Pole Zahájení1–10

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Pole Zahájení1 až Zahájení10 jsou vlastní pole zobrazující libovolné informace o datech zahájení určitého úkolu, zdroje nebo přiřazení, které chcete v projektu zadat a uložit odděleně.

Existuje několik kategorií polí Zahájení1–10.

Datový typ    Datum

Pole Zahájení1 – 10 (pole úkolů)

Typ položky:    Počítaná nebo zadaná

Nejvhodnější použití:    Pomocí jednoho či více vlastních polí zahájení lze zadat a uložit další informace o datech zahájení úkolů, například z dalších směrných nebo pomocných plánů nebo pro plánovaný milník či datum zahájení fáze. Vlastní pole zahájení se obvykle používá současně s vlastním polem dokončení, které je vhodné pro vyznačení důležitých dat v Ganttově diagramu.

Příklad:    Již jste vytvořili směrný plán projektu a zobrazili pole Zahájení podle směrného plánu v tabulce úkolů. Tři měsíce před zahájením projektu upravíte plán projektu s ohledem na významné změny. Pomocný plán uložte a datum zahájení pomocného plánu zadejte do pole Zahájení1. Název pole změňte na Předběžné zahájení a přidejte ho do tabulky úkolů.

Poznámky:    Data ve vlastních polích pro zahájení neovlivní výpočty Projectu. Pokud není žádné datum zadáno, obsahuje pole hodnotu NEDEF.

Vlastní pole pro dokončení a zahájení můžete použít k uložení dat dokončení a zahájení dalšího směrného plánu. Dvojice pro zahájení a dokončení můžete uložit jako pomocné plány v dialogovém okně Nastavit směrný plán.

Pro libovolné vlastní pole pro zahájení lze vytvořit seznamy hodnot, vzorce a grafické indikátory a v dialogovém okně Vlastní pole můžete přidat jeden z těchto vlastních atributů nebo přejmenovat pole pro zahájení. Po zadání vzorce bude pole k dispozici jen pro čtení.

Vytvořená vlastní pole můžete také kopírovat do souborů jiných projektů v dialogovém okně Organizátor.

Pole Zahájení1 – 10 (pole zdrojů)

Typ položky:    Počítaná nebo zadaná

Nejvhodnější použití:    Jedno nebo více vlastních polí zahájení můžete použít v případě, že potřebujete pro zdroje zadat a uložit další informace o datech zahájení, například z dalších směrných plánů nebo pomocných plánů. Vlastní pole zahájení se obvykle používá současně s vlastním polem dokončení.

Příklad:    Byl vytvořen směrný plán projektu, který obsahuje v zobrazení zdrojů pole Zahájení podle směrného plánu umožňující zjistit všechna data zahájení práce zdrojů na přiřazených úkolech. Po třech měsících chcete v projektu provést úpravy odrážející významné změny. Uložte pomocný plán a zadejte datum zahájení podle pomocného plánu do pole Zahájení1. Potom dané pole přidejte také do zobrazení zdrojů.

Poznámky:    Data ve vlastních polích pro zahájení neovlivní výpočty Projectu. Pokud není žádné datum zadáno, obsahuje pole hodnotu NEDEF.

Vlastní pole pro dokončení a zahájení můžete použít k uložení dat dokončení a zahájení dalšího směrného plánu. Dvojice pro zahájení a dokončení můžete uložit jako pomocné plány v dialogovém okně Nastavit směrný plán.

Pro libovolné vlastní pole pro zahájení lze vytvořit seznamy hodnot, vzorce a grafické indikátory a v dialogovém okně Vlastní pole můžete přidat jeden z těchto vlastních atributů nebo přejmenovat pole pro zahájení. Po zadání vzorce bude pole k dispozici jen pro čtení.

Vytvořená vlastní pole můžete také kopírovat do souborů jiných projektů v dialogovém okně Organizátor.

Pole Zahájení1 – 10 (pole přiřazení)

Typ položky    Zadaná

Nejvhodnější použití:    V jednom nebo více vlastních polích zahájení můžete zadat a uložit další informace o datech zahájení přiřazení (například informace z dalších směrných nebo pomocných plánů). Vlastní pole zahájení lze použít současně s vlastním polem dokončení.

Příklad:    V projektu jste vytvořili směrný plán. V poli Zahájení podle směrného plánu v zobrazení Používání úkolů jsou uvedena data zahájení přiřazení podle směrného plánu. Tři měsíce po zahájení projektu provedete úpravy a chcete zohlednit významné změny. Uložíte pomocný plán a zadáte datum zahájení podle pomocného plánu do pole Zahájení1. Potom přidáte toto pole také do zobrazení Používání úkolů.

Poznámky:    Data ve vlastních polích pro zahájení neovlivní výpočty Projectu. Pokud není žádné datum zadáno, obsahuje pole hodnotu NEDEF.

Vlastní pole pro dokončení a zahájení můžete použít k uložení dat dokončení a zahájení dalšího směrného plánu. Dvojice pro zahájení a dokončení můžete uložit jako pomocné plány v dialogovém okně Nastavit směrný plán.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×