Pole Zahájení1–10

Pole Zahájení1 až Zahájení10 jsou vlastní pole zobrazující libovolné informace o datech zahájení určitého úkolu, zdroje nebo přiřazení, které chcete v projektu zadat a uložit odděleně.

Existuje několik kategorií polí Zahájení1–10.

Datový typ:    Pole kalendářního data

Pole Zahájení1–10 (pole úkolů)

Typ zadání:    Vypočítané nebo zadané pole

Nejvhodnější použití:    Pomocí jednoho či více vlastních polí zahájení lze zadat a uložit další informace o datech zahájení úkolů, například z dalších směrných nebo pomocných plánů nebo pro plánovaný milník či datum zahájení fáze. Vlastní pole zahájení se obvykle používá současně s vlastním polem dokončení, které je vhodné pro vyznačení důležitých dat v Ganttově diagramu.

Příklad:    Již jste vytvořili směrný plán projektu a zobrazili pole Zahájení podle směrného plánu v tabulce úkolů. Tři měsíce před zahájením projektu upravíte plán projektu s ohledem na významné změny. Pomocný plán uložte a datum zahájení pomocného plánu zadejte do pole Zahájení1. Název pole změňte na Předběžné zahájení a přidejte ho do tabulky úkolů.

Poznámky:    Data ve vlastních polích pro zahájení neovlivní výpočty aplikace Microsoft Office Project. Není-li žádné datum zadáno, obsahuje pole hodnotu NEDEF.

Vlastní pole pro dokončení a zahájení můžete použít k uložení dalších dat dokončení a zahájení podle směrného plánu. Pokud chcete uložit dvojice dat pro zahájení a dokončení jako pomocné směrné plány, přejděte v nabídce Nástroje na příkaz Sledování, klikněte na příkaz Uložit směrný plán a potom na přepínač Uložit pomocný plán. Klikněte na vlastní pole zahájení a dokončení, která chcete použít.

Pro vlastní pole Zahájení můžete vytvořit seznamy hodnot, vzorce a grafické indikátory. Chcete-li přidat jeden z těchto vlastních atributů nebo přejmenovat pole Zahájení, přejděte v nabídce Nástroje na příkaz Vlastní nastavení a klikněte na příkaz Pole. Pokud zadáte vzorec, bude pole určeno jen pro čtení.

Vytvořená vlastní pole můžete kopírovat do souborů jiných projektů. V nabídce Nástroje klikněte na příkaz Organizátor a potom klikněte na kartu Pole.

Pole Zahájení1–10 (pole zdrojů)

Typ zadání:    Vypočítané nebo zadané pole

Nejvhodnější použití:    Jedno nebo více vlastních polí zahájení můžete použít v případě, že potřebujete pro zdroje zadat a uložit další informace o datech zahájení, například z dalších směrných plánů nebo pomocných plánů. Vlastní pole zahájení se obvykle používá současně s vlastním polem dokončení.

Příklad:    Byl vytvořen směrný plán projektu, který obsahuje v zobrazení zdrojů pole Zahájení podle směrného plánu umožňující zjistit všechna data zahájení práce zdrojů na přiřazených úkolech. Po třech měsících chcete v projektu provést úpravy odrážející významné změny. Uložte pomocný plán a zadejte datum zahájení podle pomocného plánu do pole Zahájení1. Potom dané pole přidejte také do zobrazení zdrojů.

Poznámky:    Data ve vlastních polích pro zahájení neovlivní výpočty aplikace Microsoft Office Project. Není-li žádné datum zadáno, obsahuje pole hodnotu NEDEF.

Vlastní pole pro dokončení a zahájení můžete použít k uložení pomocných dat dokončení a zahájení podle směrného plánu. Pokud chcete uložit dvojice dat pro zahájení a dokončení jako pomocné směrné plány, přejděte v nabídce Nástroje na příkaz Sledování, klikněte na příkaz Uložit směrný plán a potom na přepínač Uložit pomocný plán. Klikněte na vlastní pole zahájení a dokončení, která chcete použít.

Pro vlastní pole Zahájení můžete vytvořit seznamy hodnot, vzorce a grafické indikátory. Chcete-li přidat jeden z těchto vlastních atributů nebo přejmenovat pole Zahájení, přejděte v nabídce Nástroje na příkaz Vlastní nastavení a klikněte na příkaz Pole. Pokud zadáte vzorec, bude pole určeno jen pro čtení.

Vytvořená vlastní pole můžete kopírovat do souborů jiných projektů. V nabídce Nástroje klikněte na příkaz Organizátor a potom klikněte na kartu Pole.

Pole Zahájení1–10 (pole přiřazení)

Typ zadání:    Zadané pole

Nejvhodnější použití:    V jednom nebo více vlastních polích zahájení můžete zadat a uložit další informace o datech zahájení přiřazení (například informace z dalších směrných nebo pomocných plánů). Vlastní pole zahájení lze použít současně s vlastním polem dokončení.

Příklad:    V projektu jste vytvořili směrný plán. V poli Zahájení podle směrného plánu v zobrazení Používání úkolů jsou uvedena data zahájení přiřazení podle směrného plánu. Tři měsíce po zahájení projektu provedete úpravy a chcete zohlednit významné změny. Uložíte pomocný plán a zadáte datum zahájení podle pomocného plánu do pole Zahájení1. Potom přidáte toto pole také do zobrazení Používání úkolů.

Poznámky:    Data ve vlastních polích pro zahájení neovlivní výpočty aplikace Microsoft Office Project. Není-li žádné datum zadáno, obsahuje pole hodnotu NEDEF.

Vlastní pole pro dokončení a zahájení můžete použít k uložení pomocných dat dokončení a zahájení podle směrného plánu. Pokud chcete uložit dvojice dat pro zahájení a dokončení jako pomocné směrné plány, přejděte v nabídce Nástroje na příkaz Sledování, klikněte na příkaz Uložit směrný plán a potom na přepínač Uložit pomocný plán. Klikněte na vlastní pole zahájení a dokončení, která chcete použít.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×