Pole Zahájení

Pole Zahájení obsahuje datum, kdy má přiřazený zdroj podle plánu začít pracovat na úkolu. Datum zahájení přiřazení může být vypočítáno aplikací Microsoft Office Project 2003 nebo zadáno uživatelem.

Existuje několik kategorií polí Zahájení. Další informace získáte klepnutím na odkaz kategorie pole.

Typ dat    Pole kalendářního data

Pole Zahájení (pole zdroje)

Typ zadání    Vypočítané pole

Způsob výpočtu    Aplikace Microsoft Office Project 2003Project vypočítá datum zahájení využívání zdroje jako nejdřívější počáteční datum všech přiřazení daného zdroje.

Vhodné využití    Chcete-li u  zdrojů zobrazit nebo filtrovat nejdřívější data zahájení, přidejte pole Zahájení do seznamu zdrojů.

Příklad    Potřebujete zjistit, kdy má pracovník Novák podle plánu zahájit první z  deseti přiřazených úkolů. Přidejte pole Zahájení do zobrazení Seznam zdrojů. Zobrazíte tak nejdřívější datum zahájení ze všech přiřazení tohoto pracovníka.

Pole Zahájení (pole přiřazení)

Typ zadání    Vypočítané nebo zadané pole

Způsob výpočtu    Datum zahájení přiřazení je aplikací Microsoft Office Project 2003Project vypočteno na základě Kalendář zdroje a  Závislosti mezi úkoly. Do výpočtu je zahrnuto také datum zahájení a  jakékoli zpoždění přiřazení:

Zahájení (přiřazení) = Zahájení (úkolu) + Zpoždění (přiřazení)

Pokud u  přiřazení zadáte datum zahájení, které je pozdější než datum zahájení úkolu, bude tento rozdíl vyjádřen aplikací Microsoft Office Project 2003Project jako zpoždění přiřazení.

Vhodné využití    Jestliže chcete u  přiřazení zobrazit, filtrovat nebo upravit plánovaná data zahájení, přidejte do zobrazení Používání úkolů nebo Používání zdrojů pole Zahájení.

Příklad    Potřebujete zobrazit všechna data zahájení u  sedmi pracovníků přiřazených k  úkolu Vypracování návrhu. Do zobrazení Používání úkolů přidejte pole Zahájení. U  úkolu Vypracování návrhu jsou u  každého zdroje přiřazeného k  úkolu uvedena data zahájení.

Poznámky    Po zadání procentuální hodnoty dokončení nebo skutečné práce aplikace Microsoft Office Project 2003Project pravděpodobně přeplánuje zbývající práci k  datu stavu, což může změnit plánovaná data zahájení následníků a  připojených přiřazení. Tato pole sledování v  projektu můžete ponechat podle původního plánu i  v  případě, že je v  budoucnosti zobrazena dokončená práce a  v  minulosti zbývající práce. V  nabídce Nástroje klepněte na příkaz Možnosti. Na kartě Výpočty zrušte zaškrtnutí políček Dokončení hotových položek po datu stavu přesunout zpět k  datu stavu a  Zahájení zbývajících položek před datem stavu přesunout za datum stavu.

Chcete-li nastavit jiné datum stavu než aktuální, klepněte v  nabídce Projekt na příkaz Informace o  projektu a  zadejte požadované datum do pole Datum stavu.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×