u úkolu je vyjádřeno v uplynulých jednotkách doby trvání.

Způsob výpočtu:    Provede-li aplikace Microsoft Office Project vyrovnání zdrojů, které vyžaduje přesunutí úkolů nebo přiřazení, projeví se toto přesunutí vložením hodnoty zpoždění do pole Zpoždění vyrovnání.

Nejvhodnější použití:    Pokud chcete zjistit zpoždění přiřazení způsobené vyrovnáním zdrojů, přidejte pole Zpoždění vyrovnání do zobrazení Používání zdrojů nebo Používání úkolů.

Příklad:    V plánu byly přetíženy dva zdroje, proto jste v projektu nastavili vyrovnání zdrojů. Jestliže chcete analyzovat vliv vyrovnání, přidejte do tabulkové části zobrazení Používání úkolů pole Zpoždění vyrovnání.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×