Pole VAC

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Pole VAC (odchylka při dokončení) zobrazuje rozdíl mezi rozpočtem v okamžiku dokončení (BAC) neboli Náklady podle směrného plánu a odhadem nákladů v okamžiku dokončení (EAC) úkolu, zdroje nebo přiřazení k úkolu.

Existuje několik kategorií polí VAC.

Datový typ:    Měna

Pole VAC (pole úkolu)

Typ položky:    Počítaná

Způsob výpočtu:    Po nastavení směrného plánu obsahuje pole úkolu VAC nulovou hodnotu. Plánované a rozpočtované náklady na úkol jsou v tomto okamžiku shodné, odchylka je tedy nulová. Jakmile provedete v plánu změny nebo je vykázán průběh práce na úkolu, vypočítá aplikace Microsoft Office Project hodnotu VAC úkolu. Tato hodnota zahrnuje náklady na skutečnou práci a všechny náklady na použití pro daný úkol k danému datu. Aplikace Project vypočítá hodnotu pole VAC následujícím způsobem:

VAC = Rozpočet v okamžiku dokončení (náklady podle směrného plánu) - Odhad nákladů v okamžiku dokončení

Nejvhodnější použití:    Chcete-li zjistit, zda jsou náklady na dokončení úkolu pravděpodobně nižší, vyšší nebo v souladu s rozpočtem na úkol, přidejte do seznamu úkolů pole VAC.

Příklad:    Rozpočtované náklady na úkol činí 1 500 Kč, protože jste původně předpokládali, že k jeho provedení bude potřeba přiřadit zdroj se sazbou 150 Kč na hodinu po dobu 10 hodin. Pokud zdroj splní úkol za pouhých 5 hodin a rozpočtové náklady činí 1 500 Kč, budou náklady aktualizovány na hodnotu 750 Kč. Hodnota VAC proto činí 750 Kč, což označuje, že v okamžiku dokončení úkolu dosáhnete o 750 Kč nižších nákladů, než byly náklady na daný úkol podle rozpočtu.

Poznámky:    Pokud je hodnota VAC záporná, jsou předpokládané náklady na daný úkol aktuálně vyšší než rozpočtovaná částka (neboli částka podle směrného plánu). V takovém případě byste měli zvážit, zda změníte množství zbývající práce nebo zda pro zbývající práci na úkolu nepřiřadíte zdroj s nižší nákladovou sazbou. Jestliže je hodnota VAC kladná, jsou předpokládané náklady na úkol aktuálně nižší než rozpočet.

Pole VAC (pole zdroje)

Typ položky:    Počítaná

Způsob výpočtu:    Po nastavení směrného plánu je v poli VAC zdroje nulová hodnota. Plánované náklady na zdroj a náklady na zdroj podle směrného plánu jsou v tomto okamžiku shodné, odchylka je tedy nulová. Jakmile v plánu provedete změny nebo zdroj vykáže průběh jakýchkoli přiřazených úkolů, vypočítá aplikace Microsoft Office Project hodnotu VAC pro všechna přiřazení zdroje. Tato hodnota zahrnuje náklady na skutečnou práci a všechny náklady na použití daného zdroje k danému datu. Aplikace Project vypočítá hodnotu pole VAC následujícím způsobem:

VAC = Rozpočet v okamžiku dokončení (náklady podle směrného plánu) - Odhad nákladů v okamžiku dokončení

Nejvhodnější použití:    Budete-li chtít určit, zda po dokončení všech přiřazených úkolů pravděpodobně nevyčerpáte, překročíte nebo přesně splníte rozpočet zdroje, přidejte pole VAC do zobrazení Seznam zdrojů.

Příklad:    Pokud jsou náklady podle směrného plánu na určitý zdroj 50 000 Kč a odhadované náklady činí 40 000 Kč, je hodnota VAC 10 000 Kč. To znamená, že při dokončení všech přiřazení daného zdroje by projektované celkové náklady na přiřazení daného zdroje měly být o 10 000 Kč nižší než náklady podle rozpočtu.

Poznámky:    Pokud je hodnota VAC záporná, jsou předpokládané náklady na zdroj aktuálně vyšší než rozpočtovaná částka (neboli částka podle směrného plánu). V takovém případě byste u některých přiřazení měli zvážit změnu množství zbývající práce nebo přidělit na zbývající práci na přiřazeních jiný zdroj s nižší nákladovou sazbou. Jestliže je hodnota VAC kladná, jsou předpokládané náklady na zdroj aktuálně nižší než rozpočet.

Pole VAC (pole přiřazení)

Typ položky   :  Počítaná

Způsob výpočtu:     Po nastavení směrného plánu a prvním přiřazení je hodnota v poli VAC nulová. Plánované a rozpočtované náklady na přiřazení jsou v tomto okamžiku shodné, odchylka je tedy nulová. Jakmile provedete v plánu změny nebo přiřazený zdroj vykáže průběh práce, vypočítá aplikace Microsoft Office Project hodnotu VAC pro přiřazení. Tato hodnota zahrnuje náklady na skutečnou práci a všechny náklady na použití přiřazení k aktuálnímu datu. Aplikace Project vypočítá hodnotu pole VAC následujícím způsobem:

VAC = Rozpočet v okamžiku dokončení (náklady podle směrného plánu) - Odhad nákladů v okamžiku dokončení

Nejvhodnější použití:     Chcete-li zjistit, zda v okamžiku dokončení budou náklady pravděpodobně nižší, vyšší nebo v souladu s rozpočtem na přiřazení, přidejte do tabulkové části zobrazení Používání úkolů nebo Používání zdrojů pole VAC.

Příklad:     Pokud jsou rozpočtované náklady pro určité přiřazení 10 000 Kč a předpokládané náklady 8 000 Kč, je odchylka při dokončení 2 000 Kč. To znamená, že při dokončení přiřazení by náklady měly být o 2 000 Kč nižší než rozpočtové náklady.

Poznámky:     Je-li hodnota VAC záporná, jsou předpokládané náklady na dané přiřazení aktuálně vyšší než rozpočtovaná částka (neboli částka podle směrného plánu). V tomto případě byste měli zvážit, zda změníte množství zbývající práce pro dané přiřazení nebo zda pro zbývající část úkolu nepřiřadíte zdroj s nižší nákladovou sazbou. Jestliže je hodnota VAC kladná, jsou předpokládané náklady na přiřazení aktuálně nižší než rozpočet.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×