Pole Zbývající práce

Pole Zbývající práce zobrazuje dobu, například počet hodin nebo dnů na jednoho pracovníka, která je potřebná k dokončení úkolu nebo sady úkolů.

Existuje několik kategorií polí Zbývající práce.

Datový typ:    Pole doby trvání

Pole Zbývající práce (pole úkolu)

Typ položky    Vypočítané nebo zadané pole

Způsob výpočtu    V případě, že po prvním vytvoření úkolu nebyla vykázána žádná práce, je pole Zbývající práce shodné s polem úkolu Práce. Jakmile je na úkolu vykázána skutečná práce, vypočítá aplikace Microsoft Office Project zbývající práci následujícím způsobem:

Zbývající práce = Práce - Skutečná práce

Vhodné využití    Pokud chcete upravit, zobrazit nebo filtrovat informace o zbývající práci, přidejte pole Zbývající práce do zobrazení úkolů. Pokud je třeba zvýšit nebo snížit množství práce potřebné k dokončení úkolu, upravte hodnotu pole Zbývající práce daného úkolu. Úpravou hodnoty zbývající práce se změní také hodnota v poli Dokončeno  %.

Příklad    Na úkol Vypracování návrhu je naplánováno 40 hodin práce. Přiřazené zdroje právě podaly zprávu, že budou na dokončení tohoto úkolu potřebovat ještě dalších 8 hodin práce. Přidáním pole Zbývající práce do zobrazení Seznam úkolů a úpravou hodnoty v tomto poli můžete k tomuto úkolu přidat dalších 8 hodin zbývající práce.

Poznámky    Pokud do pole Zbývající práce zadáte určitou hodnotu, rozdělí aplikace Project zadanou zbývající práci mezi přiřazené zdroje.

Pokud zadáte procentuální hodnotu dokončení nebo celkovou skutečnou práci, přeplánuje aplikace Project pravděpodobně zbývající práci za datum stavu. Tato pole sledování můžete v projektu ponechat podle původního plánu, a to i v případě, že dokončená práce je zobrazena v budoucnosti a zbývající práce v minulosti. V nabídce Nástroje klikněte na příkaz Možnosti. Na kartě Výpočty zrušte zaškrtnutí políček Dokončení hotových položek po datu stavu přesunout zpět k datu stavu a Zahájení zbývajících položek před datem stavu přesunout za datum stavu.

Chcete-li nastavit jiné datum stavu než aktuální, klikněte v nabídce Projekt na příkaz Informace o projektu a zadejte požadované datum do pole Datum stavu.

Pole Zbývající práce (pole zdroje)

Typ položky    Vypočítané pole

Způsob výpočtu    Zbývající práce zdroje představuje součet všech hodnot zbývající práce pro všechna přiřazení daného zdroje.

Vhodné využití    Pole Zbývající práce přidejte do seznamu zdrojů v případě, že chcete zobrazit nebo filtrovat informace o zbývající práci určitého zdroje.

Příklad    Zjistili jste, že pracovník Svoboda je neustále přetížen, zatímco pracovník Novotný není pravděpodobně v daném projektu plně využit. Analýzou chcete zjistit, zda je jejich pracovní vytížení opravdu nerovnoměrné a zda tedy nebude třeba přiřazení vyrovnat. Přidejte do zobrazení Seznam zdrojů pole Zbývající práce a porovnejte zbývající pracovní vytížení mezi oběma zdroji.

Pole Zbývající práce (pole přiřazení)

Typ položky    Vypočítané nebo zadané pole

Způsob výpočtu    Po prvním vytvoření přiřazení, kdy ještě není hotova žádná práce, obsahuje pole Zbývající práce tutéž hodnotu jako pole Práce. Jakmile bude u přiřazení vykázána skutečná práce, přepočítá aplikace Microsoft Office Project hodnotu zbývající práce podle následujícího vzorce:

Zbývající práce = Práce - Skutečná práce

Vhodné využití    Chcete-li upravit, zobrazit nebo filtrovat informace o zbývající práci, přidejte do časové osy zobrazení Používání úkolů nebo Používání zdrojů pole Zbývající práce. Pokud je třeba zvýšit nebo snížit množství práce potřebné k dokončení úkolu, upravte hodnotu pole Zbývající práce u přiřazení.

Příklad    Pracovníku Novotnému bylo pro úkol Vypracování návrhu naplánováno 40 hodin práce. Ten právě podal zprávu, že bude potřebovat k dokončení úkolu dalších 8 hodin. Přidejte do zobrazení Používání úkolů pole Zbývající práce a upravte hodnotu v tomto poli tak, že přidáte k tomuto přiřazení dalších 8 hodin zbývající práce.

Poznámky    Pokud zadáte procentuální hodnotu dokončení nebo celkovou skutečnou práci, přeplánuje aplikace Project pravděpodobně zbývající práci za datum stavu. Tato pole sledování můžete v projektu ponechat podle původního plánu, a to i v případě, že dokončená práce je zobrazena v budoucnosti a zbývající práce v minulosti. V nabídce Nástroje klikněte na příkaz Možnosti. Na kartě Výpočty zrušte zaškrtnutí políček Dokončení hotových položek po datu stavu přesunout zpět k datu stavu a Zahájení zbývajících položek před datem stavu přesunout za datum stavu.

Chcete-li nastavit jiné datum stavu než aktuální, klikněte v nabídce Projekt na příkaz Informace o projektu a zadejte požadované datum do pole Datum stavu.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×