Pole Zahájení podle směrného plánu1–10

Pole zahájení podle směrného plánu (Zahájení podle směrného plánu1 až Zahájení podle směrného plánu10) obsahují datum plánovaného zahájení úkolu nebo přiřazení v okamžiku uložení příslušného Směrný plán. V poli Zahájení podle směrného plánu1 jsou uložena plánovaná data zahájení úkolů nebo přiřazení uložených se Směrným plánem 1. Podobně pole Zahájení podle směrného plánu2 až Zahájení podle směrného plánu10 obsahují plánovaná data zahájení pro Směrné plány 2 až 10.

Existuje několik kategorií polí Zahájení podle směrného plánu1–10.

Datový typ:    Pole kalendářního data

Pole Zahájení podle směrného plánu1–10 (pole úkolů)

Typ zadání:    Vypočítané nebo zadané pole

Způsob výpočtu:    Jakmile je směrný plán uložen, je datum z pole plánovaného zahájení úkolu zkopírováno do odpovídajícího pole zahájení úkolu podle směrného plánu. Použité pole zahájení podle směrného plánu (Zahájení podle směrného plánu1, Zahájení podle směrného plánu2 atd.) závisí na uloženém směrném plánu (Směrný plán 1, Směrný plán 2 atd.).

Nejvhodnější použití:    Pokud jste uložili více směrných plánů a chcete porovnat data zahájení podle směrného plánu s plánovanými nebo skutečnými daty zahájení úkolů, přidejte do zobrazení úkolů jedno z polí Zahájení podle směrného plánu1–10. Uložíte-li více směrných plánů, můžete také porovnávat data zahájení podle směrného plánu uložená v různých fázích projektu.

Příklad:    Před dvěma měsíci jste při zahájení projektu uložili směrný plán projektu. Před měsícem se změnil rozsah projektu a byl uložen druhý směrný plán označený jako Směrný plán 1. Potom jste provedli další úpravy projektu a uložili třetí směrný plán pod názvem Směrný plán 2. Nyní chcete porovnat a analyzovat tři sady dat zahájení podle směrného plánu. Do Seznamu úkolů přidejte pole Zahájení podle směrného plánu, Zahájení podle směrného plánu1 a Zahájení podle směrného plánu2.

Poznámky:    Dokud neuložíte odpovídající směrný plán (což můžete udělat kdykoli v průběhu projektu), obsahují pole zahájení podle směrného plánu hodnotu NEDEF. Chcete-li nastavit směrný plán, přejděte v nabídce Nástroje na příkaz Sledování, klikněte na příkaz Uložit směrný plán a potom klikněte na přepínač Uložit směrný plán. Vyberte požadovaný směrný plán Směrný plán nebo Směrný plán 1 až Směrný plán 10. Tím zkopírujete aktuálně naplánovaná pole úkolů do odpovídajících polí směrného plánu.

Pole Zahájení podle směrného plánu1–10 (pole zdrojů)

Typ zadání:    Pole s hodnotou Null

Nejvhodnější použití:    Pokud jste uložili více směrných plánů a chcete zobrazit nebo vyfiltrovat data zahájení přiřazení podle směrného plánu, přidejte do zobrazení Používání zdrojů jedno z polí Zahájení podle směrného plánu1–10. Pracujete-li s několika směrnými plány, můžete porovnat také data zahájení podle směrného plánu uložená v různých fázích projektu.

Příklad:    Na začátku projektu před dvěma měsíci jste uložili směrný plán projektu. Před měsícem se rozsah projektu změnil a byl uložen druhý směrný plán pod názvem Směrný plán 1. Potom jste provedli další úpravy a uložili třetí směrný plán pod názvem Směrný plán 2. Nyní chcete porovnat a analyzovat tyto tři sady dat zahájení podle směrného plánu v kontextu zdrojů a jejich přiřazení. Do zobrazení Používání zdrojů přidejte pole Zahájení podle směrného plánu, Zahájení podle směrného plánu1 a Zahájení podle směrného plánu2. Vedle názvů zdrojů se v polích zahájení podle směrného plánu nezobrazí žádné údaje. Data zahájení podle směrného plánu pro přiřazení zdrojů se však zobrazí v polích jejich přiřazení pod názvy jednotlivých zdrojů.

Pole Zahájení podle směrného plánu1–10 (pole přiřazení)

Typ zadání:    Vypočítané nebo zadané pole

Způsob výpočtu:    Jakmile je směrný plán uložen, je datum v poli plánovaného zahájení daného přiřazení zkopírováno do odpovídajícího pole zahájení podle směrného plánu. Použité pole zahájení podle směrného plánu (Zahájení podle směrného plánu1, Zahájení podle směrného plánu2 atd.) závisí na uloženém směrném plánu (Směrný plán 1, Směrný plán 2 atd.).

Nejvhodnější použití:    Pokud jste uložili více směrných plánů a chcete porovnat data zahájení podle směrného plánu s plánovanými nebo skutečnými daty zahájení přiřazení, přidejte do zobrazení Používání úkolů nebo Používání zdrojů jedno z polí Zahájení podle směrného plánu1–10. Uložíte-li více směrných plánů, můžete také porovnávat data zahájení podle směrného plánu uložená v různých fázích projektu.

Příklad:    Při zahájení projektu před dvěma měsíci jste uložili směrný plán projektu. Před měsícem se změnil rozsah projektu a byl uložen druhý směrný plán označený jako Směrný plán 1. Poté jste provedli další úpravy a uložili třetí směrný plán pod názvem Směrný plán 2. Nyní chcete porovnat a analyzovat tyto tři sady dat zahájení podle směrného plánu. Přidejte do zobrazení Používání úkolů pole Zahájení podle směrného plánu, Zahájení podle směrného plánu1 a Zahájení podle směrného plánu2.

Poznámky:    Dokud neuložíte odpovídající směrný plán (což můžete udělat kdykoli v průběhu projektu), budou pole zahájení podle směrného plánu obsahovat hodnotu NEDEF. Chcete-li nastavit směrný plán, přejděte v nabídce Nástroje na příkaz Sledování, klikněte na příkaz Uložit směrný plán a potom klikněte na přepínač Uložit směrný plán. Vyberte požadovaný směrný plán Směrný plán nebo Směrný plán 1 až Směrný plán 10. Tím zkopírujete aktuálně naplánovaná pole přiřazení zkopírována do odpovídajících polí směrného plánu.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×