Pole Zahájení podle směrného plánu

Pole Zahájení podle směrného plánu zobrazují plánované datum zahájení úkolu nebo přiřazení v době uložení Směrný plán.

Existuje několik kategorií polí Zahájení podle směrného plánu.

Datový typ:    Pole kalendářního data

Pole Zahájení podle směrného plánu (pole úkolu)

Typ zadání    Vypočítané nebo zadané pole

Způsob výpočtu    Po uložení směrného plánu bude datum uvedené v tomto okamžiku v poli Zahájení daného úkolu zkopírováno jako hodnota pole Zahájení podle směrného plánu.

Vhodné využití    Chcete-li u úkolů porovnávat data zahájení podle směrného plánu s naplánovanými nebo skutečnými daty, přidejte pole Zahájení podle směrného plánu do seznamu úkolů.

Příklad    Směrný plán projektu byl vytvořen před měsícem. V té době bylo plánované datum zahájení úkolu Odhad vývoje stanoveno na 3. ledna. Úkol skutečně začal 8. ledna. Do zobrazení Seznam úkolů jste přidali pole Zahájení podle směrného plánu a pole Skutečné zahájení. Pole Zahájení podle směrného plánu tohoto úkolu obsahuje datum 3.  ledna, zatímco pole Skutečné zahájení obsahuje datum 8. ledna.

Poznámky    Dokud není směrný plán projektu uložen, obsahuje pole Zahájení podle směrného plánu hodnotu NEDEF. Chcete-li vytvořit směrný plán, přejděte v nabídce Nástroje na příkaz Sledování a klikněte na příkaz Uložit směrný plán. Při vytvoření směrného plánu budou pole úkolů z aktuálního plánu zkopírována do odpovídajících polí směrného plánu.

Chcete-li zjistit datum zahájení podle směrného plánu zobrazené pruhy Ganttova diagramu, můžete použít zobrazení Sledovací Ganttův diagram. Srovnávat data podle směrného plánu s plánovanými a skutečnými daty můžete také pomocí tabulky Odchylka.

Pole Zahájení podle směrného plánu (pole zdroje)

Typ zadání    Pole s hodnotou Null

Vhodné využití    Chcete-li u přiřazení zobrazit nebo filtrovat data zahájení, přidejte do zobrazení Používání zdrojů pole Zahájení podle směrného plánu. V poli zdroje Zahájení podle směrného plánu nejsou zobrazeny žádné informace. Toto pole slouží pouze ke zpřístupnění informací v odpovídajícím poli přiřazení Zahájení podle směrného plánu.

Příklad    Směrný plán projektu byl vytvořen před měsícem. Do zobrazení Používání zdrojů bylo přidáno pole Zahájení podle směrného plánu. V tomto poli se u názvů zdrojů nezobrazí žádné informace. Data zahájení podle směrného plánu přiřazení zdrojů se však zobrazí v polích přiřazení Zahájení podle směrného plánu pod názvy jednotlivých zdrojů.

Pole Zahájení podle směrného plánu (pole přiřazení)

Typ zadání    Vypočítané nebo zadané pole

Způsob výpočtu    Jakmile je směrný plán uložen, je datum v poli Zahájení daného přiřazení zkopírováno jako hodnota pole Zahájení podle směrného plánu daného přiřazení.

Vhodné využití    Chcete-li u přiřazení porovnat data zahájení podle směrného plánu a data zahájení podle časového harmonogramu nebo data skutečného zahájení, přidejte pole Zahájení podle směrného plánu do zobrazení Používání úkolů nebo Používání zdrojů.

Příklad    Směrný plán projektu byl vytvořen před měsícem. Pracovníku Novotnému byl přiřazen úkol Odhad vývoje, jehož zahájení bylo v té době plánováno na 3. leden. Pracovník Novotný zahájil přiřazení 8. ledna. Do zobrazení Používání úkolů jste přidali pole Zahájení podle směrného plánu a pole Skutečné zahájení. Pole Zahájení podle směrného plánu obsahuje pro přiřazení pracovníka Novotného datum 3. ledna, zatímco pole Skutečné zahájení obsahuje datum 8. ledna.

Poznámky    Pokud není směrný plán projektu vytvořen, obsahuje pole Zahájení podle směrného plánu hodnotu NEDEF. Chcete-li vytvořit směrný plán, přejděte v nabídce Nástroje na příkaz Sledování a klikněte na příkaz Uložit směrný plán. Při vytvoření směrného plánu budou pole pro přiřazení z aktuálního plánu zkopírována do odpovídajících polí směrného plánu.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×